สิทธิ์เข้าร่วม

สามารถรับการรับรองจาก AWS ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องผ่านหลักสูตรเบื้องต้นก่อน อย่างไรก็ตาม AWS จะให้คำแนะนำในส่วนความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาและระดับความเชี่ยวชาญสำหรับการรับรองแต่ละรายการ

ไม่มีอะไรทดแทนประสบการณ์ได้ AWS แนะนำให้คุณลองลงมือปฏิบัติจริงในเรื่องนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมทั้งความสามารถ ขอบเขต และวัตถุประสงค์ในเค้าโครงเนื้อหาสำหรับการสอบแต่ละครั้ง นอกจากนี้ AWS ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมและแหล่งข้อมูลอีกมากมาย เช่น เอกสารรายงานและบล็อก เพื่อช่วยให้คุณได้รับความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญ

AWS มุ่งมั่นที่จะเป็นกลางในการรับรองต่างๆ ทั้งหมด เราไม่ได้กำหนดหรือรับรองหลักสูตรเฉพาะใดๆ เนื่องจากมีหลายวิธีในการเตรียมการรับรองแต่ละรายการ

นโยบายการทดสอบสำหรับวัยรุ่น

ผู้สมัครที่มีอายุ 13-17 ปีได้รับอนุญาตให้เข้าสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS โดยต้องได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ดูรายละเอียดได้ที่หน้านโยบายของเรา  

การไม่เลือกปฏิบัติ

AWS สนับสนุนหลักการของโอกาสที่เท่าเทียมและการไม่เลือกปฏิบัติในโปรแกรมการรับรองทั้งหมด ดูรายละเอียดได้ที่หน้านโยบายของเรา

ภาพรวมการสอบ

การสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS แต่ละรายการจะประเมินชุดความรู้ ทักษะ และความสามารถเฉพาะที่ครอบคลุม ซึ่งสามารถได้รับผ่านการเรียนรู้และประสบการณ์ในการทำงานกับผลิตภัณฑ์และบริการของ AWS การสอบแต่ละครั้งจะสุ่มตัวอย่างความรู้หรือทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในแต่ละขอบเขตความรับผิดชอบหลัก ๆ ตามที่กำหนดผ่านการวิเคราะห์ภาระหน้าที่ในงาน (JTA) การสอบแต่ละครั้งไม่ได้พยายามที่จะทดสอบความรู้ในทุกระดับหรือทุกสภาพแวดล้อมในเนื้อหาหรือขอบเขตการปฏิบัติ

การสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS สร้างขึ้นตามข้อกำหนดการทดสอบที่ได้รับจาก JTA AWS ดำเนินการศึกษาเหล่านี้กับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (SME) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อกำหนดข้อกำหนดการทดสอบที่ใช้ในการสร้างการสอบแต่ละรายการ

คู่มือการสอบสำหรับการรับรองแต่ละรายการประกอบด้วยเค้าโครงเนื้อหาสำหรับการสอบที่เกี่ยวข้อง แต่ละเค้าโครงประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการสอบ ตลอดจนเปอร์เซ็นต์ของคำถามในแต่ละขอบเขต เริ่มต้นด้วยการดาวน์โหลดคู่มือการสอบจากหน้าเว็บการสอบแต่ละรายการ ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

รูปแบบ

การสอบของเรามีสองประเภท ได้แก่

 • หลายตัวเลือก: มีหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องและสามคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
 • หลายคำตอบ: มีคำตอบที่ถูกต้องตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไปจากคำตอบ 5 ข้อขึ้นไป

เลือกอย่างน้อยหนึ่งคำตอบเพื่อเติมเต็มข้อความหรือตอบคำถามได้ถูกต้องครบถ้วนที่สุด คำตอบที่ไม่ถูกต้องคือตัวเลือกคำตอบที่ผู้สมัครที่มีความรู้หรือทักษะไม่ครบถ้วนน่าจะเลือก อย่างไรก็ตาม คำตอบเหล่านี้มักเป็นคำตอบที่ดูสมเหตุสมผล ซึ่งอยู่ภายในขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยวัตถุประสงค์ในการทดสอบ

คำถามที่ไม่ได้ตอบจะถือว่าตอบผิด ซึ่งไม่มีบทลงโทษแต่อย่างใดสำหรับการคาดเดา เราจะไม่ให้เครดิตบางส่วนสำหรับคำถามแบบหลายคำตอบ

ค่าบริการการสอบ

ตารางต่อไปนี้จะแสดงถึงค่าบริการการสอบเป็นสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับประเทศที่ใช้ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยูโร วอนเกาหลี และเยนญี่ปุ่น อาจมีภาษีที่เกี่ยวข้อง ค่าสอบคือค่าสอบต่อหนึ่งครั้ง

ราคาสอบ

ประเภทการสอบ/ราคา  USD EUR AUD JPY KRW
Foundational 100 USD 92 EUR 150 USD 15,000 JPY 131,525 KRW
Associate 150 USD 138 EUR 229 USD 20,000 JPY 197,287 KRW
Professional 300 USD 277 EUR 459 USD 40,000 JPY 394,575 KRW
Specialty 300 USD 277 EUR 459 USD 40,000 JPY 394,575 KRW

หมายเหตุ: ราคาการสอบจะอัปเดตทุกปีในเดือนเมษายนเพื่อให้สอดคล้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อัปเดตสำหรับสกุลเงินเหล่านี้ โปรดดูนโยบายค่าบริการการสอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

นโยบายค่าบริการการสอบ

 • ราคาทั้งหมดในสกุลเงิน EUR, AUD, JPY และ KRW จะปรับใช้กับประเทศที่ใช้ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยูโร วอนเกาหลี และเยนญี่ปุ่น
 • อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่แสดงบนหน้านี้ใช้ไม่ได้กับการซื้อบัตรกำนัล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดราคาบัตรกำนัล โปรดไปที่เว็บไซต์ Xvoucher Xvoucher เป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้จัดจำหน่ายบัตรกำนัลการสอบ AWS Certification ที่ได้รับอนุญาตของ AWS
 • บัตรกำนัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมการสอบ 100% จะสามารถใช้ได้ในราคาเต็มของการสอบ โดยไม่คำนึงถึงการอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บัตรกำนัลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครอบคลุมการสอบ 50% จะสามารถใช้ส่วนลด 50% จากราคาการสอบได้ ณ เวลาที่ซื้อการสอบ
 • บุคคลที่ชำระค่าสอบด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสดจะไม่ต้องชำระเงินเพิ่มเติมเพื่อกำหนดเวลาการสอบใหม่หลังจากอัปเดตอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว โปรดทราบว่า คุณสามารถกำหนดเวลาการสอบ AWS Certification ใหม่ได้สองครั้งเท่านั้น
 • บุคคลที่ยกเลิกการสอบมากกว่า 24 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่นัดหมายจะได้รับเงินคืนค่าธรรมเนียมการสอบที่ชำระเมื่อซื้อ

คำอธิบายการสอบ

AWS มีการรับรองที่อิงตามบทบาทเพื่อทดสอบความชำนาญสำหรับผู้ที่มีบทบาทเป็น Cloud Practitioner, Architect, Developer และ Operation พร้อมด้วยการรับรองระดับ Specialty เพื่อวัดทักษะขั้นสูงในสาขาเชิงเทคนิคเฉพาะทาง ดูรายละเอียดการรับรองแต่ละรายการได้ที่หน้าหลักของการรับรองจาก AWS

การสอบเบต้า

การรับรองจาก AWS นั้นเป็นไปตามกระบวนการที่เข้มงวดในการสร้างข้อสอบและการรับรองซึ่งเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม ช่วงเบต้าสำหรับการสอบใหม่และข้อสอบเวอร์ชันใหม่ช่วยให้สามารถทดสอบประสิทธิภาพและคุณภาพของคำถามแต่ละข้อได้ก่อนที่จะนำไปใช้ในการสอบจริง

ผู้สมัครที่ผ่านการสอบเบต้าจะได้รับการรับรองจาก AWS ในหัวข้อนั้นๆ การสอบเบต้าจะได้รับส่วนลด 50% จากค่าสอบมาตรฐาน และผลสอบจะออกภายใน 90 วันหลังจากสิ้นสุดช่วงเบต้า เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบเบต้าในหน้าเร็วๆ นี้ของเรา

การเตรียมตัวสอบ

การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS คือประสบการณ์จริง คุณสามารถดูคำแนะนำเฉพาะเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองแต่ละรายการได้ที่หน้าการเตรียมตัวสอบของเรา

แหล่งข้อมูลของ AWS เพิ่มเติม

AWS มีตัวเลือกที่เกี่ยวข้องมากมายเพื่อเสริมการเรียนรู้ของคุณ ได้แก่

 • เส้นทางการเรียนรู้แบบปรับแต่งเอง
 • การฝึกอบรมที่นำโดยผู้ฝึกสอนและการฝึกอบรมแบบดิจิทัล
 • หลักสูตรเตรียมสอบ
 • เอกสารรายงาน
 • สิทธิ์ทดลองใช้บริการของ AWS ฟรี
 • บล็อก

โปรดทราบว่าเราไม่ได้บังคับหรือส่งเสริมให้ใช้ตัวเลือกเหล่านี้ และยังขอแนะนำให้คุณทบทวนเค้าโครงเนื้อหาการสอบเช่นเดิม ใช้เค้าโครงเพื่อกำหนดว่าคุณจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเพื่อเตรียมตัวสอบ คุณสามารถดูแหล่งข้อมูลการเตรียมตัวสำหรับการรับรองแต่ละรายการได้ในหน้าการเตรียมสอบของเรา  

ชุดคำถามฝึกหัดอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS

ชุดคำถามฝึกหัดอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS มีตัวอย่างคำถามที่คิดค้นโดย AWS เพื่อแสดงให้เห็นถึงรูปแบบและความลึกซึ้งของการสอบเพื่อรับการรับรองของเรา คุณสามารถลองดูรูปแบบคำถามในการสอบเหล่านี้พร้อมกับข้อเสนอแนะโดยละเอียดและแหล่งข้อมูลที่แนะนำเพื่อช่วยเตรียมตัวสำหรับการสอบ ดูชุดคำถามฝึกหัดอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS นี้ได้ฟรีผ่าน AWS Skill Builder

คำถามตัวอย่าง

เราโพสต์คำถามตัวอย่างบางส่วนไว้บนเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้คุณได้มีโอกาสทำความคุ้นเคยกับรูปแบบคำถามที่ใช้ในการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ตัวอย่างคำถามนี้ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการแสดงตัวอย่างเท่านั้น ไม่ได้บ่งบอกถึงเนื้อหาจริงในการสอบ

ภาระหน้าที่ในการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวก

ทีม AWS Certification และผู้จำหน่ายของตนมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสให้กับทุกคนในการวัดระดับทักษะด้านเทคนิคและความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ เราจะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมให้กับผู้พิการเพื่อช่วยรับรองว่าจะสามารถเข้าถึงการรับรองจาก AWS ได้อย่างเท่าเทียม

การขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก

เราจะจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมให้กับผู้สมัครที่มีเอกสารรับรองว่าเป็นผู้พิการ โดยประสานงานกับผู้ให้บริการจัดการสอบของเรา โดยผู้ให้บริการจัดการสอบจะเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษให้แต่ละบุคคลล่วงหน้า

ต้องขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกก่อนนัดหมายการสอบแต่ละครั้ง

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

สามารถขอขยายเวลาสอบ 30 นาทีได้ สำหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ หากต้องทำข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก "ESL +30" เพียงครั้งเดียวก่อนลงทะเบียนสอบ โดยจะนำไปใช้กับการลงทะเบียนสอบในอนาคตทั้งหมดกับผู้ให้บริการจัดการสอบทุกราย หากต้องการขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก ให้ปฏิบัติตามขั้นต่อไปนี้

 • ลงชื่อเข้าใช้ aws.training/Certification 
 • เลือกปุ่ม Go to your Account (ไปยังบัญชีของคุณ) 
 • เลือกปุ่ม Request Exam Accommodations (ขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการสอบ) แล้วเลือก Request Accommodation (ขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก)
 • เลือก ESL +30 MINUTES จากเมนูดรอปดาวน์ Accommodation Type (ประเภทสิ่งอำนวยความสะดวก)
 • เลือกปุ่ม Create (สร้าง)

สิ่งอำนวยความสะดวกของ Pearson VUE

สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับจาก Pearson VUE ผู้สมัครจะต้องขอรับสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงกับ Pearson VUE ผู้สมัครที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ได้รับอนุมัติแล้วจะได้รับคำแนะนำให้นัดหมายการสอบทางโทรศัพท์ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับสิ่งอำนวยความสะดวก โปรดไปที่หน้าสิ่งอำนวยความสะดวกของ Pearson VUE

สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ

มีสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษบางอย่าง เช่น ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ และรายการอื่นๆ ที่ไม่ต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้า คุณสามารถนำสิ่งของเหล่านี้เข้าศูนย์สอบได้เลย สิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่อนุญาตจะแตกต่างกันไปตามผู้ให้บริการจัดการสอบ

ดูรายการสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษที่อนุญาตในปัจจุบันได้ที่หน้าสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษของ Pearson VUE

การกำหนดเวลาสอบ

หากต้องการกำหนดเวลาสอบรับการรับรอง คุณต้องสร้างบัญชี AWS Certification ก่อน บัญชี AWS Certification ของคุณคือเครื่องมือจัดการส่วนกลางสำหรับการรับรองจาก AWS ซึ่งช่วยให้คุณกำหนดเวลาการสอบและใช้ประโยชน์จากการรับรองได้

การสร้างบัญชี AWS Certification

บัญชี AWS Certification ของคุณใช้การรับรองความถูกต้องแบบการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) จากบัญชี aws.training ของคุณ หากคุณยังไม่ได้สร้างบัญชี aws.training ให้ไปที่ aws.training เลือกปุ่ม Sign In (ลงชื่อเข้าใช้) ที่ด้านบนขวา และสร้างบัญชีที่เหมาะสมสำหรับตัวคุณเองในฐานะลูกค้า, คู่ค้า APN หรือพนักงานของ Amazon

เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณแล้ว ให้เลือก Certification (การรับรอง) จากแถบนำทางด้านบน ระบบจะแจ้งให้คุณกรอกข้อมูลประชากรพื้นฐาน ในขณะที่คุณป้อนชื่อและนามสกุล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าชื่อและนามสกุลของคุณตรงกับชื่อและนามสกุลของคุณตามที่ปรากฏในบัตรประจำตัวที่คุณจะต้องแสดงในการนัดหมายการสอบ หากชื่อไม่ตรงกัน คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ (ไปที่ส่วนข้อกำหนดบัตรประจำตัวในหน้า "ระหว่างการทดสอบ [วันสอบ]" เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดบัตรประจำตัว)

หากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชี โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับบัญชี AWS Certification เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีส่งกรณีไปยังฝ่ายบริการลูกค้า AWS Training and Certification ปัญหาเกี่ยวกับบัญชีครอบคลุมถึงความจำเป็นในการอัปเดตชื่อในบัญชีของคุณให้ตรงกับบัตรประจำตัวที่ถูกต้องของคุณ รวมถึงการรวมหลายบัญชีเข้าด้วยกัน  

ตัวเลือกการทดสอบ

ขณะนี้มีการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ผ่าน Pearson VUE เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pearson VUE ผู้ให้บริการจัดส่งทดสอบใบรับรอง AWS ในหน้าคำถามที่พบบ่อยของเรา

ค้นหาศูนย์สอบ

หากต้องการค้นหาศูนย์ทดสอบ โปรดไปที่ Pearson VUE เพื่อค้นหาวันที่ เวลา และสถานที่ที่สะดวกสำหรับคุณ

ฟังก์ชันการสอบการสาธิตของศูนย์สอบ

คุณสามารถตรวจสอบฟังก์ชันการสอบพื้นฐานสำหรับศูนย์สอบ Pearson VUE ได้

การสอบแบบคุมสอบออนไลน์

การคุมสอบออนไลน์มีให้บริการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ทั้งหมดจาก Pearson VUE ผู้ให้บริการการทดสอบของเรา ตรวจสอบข้อมูลด้านล่างเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลือกการทดสอบที่มีอยู่ดังนี้

ตัวเลือกที่มี Pearson VUE
ภาษาในการควบคุมการสอบและความพร้อมให้บริการ ภาษาอังกฤษ ทุกวัน 24 ชั่วโมง

ภาษาญี่ปุ่น: วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. เวลาท้องถิ่น/JST

ภาษาสเปน (ลาตินอเมริกา): วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 10.00 - 17.45 น. EST

ภาษาจีนกลาง (สำหรับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่): วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เวลาท้องถิ่น/CST
การสอบ  การสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ทั้งหมด

ผู้สมัครที่ลงทะเบียนสำหรับการสอบภาษาท้องถิ่นยังสามารถดูคำถามภาษาอังกฤษในระหว่างการสอบได้โดยใช้คุณสมบัติการสลับ

โปรดทราบว่า จำเป็นต้องมีการสื่อสารกับผู้ควบคุมการสอบเพื่อทำการนัดหมายการสอบทางออนไลน์

 

การกำหนดเวลา การเปลี่ยนกำหนดเวลา และการยกเลิก

หากต้องการกำหนดเวลาการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ผ่านบัญชี AWS Certification ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ลงชื่อเข้าใช้ aws.training/Certification
 • เลือกปุ่ม Go to your Account (ไปยังบัญชีของคุณ) แล้วเลือกปุ่ม Schedule New Exam (กำหนดเวลาการสอบครั้งใหม่) 
 • ค้นหาข้อสอบที่คุณต้องการทำ จากนั้นเลือก Schedule with Pearson VUE (กำหนดเวลากับ Pearson VUE)
 • จากนั้นระบบจะนำคุณไปที่แดชบอร์ด Pearson VUE ของคุณเพื่อเลือกสถานที่ทดสอบ วันที่ และเวลาสำหรับการทดสอบ ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อสำรองที่นั่งสอบ คุณจะได้รับอีเมลยืนยันเมื่อคุณสำรองที่นั่งได้แล้ว
 • โปรดอ่านอีเมลยืนยันให้ละเอียดทั้งฉบับ อีเมลนี้จะประกอบด้วยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับนโยบายและข้อกำหนดสำหรับการสอบของคุณ

การเปลี่ยนกำหนดเวลา

หากต้องการเปลี่ยนกำหนดเวลาหรือยกเลิกการสอบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 • ลงชื่อเข้าใช้ aws.training/Certification
 • เลือกปุ่ม Go to your Account (ไปยังบัญชีของคุณ) 
 • เลือกปุ่ม Manage Pearson VUE Exams (จัดการการสอบ Pearson VUE)
 • จากนั้นคุณจะถูกนำไปที่แดชบอร์ด Pearson VUE ซึ่งคุณสามารถเลือกการสอบได้ในเมนู Upcoming Appointments (การนัดหมายที่กำลังจะมาถึง) 
 • โปรดทราบว่า คุณสามารถเปลี่ยนเวลาสอบใหม่ได้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดการสอบ นัดหมายการสอบแต่ละครั้งสามารถเปลี่ยนเวลาใหม่ได้สองครั้งเท่านั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาสอบเป็นครั้งที่ 3 คุณจะต้องยกเลิกการสอบและกำหนดเวลาสอบใหม่ตามวันที่สะดวก หากคุณชำระค่าสอบด้วยบัตรกำนัล ให้ตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรกำนัลก่อนจะแก้ไขการลงทะเบียนสอบที่มีอยู่ ไม่สามารถขยายวันหมดอายุของบัตรกำนัลสอบได้
 • คุณจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนเวลาสอบได้หากการสอบที่นัดหมายไว้จะเริ่มภายใน 24 ชั่วโมง ภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเริ่มสอบ ผู้ให้บริการจัดการสอบของเราจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดสอบเต็มจำนวนและไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีผู้สมัครเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และมีเอกสารประกอบที่เหมาะสม ผู้ให้บริการจัดการสอบจะยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ และจะอนุญาตให้จัดตารางสอบใหม่โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากต้องการขอลาหยุด โปรดติดต่อ Pearson VUE

นโยบายการยกเลิก

คุณต้องติดต่อ Pearson VUE (อ้างอิงจากข้อมูลการติดต่อด้านบน) หรือเข้าถึงบัญชีออนไลน์ของคุณเพื่อยกเลิกการสอบของคุณอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนการนัดหมาย การยกเลิกการสอบก่อนเวลานัดหมายไม่เกิน 24 ชั่วโมง หรือไม่มาตามนัดหมาย จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมการสอบให้

หากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาสอบ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อเปลี่ยนเวลาสอบ

ข้อมูลผู้สมัคร การแบ่งปัน การเข้าถึง และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เพื่อให้การรับรอง ทาง AWS จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับคุณ แต่เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวของคุณให้กับผู้อื่น เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ AWS เท่านั้น และแบ่งปันให้กับ Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือที่ Amazon.com, Inc. ควบคุมดูแลอยู่ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ AWS หรือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติอย่างน้อยที่สุดเพื่อเป็นการป้องกันตามที่อธิบายไว้ในนโยบาย

ทีม AWS Training and Certification จะปฏิบัติตามระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (GDPR) โดยจัดให้มีช่องทางสำหรับสมาชิกสหภาพยุโรปในการร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล และโดยให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครพร้อมคำอธิบายวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างเป็นระบบด้วยหากมีการละเมิดบัญชี คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม GDPR ของ AWS Training and Certification  

ประเทศอื่นๆ การสอบนอกประเทศ และประเทศที่ถูกคว่ำบาตร/ห้ามค้าขาย

การสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS จะไม่จัดขึ้นในประเทศที่ถูกคว่ำบาตรหรืออยู่ในรายชื่อประเทศต้องห้ามหรือถูกจำกัด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง รายชื่อประเทศที่ควบคุมดูแลโดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รัฐบาลสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปหรือประเทศสมาชิก หรือหน่วยงานรัฐบาลอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการจัดการสอบของเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้ในประเทศต่าง ๆ ที่เราดำเนินการ รวมถึงบทลงโทษระหว่างประเทศที่อาจจำกัดไม่ให้เราให้บริการในบางประเทศหรือให้แก่ผู้ที่อาศัยในบางประเทศ สามารถดูรายชื่อประเทศที่มีการจัดสอบ AWS ได้ในระหว่างการกำหนดเวลาการสอบสำหรับศูนย์สอบ Pearson VUE

ในการเข้าสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS คุณต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่ถูกต้องซึ่งอยู่ในประเทศที่ไม่ถูกคว่ำบาตร หากคุณไม่มีบัตรประจำตัวที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดจากประเทศที่คุณจะเข้าสอบ (ยกเว้นผู้สมัครที่จะใช้บัตรประจำตัวของสหภาพยุโรป) จำเป็นต้องมีหนังสือเดินทางระหว่างประเทศจากประเทศที่คุณถือสัญชาติ และต้องใช้แสดงเป็นเอกสารแสดงตัวตนหลักของคุณ และยังคงต้องใช้บัตรประจำตัวในรูปแบบรองด้วย

วิธีชำระเงิน

คุณสามารถชำระเงินสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS โดยใช้บัตรเครดิตหรือบัตรกำนัล บัตรเครดิตที่ใช้ได้ที่ Pearson VUE มีดังนี้ Visa American Express Mastercard และ JCB

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรกำนัลการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ได้จากหน้าเว็บบัตรกำนัลของเรา  

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการจัดการสอบ

เมื่อกำหนดเวลาการสอบกับ Pearson VUE คุณจะได้รับแจ้งให้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการจัดการทดสอบ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างถี่ถ้วนก่อนกำหนดเวลาสอบ