Free Tier

50 GB สำหรับการถ่ายโอนข้อมูลออก

ฟรี 12 เดือน

คำขอ HTTP หรือ HTTPS 2,000,000 รายการ
การเรียก CloudFront Function 2,000,000 รายการ

ในแต่ละเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี

ตามความต้องการ

Amazon CloudFront เรียกเก็บค่าบริการรับส่งข้อมูลตามขนาดดังต่อไปนี้:

การถ่ายโอนข้อมูลออก (อินเทอร์เน็ต/ต้นทาง)
คำขอ HTTP/HTTPS

คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ มีราคาตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

ราคาลด

ราคาที่กำหนดเอง

สำหรับลูกค้าที่ต้องการกำหนดการใช้งานขั้นต่ำที่แน่นอน (โดยทั่วไปคือ 10 TB/เดือนหรือมากกว่านั้น)
ติดต่อเรา

CloudFront Security Savings Bundle

แผนราคาแบบให้บริการตนเองที่รวม CloudFront เข้ากับผลประโยชน์สำหรับ AWS WAF เพื่อมอบการประหยัดอย่างมีนัยสำคัญโดยแลกเปลี่ยนกับข้อผูกพันในการใช้จ่ายรายเดือนเป็นระยะเวลา 1 ปี 

หากคุณใช้งานแหล่งกำเนิด AWS ซึ่งใช้ได้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2014 จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งกำเนิดไปยัง Edge Location (“การดึงข้อมูลจากแหล่งกำเนิด” ของ Amazon CloudFront) ได้แบบไม่มีค่าบริการ

คำขอ Origin Shield, คำขอยกเลิกการใช้งาน, คำขอเข้ารหัสระดับช่องข้อมูล, คำขอบันทึกตามเวลาจริง และใบรับรอง SSL แบบกำหนด IP เฉพาะซึ่งเชื่อมโยงกับการกระจายของ CloudFront มีราคาตามที่แสดงไว้ด้านล่าง

AWS Free Usage Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudFront ได้ฟรี เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Usage Tier เมื่อลงชื่อสมัครใช้ ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออก 50 GB และคำขอ HTTP และ HTTPS 2,000,000 รายการ และการเรียก CloudFront Function จำนวน 2,000,000 รายการในแต่ละเดือนเป็นเวลาหนึ่งปี

ระดับการใช้งานฟรีสำหรับ Free Tier ของคุณจะมีการคำนวณทุกเดือนโดยรวม Edge Location ของ AWS ทุกแห่ง และมีผลกับการเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ – ส่วนการใช้งานรายเดือนที่ไม่ได้ใช้จะไม่มีการทบไปเดือนถัดไป มีข้อจำกัด โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เงื่อนไขข้อเสนอ

 

ราคาแบบตามต้องการ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคออกไปยังอินเทอร์เน็ต (ต่อ GB)

 

 ต่อเดือน

 

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา  ยุโรปและอิสราเอล  แอฟริกาใต้ เคนยา และตะวันออกกลาง  อเมริกาใต้ ญี่ปุ่น  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศไทย อินเดีย 
 10 TB แรก  0.085 USD 0.085 USD 0.110 USD 0.110 USD 0.114 USD 0.114 USD 0.120 USD 0.109 USD
 40 TB ถัดไป  0.080 USD 0.080 USD 0.105 USD 0.105 USD 0.089 USD 0.098 USD 0.100 USD 0.085 USD
 100 TB ถัดไป  0.060 USD 0.060 USD 0.090 USD 0.090 USD 0.086 USD 0.094 USD 0.095 USD 0.082 USD
 350 TB ถัดไป  0.040 USD 0.040 USD 0.080 USD 0.080 USD 0.084 USD 0.092 USD 0.090 USD 0.080 USD
 524 TB ถัดไป  0.030 USD 0.030 USD 0.060 USD 0.060 USD 0.080 USD 0.090 USD 0.080 USD 0.078 USD
 4 PB ถัดไป  0.025 USD 0.025 USD 0.050 USD 0.050 USD 0.070 USD 0.085 USD 0.070 USD 0.075 USD
 มากกว่า 5 PB  0.020 USD 0.020 USD 0.040 USD 0.040 USD 0.060 USD 0.080 USD 0.060 USD 0.072 USD
ลูกค้าที่ต้องการกำหนดการรับส่งข้อมูลขั้นต่ำ ซึ่งโดยทั่วไปคือ 10 TB/เดือนหรือมากกว่านั้น จะมีสิทธิ์ได้ในราคาพร้อมส่วนลด ติดต่อเรา

สำหรับราคาในประเทศจีน โปรดดูหน้าราคาในประเทศจีน >>

การถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยนออกไปยังต้นทาง (ต่อ GB)

 

 

 

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา  ยุโรปและอิสราเอล  แอฟริกาใต้ เคนยา และตะวันออกกลาง  อเมริกาใต้  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์  ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศไทย   อินเดีย 
การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมด  0.020 USD 0.020 USD 0.060 USD 0.125 USD 0.060 USD 0.080 USD 0.060 USD 0.160 USD

สำหรับราคาในประเทศจีน โปรดดูหน้าราคาในประเทศจีน >>

ราคาคำขอสำหรับวิธีการแบบ HTTP ทั้งหมด (ต่อ 10,000 รายการ)

  สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา  ยุโรปและอิสราเอล  แอฟริกาใต้ เคนยา และตะวันออกกลาง  อเมริกาใต้ ญี่ปุ่น  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศไทย อินเดีย 
คำขอทาง HTTP 0.0075 USD 0.0090 USD 0.0090 USD 0.0160 USD 0.0090 USD 0.0090 USD 0.0090 USD 0.0090 USD
คำขอทาง HTTPS 0.0100 USD 0.0120 USD 0.0120 USD 0.0220 USD 0.0120 USD 0.0125 USD 0.0120 USD 0.0120 USD

ราคาคำขอ Origin Shield สำหรับวิธีการแบบ HTTP ทั้งหมด (ต่อ 10,000 รายการ)

  สหรัฐอเมริกา ยุโรป อเมริกาใต้ ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อินเดีย 
คำขอ Origin Shield 0.0075 USD 0.0090 USD 0.0160 USD 0.0090 USD 0.0090 USD 0.0090 USD 0.0090 USD 0.0090 USD

เราเรียกเก็บค่าบริการน้อยลงหากต้นทุนของเราต่ำลง ดังนั้น ราคาบางส่วนอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง Edge ตามเนื้อหาที่คุณได้รับ โดยอาจมีค่าธรรมเนียมสูงกว่าตามแต่สถานที่ตั้ง Edge แห่งใหม่ที่เราเพิ่มเข้าไปในเครือข่ายของ CloudFront ในอนาคต จะมีการตรวจวัดลำดับการใช้งานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลแยกต่างหากสำหรับแต่ละภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ ราคาข้างต้นไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการของทางรัฐที่คล้ายคลึงซึ่งใช้บังคับ หากมีข้อใดข้อหนึ่ง ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ราคาในการใช้งานนอกสถานที่ตั้ง Edge ในออสเตรเลียไม่รวมภาษีสินค้าและการบริการ (GST) ของออสเตรเลีย สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่การเก็บค่าบริการของประเทศญี่ปุ่น การใช้บริการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (โตเกียว) จะมีการคิดภาษีการบริโภคของประเทศญี่ปุ่นด้วย เรียนรู้เพิ่มเติม >>

คำขอ Origin Shield
ค่าธรรมเนียมคำขอ Origin Shield จะคิดตามภูมิภาค Origin Shield Region ที่กำหนดค่าไว้ ไม่ใช่สถานที่ที่ให้บริการเนื้อหาจากสถานที่ตั้ง Edge ของ Amazon CloudFront Origin Shield จะคิดเป็นค่าธรรมเนียมคำขอสำหรับแต่ละคำขอที่เข้าไปที่ Origin Shield ในฐานะชั้นที่เพิ่มขึ้น โปรดดูการประมาณค่าใช้จ่าย Origin Shield ในคู่มือสำหรับนักพัฒนา Amazon CloudFront 

หากคุณสนใจที่จะใช้ Origin Shield ในสถาปัตยกรรมแบบหลาย CDN และมีการลดราคา โปรดติดต่อเราหรือตัวแทนฝ่ายขายของ AWS ของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อาจมีค่าบริการเพิ่มเติม

คำขอยกเลิกการใช้งาน
ไม่มีค่าบริการสำหรับคำขอยกเลิกการใช้งาน 1,000 พาธแรกต่อเดือน จากนั้นคิดค่าบริการ 0.005 USD ต่อคำขอยกเลิกการใช้งาน 1 พาธ

หมายเหตุ: พาธที่แสดงอยู่ในคำขอยกเลิกการใช้งานของคุณจะแสดงแทน URL (หรือหลาย URL หากพาธมีอักขระตัวแทน) ของอ็อบเจ็กต์ที่คุณต้องการยกเลิกการใช้งานจากแคชของ CloudFront สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกใช้งาน โปรดดูที่การยกเลิกใช้งานอ็อบเจกต์ในคู่มือสำหรับนักพัฒนา Amazon CloudFront

คำขอเข้ารหัสระดับช่องข้อมูล
การเข้ารหัสระดับช่องข้อมูลจะคิดค่าบริการตามจำนวนคำขอที่ต้องการการเข้ารหัสเพิ่มเติม โดยคุณต้องจ่าย 0.02 USD สำหรับทุก 10,000 คำขอที่ CloudFront ได้เข้ารหัสโดยใช้การเข้ารหัสระดับช่องข้อมูล นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมคำขอ HTTPS มาตรฐาน

คำขอบันทึกตามเวลาจริง
บันทึกตามเวลาจริงจะคิดค่าบริการตามจำนวนบรรทัดบันทึกที่สร้าง โดยคุณต้องจ่าย 0.01 USD สำหรับทุก 1,000,000 บรรทัดบันทึกที่ CloudFront เผยแพร่ไปยังปลายทางบันทึกของคุณ

SSL แบบกำหนด IP เฉพาะ
คุณต้องจ่าย 600 USD ต่อเดือนสำหรับแต่ละใบรับรอง SSL แบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของ CloudFront หนึ่งรายการขึ้นไปโดยใช้เวอร์ชัน IP เฉพาะสำหรับการสนับสนุนใบรับรอง SSL แบบกำหนดเอง ค่าธรรมเนียมรายเดือนคิดตามอัตรารายชั่วโมง ตัวอย่างเช่น หากคุณมีใบรับรอง SSL แบบกำหนดเองที่เกี่ยวข้องกับการกระจายของ CloudFront อย่างน้อยหนึ่งครั้งเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (หรือ 1 วัน) ในเดือนมิถุนายน ค่าบริการทั้งหมดในการใช้งานใบรับรอง SSL แบบกำหนดเองสำหรับเดือนมิถุนายนจะเป็น (1 วัน / 30 วัน) * 600 USD = 20 USD สำหรับตัวเลือก SSL อื่น โปรดไปที่หน้ารายละเอียด SSL แบบกำหนดเองสำหรับ CloudFront

เซิร์ฟเวอร์ต้นทางไปยัง Amazon CloudFront (การดึงข้อมูลจากต้นทาง)
Amazon CloudFront กำหนดให้คุณจัดเก็บเนื้อหาดั้งเดิมที่สมบูรณ์ที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง เมื่อใช้ Amazon CloudFront คุณสามารถใช้งานแหล่งกำเนิด AWS (เช่น Amazon S3, Amazon EC2, Elastic Load Balancing เป็นต้น) หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณเองเป็นเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง คุณต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างหากที่เกิดขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณ

หากคุณใช้งานแหล่งกำเนิด AWS ซึ่งใช้ได้เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2014 จะสามารถถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งกำเนิดไปยัง Edge Location (“การดึงข้อมูลจากแหล่งกำเนิด” ของ Amazon CloudFront) ได้แบบไม่มีค่าบริการ ซึ่งมีผลกับการถ่ายโอนข้อมูลจากรีเจี้ยนของ AWS ทั้งหมดไปยัง Edge Location ทั้งหมดของ CloudFront ทั่วโลก การถ่ายโอนข้อมูลออกจากบริการของ AWS สำหรับทราฟฟิกการดึงข้อมูลที่ไม่ใช่ต้นทางทั้งหมดไปยัง CloudFront จะมีค่าการถ่ายโอนข้อมูลออกประจำรีเจี้ยนที่เกี่ยวข้อง ดูราคาสำหรับบริการของ AWS ทั้งหมดได้ที่นี่

Amazon CloudFront ไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทาง
การถ่ายโอนข้อมูลจาก Amazon CloudFront ไปยังเซิร์ฟเวอร์ต้นทางของคุณ เช่น คำขอ POST และ PUT หรือการรับส่งข้อมูล WebSocket ที่มาจากไคลเอ็นต์ไปยังเซิร์ฟเวอร์ WebSocket จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามอัตรา “การถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคไปยังต้นทาง” ซึ่งแสดงไว้ในตารางการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคไปยังต้นทาง (ต่อ GB)

ราคา WebSocket
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล WebSocket คิดค่าบริการมาตรฐานสำหรับการใช้ Amazon CloudFront 

ระดับราคา
ระดับราคาช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการลดค่าใช้จ่ายของคุณสำหรับการส่งมอบเนื้อหาออกจาก Amazon CloudFront Amazon CloudFront จะลดเวลาแฝงของผู้ใช้ปลายทางลงโดยการส่งมอบเนื้อหาจากเครือข่ายรวมทั้งหมดของสถานที่ตั้ง Edge ตามค่าเริ่มต้น แต่เนื่องจากว่าเราทำการเรียกเก็บค่าบริการมากขึ้นตามต้นทุนที่มากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณต้องจ่ายเงินมากขึ้นในการส่งมอบเนื้อหาที่มีเวลาแฝงต่ำไปยังผู้ใช้ปลายทางในบางแห่ง ระดับราคาช่วยให้คุณสามารถลดค่าใช้จ่ายในการส่งมอบของคุณลงได้โดยการยกเว้นสถานที่ตั้ง Edge ที่มีราคาแพงกว่าของ Amazon CloudFront จากการกระจายของ Amazon CloudFront

Amazon CloudFront จะส่งเนื้อหาของคุณจากสถานที่ตั้ง edge ที่เกี่ยวข้องกับระดับราคาที่คุณเลือก คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเฉพาะสถานที่ตั้ง edge ซึ่งมีการส่งเนื้อหาจริงภายในระดับราคาที่เลือก บางครั้ง เนื้อหาของคุณอาจแสดงจากสถานที่ตั้ง edge ที่ไม่อยู่ในระดับราคาของคุณ ในกรณีเหล่านี้ Amazon CloudFront จะเรียกเก็บเงินจากคุณตามอัตราของสถานที่ที่ถูกที่สุดในระดับราคาที่คุณเลือก

หากประสิทธิภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับคุณ คุณไม่จำเป็นต้องทำอะไร เพราะเนื้อหาของคุณจะถูกส่งมอบตามเครือข่ายทั้งหมดของสถานที่ตั้งของเรา อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการเลือกใช้ระดับราคาอื่น คุณสามารถกำหนดการกระจายได้ผ่าน AWS Management Console หรือผ่าน API ของ Amazon CloudFront หากคุณเลือกระดับราคาที่ไม่รวมอยู่ในสถานที่ตั้งใดๆ ผู้เข้าชมบางส่วนโดยเฉพาะสถานที่ตั้งที่ไม่อยู่ในระดับราคาของคุณอาจต้องประสบกับเวลาแฝงที่สูงกว่าเนื้อหาที่ถูกส่งจากสถานที่ตั้งของ Amazon CloudFront ทั้งหมด

ตารางด้านล่างนี้แสดงการจัดกลุ่มสำหรับระดับราคา Amazon CloudFront แต่ละระดับ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดระดับราคาในคู่มือสำหรับนักพัฒนา Amazon CloudFront

 

 Edge Location รวมอยู่ใน 

 

สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา  ยุโรปและอิสราเอล  แอฟริกาใต้ เคนยา และตะวันออกกลาง  อเมริกาใต้ ญี่ปุ่น  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ไต้หวัน และประเทศไทย   อินเดีย 
 ระดับราคาทั้งหมด  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้
 ระดับราคา 200  ใช้ได้ ใช้ได้ ใช้ได้ x ใช้ได้ x ใช้ได้ ใช้ได้
 ระดับราคา 100  ใช้ได้ ใช้ได้ x x x x x x

ราคาลด

ราคาที่กำหนดเอง

ราคาลดแบบกำหนดเองมีให้สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้งานการถ่ายโอนข้อมูลขั้นต่ำ 10 TB ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือนขึ้นไป ส่วนลดจะแตกต่างกันไปตามจำนวนการใช้งาน

สนใจลงชื่อสมัครใช้งานเพื่อรับส่วนลดหรือไม่ โปรดติดต่อเรา

 

CloudFront Security Savings Bundle

CloudFront Security Savings Bundle คือแผนราคาแบบให้บริการตนเองที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งจะช่วยให้คุณประหยัดได้ถึง 30% จากการเรียกเก็บค่าบริการ CloudFront โดยแลกเปลี่ยนกับข้อผูกพันในการใช้จ่ายรายเดือนเป็นเวลา 1 ปี  การประหยัดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ข้อมูลที่ส่งโดย CloudFront แต่ใช้กับประเภทการใช้งาน CloudFront ทั้งหมด รวมถึง CloudFront Functions และ Lambda@Edge CloudFront Security Savings Bundle ยังรวมถึงการใช้งาน AWS WAF (Web Application Firewall) ฟรีถึง 10% ของจำนวนตามข้อผูกพันที่คุณตกลงไว้ 

ตัวอย่างราคา
ด้วย CloudFront Security Savings Bundle คุณจะได้ความยืดหยุ่นในการเลือกข้อผูกพันรายเดือนของคุณเองที่ตอบสนองปริมาณงานของคุณได้ดีที่สุดและเพิ่มการประหยัดได้มากที่สุด เครดิตรายเดือนที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่มีการยกยอดไปยังเดือนต่อๆ ไป ค่าใช้จ่ายมาตรฐานของ CloudFront และ WAF ใช้สำหรับการใช้งานที่เกินกว่าที่ได้รับการครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle 

ตัวอย่างที่ 1: คุณซื้อ CloudFront Security Savings Bundle หนึ่งรายการ พร้อมข้อผูกพันรายเดือน 70 USD ซึ่งจะครอบคลุม 100 USD ของการใช้งาน CloudFront (ส่วนลด 30%) นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ข้อได้เปรียบจาก AWS WAF ในการปกป้องเว็บแอปพลิเคชันของคุณจากการหาประโยชน์ทางเว็บที่เกิดขึ้นทั่วไป  Savings Bundle ในตัวอย่างนี้ยังจะครอบคลุมได้มากถึง 7 USD ของค่าใช้จ่าย AWS WAF โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแต่ละเดือนซึ่งสามารถใช้เพื่อให้ครอบคลุมคำขอ WAF ถึง 11.6 ล้านคำขอ 

ค่าใช้จ่ายข้อผูกพันชุดรวมรายเดือน: คุณจะเห็นค่าใช้จ่ายรายเดือน 70 USD ที่เป็นรายการอยู่ภายใต้ส่วน CloudFront Security Bundle ของใบเรียกเก็บเงินของคุณ
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน CloudFront: คุณจะเห็นรายการย่อยของค่าใช้จ่ายในการใช้งาน CloudFront ทั้งหมดของคุณ รวมถึงสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล, คำขอ, CloudFront Functions และ Lambda@Edge ตัวอย่างเช่น สมมติว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมทั้งสิ้นคือ 105 USD  คุณจะเห็นเครดิต 100 USD เป็นรายการการใช้งานที่ครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle  ส่วนยอดรวม CloudFront ของใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดง 5 USD 
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน WAF: คุณจะเห็นรายการย่อยของค่าใช้จ่ายในการใช้งาน WAF ทั้งหมด รวมถึงคำขอระดับโลก ACL ของเว็บ และกฎเกณฑ์สำหรับการปกป้องทรัพยากร CloudFront ของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมทั้งสิ้นคือ 15 USD  คุณจะเห็นเครดิต 7 USD เป็นรายการการใช้งานที่ครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle  ส่วนยอดรวม WAF ของใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดง 8 USD
 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะรวมเป็น 83 USD สำหรับเดือนนั้นตามรายการย่อยดังต่อไปนี้:
+   70 USD ข้อผูกพันรายเดือนของ CloudFront Security Savings Bundle
+   105 USD ของการใช้งาน On Demand CloudFront (การถ่ายโอนข้อมูล, คำขอ, CloudFront Functions และ Lambda@Edge)
-   100 USD การใช้งาน CloudFront ที่ครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle
+   15 ของการใช้งาน WAF สำหรับการปกป้องทรัพยากร CloudFront (คำขอ, ACL ของเว็บ และกฎเกณฑ์)
-   7 USD การใช้งาน WAF ที่ครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมทั้งสิ้น 83 USD (CloudFront Security Bundle 70 USD + ค่าใช้จ่ายสุทธิของ CloudFront 5 USD + ค่าใช้จ่ายสุทธิของ WAF 8 USD)

ตัวอย่างที่ 2: คุณซื้อ CloudFront Security Savings Bundle สองรายการที่มีข้อผูกพันรายเดือน 70 USD และ 80 USD สำหรับข้อผูกพันรายเดือนรวมทั้งสิ้น 150 USD  ซึ่งจะมอบผลประโยชน์แบบผสานรวมกันที่จะครอบคลุมการใช้งาน CloudFront ถึง 214.28 USD (100 + 114.28 USD ตามลำดับ) และการใช้งาน AWS WAF ถึง 15 USD (7 + 8 USD ตามลำดับ)

ค่าใช้จ่ายข้อผูกพันชุดรวมรายเดือน: คุณจะเห็นยอดรวมของข้อผูกพันรายเดือนสองรายการรวม 150 USD ที่อยู่ภายใต้ส่วน CloudFront Security Bundle ของใบเรียกเก็บเงินของคุณ เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน 70 USD และ 80 USD
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน CloudFront: คุณจะเห็นรายการย่อยของค่าใช้จ่ายในการใช้งาน CloudFront ทั้งหมดของคุณ รวมถึงสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล, คำขอ, CloudFront Functions และ Lambda@Edge ตัวอย่างเช่น สมมติว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมทั้งสิ้นคือ 200 USD  คุณจะเห็นเครดิตสองรายการรวม 200 USD เป็นรายการการใช้งานที่ครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle โปรดทราบว่าเครดิตที่มีให้จะใช้ได้จนถึงการใช้งานที่เรียกเก็บตามจริงเท่านั้น ส่วนยอดรวม CloudFront ของใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดง 0 USD เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการใช้งาน CloudFront ทั้งหมดครอบคลุมแล้วโดย CloudFront Security Savings Bundle
ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน WAF: คุณจะเห็นรายการย่อยของค่าใช้จ่ายในการใช้งาน WAF ทั้งหมด รวมถึงคำขอระดับโลก ACL ของเว็บ และกฎเกณฑ์สำหรับการปกป้องทรัพยากร CloudFront ของคุณ ตัวอย่างเช่น สมมติว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมทั้งสิ้นคือ 12 USD  คุณจะเห็นเครดิต 12 USD เป็นรายการการใช้งานที่ครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle  โปรดทราบว่าเครดิตที่มีให้จะใช้ได้จนถึงการใช้งานที่เรียกเก็บตามจริงเท่านั้น ส่วนยอดรวม WAF ของใบเรียกเก็บเงินของคุณจะแสดง 0 USD เนื่องจากค่าใช้จ่าย WAF ทั้งหมดครอบคลุมแล้วโดย CloudFront Security Savings Bundle
 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณจะมียอดรวมเป็น 150 USD สำหรับเดือนนั้น เนื่องจาก CloudFront Security Saving Bundle ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการใช้งาน CloudFront และ WAF ทั้งหมดแล้ว:
+   70 USD ข้อผูกพันรายเดือนของ CloudFront Security Savings Bundle 
+   80 USD ข้อผูกพันรายเดือนของ CloudFront Security Savings Bundle 
+   200 USD ของการใช้งาน On Demand CloudFront (การถ่ายโอนข้อมูล, คำขอ, CloudFront Functions และ Lambda@Edge)
-   200 USD การใช้งาน CloudFront ที่ครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle
+   12 USD ของการใช้งาน WAF สำหรับการปกป้องทรัพยากร CloudFront (คำขอ, ACL ของเว็บ และกฎเกณฑ์)
-   12 USD การใช้งาน WAF ที่ครอบคลุมโดย CloudFront Security Savings Bundle
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ค่าใช้จ่ายรายเดือนรวมทั้งสิ้น 150 USD (CloudFront Security Bundle 150 USD + ค่าใช้จ่ายสุทธิของ CloudFront 0 USD + ค่าใช้จ่ายสุทธิของ WAF 0 USD)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CloudFront Security Savings Bundle โปรดอ่านคำถามที่พบบ่อยหรือคู่มือนักพัฒนา CloudFront  หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน CloudFront Security Savings Bundle เข้าไปที่ CloudFront Console

 

รายละเอียดราคา CloudFront Functions

คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนทั้งหมดของการเรียกสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของคุณ CloudFront Functions นับการเรียกทุกครั้งที่มีการเริ่มใช้งานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ CloudFront ทั่วโลก

ราคาการเรียกจะเป็น 0.10 USD ต่อการเรียก 1 ล้านรายการ (0.0000001 USD ต่อคำขอ)

ตัวอย่างราคา CloudFront Functions

หากการกระจาย CloudFront ของคุณใช้คำขอของผู้ชมและฟังก์ชันการตอบสนองของผู้ชมในแต่ละคำขอ แต่ละคำขอไปยัง CloudFront จะเรียก 2 ฟังก์ชัน หากมีคำขอ CloudFront 5 ล้านรายการในหนึ่งเดือน CloudFront Functions จะดำเนินการ 10 ล้านครั้งในเดือนนั้น ค่าบริการ CloudFront Function ของคุณจะคำนวณได้ดังนี้:

ค่าบริการคำขอรายเดือน

ค่าคำขอรายเดือนคือ 0.10 USD ต่อการเรียก 1 ล้านรายการ

ค่าบริการคำขอรายเดือน = 10 ล้าน * 0.1 USD/ล้าน = 1.00 USD

รายละเอียดราคา Lambda@Edge

ไม่มี Free Tier สำหรับ Lambda@Edge ณ ขณะนี้

จะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนทั้งหมดของคำขอสำหรับฟังก์ชันทั้งหมดของคุณ Lambda@Edge จะนับคำขอทุกครั้งที่มีการเริ่มใช้งานเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ CloudFront ทั้งหมด

ราคาคำขอคือ 0.60 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ (0.0000006 USD ต่อคำขอ)

ระยะเวลาจะคำนวณจากเวลาที่โค้ดของคุณเริ่มทำงานจนกระทั่งโค้ดส่งกลับหรือสิ้นสุดระยะเวลาใช้งาน จะมีการเรียกเก็บค่าบริการ 0.00005001 USD สำหรับทุก GB-วินาทีที่ใช้ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้ 128MB ของหน่วยความจำต่อการใช้งานฟังก์ชัน Lambda@Edge ค่าใช้จ่ายสำหรับระยะเวลาของคุณจะเท่ากับ 0.00000625125 USD สำหรับทุกๆ 128 MB-วินาทีที่ใช้ โปรดทราบว่าจะมีการตรวจวัดฟังก์ชัน Lambda@Edge ที่ความละเอียดระดับ 1ms

คำขอ

0.60 USD ต่อคำขอ 1 ล้านคำขอ

0.0000006 USD ต่อคำขอ

ระยะเวลา

0.00000625125 USD สำหรับทุกๆ 128MB-วินาที

ฟังก์ชัน Lambda@Edge จะมีการตรวจวัดที่ความละเอียด 1ms

ตัวอย่างราคา Lambda@Edge

หากคุณใช้งานฟังก์ชัน Lambda@Edge 10 ล้านครั้งในหนึ่งเดือนและเป็นระยะเวลา 10ms ในแต่ละครั้ง จะคำนวณค่าบริการดังนี้:

ค่าบริการในการประมวลผลรายเดือน

ค่าบริการประมวลผลรายเดือนคือ 0.00000625125 USD ต่อ 128MB-วินาที

ประมวลผลทั้งหมด (วินาที) = 10 ล้าน * (0.01 วินาที) = 100,000 วินาที

ค่าบริการประมวลผลรายเดือน = 100,000 * 0.00000625125 USD = 0.63 USD

ค่าบริการคำขอรายเดือน

ราคาคำขอรายเดือนคือ 0.60 USD ต่อ 1 ล้านคำขอ

ราคาคำขอรายเดือน = 10 ล้านคำขอ * 0.6 USD/ล้าน = 6.00 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมด

ค่าบริการทั้งหมด = ค่าบริการประมวลผล + ค่าบริการคำขอ = 0.63 USD + 6.00 USD = 6.63 USD ต่อเดือน

 

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ดูวิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon CloudFront ฟรี

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา