AWS CodeBuild คิดราคาค่าบริการที่ใช้ตามจริง ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ชำระค่าบริการเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้เท่านั้น ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการทรัพยากรการประมวลผลตามระยะเวลาที่คุณใช้ในการดำเนินการสร้าง ระบบจะคิดค่าบริการตามประเภทการประมวลผลที่เลือก

ราคา EC2 แบบ On-Demand

ระยะเวลาการสร้าง

ระยะเวลาการสร้างจะคำนวณเป็นนาที ตั้งแต่เวลาที่คุณยืนยันการสร้างไปจนถึงเวลาที่การสร้างหยุด และปัดขึ้นเป็นจำนวนนาทีถัดไป

ประเภทการประมวลผล

AWS CodeBuild มีประเภทอินสแตนซ์การประมวลผลหลายประเภทที่มีจำนวนหน่วยความจำและ CPU แตกต่างกัน ค่าบริการจะแตกต่างกันตามประเภทอินสแตนซ์การประมวลผลที่คุณเลือกสำหรับการสร้าง

ราคา Lambda แบบ On-Demand

ระยะเวลาการสร้าง

ระยะเวลาการสร้างจะคำนวณเป็นวินาที ตั้งแต่เวลาที่คุณยืนยันการสร้างไปจนถึงเวลาที่การสร้างหยุด และปัดขึ้นเป็นจำนวนวินาทีถัดไป

ประเภทการประมวลผล

AWS CodeBuild นำเสนอประเภทการประมวลผลที่มีจำนวนหน่วยความจำต่างกัน ค่าบริการจะแตกต่างกันไปตามประเภทการประมวลผลที่คุณเลือกสำหรับรุ่นของคุณ

ราคาความสามารถในการรองรับเวิร์กโหลดที่สำรองไว้ของ EC2

ราคาอินสแตนซ์ต่อนาที

ราคาอินสแตนซ์จะคำนวณเป็นนาที นับจากเวลาที่คุณส่งคำขออินสแตนซ์ใหม่จนกระทั่งอินสแตนซ์ของคุณถูกยกเลิก โดยปัดเศษขึ้นเป็นนาทีที่ใกล้ที่สุด แต่ละอินสแตนซ์มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานขั้นต่ำ 60 นาที

ประเภทการประมวลผล

AWS CodeBuild มีประเภทอินสแตนซ์การประมวลผลหลายประเภทที่มีจำนวนหน่วยความจำและ CPU แตกต่างกัน ค่าบริการจะแตกต่างกันตามประเภทอินสแตนซ์การประมวลผลที่คุณเลือกสำหรับกลุ่มอินสแตนซ์

Free Tier

ระบบฟรีของ AWS CodeBuild ประกอบด้วยเวลาสร้าง 100 นาทีต่อเดือนกับประเภทอินสแตนซ์ general1.small หรือ arm1.small โดยใช้ EC2 แบบ On-Demand เมื่อใช้ Lambda แบบ On-Demand ทาง AWS CodeBuild Free Tier จะรวมวินาทีในการสร้างทั้งหมด 6,000 วินาทีต่อเดือนด้วยประเภทการประมวลผล lambda.arm.1GB หรือ lambda.x86-64.1GB ความสามารถในการรองรับเวิร์กโหลดที่สำรองไว้ของ EC2 ไม่มี Free Tier Free Tier ของ CodeBuild จะไม่หมดอายุโดยอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา AWS Free Tier 12 เดือน พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า AWS ใหม่และปัจจุบัน

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมหากการสร้างของคุณถ่ายโอนข้อมูลหรือใช้บริการของ AWS อื่นๆ ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมจาก Amazon CloudWatch Logs สำหรับสตรีมบันทึกการสร้าง, Amazon S3 สำหรับพื้นที่จัดเก็บสิ่งประดิษฐ์การสร้าง และ AWS Key Management Service สำหรับการเข้ารหัส คุณอาจมีค่าบริการเพิ่มเติมหากใช้ AWS CodeBuild ที่มี AWS CodePipeline

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา EC2 แบบ On-Demand

หากคุณดำเนินการสร้าง 100 รายการใน 1 เดือนโดยใช้ build.general1.small ซึ่งการสร้างแต่ละรายการทำงานเป็นเวลา 5 นาที ระบบจำคำนวณค่าบริการของคุณดังนี้

ค่าบริการการสร้างรายเดือน

นาทีในการสร้าง = การสร้าง 100 รายการ * 5 นาที = 500 นาทีในการสร้าง

นาทีในการสร้าง – นาทีในการสร้างของ Free Tier = นาทีในการสร้างที่เรียกเก็บรายเดือนได้ = 500 – 100 = นาทีในการสร้าง 400 นาที

ค่าบริการการสร้างรายเดือน = นาทีในการสร้าง 400 นาที * 0.005 USD = 2 USD

ตัวอย่างราคา Lambda แบบ On-Demand

หากคุณดำเนินการสร้าง 100 รายการในหนึ่งเดือนโดยใช้ lambda.arm.1GB โดยที่แต่ละรายการทำงานเป็นเวลา 300 วินาที ค่าบริการของคุณจะถูกคำนวณดังนี้

ค่าบริการการสร้างรายเดือน

วินาทีในการสร้าง = 100 รายการ * 300 วินาที = 30,000 วินาทีในการสร้าง

วินาทีในการสร้าง – วินาทีในการสร้าง Free Tier = วินาทีในการสร้างที่เรียกเก็บเงินรายเดือน = 30,000 – 6,000 = 24,000 วินาทีในการสร้าง

ค่าบริการสร้างรายเดือน = 24,000 วินาทีในการสร้าง * 0.00001 USD = 0.24 USD

ตัวอย่างการกำหนดราคาความสามารถในการรองรับเวิร์กโหลดที่สำรองไว้ของ EC2

หากคุณสำรอง 1 อินสแตนซ์เป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยใช้ reserved.x86-64.g1.small ค่าบริการของคุณจะคำนวณได้ดังนี้

ค่าบริการสร้างรายเดือน

จำนวนนาทีอินสแตนซ์ = 60 นาทีต่อชั่วโมง * 24 ชั่วโมงต่อวัน * 30 วันต่อเดือน = 43,200

ค่าบริการที่สำรองไว้รายเดือน = 43,200 นาทีอินสแตนซ์ * 0.003 USD = 129.60 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS CodeBuild

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS CodeBuild
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา