ข้อมูลทั่วไป

ถาม: Amazon Braket คืออะไร

Amazon Braket เป็นบริการที่ได้รับการจัดการแบบเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้การประมวลผลแบบควอนตัมได้โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการพัฒนาเพื่อสำรวจและออกแบบอัลกอริทึมควอนตัม ทดสอบหรือจำลองสถานการณ์ของควอนตัมคอมพิวเตอร์ (Quantum Computer) และเรียกใช้งานตามตัวเลือกของเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ควอนตัมที่มีแตกต่างกัน

ถาม: ทำไมบริษัทของเราจึงควรเริ่มคิดถึงการประมวลผลแบบควอนตัมในวันนี้

การประมวลผลแบบควอนตัมยังคงเป็นเทคโนโลยีใหม่และการออกแบบแอปพลิเคชันควอนตัมอันเป็นประโยชน์จำเป็นต้องมีทักษะใหม่และการนำเสนอการแก้ไขปัญหาอันมีศักยภาพที่แตกต่างออกไป การสร้างความเชี่ยวชาญนี้จะใช้เวลาและจำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีควอนตัมและเครื่องในการสร้างโปรแกรม Amazon Braket และ Amazon Quantum Solutions Lab ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงสถานะของเทคโนโลยีปัจจุบัน ระบุว่าเทคโนโลยีจะส่งผลต่อธุรกิจของตนอย่างไรและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ถาม: ฉันทำอะไรกับ Amazon Braket ได้บ้าง

Amazon Braket ช่วยคุณออกแบบอัลกอริทึมควอนตัมของคุณเองตั้งแต่ต้น หรือเลือกจากชุดอัลกอริทึมที่สร้างสำเร็จแล้ว เมื่อคุณกำหนดอัลกอริทึมของคุณแล้ว Amazon Braket จะมอบการบริการจำลองสถานการณ์แบบจัดการเต็มรูปแบบเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาและตรวจสอบความถูกต้องในการนำไปใช้งานของคุณ เมื่อคุณพร้อมใช้งาน คุณสามารถเรียกใช้อัลกอริทึมของคุณบนตัวเลือกคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่แตกต่างกัน รวมถึงเกตและตัวนำยิ่งยวดแบบการจำลองการอบเหนียว (Quantum Annealing) รวมถึงฮาร์ดแวร์กับดักไอออน เพื่อให้การพัฒนาอัลกอริทึมแบบไฮบริดที่ผสานรวมแบบดั้งเดิมและงานควอนตัมเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น Amazon Braket จะช่วยจัดการในเรื่องการประมวลผลทรัพยากรแบบดั้งเดิมและสร้างการเชื่อมต่อเวลาแฝงในระดับที่ต่ำกับฮาร์ดแวร์ควอนตัม เมื่อการทดสอบของคุณเสร็จสิ้นลง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและผลลัพธ์ของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 Amazon Braket เผยแพร่บันทึกเหตุการณ์และการวัดผลประสิทธิภาพ เช่น สถานะการเสร็จสิ้นและเวลาในการดำเนินการกับ Amazon CloudWatch

Q: ควอนตัมแบบไฮบริด/อัลกอริทึมแบบดั้งเดิมคืออะไร

ควอนตัมแบบไฮบริด/อัลกอริทึมแบบดั้งเดิมผสานรวมการทำงานของควอนตัมกับกระบวนการปรับใช้งานให้เหมาะสมกับงานอื่นๆ ซึ่งกำลังเรียกใช้งานบนอินสแตนซ์ประมวลผลแบบดั้งเดิม จึงช่วยให้คุณสร้างระบบทำซ้ำที่จะช่วยลดผลกระทบของข้อผิดพลาดที่เกิดเองโดยธรรมชาติจากระบบประมวลผลควอนตัมในปัจจุบัน Amazon Braket รองรับการดำเนินการของอัลกอริทึมไฮบริดเป็นงานซึ่งได้รับการจัดการเต็มรูปแบบ จัดการทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดและลดค่าใช้จ่าย

ถาม: ทำไมฉันจึงจำเป็นต้องจำลองอัลกอริทึมของฉัน

ตัวจำลองโดยอาศัยซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิมสามารถเร่งควอนตัมและการพัฒนาอัลกอริทึมแบบไฮบริด ประหยัดต้นทุนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับโค้ดรวมถึงปรับใช้การออกแบบก่อนที่จะเรียกใช้งานบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ใช้ฮาร์ดแวร์ได้โดยง่าย

ถาม: สามารถใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมในการถอดรหัสข้อมูลได้หรือไม่

ไม่ได้ ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์ควอนตัมปัจจุบันต่ำกว่าระดับที่จำเป็นในการเรียกใช้อัลกอริทึมอย่างมีนัยสำคัญซึ่งอาจเป็นตัวแปรหนึ่งของกุญแจเข้ารหัสและเปิดโอการให้ผู้โจมตีสามารถถอดรหัสลับข้อมูลที่มีการเข้ารหัสไว้ อย่างไรก็ตาม เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นวางแผนอนาคตและเพื่อให้ตัวคุณมีความคุ้นเคยกับความพยายามอันหลากหลายในการพัฒนาและสร้างมาตรฐานให้กับอัลกอริทึมแบบเข้ารหัสลับเพื่อรักษาความปลอดภัยแก่ควอนตัมและโปรโตคอลในการแลกเปลี่ยนคีย์ AWS เป็นผู้เข้าร่วมซึ่งยังคงใช้งานในสาขาดังกล่าวอยู่และมีชุดรายการ (Cipher Suit) สำหรับการยืนยันตัวตนผู้สมัคร รวมถึงชุดรายการที่จัดไว้ให้ลูกค้าเพื่อเป็นแบบแผนในการแลกเปลี่ยนคีย์ไฮบริดเมื่อมีการนำ TLS ของเราไปใช้งานด้วยตนเอง เรียนรู้เพิ่มได้โดยเข้าไปอ่านที่บล็อกของเราที่นี่

สร้าง

ถาม: สภาพแวดล้อมการพัฒนา Amazon Braket คืออะไร
Amazon Braket Console มีสภาพแวดล้อมการพัฒนาซึ่งรวมถึงเอกสารประกอบ โน้ตบุ๊กแบบการจัดการเต็มรูปแบบเพื่อสร้างและแก้ไขอัลกอริทึมควอนตัม กรอบงานนักพัฒนา Technology Agnostic เพื่อกำหนดอัลกอริทึมไฮบริด และตัวเลือกตัวจำลองแบบดั้งเดิมสำหรับการทดสอบการออกแบบของคุณ

ถาม: กรอบงาน Amazon Braket คืออะไร

Amazon Braket มีกรอบงานนักพัฒนา Technology Agnostic ดังนั้นคุณจึงไม่ต้องเขียนโค้ดเมื่อมีสภาพแวดล้อมการโปรแกรมควอนตัมที่แตกต่างออกไป เนื่องจากการปรากฏให้เห็นถึงเทคโนโลยีควอนตัมที่แตกต่างกัน คุณจึงมั่นใจได้ว่าประสบการณ์การพัฒนาของคุณจะยังคงเส้นคงวาและงานของคุณจะสามารถใช้งานได้ทั่วทุกเทคโนโลยี

ถาม: จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้สภาพแวดล้อมการพัฒนาสำหรับ Amazon Braket อย่างไร

สำหรับ Amazon Braket คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น สำหรับการออกแบบและสร้างอัลกอริทึมโดยใช้โน้ตบุ๊กแบบการจัดการเต็มรูปแบบ การทดสอบโดยใช้ตัวจำลองแบบดั้งเดิม การเรียกใช้งานบนควอนตัมและฮาร์ดแวร์แบบดั้งเดิม และการฝึกอบรมการติดตั้งใช้จริงของอัลกอริทึมควอนตัม คุณจะถูกเรียกเก็บเงินในเวลาที่คุณใช้ทรัพยากรเหล่านั้นเท่านั้น ราคาที่เป็นสาธารณะจะสามารถใช้ได้เมื่อการบริการเป็น “พร้อมให้ใช้งานทั่วไป”

ทดสอบ

ถาม: ตัวจำลอง Amazon Braket คืออะไร

Amazon Braket มีตัวเลือกตัวจำลองที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงเครือข่ายชเรอดิงเงอร์และเทนเซอร์โดยอ้างอิงจากตัวจำลองดั้งเดิมสำหรับการทดสอบอัลกอริทึมควอนตัมและไฮบริด ด้วยการคัดสรรอันเรียบง่าย คุณจึงสามารถเลือกวิธีนำเสนอที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบวงจรไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็ว คุณสามารถเรียกใช้การจำลองแบบพื้นฐานได้โดยตรงจากโน้ตบุ๊กของคุณ สำหรับการออกแบบที่ใหญ่ขึ้น คุณสามารถทำการจำลองได้ตามต้องการโดยใช้บริการ Amazon Braket สำหรับการเรียกใช้ที่นานขึ้น มีอัลกอริทึมที่ซับซ้อนขึ้น Amazon Braket จะช่วยควบคุมคลัสเตอร์ของ Amazon EC2 และทรัพยากร GPU เพื่อเรียกใช้งานการจำลองที่มีการจัดการเต็มรุปแบบ มีประสิทธิภาพสูง

ถาม: ทำไมถึงมีประเภทของตัวจำลองที่แตกต่างกัน

การจำลองการดำเนินการควอนตัมอันมีประสิทธิภาพที่ใช้คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมเป็นพื้นที่ของการวิจัยที่ยังคงดำเนินการอยู่ด้วยวิธีการจำลองที่แตกต่างกันซึ่งเหมาะกับการออกแบบวงจรไฟฟ้าที่แตกต่างกันและเทคโนโลยีรวมถึงกระบวนการควอนตัมที่ต่างกัน ด้วยการพัฒนาใหม่ในสาขาดังกล่าว เราวางแผนที่จะขยายตัวจำลองที่มีอยู่ให้มากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมืออันนำสมัยเหล่านี้ ถึงแม้ว่าเราจะได้เข้าสู่กฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดที่ซึ่งฮาร์ดแวร์ควอนตัมไม่อาจจะได้รับการจำลองได้เต็มรูปแบบแล้วก็ตาม

ถาม: ฉันสามารถทำอะไรกับการจำลอง Amazon Braket ได้บ้าง

ตัวจำลอง Amazon Braket ช่วยให้คุณทดสอบอัลกอริทึมควอนตัมของคุณด้วยฮาร์ดแวร์ควอนตัมในค่าใช้ที่น้อยมาก ในบางกรณี สามารถทดสอบได้โดยไม่ต้องรอที่จะเข้าถึงแมชชีนควอนตันที่เจาะจง การจำลองเป็นวิธีที่สะดวกในการแก้ไขข้อบกพร่องวงจรไฟฟ้าควอนตัม รวมถึงแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมไฮบริดได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเริ่มต้นเรียกใช้อัลกอริทึมตามตัวเลือกของฮาร์ดแวร์ควอนตัมของคุณ มีตัวเลือกของตัวจำลองทีเหมาะกับงานที่คุณกำลังทำ

ถาม: การจำลองสนับสนุนเรื่องใดบ้าง

Amazon Braket มีตัวเลือกตัวจำลองที่แตกต่างกันซึ่งรวมถึงเครือข่ายชเรอดิงเงอร์และเทนเซอร์โดยอ้างอิงจากตัวจำลองดั้งเดิม สามารถใช้ตัวจำลองสำหรับการทดสอบการออกแบบวงจรไฟฟ้าแต่ละรายการหรือเป็นส่วนหนึ่งของอัลกอริทึมควอนตัม/ดั้งเดิม

ถาม: รองรับประเภทอินสแตนซ์ใดบ้าง

Amazon Braket เรียกใช้การจำลองเป็นงานแบบจัดการเต็มรูปแบบ กำหนดประเภทอินสแตนซ์ที่คำนวณอย่างเหมาะสมเพื่อเรียกใช้การจำลองของคุณและจัดการทรัพยากรเหล่านั้นในนามของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงประเภทอินสแตนซ์ AWS ที่หลากหลาย หรือประเภทดังกล่าวสนับสนุนงานการจำลองของคุณได้ดีมากน้อยเพียงใด Amazon Braket จะจัดการเรื่องเหล่านั้นให้คุณเอง

ถาม: งานการจำลองคืออะไร

งานการจำลองไม่ได้ยากกว่างานควอนตัม ทั้งสองนั้นก็คือคำขอ Amazon Braket API เพื่อดำเนินการกับการดำเนินการควอนตัม ทุกคำขอระบุว่าควรใช้ระบบแบ็คเอนด์ใดในการเรียกใช้การดำเนินการ ตัวเลือกของแบ็คเอนด์มีตัวจำลองที่หลากหลายและคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีให้เลือกใช้ในการบริการ โดยเปลี่ยนพารามิเตอร์ API ที่คุณเลือก ไม่ว่างานของคุณกำลังดำเนินการอยู่บนตัวจำลองหรือตามตัวเลือกฮาร์ดแวร์ควอนตัมของคุณหรือไม่ก็ตาม

ถาม: ฉันจะดูผลลัพธ์ได้อย่างไร

หลังจากดำเนินการเสร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและผลลัพธ์ของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 นอกเหนือจากการมอบผลลัพธ์การดำเนินการแล้ว Amazon Braket ยังเผยแพร่บันทึกเหตุการณ์และการวัดผลประสิทธิภาพ เช่น สถานะการเสร็จสิ้นและเวลาในการดำเนินการกับ Amazon CloudWatch

ถาม: จะมีการเรียกเก็บเงินฉันสำหรับการเรียกใช้ตัวจำลองอย่างไร

ด้วย Amazon Braket คุณจะจ่ายเฉพาะทรัพยากรของตัวจำลองที่ใช้เท่านั้น ราคาที่เป็นสาธารณะจะสามารถใช้ได้เมื่อการบริการเป็น “พร้อมให้ใช้งานทั่วไป”

เรียกใช้

ถาม: ฉันจะเรียกใช้แอปพลิเคชันของฉันบนแมชชีนควอนตัมได้อย่างไร

มีการระบุงานควอนตัมไว้เป็นอัลกอริทึมควอนตัม การออกแบบวงจรไฟฟ้าตามปกติ หรือประเภทอื่นๆ ของถ้อยแถลงคำนิยามของปัญหาซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของแอปพลิเคชัน สามารถกำหนดสิ่งเหล่านี้และเรียกใช้ได้จาก Jupyter Notebook แบบจัดการเต็มรูปแบบ หรือเริ่มต้นใช้ผ่านอนโซล Amazon Braket นอกจากนี้ คุณยังสามารถออกแบบอัลกอริทึมโดยใช้สภาพแวดล้อมนักพัฒนาตามที่คุณต้องการและส่งงานเพื่อดำเนินการโดยตรงโดยใช้ Amazon Braket API

ถาม: ฉันจะเลือกแมชชีนเพื่อเรียกใช้งานได้อย่างไร

คอมพิวเตอร์ควอนตัมบางประเภทจะเหมาะกับการแก้ไขชุดปัญหาที่เจาะจงเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น โดยปกติแล้วจะใช้ควอนตัม แอนเนียเลอร์ในการแก้ไขปัญหาการเพิ่มประสิทธิภาพรวม โดยที่ประเภทอื่นๆ จะได้รับการออกแบบเพื่อให้เป็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบยูนิเวอร์แซล มีหลายปัจจัยที่กำหนดว่าประเภทแมชชีนใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่น จำนวนคิวบิต ความแม่นยำของคิวบิต (อัตราข้อผิดพลาด) ความสามารถในการเชื่อมโยงคิวบิต เวลาเชื่อมโยงและต้นทุน จัดเตรียมข้อมูลจำเพาะแบบครบถ้วนไว้ให้ในคอนโซล Amazon Braket และมีคำแนะนำให้คุณเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมใน Amazon Quantum Solutions Lab

ถาม: คุณสามารถให้การสนับสนุนผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ควอนตัมใด

ขณะนี้ เรามอบสิทธิ์เข้าใช้งานเกตโดยอ้างอิงตามคอมพิวเตอร์ตัวนำยิ่งยวดจากริเกตติ คอมพิวเตอร์ตัวนำยิ่งยวดแบบการจำลองการอบเหนียวจาก D-Wave และคอมพิวเตอร์ดักจับไอออนจาก IonQ หลังจากนั้น เรามีแผนที่จะเพิ่มตัวเลือกมากขึ้นเพื่อมอบโอกาสให้คุณได้ทดสอบความหลากหลายที่มากขึ้นของประเภทเทคโนโลยีและผู้ให้บริการรายอื่นๆ ภายในหมวดหมู่ที่มีอย่างหลากหลายเหล่านั้น

ถาม: งานควอนตัมของฉันจะทำงานโดยทันทีหรือฉันจะต้องรอ

การประมวลผลแบบควอนตัมยังเป็นเทคโนโลยีใหม่และความสามารถในการทำงานบนแมชชีนปัจจุบันยังมีขีดจำกัดอยู่ คอมพิวเตอร์ควอนตัมประเภทที่ต่างกันจะมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน หากฮาร์ดแวร์ควอนตัมที่คุณเลือกไว้นั้นพร้อมใช้งาน งานของคุณจะเริ่มทำงานโดยทันที แต่หากไม่พร้อมใช้งาน งานของคุณจะเข้าคิวรอจนกว่าฮาร์ดแวร์ควอนตัมที่เลือกนั้นพร้อมให้ใช้งานและคุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่องานนั้นเสร็จสิ้น

ถาม: ฉันจะเรียกใช้อัลกอริทึมไฮบริดได้อย่างไร

เมื่อคุณเรียกใช้อัลกอริทึมไฮบริด คุณสามารถเลือกที่จะจัดการองค์ประกอบของอัลกอริทึมแบบดั้งเดิมด้วยตนเองและใช้ Amazon Braket เพื่อการดำเนินการควอนตัมเท่านั้น หรือคุณสามารถเรียกใช้อัลกอริทึมทั้งหมดเป็นงานซึ่งจัดการแบบเต็มรูปแบบ ในกรณีนี้ เราจะจัดการกับทรัพยากรซึ่งประมวลผลแบบดั้งเดิมในนามของคุณ ซึ่งจะให้ผลลัพธ์สำหรับการดำเนินการโดยรวมเมื่อการดำเนินการเสร็จสิ้น

ถาม: จะมีการเรียกเก็บเงินฉันสำหรับการเรียกใช้งานควอนตัมของฉันอย่างไร

ด้วย Amazon Braket คุณจะจ่ายตามเวลาที่คุณใช้ฮาร์ดแวร์ที่คุณร้องขอเท่านั้น ราคานั้นจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ที่คุณเลือกใช้ ราคาที่เป็นสาธารณะจะสามารถใช้ได้เมื่อการบริการเป็น “พร้อมให้ใช้งานทั่วไป”

ถาม: ฉันจะดูผลลัพธ์ได้อย่างไร

หลังจากดำเนินงานควอนตัมหรือดำเนินการอัลกอริทึมไฮบริดของคุณเสร็จ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติและผลลัพธ์ของคุณจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 นอกเหนือจากการมอบผลลัพธ์การดำเนินการแล้ว Amazon Braket ยังเผยแพร่บันทึกเหตุการณ์และการวัดผลประสิทธิภาพ เช่น สถานะการเสร็จสิ้นและเวลาในการดำเนินการกับ Amazon CloudWatch

Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Braket

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อดูตัวอย่าง

ลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อดูตัวอย่างในการเริ่มต้นใช้งาน

ลงชื่อสมัครใช้งาน