อะไรคือความแตกต่างระหว่าง Terraform และ Kubernetes?

Terraform และ Kubernetes เป็นเครื่องมือ DevOps ที่ใช้ในการปรับใช้แอปพลิเคชันและการจัดการวงจรชีวิต อย่างไรก็ตามทั้งสองทำหน้าที่ต่างกัน Terraform เป็น Infrastructure as Code (IaC) ที่ใช้เพื่อสร้าง จัดหา และจัดการทรัพยากรไอทีบนคลาวด์โดยอัตโนมัติ ด้วยวิธีนี้คุณสามารถมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่คุณต้องการจากโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของคุณ และจัดการขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ ในทางตรงกันข้าม Kubernetes เป็นเครื่องมือในการควบคุมคอนเทนเนอร์ที่ช่วยให้คุณจัดการคอนเทนเนอร์ของคุณตามต้องการ โดยจัดการหาทรัพยากร การจัดตารางคอนเทนเนอร์ การจัดกลุ่มและงานการประสานงานอื่น ๆ

ทำไมจึงใช้ Kubernetes และ Terraform

ทั้ง Kubernetes และ Terraform ช่วยในการใช้งานและจัดการแอปพลิเคชันคลาวด์ได้ตามคงามต้องการ

Terraform

สภาพแวดล้อมไอทีโดยทั่วไปต้องใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานส่วนประกอบและการกำหนดค่าหลายอย่าง ปัจจัยต่อไปนี้อาจทำให้การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานซับซ้อนยิ่งขึ้น:

 • ทีมที่แตกต่างกันภายในองค์กรอาจต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่คล้ายกันแต่มีการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่าเล็กน้อย
 • โครงสร้างพื้นฐานอาจมีการกระจายระหว่างการตั้งค่าในองค์กรและผู้ให้บริการระบบคลาวด์หลายรายการ
 • การเปลี่ยนแปลงแอปพลิเคชันอาจทำให้คุณต้องแก้ไขหรืออัพเกรดโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่

คุณสามารถจัดเตรียมส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเองทีละรายการ อย่างไรก็ตามอาจกลายเป็นเรื่องยากและใช้เวลานาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีทรัพยากรที่ซับซ้อนมากมาย Terraform แก้ปัญหาความท้าทายนี้โดยช่วยคุณจัดหาและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จัดการของคุณโดยใช้โค้ด โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นโค้ดจะนำความสามารถในการทำซ้ำ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพมาให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการ

Kubernetes

แอปพลิเชันสมัยใหม่สร้างขึ้นจากไมโครเซอร์วิส ซึ่งเป็นส่วนประกอบแบบอิสระที่ใช้เรียกกระบวนการของแอปพลิเคชันในฐานะบริการหนึ่ง แต่ละบริการจะทำงานเพียงรูปแบบเดียว และจะรับส่งข้อมูลกับบริการอื่น ๆ ผ่านอินเทอร์เฟซที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเรียกว่า API คอนเทนเนอร์บรรจุไมโครเซอร์วิส เป็นโปรแกรมที่ปรับใช้ได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม แอปพลิเคชันบางตัวสามารถปรับขนาดได้ถึงไมโครเซอร์วิสหลายพันรายการในอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์ที่แตกต่างกัน แอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์หลายตัวมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ ในด้านการจัดการ ดังนี้

 • ควรประสานการทำงานระหว่างคอนเทนเนอร์หลายตัวอย่างไร
 • ควรกำหนดเวลาคอนเทนเนอร์อย่างไร
 • ควรจัดกลุ่มและทำแค็ตตาล็อกคอนเทนเนอร์อย่างไร

Kubernetes จะจัดการกับความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดเวิร์กโหลดและจัดการการปรับใช้คอนเทนเนอร์บนเซิร์ฟเวอร์หลายอินสแตนซ์ได้ คุณสามารถเรียกใช้แอปพลิเคชันที่มีคอนเทนเนอร์ได้ทุกที่ โดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องมือในการปฏิบัติงาน

มีวิธีการทำงานอย่างไร: เมื่อเปรียบเทียบ Terraform กับ Kubernetes

ก่อนที่เราจะดูความคล้ายคลึงและความแตกต่าง เรามาสำรวจแนวคิดหลักของแต่ละเทคโนโลยีสั้น ๆ กันก่อน

Kubernetes

Kubernetes ทำงานโดยการจัดการคลัสเตอร์ของอินสแตนซ์เซิร์ฟเวอร์ และกำหนดตารางคอนเทนเนอร์เพื่อทำงานบนคลัสเตอร์ เป็นไปตามข้อกำหนดด้านทรัพยากรของแต่ละคอนเทนเนอร์โดยการจัดการทรัพยากรคำนวณอย่างมีประสิทธิภาพ คอนเทนเนอร์จะทำงานในรูปแบบการจัดกลุ่มเชิงตรรกะที่เรียกว่าพ็อด โดยคุณสามารถเรียกใช้งานและปรับขนาดคอนเทนเนอร์จำนวนหนึ่งหรือหลายตัวร่วมกันได้ในพ็อดเดียว

ส่วนประกอบ Kubernetes เช่น ซอฟต์แวร์ส่วนการควบคุม จะตัดสินใจว่าจะเรียกใช้งานพ็อดของคุณเมื่อไหร่และที่ไหน จัดการการกำหนดเส้นทางการจราจร และปรับขนาดพ็อดของคุณตามการใช้ประโยชน์หรือเมตริกอื่น ๆ ที่คุณกำหนด แต่ละพอดจะได้รับที่อยู่ IP และชื่อ DNS เดียว ซึ่ง Kubernetes ใช้เพื่อเชื่อมต่อบริการของคุณเข้ากันกับการรับส่งข้อมูลภายนอก

Terraform

Terraform ใช้ไฟล์สถานะเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐานของคุณ ไฟล์สถานะจะจัดทำแผนที่รหัสโครงสร้างพื้นฐานไปยังทรัพยากรการใช้จริง Terraform Core เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ใช้ไฟล์ Terraform สองตัวเป็นตัวแปรอินพุต:

 1. ทรัพยากรที่มีอยู่ของคุณ หรือไฟล์สถานะปัจจุบัน
 2. สถานะที่คุณต้องการสำหรับทรัพยากรเหล่านั้น หรือไฟล์การกำหนดค่า

ด้วยข้อมูลนี้ Terraform Core จะสร้างกราฟทรัพยากรที่ระบุการพึ่งพาซึ่งกันและกันของทรัพยากร และวางแผนทรัพยากรที่ต้องการเพิ่ม แก้ไข หรือลบออก หลังจากที่คุณอนุมัติแผนแล้ว Core จะส่งต่อไปยังบริการของบุคคลที่สาม เพื่อสร้างและจัดเตรียมส่วนประกอบโครงสร้างพื้นฐาน

ความคล้ายคลึงกันระหว่าง Terraform และ Kubernetes คืออะไร?

วิธีการทำงานของเครื่องมือทั้งสองและวิธีที่คุณใช้มีความคล้ายคลึงกัน

การกำหนดค่าประกาศ

เครื่องมือทั้งสองใช้วิธีการประกาศเพื่อกำหนดและจัดการทรัพยากร การกำหนดค่าที่ประกาศ เป็นวิธีการในการกำหนดและจัดการสถานะที่ต้องการของระบบหรือแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องระบุคำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับการบรรลุสถานะนั้น แทนที่จะอธิบายลำดับการดำเนินการที่แน่นอนที่จะดำเนินการ การกำหนดค่าที่ประกาศจะมุ่งเน้นไปที่การอธิบายผลลัพธ์สุดท้ายหรือสถานะที่ต้องการของระบบ ด้วยเครื่องมือทั้งสอง คุณสามารถแสดงออกว่าคุณต้องการให้ระบบของคุณมีลักษณะอย่างไร หรือควรปฏิบัติอย่างไร เครื่องมือจะจัดการขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อให้ถึงสถานะนั้น

การจัดการการเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ

ทั้ง Kubernetes และ Terraform มีกลไกในการจัดการการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานโดยอัตโนมัติ พวกเขาสามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อนในการกำหนดค่าของคุณโดยอัตโนมัติ และนำไปใช้กับโครงสร้างพื้นฐานของคุณในขณะที่จัดการการอ้างอิง รองรับการควบคุมเวอร์ชัน การทำซ้ำ และกลไกในการทำงานร่วมกัน โดยถือว่าคำจำกัดความของสภาพแวดล้อมคลาวด์เป็นเหมือนอาร์ทิแฟกต์ของโค้ด การเปลี่ยนแปลงจะได้รับการจัดการทีละครั้งเพื่อลดข้อผิดพลาด อีกทั้งยังสนับสนุนการบูรณาการและการปรับใช้ไปป์ไลน์อย่างต่อเนื่อง

การนำไปใช้หลายคลาวด์

Terraform และ Kubernetes เป็นระบบคลาวด์และรองรับผู้ให้บริการคลาวด์หลายรายการ พวกเขาสามารถจัดการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานที่โฮสต์บนแพลตฟอร์มคลาวด์หลายแพลตฟอร์ม หรือสภาพแวดล้อมในองค์กร ช่วยให้คุณสามารถเลือกทรัพยากรที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแอปพลิเคชันของคุณ

การสนับสนุนจากชุมชน

ทั้ง Terraform และ Kubernetes เป็นโอเพนซอร์สที่มีชุมชนนักพัฒนาที่ใช้งานอยู่ พวกเขามีปลั๊กอิน ส่วนขยาย และการผสานรวมต่าง ๆ ที่ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานและอนุญาตให้รวมเข้ากับเครื่องมือและบริการอื่น ๆ ชุมชนที่อยู่เบื้องหลังโครงการเหล่านี้จัดเตรียมเอกสาร บทเรียน และการสนับสนุน ช่วยให้นักพัฒนาใช้และใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อแตกต่างที่สำคัญ: เมื่อเปรียบเทียบ Terraform กับ Kubernetes

Terraform และ Kubernetes เป็นเครื่องมือที่แตกต่างกันสองอย่างที่มีวัตถุประสงค์และขอบเขตที่แตกต่างกันในการประมวลผลบนคลาวด์และการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน

ทั้ง Terraform และ Kubernetes จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน แต่ในระดับที่แตกต่างกัน Terraform จัดหาและจัดการทรัพยากร เช่น เครื่องเสมือนหรืออินสแตนซ์คลาวด์ เครือข่าย พื้นที่จัดเก็บ และส่วนประกอบอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมคลาวด์ของคุณ นอกจากนี้ Kubernetes จัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเวิร์กโหลดคอนเทนเนอร์เท่านั้น

ระดับของการกำหนดสาระสำคัญ

Terraform ทำงานในระดับนามธรรมที่สูงขึ้น จัดการทรัพยากรและการกำหนดค่าในสภาพแวดล้อมคลาวด์ Kubernetes ทำงานในระดับนามธรรมที่ต่ำกว่า โดยมุ่งเน้นไปที่การนำไปใช้จริงและวงจรชีวิตของคอนเทนเนอร์ในคลัสเตอร์ มีคุณสมบัติสำหรับการปรับสมดุลโหลด เครือข่าย การสำรวจบริการ และการปรับขนาดคอนเทนเนอร์

การกำหนดค่าภาษา

Terraform ใช้ภาษาเฉพาะของโดเมนที่เรียกว่า HashiCorp Configuration Language (HCL) หรือ JSON สำหรับ Terraform v0.12 และรุ่นก่อนหน้า นักพัฒนาเขียนไฟล์การกำหนดค่าที่อธิบายใน HCL ในทางตรงกันข้าม พวกเขาใช้ไฟล์ YAML หรือ Manifest ที่ใช้ JSON เพื่อระบุและกำหนดค่าพ็อดคลัสเตอร์ Kubernetes บริการ การนำไปใช้จริง และทรัพยากรอื่น ๆ

การกู้คืนความล้มเหลว

Terraform ไม่มีการกู้คืนความล้มเหลวอัตโนมัติ คุณต้องเขียนสคริปต์และเรียกใช้ในกรณีที่ล้มเหลว เพื่อให้ Terraform สามารถกู้คืนโครงสร้างพื้นฐานได้ ในทางตรงกันข้าม Kubernetes สามารถตรวจจับและรีสตาร์ทคอนเทนเนอร์ที่ล้มเหลวโดยอัตโนมัติ เพื่อรักษาสถานะที่ต้องการของแอปพลิเคชัน คุณต้องใช้เครื่องมือ Terraform เพิ่มเติมเพื่อดำเนินการกู้คืนความล้มเหลวด้วย Terraform

ใช้งานง่าย

ในแง่ของความสะดวกในการใช้งานและการเริ่มต้นใช้งาน Terraform ถือว่าใช้ง่ายกว่าสำหรับผู้เริ่มต้น เมื่อเทียบกับ Kubernetes การตั้งค่าและการติดตั้งนั้นง่าย และ HCL นั้นเรียนรู้และทำงานเองด้วยง่าย คุณสามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ได้อย่างง่ายดายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้วยเวิร์กโฟลว์แบบครบวง 

Kubernetes มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงขึ้นเนื่องจากคุณต้องเข้าใจวิธีการปรับใช้คลัสเตอร์ Kubernetes มันเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าโหนดหลักและ Worker Node การติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็น และรับประกันการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างโหนดเหล่านั้น กระบวนการตั้งค่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากขึ้นและต้องการความรู้เพิ่มเติมเฉพาะสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการคอนเทนเนอร์ระบบเครือข่ายการปรับสมดุลโหลดและกลยุทธ์การปรับขนาด

ควรใช้เมื่อไหร่: เมื่อเปรียบเทียบ Terraform กับ Kubernetes

คุณสามารถใช้ Terraform เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับแอปพลิเคชันหลายระดับที่ขยายขนาดขึ้นหรือลดลงบ่อยครั้งเพื่อตอบสนองความต้องการได้ นักพัฒนาใช้เทมเพลต Terraform ที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า เพื่อตั้งค่าการเข้ารหัสได้อย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากทีมปฏิบัติการที่น้อยที่สุด วิศวกรเครือข่ายใช้ Terraform เพื่อปรับใช้โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ไฟร์วอลล์และเราเตอร์ในคลาวด์ คุณสามารถใช้ Terraform เพื่อสร้างและปรับใช้สภาพแวดล้อมแบบใช้ครั้งเดียว หลังจากใช้งานแล้ว

ใช้ Kubernetes เพื่อจัดการแอพพลิเคชั่นแบบคอนเทนเนอร์ในระดับที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เพื่อย้ายจากเครื่องพัฒนาท้องถิ่นไปยังการปรับใช้การผลิตได้อย่างราบรื่นหรือเพื่อเรียกใช้คลัสเตอร์ Kubernetes ที่พร้อมนำไปใช้งานได้สูงและปรับขนาดได้บน AWS ในขณะที่ยังคงความเข้ากันได้เต็มที่กับการนำไปใช้จริงที่ทำงานในองค์กร

สรุปความแตกต่าง: เปรียบเทียบ Terraform กับ Kubernetes

 

Terraform

Kubernetes

คืออะไร

เครื่องมือ Infrastructure-as-code

เครื่องมือการควบคุมระบบคอนเทนเนอร์

ทำไมถึงต้องใช้?

เพื่อนำความสามารถในการทำซ้ำ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพให้กับโครงสร้างพื้นฐานที่มีการจัดการ

เพื่อลดความซับซ้อนในการดำเนินงาน ดังนั้นคุณจึงสามารถปรับขนาดเวิร์กโหลดคอนเทนเนอร์และแอปพลิเคชันหลายคอนเทนเนอร์ได้

การจัดการทรัพยากร

จัดการวัตถุโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท เช่น อินสแตนซ์การประมวลผล พื้นที่จัดเก็บ และเครือข่าย

จัดการทรัพยากรเซิร์ฟเวอร์เป็นคลัสเตอร์ Kubernetes สำหรับเวิร์กโหลดคอนเทนเนอร์เท่านั้น

การกำหนดสาระสำคัญ

บทคัดย่อการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในสภาพแวดล้อมคลาวด์หลายแห่ง

บทคัดย่อการจัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์ภายในคลัสเตอร์เดียว

การกำหนดค่าภาษา

HCL

YAML หรือ JSON

การกู้คืนความล้มเหลว

คุณต้องใช้เครื่องมือและสคริปต์เพื่อจัดการการกู้คืนความล้มเหลว

อัตโนมัติและจัดการด้วยตนเอง

ใช้งานง่าย

เส้นโค้งการเรียนรู้ที่เล็กลงและง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งาน

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการคอนเทนเนอร์ เครือข่าย การปรับสมดุลโหลด และกลยุทธ์การปรับขนาดก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

AWS จะช่วยในเรื่องของข้อกำหนดของ Terraform และ Kubernetes ได้อย่างไร?

โมดูล AWS Terraform คือองค์ประกอบของทรัพยากรที่จัดการโดย Terraform บน AWS โมดูลได้รับการเผยแพร่ภายใต้ใบอนุญาตโอเพนซอร์สและพัฒนาโดย AWS ร่วมกับ HashiCorp คุณยังสามารถพิจารณาใช้ AWS Cloud Development Kit (AWS CDK) แทน Terraform ซึ่งเป็นกรอบการพัฒนาซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ส ด้วย AWS CDK คุณสามารถ:

 • กำหนดทรัพยากรแอปพลิเคชันคลาวด์ของคุณด้วยภาษาการเขียนโปรแกรมที่คุ้นเคย รวมถึงไฟล์สถานะ Terraform HCL
 • เร่งการเริ่มใช้งานของคุณไปยัง AWS เนื่องจากไม่จำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมาย 

ในทำนองเดียวกัน Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) เป็นบริการ Kubernetes ที่มีการจัดการเพื่อเรียกใช้ Kubernetes ใน AWS Cloud และศูนย์ข้อมูลในองค์กร Amazon EKS จะจัดการความพร้อมใช้งานและความสามารถในการปรับขนาดของทรัพยากร Kubernetes อัตโนมัติ เพื่อการกำหนดเวลาคอนเทนเนอร์ จัดการความพร้อมใช้งานของแอปพลิเคชัน จัดเก็บข้อมูลคลัสเตอร์ และงานสำคัญอื่น ๆ 

คุณยังสามารถใช้ Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) แทน Kubernetes ซึ่งคอนเทนเนอร์ที่มีการจัดการควบคุมระบบอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อปรับใช้ จัดการ และปรับขนาดแอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์บนแพลตฟอร์ม AWS cloud ด้วย Amazon ECS คุณสามารถทำได้:

 • อธิบายแอปพลิเคชันของคุณและทรัพยากรที่ต้องการ
 • เปิดใช้งาน ตรวจสอบ และปรับขนาดแอปพลิเคชันของคุณผ่านตัวเลือกการคำนวณที่ยืดหยุ่นด้วยการผสานรวมอัตโนมัติกับบริการ AWS อื่น ๆ ที่รองรับ 
 • การดำเนินการจัดการระบบ เช่น การสร้างมาตราส่วนและกฎความจุแบบกำหนดเอง ตลอดจนสังเกตและสืบค้นข้อมูลบันทึกของแอปพลิเคชันและการตรวจวัดระยะไกล

เริ่มต้นใช้งาน Terraform และ Kubernetes บน AWS โดย สร้างบัญชี วันนี้