ระดับชั้นจาก Uptime Institute

ภาพรวม

AWS-global_High-availability-multiAZs

Uptime Institute ได้สร้างระบบจัดแยกระดับชั้น (Tier Classification System) ที่เป็นมาตรฐานขึ้นมาเพื่อประเมินศูนย์ข้อมูลต่างๆ ในด้านประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์ที่มีศักยภาพหรือเวลาทำงาน Uptime Institute ยังไม่ได้อนุญาติให้องค์กรอื่นรับรองศูนย์ข้อมูลโดยใช้ Tier Classification System Uptime Institute ไม่ได้ออกแบบ สร้าง หรือใช้งานศูนย์ข้อมูล

  • AWS นำแนวทางปฏิบัติของ Uptime Institute ไปใช้อย่างไร

    AWS ใช้งานศูนย์ข้อมูลอย่างสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ Tier III+ แต่เรายังไม่ได้เลือกที่จะได้รับการรับรองจาก Uptime Institute โดยอิงจากระดับการจัดชั้นเพื่อให้เรามีความยืดหยุ่นในการขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพได้มากขึ้น แนวทางของ AWS ในการทำความเข้าใจประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานนั้นสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติการจัดชั้นของ Uptime Institute และนำไปใช้กับการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อให้มั่นใจว่าเกิดประสิทธิภาพการทำงานและความพร้อมสำหรับลูกค้าของเราสูงที่สุด จากนั้น AWS จึงปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่ได้รับจาก Uptime Institute เพื่อปรับขนาดให้เข้ากับการดำเนินการโดยรวมและสร้างผลลัพธ์การดำเนินการสำหรับความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพการทำงานอันเกินขีด ซึ่งจะทำได้โดยใช้แนวทางปฏิบัติการจัดชั้นของ Uptime Institute เพียงอย่างเดียว แม้ว่าเราไม่ได้อ้างว่าสอดคล้องกับ Tier 4 แต่เราสามารถรับรองได้ว่าระบบของเรานั้นมีลำดับการดำเนินการสำหรับการทนทานต่อความล้มเหลว ด้วยการบรรเทาโดยการแก้ไขด้วยตนเอง

  • Availability Zones ของ AWS แยกแยะข้อผิดพลาดได้อย่างไร

    AWS ได้ระบุส่วนประกอบของระบบที่สำคัญที่จำเป็นในการรักษาความพร้อมใช้งานของระบบและกู้คืนบริการในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้น ส่วนประกอบของระบบที่สำคัญได้รับการสำรองไว้ในตำแหน่งที่ตั้งหลายแห่งแบบแยกจากกันซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Availability Zones แต่ละ Availability Zone จะรันบนโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเฉพาะของตนอย่างเป็นอิสระ และได้รับการออกแบบมาให้มีความน่าเชื่อถือสูง Availability Zone มีการเชื่อมต่อถึงกันด้วยระบบเครือข่ายไฟเบอร์ออพติกแบบส่วนตัวที่รวดเร็ว ทำให้คุณสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมแอปพลิเคชันของคุณที่มีการป้องกันความผิดพลาดระหว่าง Availability Zone ต่างๆ โดยการทำงานไม่หยุดชะงักได้อย่างง่ายดาย

  • ลูกค้าสามารถได้รับความพร้อมใช้งานขั้นสูงบน AWS ได้หรือไม่

    ได้ ลูกค้า AWS สามารถสร้างระบบที่มีความยืดหยุ่นสูงในระบบคลาวด์ได้โดยใช้หลายอินสแตนซ์ในหลายๆ Availability Zones และการทำสำเนาข้อมูลเพื่อให้บรรลุเวลากู้คืนระบบที่ยอมรับได้และปริมาณข้อมูลสูญหายในเวลาที่ยอมรับได้ตลอดจนความพร้อมในการให้บริการที่ 99.999% และอื่นๆ ดังนั้นความพร้อมใช้งานของบริการจึงเป็นผลมาจากการออกแบบ ลูกค้าที่ให้ความสำคัญด้านความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันจะต้องการปรับใช้งานแอปพลิเคชันเหล่านี้ข้ามหลายๆ Availability Zone ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อให้เกิดความคงทนต่อความเสียหายและเวลาแฝงต่ำ บริการของ AWS บางอย่าง เช่น Amazon S3 นั้นสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จาก Availability Zones ทั้งหมดภายในภูมิภาคและมีวัตถุประสงค์ด้านความทนทานที่ 99.999999999% บริการเหล่านี้สามารถใช้กับพื้นจัดเก็บข้อมูลที่มีความทนทานสูงภายใน Availability Zones และสแน็ปช็อตปริมาณข้อมูลที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (Amazon EBS) ได้

compliance-contactus-icon
มีคำถามหรือไม่ เชื่อมต่อกับตัวแทนธุรกิจของ AWS
ต้องการสำรวจบทบาทด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดใช่ไหม
สมัครวันนี้ »
ต้องการข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ AWS ใช่ไหม
ติดตามเราบน Twitter »