การต่ออายุการรับรองของ AWS

รักษาใบรับรองของคุณ โดยต่ออายุการรับรอง

AWS Certification มีอายุ 3 ปี ในการรักษาสถานะ AWS Certified คุณจำเป็นต้องแสดงให้เราเห็นว่าคุณมีความเชี่ยวชาญอยู่เป็นระยะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการต่ออายุการรับรอง การต่ออายุการรับรองช่วยส่งเสริมคุณค่าโดยรวมของ AWS Certification และแสดงให้ลูกค้าและผู้จ้างเห็นว่าหนังสือรับรองของคุณครอบคลุมความรู้ ทักษะ และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS

คุณมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับการปิดศูนย์ทดสอบชั่วคราวหรือไม่ โปรดดูที่หน้าคำถามที่พบบ่อยของเรา

กำลังเตรียมตัวสำหรับ AWS Certification ครั้งต่อไปใช่ไหม เรียนรู้เพิ่มเติม

วิธีต่ออายุการรับรอง

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Foundational

สอบระดับ Cloud Practitioner
คุณสามารถทำการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ปัจจุบันเพื่อต่ออายุการรับรอง คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

รับการรับรองระดับ Associate หรือ Professional
คุณยังสามารถตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองได้โดยผ่านการสอบรับรองระดับ Associate หรือ Professional

 

 

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Associate

สอบระดับ Associate
คุณสามารถสอบระดับ Associate สำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate เพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

รับการรับรองระดับ Professional
คุณยังสามารถตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองโดยผ่านการสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional สำหรับเส้นทางของ Architect หรือการสอบ AWS Certified DevOps Engineer ระดับ Professional สำหรับเส้นทางของ Developer หรือ Operation ตัวอย่างเช่น หากคุณสอบผ่าน AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional คุณจะตอบสนองข้อกำหนดการต่ออายุการรับรอง AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Professional

สอบระดับ Professional ปัจจุบัน
คุณสามารถสอบระดับ Professional ปัจจุบันสำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional อีกครั้งเพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตร 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Specialty

สอบระดับ Specialty ปัจจุบัน
คุณสามารถสอบระดับ Specialty ปัจจุบันสำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Security ระดับ Specialist คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Security ระดับ Specialty อีกครั้งเพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่ออายุ AWS Certification

 • การรับรองสามารถใช้ได้นานเท่าใด

  คุณต้องอัปเดตการรับรอง (หรือ “ต่ออายุการรับรอง”) ทุกๆ สามปี

 • ฉันจะต่ออายุการรับรอง AWS Certified Big Data - Specialty ได้อย่างไร

  เราสนับสนุนให้คุณติดตามการรับรอง AWS Certified Data Analytics – Specialty การสอบ AWS Certified Data Analytics - Specialty แทนการสอบ AWS Certified Big Data - Specialty คำว่า “การวิเคราะห์ข้อมูล” สอดคล้องกับภาษาที่เราได้ยินจากลูกค้าและข้อเสนอ AWS ของเรามากกว่า ดังนั้นเราจึงเปลี่ยนชื่อการรับรองตามไปด้วย การรับรองจะมีผล และจะยังคงมีผลต่อความเชี่ยวชาญในการทำงานกับบริการของ AWS เพื่อออกแบบ สร้าง รักษาความปลอดภัย และรักษาโซลูชันการวิเคราะห์ วันสุดท้ายของการต่ออายุการรับรองโดยการสอบ AWS Certified Big Data - Specialty คือวันที่ 1 กรกฎาคม 2020 สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะใช้ได้ตลอดรอบการรับรองสามปี

 • ฉันจะต่ออายุการรับรอง AWS Certified Alexa Skill Builder - ระดับ Specialty ได้อย่างไร

  การรับรองจากการสอบ AWS Certified Alexa Skill Builder - ระดับ Specialty หมดอายุในวันที่ 23 มีนาคม 2021 ใบรับรอง AWS Certified Alexa Skill Builder - ระดับ Specialty ใดๆ ที่ได้รับก่อนวันที่ 23 มีนาคม 2021 จะยังคงมีผลอยู่เป็นเวลาสามปีตามมาตรฐานนับจากวันที่ออกใบรับรอง สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงป้ายกำกับดิจิทัลจะยังคงใช้งานได้ในขณะที่การรับรองยังคงมีผลอยู่ เราไม่ออกใบรับรองใหม่หรือต่ออายุใบรับรอง AWS Certified Alexa Skill Builder - ระดับ Specialty อีกต่อไป ดู AWS Certification ที่มีอยู่

 • การต่ออายุการรับรองมีค่าใช้จ่ายเท่าใด

  คุณสามารถต่ออายุการรับรองของคุณโดยใช้รหัสบัตรส่วนลด 50% ของคุณเพื่อทำการสอบปัจจุบันอย่างเต็มรูปแบบที่ลด 50%

 • มีข้อกำหนดเบื้องต้นใดบ้างที่จำเป็นสำหรับการสอบ AWS Certification

  เราได้ยกเลิกข้อกำหนดเบื้องต้นเพื่อให้ความยืดหยุ่นกับผู้สมัครมากยิ่งขึ้น ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีการรับรองระดับ Associate ก่อนที่จะสอบการรับรองระดับ Professional และไม่จำเป็นต้องมีการรับรองระดับ Foundational หรือ Associate ก่อนที่จะสอบการรับรองระดับ Specialty เรายังสนับสนุนให้ผู้สมัครสอบดำเนินการตามเส้นทางการเรียนรู้ที่แนะนำของเราในขณะที่พัฒนาและทดสอบทักษะของตนเอง

เตรียมตัวเพื่อรับการรับรองจาก AWS ด้วยการฝึกอบรมออนไลน์

กำลังเตรียมตัวสำหรับ AWS Certification ครั้งต่อไปใช่ไหม เข้าร่วมการสัมมนาผ่านเว็บฟรีแบบสดที่จัดโดยผู้สอนที่ได้รับการรับรองจาก AWS การสัมมนาผ่านเว็บเหล่านี้จะศึกษาหัวข้อการสอบหลักและระบุขอบเขตที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการเรียน นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทะเบียนเรียนหลักสูตรดิจิทัลเพื่อเตรียมสอบฟรีที่คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

ค้นหาการสัมมนาผ่านเว็บและการฝึกอบรมแบบดิจิทัล »