กำหนดเวลาการสอบ

AWS เผยแพร่จำนวนคุณสมบัติและบริการที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ในการรักษาสถานะ AWS Certified คุณจำเป็นต้องแสดงให้เราเห็นว่าคุณมีความเชี่ยวชาญบนแพลตฟอร์มอยู่เป็นระยะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการต่ออายุการรับรอง การต่ออายุการรับรองช่วยส่งเสริมให้คุณค่าของ AWS Certification แข็งแกร่งขึ้นและแสดงให้ลูกค้าและพนักงานเห็นว่าหนังสือรับรองของคุณครอบคลุมความรู้ ทักษะ และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS

จำเป็นต้องมีการต่ออายุการรับรองทุกๆ สองปีสำหรับ AWS Certification ทั้งหมด เราจะส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลหกเดือนก่อนที่ระบบจะกำหนดให้การยืนยันการรับรองหมดอายุ

หากคุณได้รับการรับรองระดับ Associate วิธีในการตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองมีสองวิธีดังนี้:

  1. สอบการต่ออายุการรับรองระดับ Associate
    คุณสามารถสอบการต่ออายุการรับรองระดับ Associate สำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate คุณจะมีสิทธิ์สอบการต่ออายุการรับรอง AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate การสอบการต่ออายุการรับรองใช้เวลา 80 นาทีและมีค่าใช้จ่าย 75 USD การสอบการต่ออายุการรับรองจะเป็นไปตามแผนงานการสอบเดิมเช่นเดียวกับการสอบการรับรองฉบับสมบูรณ์
  2. รับการรับรองระดับ Professional
    คุณยังสามารถตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองโดยผ่านการสอบ AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Professional สำหรับเส้นทางสำหรับ Architect หรือการสอบ AWS Certified DevOps Engineer - ระดับ Professional สำหรับเส้นทางของ Developer หรือ Operation ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับ AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Associate คุณจะมีสิทธิ์สอบ AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Professional

หากคุณได้รับการรับรองระดับ Professional คุณไม่จำเป็นต้องต่ออายุการรับรองที่ระดับ Associate แต่คุณสามารถตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองได้โดยผ่านการสอบการต่ออายุการรับรองระดับ Professional

  1. สอบการต่ออายุการรับรองระดับ Professional
    คุณสามารถสอบการต่ออายุการรับรองระดับ Professional สำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Solutions Architect - ระดับ Professional คุณจะมีสิทธิ์สอบการต่ออายุการรับรอง AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional การสอบการต่ออายุการรับรองระดับ Professional ใช้เวลา 80 นาทีและมีค่าใช้จ่าย 75 USD การสอบการต่ออายุการรับรองจะเป็นไปตามแผนงานการสอบเดิมเช่นเดียวกับการสอบการรับรองฉบับสมบูรณ์

มีคำถามหรือไม่ ดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่ออายุการรับรองของ AWS

editorial_certification_green 2
กำหนดเวลาการสอบ

พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง