ข้อมูลทั่วไป

ถาม: Amazon Braket คืออะไร

Amazon Braket เป็นบริการที่มีการจัดการเต็มรูปแบบที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นใช้งานการประมวลผลแบบควอนตัมได้

ถาม: ฉันทำอะไรกับ Amazon Braket ได้บ้าง

Amazon Braket ช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควอนตัมและสำรวจแอปพลิเคชันที่เป็นไปได้ คุณสามารถออกแบบอัลกอริทึมควอนตัมของคุณเองตั้งแต่ต้น หรือเลือกจากชุดอัลกอริทึมที่สร้างสำเร็จแล้ว Amazon Braket มีตัวจำลองวงจรที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้อัลกอริทึมบนโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (High Performance Computing – HPC) แบบคลาสสิกเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบการใช้งาน เมื่อพร้อมแล้ว คุณสามารถเรียกใช้อัลกอริทึมบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่คุณเลือกได้จากผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ของเรา

ถาม: Amazon Braket ผสานรวมเข้ากับบริการอื่นๆ ของ AWS อย่างไร

Amazon Braket ผสานรวมเข้ากับ Amazon CloudWatch, Amazon EventBridge, AWS Identity and Access Management (IAM) และ AWS CloudTrail เพื่อการตรวจสอบ บันทึก การจัดการการเข้าถึงของผู้ใช้ และการประมวลผลตามเหตุการณ์ ผลการประมวลผลควอนตัมและการจำลองจะถูกเก็บไว้ใน Amazon S3 ในบัญชีของคุณ

ถาม: ทำไมบริษัทของเราจึงควรเริ่มคิดถึงการประมวลผลแบบควอนตัมในวันนี้

การประมวลผลแบบควอนตัมเป็นเทคโนโลยีระยะเริ่มต้น แต่ผลกระทบระยะยาวมีแนวโน้มว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายอุตสาหกรรม การพัฒนาอัลกอริทึมควอนตัมและการออกแบบแอปพลิเคชันควอนตัมอันเป็นประโยชน์จำเป็นต้องมีทักษะใหม่และใช้แนวทางที่อาจแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิง การสร้างความเชี่ยวชาญนี้จะใช้เวลาและจำเป็นต้องเข้าถึงเทคโนโลยีควอนตัมและเครื่องในการสร้างโปรแกรม Amazon Braket และ Amazon Quantum Solutions Lab ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงสถานะของเทคโนโลยีปัจจุบัน ระบุว่าเทคโนโลยีจะส่งผลต่อธุรกิจของตนอย่างไร และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

ถาม: ทำไมบริการนี้จึงมีชื่อว่า “Bracket”

เราตั้งชื่อบริการของเราตามสัญกรณ์ bra-ket ซึ่งเป็นสัญกรณ์มาตรฐานในกลศาสตร์ควอนตัม Paul Dirac ได้นำมาใช้ในปี 1939 เพื่อบรรยายสถานะของระบบควอนตัม และเป็นที่รู้จักกันในชื่อสัญกรณ์ดิแรก (Dirac)

เครื่องมือสำหรับนักพัฒนา

ถาม: Amazon Braket SDK คืออะไร

Amazon Braket Software Development Kit (SDK) เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับนักพัฒนาที่ไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีตัวใดตัวหนึ่งซึ่งช่วยให้คุณพัฒนาอัลกอริทึมควอนตัมและเรียกใช้บนตัวจำลองและฮาร์ดแวร์การประมวลผลแบบควอนตัมต่างๆ ได้ SDK ช่วยคุณติดตามและตรวจสอบงานควอนตัมที่ส่งไปยัง Amazon Braket และประเมินผลลัพธ์

ถาม: ฉันจะเข้าถึง Amazon Braket SDK ได้อย่างไร

Amazon Braket มีสมุดบันทึก Jupyter ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับ Amazon Braket SDK และตัวอย่างบทแนะนำสอนการใช้งานที่ช่วยให้คุณเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว Amazon Braket SDK เป็นแบบโอเพนซอร์สเพื่อให้คุณสามารถใช้ Amazon Braket จากสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (integrated development environment – IDE) เฉพาะที่ที่คุณเลือกได้

ถาม: Amazon Braket SDK สนับสนุนการแอนนิลลิงหรือไม่

ใช่ Amazon Braket มีปลั๊กอินที่ช่วยให้คุณเขียนโปรแกรมแบบเนทีฟได้ใน Ocean ซึ่งเป็นเฟรมเวิร์กการเขียนโปรแกรมของ D-Wave สำหรับการแอนนิลลิง หรือคุณจะเขียนโปรแกรมโดยตรงก็ได้ใน Amazon Braket SDK หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน โปรดไปที่เอกสารประกอบการบริการ 

ตัวจำลอง

ถาม: ทำไมฉันจึงต้องจำลองอัลกอริทึมของฉัน

ตัวจำลองที่ใช้ซอฟต์แวร์ทำงานบนคอมพิวเตอร์แบบคลาสสิก ตัวจำลองช่วยให้คุณสามารถทดสอบอัลกอริทึมควอนตัมได้ในราคาที่ต่ำกว่าการใช้ฮาร์ดแวร์ควอนตัม และไม่ต้องรอเพื่อเข้าถึงเครื่องควอนตัมเฉพาะ การจำลองเป็นวิธีที่สะดวกในการแก้ไขข้อบกพร่องวงจรควอนตัม รวมถึงแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมได้อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเริ่มต้นเรียกใช้อัลกอริทึมของฮาร์ดแวร์ควอนตัม นอกจากนี้ การจำลองแบบคลาสสิกยังเป็นสิ่งสำคัญต่อการตรวจสอบผลลัพธ์ของฮาร์ดแวร์การประมวลผลแบบควอนตัมในระยะใกล้และต่อการศึกษาผลกระทบของสัญญาณรบกวนอีกด้วย

ถาม: Amazon Braket มีตัวจำลองอะไรบ้าง

Amazon Braket นำเสนอวิธีต่างๆ ในการจำลองอัลกอริทึมควอนตัม และคุณสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะกับความต้องการมากที่สุด เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบวงจรอย่างรวดเร็ว คุณสามารถเรียกใช้การจำลองพื้นฐานได้โดยตรงในสภาพแวดล้อมเฉพาะที่หรือในสมุดบันทึก Jupyter โดยใช้ Amazon Braket SDK คุณสามารถเรียกใช้วงจรที่ใหญ่ขึ้นและซับซ้อนมากขึ้นได้บนตัวจำลองเวกเตอร์สถานะที่มีการจัดการของ Amazon Braket อย่าง SV1 ด้วยการเปลี่ยนโค้ดเพียงบรรทัดเดียว คุณก็สามารถเรียกใช้อัลกอริทึมได้ด้วย SV1 บนโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลประสิทธิภาพสูง ซึ่งจัดการเต็มรูปแบบโดย Amazon Braket

ถาม: ฉันต้องเลือกประเภทอินสแตนซ์เพื่อเรียกใช้การจำลองหรือไม่

การจำลองบน Amazon Braket ได้รับการจัดการเต็มรูปแบบโดยช่วยลดภาระในการจัดการสแตกโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์แวร์เพื่อจำลองวงจรขนาดใหญ่ Amazon Braket กำหนดประเภทอินสแตนซ์การประมวลผลที่เหมาะสมที่สุดโดยอัตโนมัติเพื่อการจำลองของคุณและจัดการทรัพยากรเหล่านั้นแทนคุณ คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงประเภทอินสแตนซ์ AWS ที่หลากหลายหรือว่าประเภทดังกล่าวสนับสนุนงานการจำลองของคุณได้ดีมากน้อยเพียงใด Amazon Braket จะจัดการเรื่องเหล่านั้นให้คุณเอง

ถาม: ฉันต้องตั้งโปรแกรม/ออกแบบอัลกอริทึมให้ต่างออกไปเพื่อใช้ตัวจำลองหรือไม่

ไม่ คุณสามารถสั่งให้อัลกอริทึมควอนตัมตัวเดียวกันเรียกใช้ตัวจำลองหรือฮาร์ดแวร์ควอนตัมได้โดยเปลี่ยนโค้ดเพียงบรรทัดเดียว

ถาม: คุณมีตัวจำลองสำหรับปัญหาการแอนนิลลิงให้หรือไม่

ใน AWS Marketplace คุณสามารถค้นหาข้อเสนอที่ใช้แนวทางแบบคลาสสิกที่ล้ำสมัยในการแก้ปัญหาการปรับให้เหมาะสมเชิงการจัด เช่น Meta Analytics และ Toshiba SBM

คอมพิวเตอร์ควอนตัม

ถาม: ฉันจะเข้าถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัมด้วย Amazon Braket ได้อย่างไร

การเรียกใช้การออกแบบวงจรของคุณหรือปัญหาที่น่าสนใจบนหน่วยประมวลผลควอนตัม (QPU) จริงนั้นเป็นเรื่องง่าย เมื่อคุณสร้างวงจรหรือกราฟปัญหาใน Amazon Braket SDK แล้ว คุณสามารถส่งงานจากภายในสมุดบันทึก Jupyter ที่มีการจัดการหรือ IDE ใดๆ ที่คุณเลือก เช่น PyCharm

ถาม: การใช้งานบน QPU แตกต่างจากการใช้งานบนตัวจำลองอย่างไร

งานควอนตัมบนคอมพิวเตอร์ควอนตัมจริงจะไม่แตกต่างจากงานจำลอง ทั้งคู่เป็นการดำเนินการประมวลผลที่คุณสามารถขอแบ็คเอนด์ที่แตกต่างกันผ่านการเรียก API ภายใน Amazon Braket SDK ตัวเลือกของแบ็คเอนด์มีตัวจำลองที่หลากหลายและคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่มีให้เลือกใช้ในการบริการ การเปลี่ยนจากแบ็คเอนด์หนึ่งไปยังอีกหนึ่งทำได้ง่ายเหมือนกับการเปลี่ยนโค้ดบรรทัดเดียว อย่างไรก็ตาม ตัวจำลองจะพร้อมใช้งานเสมอ ในขณะที่ทรัพยากร QPU อาจต้องใช้เวลารอ

ถาม: ฉันจะเลือกคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่จะใช้ได้อย่างไร

คอมพิวเตอร์ควอนตัมบางประเภทเหมาะอย่างยิ่งกับการแก้ชุดปัญหาเฉพาะ ตัวอย่างเช่น โดยทั่วไปแล้วแอนนิลเลอร์ควอนตัมจะใช้เพื่อแก้ปัญหาการปรับให้เหมาะสมเชิงการจัด ในขณะที่คอมพิวเตอร์ควอนตัมสากลสามารถใช้เพื่อแก้ปัญหาได้หลายประเภท มีหลายปัจจัยที่กำหนดว่าเครื่องประเภทใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณ เช่น จำนวนคิวบิต ความแม่นยำของคิวบิต (อัตราข้อผิดพลาด) ความสามารถในการเชื่อมโยงคิวบิต เวลาเชื่อมโยง และต้นทุน ข้อมูลจำเพาะทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ควอนตัมมีระบุไว้ใน Amazon Braket Console

ถาม: คอมพิวเตอร์ควอนตัมใดบ้างที่ Amazon Braket สนับสนุน

โปรดคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ของ Amazon Braket

ถาม: งานควอนตัมของฉันจะเริ่มใช้งานทันทีบน QPU เลยหรือไม่ หรือฉันต้องรอก่อน

การประมวลผลแบบควอนตัมเป็นเทคโนโลยีเกิดใหม่และคอมพิวเตอร์ควอนตัมยังคงเป็นทรัพยากรหายาก คอมพิวเตอร์ควอนตัมประเภทต่างๆ มีลักษณะการทำงานและระดับความพร้อมใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงประมวลผลงานในอัตราที่แตกต่างกัน หาก QPU ที่คุณเลือกกำลังออนไลน์และไม่ได้ใช้งานอยู่ งานของคุณจะถูกประมวลผลทันทีหรือมิฉะนั้นก็จะถูกจัดคิว เมื่อ QPU พร้อมใช้งานแล้ว งานในคิวจะมีการประมวลผลตามลำดับที่ได้รับ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่องานของคุณเสร็จสมบูรณ์ Amazon Braket จะส่งเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสถานะไปยัง Amazon EventBridge คุณสามารถสร้างกฎใน EventBridge เพื่อระบุการดำเนินการ เช่น ใช้ Amazon Simple Notification Service (SNS) ซึ่งสามารถส่งการแจ้งเตือนถึงคุณผ่าน SMS หรือวิธีการอื่นๆ เช่น อีเมล, HTTPs, AWS Lambda หรือ Amazon SQS

ราคา

ถาม: การใช้ Amazon Braket คิดค่าบริการอย่างไร

Amazon Braket ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และคุณชำระเฉพาะค่าทรัพยากร AWS ที่คุณใช้เท่านั้น คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสำหรับแต่ละความสามารถของ Amazon Braket รวมถึงการเข้าถึงฮาร์ดแวร์การประมวลผลแบบควอนตัมและตัวจำลองที่มีการจัดการ นอกจากนี้คุณจะถูกเรียกเก็บเงินแยกต่างหากสำหรับบริการของ AWS ที่ให้บริการผ่าน Amazon Braket เช่น สมุดบันทึกที่มีการจัดการของ Amazon Braket โปรดไปที่หน้าราคาของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

ความปลอดภัย

ถาม: ข้อมูลของฉันออกจากสภาพแวดล้อม AWS เมื่อฉันใช้บริการ Amazon Braket หรือไม่

ใช่ QPU บน Amazon Braket มีการโฮสต์โดยผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ควอนตัมของเราที่เป็นบุคคลภายนอก หากคุณใช้ Amazon Braket เพื่อเข้าถึงคอมพิวเตอร์ควอนตัม วงจรหรือปัญหาการแอนนิลลิงและเมทาดาทาที่เกี่ยวข้องของคุณจะถูกส่งไปยังและประมวลผลโดยผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์นอกสถานประกอบการที่ดำเนินการโดย AWS เนื้อหาของคุณจะไม่ระบุตัวตนเพื่อให้มีการส่งเฉพาะเนื้อหาที่จำเป็นในการประมวลผลงานควอนตัมไปยังผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ควอนตัม ข้อมูลบัญชี AWS จะไม่มีการส่งไปยังผู้ให้บริการดังกล่าว ข้อมูลทั้งหมดจะถูกเข้ารหัสในขณะที่พักอยู่และที่มีการเคลื่อนย้ายและจะถอดรหัสลับเพื่อประมวลผลเท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ Amazon Braket ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บหรือใช้เนื้อหาของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการประมวลผลงาน เมื่อวงจรเสร็จสิ้น ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับไปยัง Amazon Braket และเก็บไว้ในบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ ความปลอดภัยของผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ควอนตัมโดยบุคคลภายนอกของ Amazon Braket จะได้รับการตรวจสอบเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ามีมาตรฐานความปลอดภัยของเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึง การป้องกันข้อมูล และความปลอดภัยทางกายภาพ

ถาม: ผลลัพธ์ของฉันจะถูกเก็บไว้ที่ไหน

ผลลัพธ์ของคุณจะถูกเก็บไว้ใน Amazon S3 นอกเหนือจากการมอบผลลัพธ์การดำเนินการแล้ว Amazon Braket ยังเผยแพร่บันทึกเหตุการณ์และการวัดผลประสิทธิภาพ เช่น สถานะการเสร็จสิ้นและเวลาในการดำเนินการกับ Amazon CloudWatch

Quantum Solutions Lab

ถาม: Quantum Solutions Lab (QSL) คืออะไร

Amazon Quantum Solutions Lab เป็นโปรแกรมบริการวิจัยร่วมระดับมืออาชีพ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการประมวลผลแบบควอนตัมมากมายที่จะคอยให้ความช่วยเหลือคุณในการศึกษาการประมวลผลแบบควอนตัมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเอาชนะความท้าทายที่เกิดขึ้นกับเทคโนโลยีเกิดใหม่นี้ โปรดไปที่เว็บเพจของ Quantum Solutions Lab เพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ถาม: ฉันจะมีส่วนร่วมกับ QSL ได้อย่างไร

คุณสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมกับ QSL และพันธมิตรของเราได้โดยส่งแบบฟอร์มนี้ และโดยการทำงานผ่านผู้จัดการบัญชี AWS ของคุณ

ถาม: การมีส่วนร่วมกับ QSL มีค่าใช้จ่ายเท่าไร

ค่าใช้จ่ายของการมีส่วนร่วมกับ QSL แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการมีส่วนร่วมและลักษณะความต้องการของคุณ โปรดติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

ถาม: การมีส่วนร่วมกับ QSL มีระยะเวลาโดยทั่วไปเป็นเท่าไร

การมีส่วนร่วมกับ Quantum Solutions Lab มักใช้เวลา 6 ถึง 12 เดือน

ถาม: ฉันต้องเดินทางไปที่ Lab เพื่อเข้าร่วมหรือไม่

กระบวนการทั้งหมดสามารถทำได้จากระยะไกลหากจำเป็น ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องทำเช่นนั้นเนื่องด้วยภาวะโรคระบาดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม โดยปกติแล้วเราจะนัดพบกันตัวเป็นๆ เพื่อเริ่มการมีส่วนร่วมและกำหนดจังหวะการทำงาน หลังจากนั้น เราจะเยี่ยมชมสถานประกอบการของคุณตามความจำเป็นและมีจุดตรวจสอบตามปกติโดยใช้การประชุมทางวิดีโอ ไปพร้อมกับทำงานร่วมกันทางไกลเป็นประจำ

AWS Center for Quantum Computing

ถาม: AWS Center for Quantum Computing คืออะไร

AWS Center for Quantum Computing เป็นโปรแกรมการวิจัยที่รวมนักวิจัยและวิศวกรจาก Amazon และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เป็นผู้นำในด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัม โดยสามารถทำงานร่วมกันในแอปพลิเคชันระยะใกล้ แผนการแก้ไขข้อผิดพลาด สถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์ และโมเดลการเขียนโปรแกรมเพื่อศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัม เราจัดตั้ง AWS Center for Quantum Computing ในวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย California Institute of Technology (Caltech) วันนี้ ทางศูนย์ร่วมมือกับนักวิจัยที่ Caltech, Stanford University, Harvard University, Massachusetts Institute of Technology และ University of Chicago ผ่านโปรแกรม Amazon Scholars


Product-Page_Standard-Icons_01_Product-Features_SqInk
ดูคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Braket

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Product-Page_Standard-Icons_02_Sign-Up_SqInk
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Product-Page_Standard-Icons_03_Start-Building_SqInk
ลงชื่อเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ลงชื่อหรือเข้าสู่ระบบ Console เพื่อเริ่มใช้งาน

ลงชื่อสมัครใช้งาน