ประโยชน์

ตั้งค่าสภาพแวดล้อมหลายบัญชีที่มีสถาปัตยกรรมที่ดีในเวลาไม่ถึง 30 นาที
ปรับการสร้างบัญชี AWS ที่มีการกำกับดูแลในตัวให้เป็นอัตโนมัติ
บังคับใช้แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด มาตรฐาน และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบด้วยการควบคุมที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า
ผสานซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นอย่างราบรื่นตามขนาดที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อม AWS ของคุณ

ทำงานอย่างไร

ใช้ AWS Control Tower เพื่อตั้งค่าและใช้งานสภาพแวดล้อม AWS หลายบัญชีของคุณด้วยการควบคุมตามกำหนดที่ออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการย้ายไปยังระบบคลาวด์ของคุณ  AWS Control Tower จะประสานบริการ AWS หลายอย่างในนามของคุณ และรักษาความต้องการด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนดขององค์กรใหม่หรือองค์กรที่มีอยู่แล้วของคุณไปพร้อม ๆ กัน

AWS Control Tower เชื่อมต่อกับศูนย์ข้อมูลประจำตัวของ AWS IAM, AWS Organizations และแค็ตตาล็อกบริการของ AWS เพื่อช่วยคุณสร้าง จัดเตรียม และตรวจสอบสภาพแวดล้อมแบบหลายบัญชี รวมถึงทำให้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ตลอดจนตั้งค่าและตรวจสอบ Landing Zone ของคุณ

สำรวจ AWS เพิ่มเติม