Esquema Nacional de Seguridad High

ภาพรวม

โลโก้ ENS High

Amazon Web Services (AWS) ได้รับการรับรองจาก Esquema Nacional de Seguridad (ENS) High แล้ว การรับรองนี้ได้กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้กับหน่วยงานรัฐบาลและองค์การมหาชนทุกแห่งในสเปน รวมถึงผู้ให้บริการที่บริการสาธารณะต่างๆ นั้นพึ่งพาอาศัยอยู่

มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »