SOC

ภาพรวม

รายงานการควบคุมระบบและองค์กร (SOC) ของ AWS เป็นรายงานการตรวจสอบของบุคคลที่สามที่เป็นอิสระซึ่งแสดงให้เห็นวิธีที่ AWS สามารถควบคุมการปฏิบัติตามข้อกำหนดและบรรลุวัตถุประสงค์หลักได้ วัตถุประสงค์ของรายงานเหล่านี้คือ เพื่อช่วยให้คุณและผู้ตรวจสอบเข้าใจถึงการควบคุมของ AWS ที่มีขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตามข้อกำหนด ซึ่งประกอบด้วยรายงาน SOC ของ AWS จำนวน 5 ฉบับ ดังนี้

  • รายงาน SOC 1 ของ AWS จะให้บริการแก่ลูกค้า AWS จาก AWS Artifact
  • รายงาน AWS SOC 2 เพื่อการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และการรักษาความลับจะให้บริการแก่ลูกค้า AWS จาก AWS Artifact
  • รายงาน AWS SOC 2 Privacy Type I จะให้บริการแก่ลูกค้า AWS จาก AWS Artifact
  • รายงาน SOC 3 ของ AWS เพื่อการรักษาความปลอดภัย ความพร้อมใช้งาน และการรักษาความลับเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้วในรูปแบบเอกสารรายงาน 
มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »