Amazon EKS Anywhere

สร้างและใช้งานคลัสเตอร์ Kubernetes บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง

ลดความซับซ้อนในการจัดการ Kubernetes ในองค์กรด้วยการกำหนดค่าส่วนประกอบเริ่มต้น พร้อมมอบเครื่องมือสำหรับการจัดการคลัสเตอร์อัตโนมัติ

จัดการโครงสร้างพื้นฐานของคุณเองเพื่อลดต้นทุนการสนับสนุน และเลี่ยงการบำรุงรักษาเครื่องมือแบบโอเพนซอร์สและของบริษัทอื่นที่ซ้ำซ้อน

คงสภาพแวดล้อม Kubernetes ในองค์กรที่ไว้วางใจได้มากกว่าข้อเสนอ Kubernetes แบบจัดการเอง

ทำงานอย่างไร

Amazon EKS Anywhere ให้คุณสร้างและใช้งานคลัสเตอร์ Kubernetes บนโครงสร้างพื้นฐานของคุณเอง Amazon EKS Anywhere สร้างขึ้นจากจุดแข็งของ Amazon EKS Distro และจัดหาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สที่อัปเดตและแก้ไขล่าสุด คุณจึงมีสภาพแวดล้อม Kubernetes ในองค์กรที่เชื่อถือได้มากกว่า Kubernetes ที่จัดการด้วยตนเอง

แผนภาพแสดงวิธีที่คุณสามารถดูและสำรวจแอป Kubernetes ที่รันอยู่ในคอนโซล Amazon EKS

กรณีการใช้งาน

รักษาอธิปไตยของข้อมูล (Data Sovereignty)

เก็บชุดข้อมูลขนาดใหญ่ไว้ในองค์กร และรักษาตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูลให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายว่าด้วยตำแหน่งที่ตั้งของข้อมูล

เร่งความเร็วและลดความซับซ้อนในการย้ายระบบไปยัง AWS

เชื่อมต่อคลัสเตอร์ Amazon EKS Anywhere กับคอนโซล Amazon EKS เพื่อดูการกำหนดค่าคลัสเตอร์และสถานะเวิร์กโหลดได้

รักษาความปลอดภัยให้แอปพลิเคชันในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีการเชื่อมต่อ

ติดตั้งใช้งานคลัสเตอร์ที่มีความพร้อมใช้งานสูงด้วยรุ่นการเผยแพร่ Kubernetes รุ่นเดียวกับที่ใช้งานใน Amazon EKS บน AWS

เพิ่มความคล่องตัวในการบำรุงรักษาเพื่อประหยัดเวลา

มุ่งเน้นไปที่ธุรกิจของคุณ โดยขจัดความจำเป็นในการดูแลรักษาคลัสเตอร์ Kubernetes ต้นทาง และแพตช์ความปลอดภัยต่างๆ

วิธีเริ่มต้น

เริ่มสร้างคลัสเตอร์

ติดตั้ง Amazon EKS Anywhere และสร้างคลัสเตอร์ในพื้นที่และการผลิต

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการ

สำรวจมิติค่าบริการ รายละเอียด และตัวอย่าง Amazon EKS Anywhere

ดูคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับการนำไปใช้จริง ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ


สำรวจ AWS เพิ่มเติม