การต่ออายุการรับรองของ AWS

รักษาใบรับรองของคุณโดยต่ออายุการรับรอง

AWS Certification มีอายุ 3 ปี ในการรักษาสถานะ AWS Certified คุณจำเป็นต้องแสดงให้เราเห็นว่าคุณมีความเชี่ยวชาญอยู่เป็นระยะผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการต่ออายุการรับรอง การต่ออายุการรับรองช่วยส่งเสริมคุณค่าโดยรวมของ AWS Certification และแสดงให้ลูกค้าและผู้จ้างเห็นว่าหนังสือรับรองของคุณครอบคลุมความรู้ ทักษะ และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS

วิธีต่ออายุการรับรอง

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Foundational

สอบระดับ Cloud Practitioner
คุณสามารถทำการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ปัจจุบันเพื่อต่ออายุการรับรอง คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

รับการรับรองระดับ Associate หรือ Professional
คุณยังสามารถตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองได้โดยผ่านการสอบรับรองระดับ Associate หรือ Professional

 

 

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Associate

สอบระดับ Associate
คุณสามารถสอบระดับ Associate สำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate เพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

รับการรับรองระดับ Professional
คุณยังสามารถตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองโดยผ่านการสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional สำหรับเส้นทางของ Architect หรือการสอบ AWS Certified DevOps Engineer ระดับ Professional สำหรับเส้นทางของ Developer หรือ Operation ตัวอย่างเช่น หากคุณสอบผ่าน AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional คุณจะตอบสนองข้อกำหนดการต่ออายุการรับรอง AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Professional

สอบระดับ Professional ปัจจุบัน
คุณสามารถสอบระดับ Professional ปัจจุบันสำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional อีกครั้งเพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตร 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Specialty

สอบระดับ Specialty ปัจจุบัน
คุณสามารถสอบระดับ Specialty ปัจจุบันสำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Security ระดับ Specialist คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Security ระดับ Specialty อีกครั้งเพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่ออายุ AWS Certification

การสอบของเรา

check-foundational60x60

AWS Certified Cloud Practitioner

นี่จะเป็นการรับรองความรู้ทางด้าน AWS Cloud สำหรับผู้ที่รับบทบาททางเทคโนโลยีและระบบคลาวด์ที่หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือทางอาชีพของผู้สอบ ข้อสอบนี้ครอบคลุมเนื้อหาจากสี่ด้าน คือ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการเรียกเก็บเงินและราคา

check-associate60x60

AWS Certified Solutions Architect – Associate

นี่คือการรับรองความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อสอบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งปีในการออกแบบระบบที่ทำงานร่วมกันหลายระบบที่พร้อมใช้งาน คุ้มราคา ทนทานต่อข้อผิดพลาด และปรับขนาดได้บน AWS

AWS Certified Solutions Architect – Associate

การสอบนี้จะวัดความรู้ความสามารถของคุณในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำว่าผู้สมัครสอบควรมีประสบการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งปีในการออกแบบระบบที่ทำงานร่วมกันหลายระบบที่พร้อมใช้งาน คุ้มราคา ทนทานต่อข้อผิดพลาด และปรับขนาดได้บน AWS

AWS Certified Solutions Architect – Associate

การสอบนี้จะวัดความรู้ความสามารถของคุณในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำว่าผู้สมัครสอบควรมีประสบการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งปีในการออกแบบระบบที่ทำงานร่วมกันหลายระบบที่พร้อมใช้งาน คุ้มราคา ทนทานต่อข้อผิดพลาด และปรับขนาดได้บน AWS

check-associate60x60

AWS Certified Developer – Associate

นี่คือการรับรองความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ปรับใช้ และแก้จุดบกพร่องของแอปพลิเคชันระบบคลาวด์โดยใช้ AWS ข้อสอบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์จริงหนึ่งปีขึ้นไปในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันที่ใช้ AWS พร้อมทั้งความรู้เชิงลึกด้านภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา

check-associate60x60

AWS Certified SysOps Administrator – Associate

นี่คือการรับรองความชำนาญทางเทคนิคของคุณในการปรับใช้ การจัดการ และการดำเนินงานบนแพลตฟอร์ม AWS นี่เป็นการทดสอบสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งปีในการใช้งานแอปพลิเคชันบน AWS

check-professional60x60

AWS Certified Solutions Architect – Professional

นี่คือการรับรองความรู้ความสามารถทางเทคนิคขั้นสูงและประสบการณ์ด้านการออกแบบแอปพลิเคชันและระบบที่ทำงานร่วมกันหลายระบบบนแพลตฟอร์ม AWS นี่เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์จริงอย่างน้อยสองปีในด้านการออกแบบและปรับใช้สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์บน AWS

check-professional60x60

AWS Certified DevOps Engineer – Professional

นี่คือการรับรองความชำนาญทางเทคนิคในการจัดเตรียม การดำเนินงาน และการจัดการระบบแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกันหลายระบบบนแพลตฟอร์ม AWS นี่เป็นข้อสอบสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์จริงอย่างน้อยสองปีในด้านการจัดเตรียม ดำเนินงาน และจัดการสภาพแวดล้อม AWS

check-specialty60x60

AWS Certified Security – Specialty

นี่คือการรับรองความชำนาญทางเทคนิคในการรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์ม AWS นี่เป็นข้อสอบสำหรับผู้มีประสบการณ์ในบทบาทด้านการรักษาความปลอดภัย

การสอบนี้จะทดสอบความชำนาญด้านเทคนิคของคุณในการรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์ม AWS เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ในบทบาทด้านการรักษาความปลอดภัย

check-specialty60x60

AWS Certified Big Data – Specialty

นี่คือการรับรองความชำนาญทางเทคนิคในการออกแบบและการดำเนินการบริการของ AWS เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล ข้อสอบนี้เหมาะกับผู้ที่วิเคราะห์ Big Data ที่มีความซับซ้อน

check-specialty60x60

AWS Certified Advanced Networking – Specialty

นี่คือการรับรองความชำนาญทางเทคนิคในการออกแบบและดำเนินการ AWS และสถาปัตยกรรมไอทีแบบไฮบริดตามขนาดที่ต้องการ ข้อสอบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายที่ซับซ้อน

check-specialty60x60

AWS Certified Machine Learning – Specialty

นี่คือการรับรองความชำนาญทางเทคนิคในการสร้าง ฝึกฝน ปรับแต่ง และปรับใช้โมเดลแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) โดยใช้ AWS Cloud ข้อสอบนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รับบทบาทด้านการพัฒนาหรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล

check-specialty60x60

AWS Certified Alexa Skill Builder – Specialty 

การตรวจสอบนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างทักษะของ Alexa การสอบนี้เหมาะสำหรับทุกคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้สร้างทักษะของ Alexa