Esquema Nacional de Seguridad High

ภาพรวม

โลโก้ ENS High

Amazon Web Services (AWS) ได้รับการรับรองจาก Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High แล้ว การรับรองนี้ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้กับหน่วยงานรัฐบาลและองค์การมหาชนทุกแห่งในสเปน รวมถึงผู้ให้บริการที่บริการสาธารณะต่างๆ นั้นพึ่งพาอาศัยอยู่

 • การรับรอง ENS High คืออะไร

  รูปแบบการรับรอง ENS (Esquema Nacional de Seguridad) ได้รับการพัฒนาโดยกระทรวงการคลังและการบริหารราชการแผ่นดินและ CCN (National Cryptologic Center) โดยจะประกอบด้วยหลักการพื้นฐานและข้อกำหนดขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการปกป้องข้อมูลให้เพียงพอ

  AWS ผ่านการตรวจสอบโดยผู้ประเมินอิสระที่ได้รับการรับรองแล้วเพื่อให้ได้การรับรอง ENS High

 • ใครเป็นผู้สร้างมาตรฐาน ENS High

  ENS (Esquema Nacional de Seguridad) คือการรับรองของประเทศสเปนที่พัฒนาขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของพระราชกฤษฎีกา 3/2010 เมื่อวันที่ 8 มกราคม พระราชกฤษฎีกา 3/2010 ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาสเปนฉบับก่อนหน้า คือพระราชกฤษฎีกา 421/2004 ซึ่งกำหนดให้ National Cryptologic Centre แห่งชาติมีหน้าที่ในการสร้างและเผยแพร่มาตรฐาน คู่มือ และคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูล

  มาตรฐาน ENS ในปัจจุบันออกแบบและเผยแพร่โดย National Cryptologic Center ของประเทศสเปน และกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติตามเพื่อให้หน่วยงานรัฐบาลสเปนและลูกค้าได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 3/2010 ไปด้วย

 • ภูมิภาค AWS ใดบ้างที่อยู่ภายใต้การรับรองของ ENS High

  ภูมิภาค AWS ใดบ้างที่อยู่ภายใต้การรับรองของ ENS High

 • บริการของ AWS ใดบ้างที่อยู่ภายใต้การรับรองของ ENS High

  บริการของ AWS ที่อยู่ในขอบข่ายของ ENS อยู่แล้วนั้นจะมีอยู่ในหน้าบริการของ AWS ในขอบเขตตามโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการเหล่านี้ และ/หรือมีความสนใจในบริการอื่นๆ โปรดติดต่อเรา

compliance-contactus-icon
มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »