การต่ออายุการรับรองของ AWS

รักษาใบรับรองของคุณโดยต่ออายุการรับรอง

AWS เผยแพร่คุณสมบัติและบริการมากขึ้นในแต่ละปี ในการรักษาสถานะ AWS Certified คุณจำเป็นต้องแสดงให้เราเห็นว่าคุณมีความเชี่ยวชาญบนแพลตฟอร์มอยู่เป็นระยะ ผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการต่ออายุการรับรอง การต่ออายุการรับรองช่วยส่งเสริมคุณค่าโดยรวมของ AWS Certification และแสดงให้ลูกค้าและผู้จ้างเห็นว่าหนังสือรับรองของคุณครอบคลุมความรู้ ทักษะ และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS

วิธีต่ออายุการรับรอง

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Foundational

สอบระดับ Cloud Practitioner
คุณสามารถทำการสอบ AWS Certified Cloud Practitioner ปัจจุบันเพื่อต่ออายุการรับรอง คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

รับการรับรองระดับ Associate หรือ Professional
คุณยังสามารถตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองได้โดยผ่านการสอบรับรองระดับ Associate หรือ Professional

 

 

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Associate

สอบระดับ Associate
คุณสามารถสอบระดับ Associate สำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate เพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

รับการรับรองระดับ Professional
คุณยังสามารถตอบสนองข้อกำหนดในการต่ออายุการรับรองโดยผ่านการสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional สำหรับเส้นทางของ Architect หรือการสอบ AWS Certified DevOps Engineer ระดับ Professional สำหรับเส้นทางของ Developer หรือ Operation ตัวอย่างเช่น หากคุณสอบผ่าน AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional คุณจะตอบสนองข้อกำหนดการต่ออายุการรับรอง AWS Certified Solutions Architect ระดับ Associate

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Professional

สอบระดับ Professional ปัจจุบัน
คุณสามารถสอบระดับ Professional ปัจจุบันสำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Solutions Architect ระดับ Professional อีกครั้งเพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตร 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต

การต่ออายุการรับรองสำหรับการรับรองระดับ Specialty

สอบระดับ Specialty ปัจจุบัน
คุณสามารถสอบระดับ Specialty ปัจจุบันสำหรับการรับรองที่คุณมีอยู่แล้วได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณมี AWS Certified Security ระดับ Specialist คุณจะสามารถสอบ AWS Certified Security ระดับ Specialty อีกครั้งเพื่อต่ออายุการรับรองได้ คุณสามารถใช้บัตรส่วนลด 50% จากส่วนประโยชน์ของบัญชี AWS Certification ของคุณเพื่อต่ออายุการรับรองหรือนำไปใช้กับการสอบรับรองใดๆ ที่คุณต้องการสอบในอนาคต 

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการต่ออายุ AWS Certification

การสอบของเรา

check-foundational60x60

AWS Certified Cloud Practitioner

การสอบนี้ให้ผู้สอบได้วัดความรู้เกี่ยวกับ AWS Cloud ของตนในบทบาทด้านเทคโนโลยีและระบบคลาวด์ที่หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือทางอาชีพของผู้สอบ ข้อสอบนี้ประกอบด้วยเนื้อหาสี่ด้านคือ แนวคิดเกี่ยวกับระบบคลาวด์ ความปลอดภัย เทคโนโลยี และการเรียกเก็บเงินและราคา

check-associate60x60

AWS Certified Solutions Architect – Associate

การสอบนี้จะวัดความรู้ความสามารถของคุณในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำว่าผู้สมัครสอบควรมีประสบการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งปีในการออกแบบระบบที่ทำงานร่วมกันหลายระบบที่พร้อมใช้งาน คุ้มราคา ทนทานต่อข้อผิดพลาด และปรับขนาดได้บน AWS

AWS Certified Solutions Architect – Associate

การสอบนี้จะวัดความรู้ความสามารถของคุณในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำว่าผู้สมัครสอบควรมีประสบการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งปีในการออกแบบระบบที่ทำงานร่วมกันหลายระบบที่พร้อมใช้งาน คุ้มราคา ทนทานต่อข้อผิดพลาด และปรับขนาดได้บน AWS

AWS Certified Solutions Architect – Associate

การสอบนี้จะวัดความรู้ความสามารถของคุณในด้านการออกแบบและการปรับใช้แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยและทนทานบนเทคโนโลยี AWS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราขอแนะนำว่าผู้สมัครสอบควรมีประสบการณ์จริงอย่างน้อยหนึ่งปีในการออกแบบระบบที่ทำงานร่วมกันหลายระบบที่พร้อมใช้งาน คุ้มราคา ทนทานต่อข้อผิดพลาด และปรับขนาดได้บน AWS

check-associate60x60

AWS Certified Developer – Associate

การสอบนี้จะวัดความเชี่ยวชาญในการพัฒนา ปรับใช้ และแก้จุดบกพร่องของแอปพลิเคชันระบบคลาวด์โดยใช้ AWS เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์จริงหนึ่งปีขึ้นไปในการพัฒนาและบำรุงรักษาแอปพลิเคชันที่ใช้ AWS พร้อมทั้งความรู้เชิงลึกด้านภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูงอย่างน้อยหนึ่งภาษา

check-associate60x60

AWS Certified SysOps Administrator – Associate

การสอบนี้จะทดสอบความชำนาญทางเทคนิคของคุณในการปรับใช้ การจัดการ และการดำเนินงานบนแพลตฟอร์ม AWS เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์จริงในการดำเนินงานแอปพลิเคชันแบบ AWS หนึ่งปีขึ้นไป

check-professional60x60

AWS Certified Solutions Architect – Professional

การสอบนี้จะทดสอบทักษะทางเทคนิคขั้นสูงและประสบการณ์ของคุณในการออกแบบแอปพลิเคชันและระบบที่ทำงานร่วมกันหลายระบบบนแพลตฟอร์ม AWS เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับใบรับรอง AWS Certified Solutions Architect – Associate พร้อมประสบการณ์จริงในการออกแบบและปรับใช้สถาปัตยกรรมระบบคลาวด์บน AWS มาแล้วสองปีขึ้นไป

check-professional60x60

AWS Certified DevOps Engineer – Professional

การสอบนี้จะทดสอบความชำนาญทางเทคนิคของคุณในการจัดสรร การดำเนินงาน และการจัดการระบบแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกันหลายระบบบนแพลตฟอร์ม AWS เหมาะสำหรับผู้ที่ได้รับใบรับรอง AWS Certified Developer - Associate หรือ AWS Certified SysOps Administrator – Associate พร้อมประสบการณ์จริงในการเตรียมใช้งาน การดำเนินงาน และการจัดการสภาพแวดล้อม AWS สองปีขึ้นไป

check-specialty60x60

AWS Certified Security – Specialty

การสอบนี้จะทดสอบความชำนาญด้านเทคนิคของคุณในการรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์ม AWS เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ในบทบาทด้านการรักษาความปลอดภัย

การสอบนี้จะทดสอบความชำนาญด้านเทคนิคของคุณในการรักษาความปลอดภัยแพลตฟอร์ม AWS เหมาะสำหรับผู้มีประสบการณ์ในบทบาทด้านการรักษาความปลอดภัย

check-specialty60x60

AWS Certified Big Data – Specialty

การสอบนี้จะทดสอบความชำนาญทางเทคนิคของคุณในการออกแบบและการดำเนินการบริการของ AWS เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล เหมาะสำหรับผู้ที่วิเคราะห์ Big Data ที่มีความซับซ้อน

check-specialty60x60

AWS Certified Advanced Networking – Specialty

การสอบนี้จะทดสอบความชำนาญทางเทคนิคของคุณในการออกแบบและดำเนินการ AWS และสถาปัตยกรรมไอทีแบบไฮบริดตามขนาดที่ต้องการ เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านระบบเครือข่ายที่ซับซ้อน