สิ่งใหม่ ๆ ที่จะมีในการรับรองจาก AWS เร็ว ๆ นี้

รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการสอบที่กำลังจะมาถึง การสอบแบบเบต้า และการรับรองแบบใหม่ ๆ

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น

ตรวจสอบอีกครั้งเพื่อดูข้อมูลอัปเดต

คำถามที่พบบ่อย

 • คู่มือการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS รวมถึงเค้าโครงเนื้อหาและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการสอบเพื่อรับการรับรอง การสร้างคู่มือการสอบเป็นส่วนที่สำคัญในกระบวนการสอบและการรับรองอันเข้มงวดซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

 • เราพัฒนาเค้าโครงการสอบใหม่เพื่อให้การสอบใบรับรองของเรามีข้อมูลเป็นปัจจุบัน นอกจากนี้เรายังมอบคู่มือการสอบเวอร์ชันปรับปรุงเมื่อเค้าโครงมีการเปลี่ยนแปลง

 • เราแนะนำให้ผู้สมัครทบทวนคู่มือการสอบอย่างถี่ถ้วนและพิจารณาว่าจะใช้เวลาในการเตรียมตัวสอบนานเท่าใด นอกจากนี้ยังควรพิจารณาวันสอบขณะตัดสินใจว่าจะสอบเวอร์ชันใดด้วย เมื่อผ่านการสอบแบบเบต้าหรือแบบมาตรฐานแล้ว จะได้รับการรับรองจาก AWS นาน 3 ปี

 • การรับรองจาก AWS ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับรองประสบการณ์และความรู้ด้านเทคโนโลยีของ AWS และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการรับรองแต่ละรายการถูกสร้างขึ้นอย่างรอบคอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ AWS เมื่อการรับรองพร้อมแล้ว การสอบจะได้รับการรีเฟรชอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ AWS จะอัปเดตขอบเขตและวัตถุประสงค์ตามที่จำเป็นเพื่อแสดงเทคโนโลยีของ AWS หรือแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดใหม่ ๆ ความถี่ของการสอบจะแตกต่างกันไป หากคุณสนใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและอัปเดตข้อสอบตามแนวทางอันเข้มงวดของเรา โปรดเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม SME

 • การรับรองจาก AWS ใช้การสอบแบบเบต้าเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของรายการข้อสอบก่อนที่จะใช้ในการสอบจริง ข้อสอบหนึ่งๆ อาจผ่านกระบวนการแบบเบต้าก่อนที่ข้อสอบดังกล่าวจะได้รับการเปิดใช้งานเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ AWS Certification ยังอาจดำเนินกระบวนการแบบเบต้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงข้อสอบอีกด้วย

 • ผู้สมัครการสอบแบบเบต้าจะมีโอกาสได้ทำข้อสอบใหม่ล่าสุดก่อนใคร และได้เข้าร่วมในการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคำถามในข้อสอบ สำหรับข้อสอบใหม่ ผู้สมัครที่สอบผ่านอาจเป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้รับการรับรองแบบใหม่ และการสอบแบบเบต้ามักจะมอบส่วนลด 50% จากค่าสอบมาตรฐานด้วย

 • ผู้สมัครที่ผ่านการสอบแบบเบต้าจะได้รับการรับรองจาก AWS เมื่อประกาศผลคะแนน โดยทั่วไปแล้วจะใช้เวลา 90 วันนับจากวันสุดท้ายของการสอบแบบเบต้า การรับรองของคุณจะมีอายุ 3 ปีนับจากวันที่ประกาศผลคะแนน

 • ผู้ที่เข้าร่วมการสอบแบบเบต้าแต่ไม่ผ่านสามารถทำข้อสอบใหม่ได้หลังเวอร์ชันมาตรฐานเปิดตัวแล้ว คะแนนต้องถึงระดับสอบผ่านสำหรับการสอบแบบเบต้าหรือแบบมาตรฐาน จึงจะได้รับการรับรอง

 • เราพัฒนาเค้าโครงข้อสอบแบบใหม่เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการสอบเพื่อรับการรับรองของเราสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในปัจจุบัน และเราได้จัดทำคู่มือการสอบเวอร์ชันปรับปรุงเมื่อเค้าโครงมีการเปลี่ยนแปลง ระยะเวลาของการสอบแบบเบต้าสำหรับเวอร์ชันที่อัปเดตจะช่วยให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับคำถามใหม่ ๆ ที่เหมาะกับเค้าโครงใหม่

 • การเปลี่ยนแปลงเค้าโครงข้อสอบเพียงเล็กน้อยอาจไม่จำเป็นต้องมีการสอบแบบเบต้า หากการรับรองจาก AWS กำหนดให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงข้อสอบเล็กน้อย เราจะทดสอบประสิทธิภาพของรายการข้อสอบผ่านรายการที่ไม่มีการให้คะแนนในข้อสอบเวอร์ชันปัจจุบัน

 • การสอบแบบเบต้าจะดำเนินการโดยผู้ให้บริการส่งมอบข้อสอบของเราอย่าง Pearson VUE โดยมีศูนย์สอบอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งหลายพันแห่งทั่วโลก และผู้ให้บริการทั้งสองรายยังเปิดให้ทำการนัดหมายการสอบทางออนไลน์ให้จอง

 • เรานำเสนอการสอบใหม่ๆ ในเวอร์ชันเบต้าเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับคำถามใหม่ ๆ ที่เหมาะกับเค้าโครงใหม่ เมื่อเรามีจำนวนผู้เข้าสอบถึงขีดจำกัดของการวิเคราะห์ทางสถิตินี้แล้ว เราอาจปิดการลงทะเบียนสำหรับการสอบแบบเบต้านั้น ๆ ทุกคนที่ลงทะเบียนแล้วจะมีโอกาสทำการสอบแบบเบต้าตามที่ได้กำหนดเวลาไว้

 • การสอบแบบเบต้าจะเป็นภาษาอังกฤษ เราคาดว่าจะมีการสอบในภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมเมื่อเปิดตัวการสอบอย่างเต็มรูปแบบแล้ว

 • การสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ไม่มีข้อกำหนดเบื้องต้น ซึ่งรวมถึงการสอบแบบเบต้าด้วย ในเดือนตุลาคม 2018 เราได้ยกเลิกข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อให้การสอบมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  

หากมีคำถามเพิ่มเติม โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการรับรองจาก AWS ของเรา