AWS_Educate_Logo2

เรื่องราวจากทั่วทุกมุมโลก

เสียงจากสมาชิกของ AWS Educate

AWS Podcast: การพัฒนาบุคลากรโดยใช้ AWS Educate

จุดไฟในตัวคุณ

AWS Educate เปิดตัว AWS Siklab Pilipinas ในมะนิลา ฟิลิปปินส์ Siklab — คำในภาษาตากาล็อกซึ่งแปลได้ว่าเปลวไฟและประกายไฟ — ซึ่งให้การฝึกอบรมในเรื่องระบบคลาวด์ที่สำคัญและงานจัดหางานสำหรับนักเรียน/นักศึกษากว่า 400 คนและนักการศึกษาร่วม 80 คนในกว่า 90 สถาบัน

เปิดตัวหลักสูตรการศึกษาระบบคลาวด์

การประมวลผลระบบคลาวด์ได้ถูกเน้นย้ำขึ้นมาโดย Linkedln ในฐานะของทักษะระดับสากลที่เป็นที่ต้องการอันดับหนึ่งในช่วงระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา ด้วย Northern Virginia เป็นหนึ่งในผู้ให้ความสำคัญกับงานด้าน IT ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอหลักสูตรการศึกษาระบบคลาวด์ที่สร้างขึ้นโดย NOVA และ AWS Educate

หลักสูตรระบบคลาวด์ที่ปรับขนาดได้

CA Cloud สร้างตัวอย่างมนการคิดการใหญ่เกี่ยวกับแวดวงระบบคลาวด์ทั่วโลก ตามขนาด California Cloud Workforce Project (“CA Cloud”) ออกใบรับรองด้านการประมวลผลระบบคลาวด์ร่วมกับ Santa Monica College และ AWS Educate

การเสริมทักษะให้กับบุคลากรผู้ใหญ่อีกครั้ง

ศูนย์การเรียนรู้แห่ง National Trade Union Congress (NTUC) สิงคโปร์ทำงานร่วมกับ AWS Educate เพื่อเข้าถึงผู้เข้าร่วมที่แตกต่างออกไป: ผู้เรียนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ NTUC ตั้งมั่นที่จะฝึกอบรมและเสริมทักษะใหม่ให้กับชาวสิงคโปร์กว่า 20,000 คนในการสร้างทักษะการประมวลผลระบบคลาวด์ให้ได้ก่อนสิ้นปี 2019

เริ่มต้นใช้งาน AWS Educate วันนี้

การเริ่มต้นใช้งาน AWS Educate เป็นเรื่องง่ายดาย ลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีผู้ใช้วันนี้และใช้ประโยชน์จากทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ใน AWS Educate

*ความสามารถของนายจ้างในการส่งข้อความถึงนักเรียน/นักศึกษาภายใน AWS Educate และในปัจจุบัน AWS Educate Interview Accelerator สามารถใช้งานได้ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น AWS จะไม่แนะนำเกี่ยวกับรายการงานหรือบริษัทจ้างงานที่เฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ AWS จะไม่รับผิดชอบต่อ (i) เนื้อหา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของรายการตำแหน่งงานใดๆ (ii) ความพร้อมหรือความไม่พร้อมของงานใดๆ ที่อ้างอิงในรายการตำแหน่งงาน หรือ (iii) การสื่อสารระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างและสมาชิก AWS Educate ที่อาจเกิดจากรายการตำแหน่งงาน การใช้คุณสมบัติ AWS Educate Job Board อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AWS Educate

AWS Educate ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนรู้และบริการของ AWS ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านการประมวลผลระบบคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีให้บริการทั่วโลกสำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่อายุ 14 ปีขึ้นไป ยกเว้นประเทศจีน สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป) และแอลจีเรีย เลบานอน และโปรตุเกส (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ข้อตกลงและเงื่อนไขของ AWS Educate ควบคุมดูแลการมีส่วนร่วมในโปรแกรม AWS Educate การใช้เครดิตส่งเสริมการขายของ AWS จะเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของเครดิตส่งเสริมการขายของ AWS