ด้วยปลั๊กอิน AWS สำหรับ WordPress

ในบทแนะนำแบบทีละขั้นตอนนี้ คุณจะได้ใช้ปลั๊กอิน AWS สำหรับ Wordpress เพื่อเพิ่มความสามารถในการแปลงข้อความเป็นคำพูดลงในการติดตั้ง WordPress Amazon Polly คือบริการสังเคราะห์เสียงพูดให้ฟังดูเหมือนกับเสียงของมนุษย์โดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้เชิงลึกขั้นสูง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่พูดได้และสร้างหมวดผลิตภัณฑ์ที่สั่งงานด้วยเสียงพูดได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ตัวอย่างปลั๊กอิน AWS สำหรับ WordPress ได้แสดงให้เห็นวิธีที่ผู้สร้างเนื้อหาเพิ่มความสามารถในการแปลงข้อความเป็นคำพูดได้อย่างง่ายดายให้แก่เนื้อหาใดก็ตามที่เขียนขึ้น เนื่องจากการค้นหาด้วยเสียงได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ การสร้างเนื้อหาให้อยู่ในรูปแบบเสียงมากขึ้นจึงมีความสำคัญต่อเว็บไซต์ของคุณมากขึ้นเช่นกัน เมื่อเพิ่มความสามารถด้านเสียง ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณจะสามารถบริโภคเนื้อหาผ่านช่องทางใหม่ๆ เช่น โปรแกรมเล่นเสียงภายในและแอปพลิเคชันพอดแคสต์ได้

คุณสามารถเพิ่มปลั๊กอิน AWS สำหรับ WordPress ไปยังการตั้งค่า WordPress ที่สร้างบน EC2 instance, LightSail หรือที่โฮสต์ไว้ที่อื่นได้ ตัวเลือกในการสร้างการติดตั้ง WordPress บน AWS มีให้เลือกสรรมากมาย หากคุณต้องการใช้งานเว็บไซต์ WordPress บน AWS คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ดังกล่าวได้ง่ายๆ โดยใช้ LightSail หรือบน EC2 โดยศึกษาบทแนะนำการเปิดใช้งานเว็บไซต์ WordPress ความยาว 10 นาที หรือจะศึกษาจากบทแนะนำขั้นสูงกว่านั้นที่โปรโจกต์สร้างเว็บไซต์ WordPress ก็ได้เช่นกัน

คุณต้องมีบัญชี AWS จึงจะเข้าถึงบทแนะนำนี้ได้

สร้างบัญชีฟรี

เปิด AWS Management Console เพื่อให้คุณเปิดคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนค้างไว้ได้ เมื่อหน้าจอโหลดข้อมูลแล้ว ให้ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน จากนั้นพิมพ์ IAM ลงในกล่องค้นหาและกด Enter เพื่อเปิดแดชบอร์ด

หากคุณกำลังโฮสต์เว็บไซต์ WordPress บน EC2 อยู่ ให้ดูคำแนะนำสำหรับ EC2 ด้านล่างนี้

หากคุณกำลังโฮสต์เว็บไซต์ WordPress บน LightSail หรือที่อื่นที่ไม่ใช่ AWS อยู่ ให้ดูคำแนะนำ LightSail ด้านล่างนี้

 • EC2

  ในขั้นตอนนี้ คุณจะสร้างนโยบาย IAM ขึ้นมาซึ่งจะเป็นเอกสารที่กำหนดการอนุญาต เมื่อคุณแนบนโยบาย IAM ไปยังบทบาท IAM EC2 แล้ว คุณจะสามารถมอบหมายบทบาทนี้ให้กับเซิร์ฟเวอร์ WordPress ที่อยู่บน EC2 ได้

  ก. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก Roles (บทบาท) และเลือก Create Role (สร้างบทบาท)

  (คลิกเพื่อซูม)


  ข. บนหน้าสร้างบทบาท ให้เลือก AWS Service (บริการของ AWS) ที่อยู่ด้านบน จากรายการบริการ ให้เลือก EC2 จากรายการ Select your use case ให้เลือก EC2 เลือก “Next: Permissions” (ต่อไป: การอนุญาต) เพื่อดำเนินการต่อไปยังหน้าต่อไป

  (คลิกเพื่อซูม)


  ค. บนหน้าแนบนโยบายการอนุญาต ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ AWSForWordPressPluginPolicy จากนั้นเลือก กล่องทำเครื่องหมาย ถัดจากส่วนนโยบายในรายการดังกล่าว จากนั้นเลือก Next Review (การตรวจสอบถัดไป)

  (คลิกเพื่อซูม)


  ง. ในช่องชื่อ Rule (กฎ) ของหน้าการตรวจสอบ ให้เขียน PollyForWordPressRole และเลือก Create role (สร้างบทบาท) เพื่อดำเนินการต่อ

  (คลิกเพื่อซูม)


  จ. ตอนนี้คุณจะเริ่มมอบหมายบทบาท PollyForWordPressRole ให้แก่ EC2 instance ของ WordPress เลือกแท็บ Services (บริการ) ด้านบนของหน้า จากนั้นเลือกบริการ EC2

  (คลิกเพื่อซูม)


  ฉ. เลือก Instances (อินสแตนซ์) ด้านซ้าย และเลือกอินแสตนซ์ WordPress บน EC2 ของคุณ จากเมนู Actions (การดำเนินการ) ให้เลือก การตั้งค่าอินสแตนซ์ > แนบ/แทนที่บทบาท IAM

  (คลิกเพื่อซูม)


  ช. ในหน้าต่างถัดไป ใต้ช่อง IAM role (บทบาท IAM) ให้เลือกบทบาท PollyForWordPressRole ที่คุณได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นคลิก Apply (นำไปใช้)

  (คลิกเพื่อซูม)

 • การโฮสต์ LighSail/Non-AWS

  ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้สร้างผู้ใช้ IAM พร้อมกับการอนุญาตแบบพิเศษ ซึ่งคุณจะสามารถเข้าถึงบริการของ AWS ที่จำเป็นเพื่อให้ปลั๊กอินทำงานได้ ผู้ใช้ IAM ที่คุณสร้างจะได้รับข้อมูลประจำตัว AWS หรือที่รู้จักกันในชื่อคีย์การเข้าถึง AWS และคีย์ลับ AWS คุณจะได้ใช้งานคีย์เหล่านี้ในหน้าการกำหนดค่าปลั๊กอิน

  ก. ที่ด้านซ้ายของหน้าจอ ให้เลือก Users (ผู้ใช้) และเลือก Add User (เพิ่มผู้ใช้)

  (คลิกเพื่อซูม)


  ข. ในขั้นตอนแรกของตัวช่วยนี้ ให้ป้อนชื่อของผู้ใช้ IAM ใหม่: AmazonPollyForWordPress เลือก Programmatic access (การเข้าถึงแบบโปรแกรมมาติก) และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปของตัวช่วย

  (คลิกเพื่อซูม)


  ค. บนหน้าแนบนโยบายการอนุญาต ในกล่องค้นหา ให้พิมพ์ AWSForWordPressPluginPolicy จากนั้นเลือก กล่องทำเครื่องหมาย ถัดจากส่วนนโยบายในรายการดังกล่าว จากนั้นเลือก Next Review (การตรวจสอบถัดไป)

  (คลิกเพื่อซูม)


  ง. ในขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วย ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง เลือก Create User (สร้างผู้ใช้) และดำเนินการต่อในขั้นตอนสุดท้าย  (คลิกเพื่อซูม)


  จ. ขั้นตอนสุดท้ายของตัวช่วยนี้ ให้คุณบันทึกข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ใหม่เอาไว้ คุณสามารถเลือก Download .csv (ดาวน์โหลดไฟล์ .csv) หรือคัดลอกรหัสคีย์การเข้าถึงและคีย์ลับการเข้าถึงด้วยตนเอง คุณต้องใช้ข้อมูลนี้ในการกำหนดค่าปลั๊กอิน AWS สำหรับ WordPress ในภายหลัง

   

  (คลิกเพื่อซูม)

ในขั้นตอนนี้ คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งปลั๊กอิน Amazon Polly สำหรับ WordPress


ก. เปิดหน้าผู้ดูแลของ WordPress ของคุณและเข้าสู่ระบบ

(คลิกเพื่อซูม)


ข. เลือก Plugins (ปลั๊กอิน) ที่ด้านซ้าย และ Add New (เพิ่มใหม่)

(คลิกเพื่อซูม)


ค. บนหน้าเพิ่มปลั๊กอิน ให้เขียนคำว่า “AWS for WordPress” ในกล่องค้นหาและกด Enter เลือกปลั๊กอิน AWS และเลือก Install Now (ติดตั้งตอนนี้)

(คลิกเพื่อซูม)


ง. เลือก Activate (เปิดใช้งาน) เพื่อเปิดใช้งานปลั๊กอิน

(คลิกเพื่อซูม)

หากคุณกำลังโฮสต์เว็บไซต์ WordPress บน EC2 อยู่ ให้ดูคำแนะนำสำหรับ EC2 ด้านล่างนี้

หากคุณโฮสต์เว็บไซต์ WordPress ของคุณอยู่บน LightSail (หรือที่อื่นที่ไม่ใช่ AWS) ให้ดูคำแนะนำของ LightSail ด้านล่างนี้

 • EC2

  ยินดีด้วย คุณติดตั้งปลั๊กอินสำเร็จแล้ว ปลั๊กอินจะทำงานได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติม แต่คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตนเองได้หลากหลายแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเสียงต่างๆ ของ Amazon Polly ที่จะออกมาได้ หรือเปิดใช้งานความสามารถของพอดแคสต์ผ่านฟีด Amazon Pollycast มาดูวิธีไปยังหน้าการกำหนดค่าปลั๊กอินกัน

  เลือก AWS ที่ด้านซ้าย และเลือก Text-To-Speech (แปลงข้อความเป็นคำพูด) ในหน้านี้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นคำพูดและคลิก Save Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง) ในตอนนี้ คุณจะได้เห็นการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ และคุณสามารถตั้งค่าเหล่านั้นเพิ่มเติมต่อได้ ตัวอย่างเช่น ใต้ส่วน Voice Name คุณสามารถเลือกเสียงที่ต้องการจากตัวเลือกมากมายสำหรับใช้ในเนื้อหาเสียง

  (คลิกเพื่อซูม)

 • การโฮสต์ LighSail/Non-AWS

  ยินดีด้วย คุณติดตั้งปลั๊กอินสำเร็จแล้ว ปลั๊กอินจะทำงานได้โดยไม่ต้องกำหนดค่าเพิ่มเติม แต่คุณสามารถตั้งค่าต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์สำหรับตนเองได้หลากหลายแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเลือกเสียงต่างๆ ของ Amazon Polly ที่จะออกมาได้ หรือเปิดใช้งานความสามารถของพอดแคสต์ผ่านฟีด Amazon Pollycast มาดูวิธีไปยังหน้าการกำหนดค่าปลั๊กอินกัน!

  ก. เลือก AWS ที่ด้านซ้าย และเลือก General (ทั่วไป) คุณจะต้องป้อนข้อมูลประจำตัว AWS ของตนเองเพื่อให้ปลั๊กอินสามารถเข้าถึงบริการของ AWS ที่จำเป็นต้องใช้ได้ ในช่อง AWS Access Key และ AWS Secret Key ให้ป้อนข้อมูลประจำตัวที่คุณดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .csv เอาไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ของบทแนะนำ คลิกที่ Save Changes เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง

  (คลิกเพื่อซูม)


  ข. เลือก AWS ที่ด้านซ้าย และเลือก Text-To-Speech (แปลงข้อความเป็นคำพูด) ในหน้านี้ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันแปลงข้อความเป็นคำพูดและคลิก Save Changes (บันทึกการเปลี่ยนแปลง) ในตอนนี้ คุณจะได้เห็นการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณสามารถทำได้ และคุณสามารถตั้งค่าเหล่านั้นเพิ่มเติมต่อได้ ตัวอย่างเช่น ใต้ส่วน Voice Name คุณสามารถเลือกเสียงที่ต้องการจากตัวเลือกมากมายสำหรับใช้ในเนื้อหาเสียง

  (คลิกเพื่อซูม)

ในตอนนี้ ขั้นตอนทุกอย่างได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เนื้อหาเว็บไซต์ของคุณก็จะพร้อมให้ผู้อ่านได้เข้าถึงแล้วในรูปแบบเสียง คุณจะสามารถสร้างโพสต์บล็อกใหม่และลองทดสอบดูว่าคุณจะสามารถฟังเนื้อหาเสียงได้หรือไม่


ก. เลือก Posts (โพสต์) ด้านซ้ายมือ จากนั้นเลือก Add New (เพิ่มใหม่) เพื่อเปิดตัวช่วยสำหรับการสร้างโพสต์ใหม่ เขียนโพสต์บล็อกของคุณเองที่ประกอบไปด้วยชื่อเรื่องและเนื้อหา และจากหน้าเดียวกันนั้น ให้ทำเครื่องหมายที่ กล่อง เปิดใช้งาน Amazon Polly จากนั้นเลือก Publish (เผยแพร่) เพื่อบันทึกโพสต์ใหม่

(คลิกเพื่อซูม)


ข. เปิดเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ตอนนี้คุณจะเห็นโพสต์ใหม่ที่มีโปรแกรมเล่นฝังอยู่แล้ว คลิกที่ปุ่ม Play (เล่น) และฟังบทความเสียงของคุณ  

หมายเหตุ นอกจากโปรแกรมเล่นที่ฝังตัวด้วย HTML บนเว็บไซต์ WordPress แล้ว คุณยังสามารถเปิดใช้งานความสามารถของพอดแคสต์บนฟีด Amazon Pollycast ได้อีกด้วย ฟีดเหล่านี้เข้ากันได้กับรูปแบบ RSS 2.0 และมีข้อมูล XML ที่จำเป็นสำหรับการรวบรวมข้อมูลโดยแอปพลิเคชันมือถือพอดแคสต์ที่เป็นที่นิยม และไดเรกทอรีพอดแคสต์ต่างๆ เช่น iTunes อ่าน AWS AI Blog เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม!

(คลิกเพื่อซูม)

ตอนนี้คุณจะสามารถฟังเนื้อหาเสียงบน WordPress ด้วยปลั๊กอิน Amazon Polly ได้แล้ว หากต้องการเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติม ให้ใช้ API ของ Amazon Polly เพื่อเข้าถึงฟีเจอร์มากมาย เช่น การออกเสียงแบบปรับแต่งได้ การลิปซิงก์ และการเน้นข้อความ ด้วยเสียงพูดฟังดูธรรมชาตินับสิบรูปแบบจากหลายภาษา คุณสามารถเลือกเสียงที่เหมาะสมและสร้างแอปพลิเคชันที่สั่งงานด้วยเสียงพูดซึ่งทำงานได้ในหลายประเทศ

เมื่อคุณได้ลอง Amazon Polly แล้ว ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ของคุณเพิ่มเติม

เว็บเพจ

ไปที่ Amazon Polly เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการแปลงข้อความเป็นคำพูด

เอกสารประกอบ

อ่านคู่มือนักพัฒนาเพื่อดูคำแนะนำอย่างละเอียดในการใช้งานฟีเจอร์ Amazon Polly ที่หลากหลาย 

บล็อก AI

รับข้อมูลอัปเดตและเรื่องราวของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ Amazon Polly