AWS Fargate

การประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์สำหรับคอนเทนเนอร์

ติดตั้งใช้จริงและจัดการแอปพลิเคชัน ไม่ใช่โครงสร้างพื้นฐาน Fargate ช่วยขจัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในส่วนของการปรับขนาด การแพตช์ การรักษาความปลอดภัย และการจัดการเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบแอปพลิเคชันของคุณผ่านการผสานรวมในตัวกับบริการของ AWS เช่น Amazon CloudWatch Container Insights รวบรวมตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลด้วยเครื่องมือของบริษัทอื่น

ปรับปรุงความปลอดภัยด้วยการแยกปริมาณงานโดยการออกแบบ งาน Amazon ECS และพ็อด Amazon EKS ทำงานในสภาพแวดล้อมรันไทม์เฉพาะของตนเอง

ชำระเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น Fargate ปรับขนาดการประมวลผลให้ใกล้เคียงกับความต้องการด้านทรัพยากรที่เฉพาะเจาะจงของคุณ จะไม่มีการจัดเตรียมเกินความต้องการและไม่ต้องจ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมอีกต่อไปเมื่อใช้ Fargate

วิธีการทำงาน

AWS Fargate คือกลไกการประมวลผลแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่คิดค่าบริการตามที่คุณใช้จริง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถให้ความสำคัญกับการสร้างแอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องมาคอยจัดการเรื่องเซิร์ฟเวอร์ AWS Fargate ใช้งานได้กับ Amazon Elastic Container Service (ECS) และ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

กรณีใช้งาน

เว็บแอป, API และไมโครเซอร์วิส

สร้างและติดตั้งใช้สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน, API และไมโครเซอร์วิสต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว พร้อมช่วยรักษาสภาพเดิมของคอนเทนเนอร์เอาไว้ Fargate ช่วยขจัดความจำเป็นที่ต้องครอบครอง เรียกใช้ และจัดการรอบการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล เพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปกับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ นั่นคือแอปพลิเคชันของคุณ

เรียกใช้และปรับขนาดปริมาณงานคอนเทนเนอร์

ใช้ Fargate คู่กับ Amazon ECS หรือ Amazon EKS เพื่อเรียกใช้และปรับขนาดปริมาณงานประมวลผลข้อมูลที่ใส่ในคอนเทนเนอร์ได้อย่างง่ายดาย Fargate ยังช่วยให้คุณสามารถโยกย้ายและเรียกใช้คอนเทนเนอร์ Amazon ECS Windows โดยไม่ต้องปรับโครงสร้างใหม่หรือจัดโครงสร้างใหม่ให้กับแอปพลิเคชันเดิมของคุณ

รองรับแอปพลิเคชันการฝึก AI และ ML

สร้างสภาพแวดล้อมการพัฒนา AI และ ML ที่ยืดหยุ่นและพกพาได้ Fargate ช่วยให้คุณสามารถปรับขนาดเพื่อเพิ่มความจุของเซิร์ฟเวอร์ได้โดยไม่ต้องจัดเตรียมเกินความต้องการ เพื่อฝึกอบรม ทดสอบ และติดตั้งใช้รูปแบบแมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) ของคุณ

ปรับต้นทุนให้เหมาะสม


AWS Fargate ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ให้คุณจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่ใช้ เพิ่มประสิทธิภาพด้วย Compute Savings Plans และ Fargate Spot จากนั้นใช้ Graviton2 ที่ขับเคลื่อนด้วย Fargate เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านราคาสูงสุดถึง 40%

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการคอนเทนเนอร์ของ AWS

ศึกษาเหตุผลที่บริษัทชั้นนำหลายๆ แห่งเรียกใช้แอปพลิเคชันคอนเทนเนอร์ที่สำคัญต่อเป้าหมายของตนบน AWS

สำรวจหน้าคอนเทนเนอร์ »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ


รับความช่วยเหลือด้านการขายหรือความช่วยเหลือทางเทคนิคสำหรับ AWS Fargate ตอนนี้

ติดต่อเรา »

เริ่มต้นสร้างใน Console


สำรวจ AWS Fargate ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้ »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม