เพื่อเริ่มต้นใช้งาน คุณจะเรียนรู้วิธีการตั้งค่าคลัสเตอร์ Redis ชุดแรก และกำหนดค่าประเภทโหนดและกลุ่มความปลอดภัยของคลัสเตอร์

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 10 นาที

 


เปิด แดชบอร์ด ElastiCache จากนั้น:

ขั้นตอนที่ 1.1

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.1
ขั้นตอนที่ 1.2

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.2

เพื่อให้บทแนะนำสอนการใช้งานสามารถเข้าใจได้ง่าย ให้นำเครื่องหมายออกจาก เปิดใช้งานโหมดคลัสเตอร์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานโหมดคลัสเตอร์ได้ ที่นี่

ขั้นตอนที่ 1.3

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.3

ขั้นตอนที่ 1.4

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.4

ประเภทโหนดดังกล่าวเหมาะสำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ แต่สำหรับคลัสเตอร์การผลิตนั้น ขนาดของโหนดควรขึ้นอยู่กับปริมาณงานของคุณ และคุณควรเริ่มต้นด้วยกลุ่มประเภทอินสแตนซ์ m5 หรือ r5

ขั้นตอนที่ 1.5

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.5

แบบจำลองชนิดอ่านอย่างเดียวนั้นจะอนุญาตให้คุณปรับขนาดการอ่านของคุณได้ ในกรณีที่การทำงานล้มเหลว ระบบจะกระตุ้นการเปลี่ยนระบบอัตโนมัติให้ทำงานและแบบจำลองจะเข้าควบคุมบทบาทของโหนดหลัก

ขั้นตอนที่ 1.6

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.6

ในกรณีที่โหนดหลักหรือ Availability Zone หรือแม้แต่การบำรุงรักษาที่วางแผนไว้เกิดการล้มเหลว ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย ElastiCache สำหรับ Redis สามารถแทนที่อินสแตนซ์ที่ล้มเหลวและแบบจำลองจะทำหน้าที่แทนโหนดหลัก ทำให้ระยะเวลาที่ล้มเหลวนั้นลดลง

ขั้นตอนที่ 1.7

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.7

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มซับเน็ต โปรดดูที่ เอกสารประกอบ

ขั้นตอนที่ 1.8

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.8
ขั้นตอนที่ 1.9

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.9

เราจะไม่ใช้การเข้ารหัสในตัวอย่างนี้ แต่โปรดทราบว่าคุณสามารถกำหนดค่าการเข้ารหัสข้อมูลทั้งข้อมูลที่จัดเก็บไว้และข้อมูลที่รับส่งได้


นี่เป็นขั้นตอนที่สำคัญ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มความปลอดภัยที่คุณเลือกนั้นอนุญาตให้เชื่อมต่อ TCP ขาเข้าบนพอร์ต 6379 จาก EC2 instance ของคุณ ไม่เช่นนั้น คุณจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับโหนด Redis ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 1.10

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.10

สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะไม่โหลดไฟล์ RDB ที่ปล่อยต่อใดๆ ดังนั้น เราสามารถข้ามขั้นตอนการกำหนดค่าทั้งหมดนี้ เพียงแค่ให้คุณทราบไว้ว่ามีตัวเลือกนี้ให้ใช้งาน


การสำรองข้อมูลประจำวันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกือบทุกกรณีการใช้งาน และขอแนะนำให้สำรองข้อมูลที่มีระยะเวลาการเก็บรักษาเพียงพอที่จะช่วยให้คุณมีเวลาสำหรับการดำเนินการแก้ไขในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น สำหรับบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะไม่ใช้การสำรองข้อมูลใดๆ


ขั้นตอนที่ 1.11

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.11

ในส่วนนี้ คุณจะได้พิจารณาเกี่ยวกับเวลาและวันเมื่อแอปพลิเคชันของคุณมีปริมาณงานต่ำ สำหรับความต้องการในปัจจุบัน เพียงแค่ระบุว่า “ไม่กำหนดค่าที่ต้องการ” ก็พอ

ขั้นตอนที่ 1.12

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.12

หลังจากที่ตรวจสอบช่องทั้งหมดในแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ให้คลิก “สร้าง”


ในส่วนนี้ คุณจะได้พิจารณาเกี่ยวกับเวลาและวันเมื่อแอปพลิเคชันของคุณมีปริมาณงานต่ำ สำหรับความต้องการในปัจจุบัน เพียงแค่ระบุว่า “ไม่กำหนดค่าที่ต้องการ” ก็พอ

ขั้นตอนที่ 1.13

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.13

ElastiCache สำหรับคลัสเตอร์ Redis จะเปิดให้ใช้งานตามที่ปรากฏต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1.13.1

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.11

เมื่อ ElastiCache สำหรับคลัสเตอร์ Redis พร้อมให้ใช้งาน จะปรากฏดังที่แสดงพร้อมสถานะ พร้อมให้ใช้งาน และมี 2 โหนดต่อไปนี้:

ขั้นตอนที่ 1.13.2

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 1.13.2