AWS Certified Data Analytics - Specialty

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองนี้และทรัพยากรของ AWS ที่สามารถช่วยคุณเตรียมพร้อมได้

การรับรองนี้จะเลิกการสอบในวันที่ 9 เมษายน 2024 วันแรกของการสอบนี้คือ 8 เมษายน 2024

ป้ายกำกับ AWS Certified Data Analytics - Specialty

ข้อมูลประจำตัวนี้จะช่วยให้องค์กรบ่งชี้ตัวและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถในทักษะที่สำคัญเพื่อการนำโครงการริเริ่มของระบบคลาวด์ไปใช้ การได้รับ AWS Certified Data Analytics – Specialty เป็นการตรวจสอบความเชี่ยวชาญในการใช้บริการที่จัดเก็บข้อมูลดิบและการวิเคราะห์ของ AWS เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูล

ใครคือผู้ที่ควรเข้ารับการสอบนี้

AWS Certified Data Analytics – Specialty เหมาะสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการทำงานกับบริการของ AWS เพื่อออกแบบ สร้าง รักษาความปลอดภัย และดูแลรักษาโซลูชันการวิเคราะห์ ก่อนดำเนินการสอบนี้ เราขอแนะนำให้คุณมีสิ่งต่อไปนี้

  • ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปอย่างน้อยห้าปี
  • ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงสองปีในการทำงานร่วมกับบริการของ AWS เพื่อออกแบบ สร้าง รักษาความปลอดภัย และดูแลรักษาโซลูชันการวิเคราะห์
  • ความสามารถในการให้คำจำกัดความบริการวิเคราะห์ข้อมูลของ AWS และเข้าใจวิธีการผสานการทำงานของสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน
  • ความสามารถในการอธิบายความเหมาะสมของบริการวิเคราะห์ข้อมูลของ AWS กับรอบการใช้งานของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล และการแสดงข้อมูลด้วยภาพ

ต้องใช้อะไรบ้างเพื่อให้ได้รับการรับรองนี้

เพื่อให้ได้รับการรับรองนี้ คุณจะต้องสอบและผ่านการสอบ AWS Certified Data Analytics – Specialty (DAS-C01) ข้อสอบประกอบด้วยคำถาม 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบหลายตัวเลือกและแบบหลายคำตอบ คู่มือการสอบจะประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เค้าโครงเนื้อหาการสอบโดยละเอียดและคะแนนที่ผ่านเกณฑ์

ดาวน์โหลดคู่มือการสอบ »

อ่านคำถามตัวอย่างที่แสดงรูปแบบของคำถามที่ใช้ในการสอบนี้และให้เหตุผลสำหรับคำตอบที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดคำถามตัวอย่าง »

ภาพรวมการสอบ

ระดับ: Specialty
ระยะเวลา: มีเวลาในการสอบ 180 นาที
ค่าใช้จ่าย: 300 USD 
ดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ราคาการสอบ

รูปแบบ: คำถาม 65 ข้อ โดยมีทั้งแบบหลายตัวเลือกและแบบหลายคำตอบ
วิธีสอบ:ศูนย์การทดสอบหรือการคุมสอบออนไลน์ Pearson VUE

ภาษาที่ให้บริการ

การสอบนี้ให้บริการในภาษาต่อไปนี้ ได้แก่ อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี และจีนตัวย่อ

เตรียมตัวสอบ

คุณตั้งเป้าหมายแล้ว ขณะนี้ได้เวลาเสริมสร้างความรู้และทักษะเพื่อขับเคลื่อนอาชีพของคุณให้ก้าวหน้าแล้ว ดูทรัพยากรเหล่านี้จาก AWS Training และ Certification ที่เกี่ยวข้องกับ AWS Certified Data Analytics – Specialty AWS ไม่บังคับให้คุณเข้ารับการฝึกอบรมใดๆ ของ AWS เป็นพิเศษเพื่อเตรียมสอบ

ทรัพยากรเพิ่มเติม - ห้องปฏิบัติการผู้รังสรรค์ AWS และการเรียนรู้จากเกมเพื่อเสริมการเตรียมตัวของคุณ สามารถใช้งานได้เมื่อทำการสมัครใช้งาน AWS Skill Builder

หมายเหตุ: การรับรองนี้จะเลิกการสอบในวันที่ 9 เมษายน 2024 แหล่งข้อมูลการเตรียมสอบในแท็บทบทวนข้อสอบด้านล่างจะใช้งานได้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2024 และจะเลิกใช้งานในวันที่ 9 เมษายน 2024 เช่นกัน

เลือกประเภททรัพยากรจากเซ็กเมนต์ด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ซื้อคูปองการสอบสำหรับกลุ่ม

คุณสามารถสนับสนุนทีมให้เข้าสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS Certified โดยให้ทุนสนับสนุนในการสอบ AWS Certification ด้วยคูปองการสอบ ส่งสัญญาณถึงคุณค่าของการพัฒนาทักษะ จัดการงบประมาณการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างมีกลยุทธ์ และรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้คูปอง

คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเลิกการสอบ AWS Certified Data Analytics - Specialty

มีคำถามเกี่ยวกับ AWS Certification หรือไม่