Amazon EKS Anywhere พร้อมใช้งานในรูปแบบซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งบนฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ของคุณ และเรียกใช้ในศูนย์ข้อมูลของคุณเองได้อย่างอิสระ หากต้องการรับการสนับสนุนและคุณสมบัติที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมสำหรับคลัสเตอร์ EKS Anywhere ของคุณ คุณสมัครใช้บริการ EKS Anywhere Enterprise ได้ แผนสนับสนุน AWS Enterprise Support หรือ AWS Enterprise On-Ramp เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นนสำหรับการซื้อ Amazon EKS Anywhere Enterprise หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWS Enterprise Support โปรดคลิกที่นี่ ซื้อการสมัครสมาชิก EKS Anywhere Enterprise โดยคลิกที่นี่

มิติราคา

การสมัครใช้บริการ EKS Anywhere Support มีระยะเวลา 1 ปีในราคา 24,000 USD ต่อคลัสเตอร์ หรือ 3 ปีในราคา 18,000 USD ต่อคลัสเตอร์ต่อปี EKS Anywhere Support จะพร้อมใช้งานสำหรับคลัสเตอร์ภายในองค์กรที่มีการสมัครใช้บริการ EKS Anywhere Support ที่ถูกต้องและลงทะเบียนแล้วเท่านั้น

รายละเอียดราคา

มีการกำหนดราคาตามจำนวนการสมัครใช้บริการที่คุณซื้อ การสมัครใช้บริการ EKS Anywhere แบบองค์กรจะมีอายุ 1 ปีหรือ 3 ปี (ขึ้นอยู่กับตัวเลือกการสมัครใช้บริการของคุณ) โดยเริ่มตั้งแต่เมื่อคุณซื้อการสมัครใช้บริการ

ตัวอย่างราคา EKS Anywhere

 • สมมติว่าคุณมีคลัสเตอร์ EKS Anywhere ภายในองค์กร 3 คลัสเตอร์ และคุณได้ลงทะเบียนแต่ละคลัสเตอร์ด้วยการสมัครใช้บริการ EKS Anywhere Support ระยะเวลา 1 ปี

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ EKS Anywhere Support = 3 คลัสเตอร์ x 1 ปีของการสนับสนุน x 24,000 USD ต่อคลัสเตอร์ต่อปี = 72,000 USD*
   

 • สมมติว่าคุณวางแผนที่จะมีคลัสเตอร์ EKS Anywhere ภายในองค์กร 2 คลัสเตอร์ และต้องการการสนับสนุนเพียงคลัสเตอร์เดียวเป็นเวลา 3 ปี
  คุณสามารถซื้อการสมัครใช้บริการ EKS Anywhere Support ได้เพียง 1 คลัสเตอร์ พร้อมตัวเลือกในการใช้ประโยชน์จากอัตราส่วนลด 3 ปีในราคา 18,000 USD ต่อปี

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับ EKS Anywhere Support = 1 คลัสเตอร์ x 3 ปีการสนับสนุน x 18,000 USD ต่อคลัสเตอร์ต่อปี = 54,000 USD*
   

*หมายเหตุ: นอกจากราคาการสมัครบริการ EKS Anywhere Enterprise ในตัวอย่างเหล่านี้แล้ว จำเป็นต้องมีแผน AWS Enterprise Support หรือแผน AWS Enterprise On-Ramp Support ด้วย เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา AWS Support ที่นี่

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน Amazon EKS Anywhere

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน Amazon EKS Anywhere
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา