Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5)

ภาพรวม

Cloud Computing Compliance Controls Catalog (C5) คือโครงการรับรองที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเยอรมนีซึ่งเปิดตัวในเยอรมนีโดยสำนักงานรัฐบาลกลางเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (BSI) C5 ช่วยให้องค์กรแสดงถึงการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานต่อการโจมตีทางไซเบอร์ทั่วไปเมื่อใช้บริการระบบคลาวด์ภายในบริบทของ "คำแนะนำด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์" ของรัฐบาลเยอรมนี

ลูกค้า AWS และที่ปรึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดสามารถใช้การรับประกัน C5 นี้ในการทำความเข้าใจการควบคุมการรักษาความปลอดภัยที่ AWS นำมาใช้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด C5 เมื่อตนย้ายเวิร์กโหลดไปยังระบบคลาวด์ C5 เพิ่มระดับ IT-Security ที่กำหนดโดยกฎระเบียบเทียบเท่ากับ IT-Grundschutz โดยมีปัจจัยควบคุมระบบคลาวด์แบบเฉพาะเพิ่มเข้ามา

C5 รวมข้อกำหนดการควบคุมเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวกับสถานที่ตั้งข้อมูล การจัดเตรียมบริการ ขอบเขตอำนาจศาล การรับรองที่มีอยู่ ภาระผูกพันในการเปิดเผยข้อมูล และคำอธิบายแบบครบวงจร เมื่อใช้ข้อมูลนี้ ลูกค้าสามารถประเมินว่าข้อปฏิบัติทางกฎหมาย (เช่น ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล) นโยบายของตนเอง หรือสภาพแวดล้อมของภัยคุกคาม มาเกี่ยวข้องกับการใช้บริการการประมวลผลระบบคลาวด์ของพวกเขาได้อย่างไร

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »