คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Amazon EKS Distro

ถาม: Amazon EKS Distro คืออะไร

Amazon EKS Distro คือการกระจาย Kubernetes แบบโอเพนซอร์สเดียวกันและที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการปรับใช้โดย Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) ซึ่งจะให้คุณเรียกใช้คลัสเตอร์ Kubernetes ด้วยตนเองได้ทุกที่ EKS Distro ประกอบด้วยไบนารีและคอนเทนเนอร์ของ Kubernetes แบบโอเพนซอร์ส, etcd (ฐานข้อมูลการกำหนดค่าคลัสเตอร์), ระบบเครือข่าย และปลั๊กอินการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งได้รับการทดสอบความเข้ากันได้แล้ว EKS Distro จะมอบการรองรับที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเวอร์ชันต่าง ๆ ของ Kubernetes หลังจากที่การรองรับของชุมชนหมดอายุ โดยการอัปเดตบิลด์ของเวอร์ชันก่อนหน้าด้วยแพตช์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญล่าสุด คุณสามารถเข้าถึงรีลีส EKS Distro ในรูปแบบโอเพนซอร์สได้อย่างปลอดภัยบน GitHub หรือภายใน AWS โดยใช้ Amazon Simple Storage Service (S3) และ Amazon Elastic Container Registry (ECR) สำหรับแหล่งที่มาโดยทั่วไปของรีลีสและการอัปเดตต่าง ๆ ปรับใช้คลัสเตอร์และปล่อยให้ AWS ดูแลเรื่องการทดสอบและการติดตามการอัปเดต การขึ้นต่อกัน และแพตช์ต่าง ๆ ของ Kubernetes แต่ละ EKS Distro จะตรวจสอบ Kubernetes เวอร์ชันใหม่เพื่อดูความเข้ากันได้ รหัสแหล่งที่มา เครื่องมือโอเพนซอร์ส และการตั้งค่ามีไว้สำหรับบิลด์ที่สามารถทำซ้ำได้

ถาม: Amazon EKS Distro แก้ไขปัญหาอะไรบ้าง

หากคุณสร้างคลัสเตอร์ Kubernetes ด้วยตัวเอง คุณอาจต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการติดตามการอัปเดต การระบุเวอร์ชันที่เข้ากันได้และการขึ้นต่อกันของ Kubernetes การทดสอบคลัสเตอร์เพื่อดูความเข้ากันได้ และการรักษาจังหวะตามจังหวะรีลีสของ Kubernetes อย่างไรก็ตาม คุณอาจไม่แน่ใจเมื่อเลือกเวอร์ชันของส่วนประกอบ Kubernetes และรีลีสความปลอดภัยที่จำเป็นเพื่อสมดุลที่เหมาะสมของประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเวอร์ชันล่าสุดที่มีความเสถียร คุณต้องจัดสรรทรัพยากรและเวลาเพื่อดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานในการทดสอบ Kubernetes เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีความเข้ากันได้ของเวอร์ชันส่วนประกอบ ความเข้ากันได้ของเครื่องมือสนับสนุน และการถดถอยของประสิทธิภาพสำหรับรีลีสและการขึ้นต่อกันของ Kubernetes แต่ละเวอร์ชัน คุณอาจไม่ได้ดำเนินการทดสอบเหล่านี้ หรือใช้ความพยายามและค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อตามให้ทันรอบรีลีสของเวอร์ชัน Kubernetes จะมีการประกาศรีลีส Kubernetes ใหม่ทุก 3-4 เดือน โดยมีการรองรับแพตช์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญสำหรับเวอร์ชันล่าสุดสามเวอร์ชันเท่านั้น หากคุณไม่สามารถรักษาจังหวะสำหรับการทดสอบและการทำให้มีคุณสมบัติสำหรับเวอร์ชันใหม่ ๆ คุณจะเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อส่วนอื่น ๆ ปัญหาความเข้ากันได้ของเวอร์ชัน และการใช้งานเวอร์ชัน Kubernetes ที่ไม่มีการรองรับและขาดแพตช์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

ถาม: เหตุใดฉันจึงควรใช้ Amazon EKS Distro

EKS Distro ช่วยให้คุณสามารถเรียกใช้คลัสเตอร์ด้วยตนเองได้โดยใช้การกระจาย Kubernetes ในเวอร์ชันที่เข้ากันได้จากรีลีสล่าสุดและที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้รับการทดสอบด้านความเสถียรและการรักษาปลอดภัยแล้ว EKS Distro ช่วยให้เข้าถึงบิลด์ที่สามารถติดตั้งและสามารถทำซ้ำได้ของ Kubernetes เพื่อสร้างคลัสเตอร์ รวมถึงการรองรับการแพตช์ด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมหลังจากการรองรับของชุมชนหมดอายุ การสนับสนุนการบำรุงรักษา Kubernetes ขยายเพิ่มสูงสุดถึง 14 เดือนตามนโยบายรอบอายุการใช้งานของเวอร์ชัน Amazon EKS ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเวลาที่อัปเดตโครงสร้างพื้นฐานของคุณให้สอดคล้องกับรอบอายุการใช้งานซอฟต์แวร์ของคุณ

ถาม: เหตุใดฉันจึงควรใช้ Amazon EKS Distro มากกว่าการสร้างและจัดการ Kubernetes ด้วยตนเอง

Amazon EKS Distro ช่วยลดความจำเป็นในการติดตามการอัปเดต การตัดสินความเข้ากันได้ และการสร้างมาตรฐานบนเวอร์ชัน Kubernetes ทั่วไปในหมู่ทีมงานที่กระจายกัน ซึ่งช่วยให้คุณสร้างคลัสเตอร์และจัดการรอบอายุการใช้งานของ Kubernetes ได้ง่ายขึ้น แม้ว่าคุณจะสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก EKS Distro ช่วยให้คุณมั่นใจในเวอร์ชันล่าสุดที่ปลอดภัยซึ่งได้รับการทดสอบความเข้ากันได้แล้วผ่านการรองรับเวอร์ชันโดย Amazon EKS

ถาม: ฉันจะเริ่มต้นใช้งาน Amazon EKS Distro ได้อย่างไร

ในการสร้างคลัสเตอร์ Amazon EKS Distro คุณจำเป็นต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ ระบบเครือข่าย และติดตั้งระบบปฏิบัติการ (OS) ที่รองรับในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ของคลัสเตอร์ หากคุณมีเครื่องมือสร้างคลัสเตอร์อยู่แล้ว คุณสามารถอัปเดตการตั้งค่าเครื่องมือเพื่อดาวน์โหลด EKS Distro จาก GitHub หรือ Amazon S3 และ Amazon ECR ได้ หากคุณจะสร้างคลัสเตอร์ที่ใช้ EKS Distro เป็นครั้งแรก คุณสามารถใช้ kubeadm หรือ Kubernetes Operations (kops) ได้

ถาม: ฉันสามารถสร้างคลัสเตอร์ Amazon EKS Distro ได้ที่ไหนบ้าง

คุณสามารถสร้างกลุ่ม Amazon EKS Distro บน AWS โดยใช้ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), ในองค์กรบนฮาร์ดแวร์ของคุณเอง และบนคลาวด์อื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือที่คุณเลือก

ถาม: Amazon EKS Distro ประกอบด้วยอะไรบ้าง

Amazon EKS Distro ประกอบด้วยส่วนประกอบ Kubernetes แบบโอเพนซอร์ส (อัปสตรีม) และเครื่องมือของบุคคลภายนอก รวมถึงฐานข้อมูลการกำหนดค่า เครือข่าย และส่วนประกอบของการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสร้างคลัสเตอร์ ซึ่งรวมถึงส่วนประกอบของส่วนการควบคุม Kubernetes (เช่น kube-controller-manager, etcd และ CoreDNS) ส่วนประกอบโหนดของ Kubernetes (เช่น kubelet, Kubernetes CSI และ CNI) และไคลเอ็นต์บรรทัดคำสั่ง (เช่น kubectl และ etcdctl)

ถาม: Amazon EKS Distro จะรองรับ Kubernetes เวอร์ชันใด

Amazon EKS Distro รองรับเวอร์ชัน Kubernetes และรีลีสจุดเดียวกันกับ Amazon EKS รุ่นปัจจุบันมีการระบุไว้ในพื้นที่เก็บข้อมูล GitHub

ถาม: Amazon EKS Distro มีแพตช์อะไรบ้าง

Amazon EKS Distro จะรวมแพตช์อัปสตรีมทั้งหมดที่ใช้โดย Amazon EKS รวมถึงการแก้ไขต่าง ๆ ที่ Amazon ได้มอบคืนให้แก่ชุมชน

ถาม: Amazon EKS Distro จะรวมส่วนประกอบ AWS ที่สื่อสารกับบริการของ AWS หรือไม่ (ตัวอย่างเช่น aws-cloudprovider, aws-kms-encryption-provider, aws-iam-authenticator)

Amazon EKS Distro ไม่ได้ประกอบด้วยเครือข่าย Kubernetes ที่เป็นทางการ ปลั๊กอินการจัดเก็บข้อมูล หรือ AWS Identity and Access Management (IAM) Authenticator EKS Distro ประกอบด้วยส่วนประกอบ Kubernetes ที่จำเป็นในการทำงานในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ใช่ส่วนประกอบทั้งหมดสำหรับทุกสภาพแวดล้อม

ถาม: ฉันจะสามารถปรับใช้ Amazon EKS Distro บนระบบปฏิบัติการใดได้บ้าง

Amazon EKS Distro จัดหา Kubernetes แบบอัปสตรีมเวอร์ชันเดียวกันและการขึ้นต่อกันที่ผู้ขายระบบปฏิบัติการได้ทดสอบและยืนยันแล้วว่าทำงานได้กับ Kubernetes ดังนั้น EKS Distro จึงทำงานกับระบบปฏิบัติการทั่วไปที่ใช้เพื่อเรียกใช้งานคลัสเตอร์ Kubernetes อยู่แล้วได้ เช่น CentOS, Canonical Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Suse และอื่นๆ อีกมากมาย EKS Distro ได้รับการทดสอบกับผู้ขายที่คัดสรรแล้วเพื่อให้มั่นใจในการรองรับบน Bottlerocket, Amazon Linux 2 (AL2) และ Canonical ได้ทดสอบ EKS Distro เพื่อยืนยันความเข้ากันได้กับ Ubuntu AWS ทำงานร่วมกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายกลุ่มผู้ขายที่ได้รับการรับรอง EKS Distro ว่าเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการของตน

ถาม: รอบรีลีสสำหรับเวอร์ชันใหม่ของ Amazon EKS Distro จะเป็นอย่างไร

รีลีสเวอร์ชันใหม่ของ Amazon EKS Distro จะตรงกันกับรอบอายุการใช้งานเวอร์ชัน Amazon EKS และจะมีการประกาศในวันเดียวกันหรือไม่นานหลังจาก Amazon EKS การปรับให้เข้ากับ Amazon EKS เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้รีลีส EKS Distro เป็นไปตามคุณสมบัติในการรีลีสเดียวกันกับเวอร์ชัน Kubernetes และการขึ้นต่อกันของบุคคลภายนอก และช่วยให้มั่นใจว่าคลัสเตอร์ของคุณสร้างขึ้นโดยใช้เวอร์ชันส่วนประกอบเดียวกันกับที่ได้รับการทดสอบโดย Amazon EKS เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือและแพตช์ด้านความปลอดภัยที่อัปเดตแล้ว

ถาม: ฉันจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานเวอร์ชันใหม่ของ Amazon EKS Distro ได้อย่างไร

คุณสามารถสมัครรับการแจ้งเตือนเมื่อเวอร์ชันใหม่ๆ พร้อมใช้งานได้ ซึ่งช่วยให้ไม่จำเป็นต้องติดตามรีลีสเวอร์ชันสำหรับ Kubernetes และการขึ้นต่อกันแต่ละรายการ คุณจะสามารถใช้ประโยชน์จาก Amazon Simple Notification Service (SNS) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยเหตุการณ์เพื่อเริ่มต้นเวิร์กโฟลว์สำหรับปรับใช้ EKS Distro เวอร์ชันใหม่

ถาม: Amazon EKS Distro จะมอบการสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับเวอร์ชัน Kubernetes หรือไม่

ใช่ Amazon EKS Distro มอบการบำรุงรักษาเพิ่มเติมสำหรับแพตช์ด้านความปลอดภัยที่สำคัญของ Kubernetes โดยการแก้ไขปรับปรุงเวอร์ชันก่อนหน้าของ Kubernetes รวมถึงเวอร์ชันที่ชุมชน Kubernetes แบบโอเพนซอร์สไม่รองรับอีกต่อไป การรองรับของชุมชนสำหรับ Kubernetes เวอร์ชันก่อนหน้าจะรวมถึงรีลีสสามครั้งหลังสุด (เก้าเดือน) แต่ด้วย EKS Distro คุณสามารถรับแพตช์ด้านความปลอดภัยของเวอร์ชัน Kubernetes ที่สอดคล้องตรงกันกับนโยบายรอบอายุการใช้งานของเวอร์ชัน Amazon EKS ของสี่เวอร์ชันสุดท้าย บวกกับอีก 60 วัน (14 เดือน)

ถาม: Amazon EKS Distro จะจัดหาบิลด์และรีลีสสำหรับทุก ๆ รีลีสจุดของ Kubernetes หรือไม่

ไม่ Amazon EKS Distro จะจัดหาเพียงบิลด์และการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกัน (เช่น CoreDNS และ etcd) เท่านั้น โดยให้สอดคล้องกับเวอร์ชันของ Kubernetes และรีลีสจุดที่ Amazon EKS รองรับ

ถาม: ฉันจะมั่นใจได้อย่างไรว่าบิลด์เหล่านั้นจะไม่มีช่องโหว่

คุณจะได้รับค่าสถานะสภาพแวดล้อมบิลด์และลิงก์ไปยังรหัสแหล่งที่มาสำหรับแต่ละไบนารี ซึ่งจะช่วยยืนยันว่าคุณกำลังใช้บิลด์ที่สามารถทำซ้ำได้ AWS จะจัดหารหัสแหล่งที่มาของ Kubernetes, แพตช์ที่ใช้ในเวลาของบิลด์, เครื่องมือ และตัวเลือกเวลาของบิลด์ รวมถึงประทับเวลา เมื่อสร้างแล้ว คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าแฮชของเวอร์ชัน EKS Distro ที่เผยแพร่นั้นตรงกับสิ่งที่คุณรวบรวม เอกสารประกอบและการจัดเวอร์ชันของ GitHub จะช่วยให้คุณตรวจสอบความแตกต่างระหว่างบิลด์ต่างๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องได้

ถาม: เราจะจัดหาเครื่องมือใดบ้างหากคุณต้องการจะทำซ้ำบิลด์ของเรา

เพื่อจัดหาบิลด์ที่สามารถทำซ้ำได้และน่าเชื่อถือ คุณจำเป็นต้องเชื่อมั่นในห่วงโซ่อุปทานและการรวบรวมเครื่องมือของบิลด์ งานบิลด์ของ Amazon EKS Distro จะเรียกใช้งานโดยใช้ Kubernetes CI แบบอัปสตรีมที่แนะนำและโครงสร้างพื้นฐานของบิลด์ คุณจึงสามารถใช้กระบวนการเดียวกันได้ ส่วนประกอบต่างๆ เช่น CoreDNS จะบรรจุในคอนเทนเนอร์โดยใช้ AmazonLinux2 การเผยแพร่กระบวนการและเครื่องมือของเราจะยังทำหน้าที่เป็นบันทึกการตรวจสอบของห่วงโซ่อุปทานของเครื่องมือที่เดินหน้าไปสู่การสนับสนุนกระบวนการนี้

ถาม: Amazon EKS Distro เกี่ยวข้องกับ/ทำงานกับบริการอื่นๆ ของ AWS อย่างไร

Amazon EKS Distro สอดคล้องกับเวอร์ชันและส่วนประกอบของ Amazon EKS และได้รับการสนับสนุนโดยแดชบอร์ดการดำเนินงานของ Amazon EKS นอกจากนี้ EKS Distro ยังจัดหาสำเนาของบิลด์ใน Amazon S3 และ ECR สำหรับนักพัฒนาที่สร้างคลัสเตอร์ Kubernetes บน AWS อีกด้วย EKS Distro ได้รับการทดสอบแล้วเพื่อการใช้งานกับ Amazon Linux 2, Bottlerocket และ AWS Outposts EKS Distro จะรองรับคลังสาธารณะของ ECR ซึ่งเป็นแหล่งที่มาที่ปลอดภัยและรวดเร็วเพื่อให้คุณดาวน์โหลด EKS Distro เพื่อการใช้งานภายใน AWS Region หรือภายในองค์กร

ถาม: โมเดลการสนับสนุนสำหรับ Amazon EKS Distro เป็นอย่างไร

AWS มุ่งมั่นในการดูแลรักษาโครงการแบบโอเพนซอร์สนี้ มีส่วนร่วมกับชุมชน และคัดกรองปัญหา AWS จะตรวจสอบและตอบสนองต่อปัญหาที่ลูกค้าส่งมา แต่การแก้ไขหรือแพตช์ต่างๆ จะอยู่บนพื้นฐานของความพยายามอย่างดีที่สุด คู่ค้าจะได้รับการสนับสนุนผ่านทางโครงการ Amazon Partner Network เพื่อให้สามารถนำ Amazon EKS Distro ไปใช้งาน เข้าถึงสิ่งประดิษฐ์และเครื่องมือ เอกสารประกอบ และปัญหาเกี่ยวกับการผลิตบิลด์ที่สามารถทำซ้ำได้ ลูกค้าที่นำ EKS Distro ไปใช้งานผ่านทางคู่ค้าและผู้วางระบบจะได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการเหล่านั้น

ถาม: ฉันจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon EKS Distro ได้ที่ไหน

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EKS Distro บน GitHub นอกจากนี้ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ค้า AWS สำหรับ Amazon EKS Distro

ดูคู่ค้า

เยี่ยมชมหน้าคู่ค้า

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Amazon EKS Distro บน Github

เริ่มต้นการสร้างด้วย Amazon EKS Distro บน GitHub

เรียนรู้เพิ่มเติม