Outsourced Service Provider’s Audit Report (OSPAR)

ภาพรวม

Amazon Web Services (AWS) ได้รับการรับรองจาก Outsourced Service Provider’s Audit Report (OSPAR) ความสอดคล้องกับแนวทางของ Association of Banks in Singapore (ABS) ในด้านวัตถุประสงค์และกระบวนการควบคุมสำหรับผู้ให้บริการภายนอก (แนวทางของ ABS) ของ AWS แสดงให้ลูกค้าเห็นถึงความมุ่งมั่นของ AWS ในการบรรลุความคาดหวังระดับสูงของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินของสิงคโปร์ในฐานะผู้ให้บริการระบบคลาวด์

แนวทางของ ABS แนะนำให้ธนาคารในสิงคโปร์เลือกผู้ให้บริการภายนอกที่มีคุณสมบัติตรงตามการควบคุมตามที่ระบุไว้ในแนวทางของ ABS ซึ่งเราสามารถแสดงให้เห็นได้ผ่าน OSPAR การรับรองของ OSPAR นั้นรวมถึงการตรวจสอบจากภายนอกเกี่ยวกับการควบคุมของผู้ให้บริการตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในแนวทางของ ABS

คุณสามารถดูบริการของ AWS ที่อยู่ในขอบข่ายการรับรองของ OSPAR ได้ในบริการของ AWS ซึ่งอยู่ในขอบข่ายโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการเหล่านี้ และ/หรือมีความสนใจในบริการอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »