Amazon Forecast

คาดการณ์ผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างง่ายดายและแม่นยำโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิง

คาดการณ์อนุกรมเวลา 10,000 รายการ

เป็นเวลา 2 เดือนด้วย AWS Free Tier

ปรับขนาดการดำเนินงานโดยคาดการณ์รายการนับล้านโดยใช้เทคโนโลยีเดียวกันกับ Amazon.com

ปรับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมและลดการสูญเสียด้วยการคาดการณ์ที่แม่นยำในระดับที่ละเอียด

ปรับปรุงการใช้เงินทุนและตัดสินใจระยะยาวได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยพนักงานที่เหมาะกับงานที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันไป

วิธีการทำงาน

Amazon Forecast คือบริการคาดการณ์อนุกรมเวลาโดยใช้แมชชีนเลิร์นนิ่ง (ML) และสร้างขึ้นสำหรับการวิเคราะห์ตัววัดทางธุรกิจ

กรณีใช้งาน

กาาคาดการณ์การค้าปลีกและคลังสินค้า

ลดปริมาณของเสีย เพิ่มการหมุนเวียนคลังสินค้า และเพิ่มพื้นที่เก็บสินค้าโดยการคาดการณ์ความต้องการสินค้าในระดับความเป็นไปได้เฉพาะ

การวางแผนการทำงาน

คาดการณ์การวางแผนการทำงานของพนักงานด้วยการเพิ่มระดับ 15 นาที สำหรับช่วงเวลาที่มีความต้องการมากและน้อย

การคาดการณ์ความต้องการในการเดินทาง

คาดการณ์การเดินทางด้วยเท้า จำนวนผู้เข้าชม และอุปสงค์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้จัดการค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ลองใช้ AWS Free Tier

เรียนรู้พื้นฐานและการสร้างบน AWS ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี »

ติดตั้งใช้งานขั้นตอนการทำงานที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องอาศัยโค้ด

ใช้ AWS CloudFormation และ AWS Step Functions ในการจัดตั้งขั้นตอนการทำงานที่ยั่งยืน

เริ่มต้นที่นี่ »

ติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ

รับการสนับสนุนที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม ตั้งแต่การพัฒนาไปจนถึงโปรแกรมระดับองค์กร

สำรวจตัวเลือกการสนับสนุน »

สำรวจ AWS เพิ่มเติม