คุณจะได้เรียนรู้วิธีสร้างอินสแตนซ์ฐานข้อมูล RDS/MySQL และตาราง MySQL ของคุณ

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 20 นาที


ขั้นตอนที่ 2.2

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.2
ขั้นตอนที่ 2.3

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.3

ก่อนดำเนินการต่อ ให้เปลี่ยนไปยังขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูลใหม่หากมีตัวเลือกปรากฏขึ้น: 

ขั้นตอนที่ 2.3.1

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.3.1

ขั้นตอนที่ 2.4

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.3.1
ขั้นตอนที่ 2.5

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.5

ขั้นตอนที่ 2.6

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.6

ขั้นตอนที่ 2.7

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.7

ขั้นตอนที่ 2.8

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.8

คุณสามารถปล่อยค่าเริ่มต้นไว้อย่างนั้น โปรดทราบว่าเมื่อสร้างแล้ว จะไม่สามารถย้ายฐานข้อมูลไปยัง VPC อื่นได้ 

ขั้นตอนที่ 2.9

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.9
ขั้นตอนที่ 2.10

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.10
ขั้นตอนที่ 2.11

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.11

หมายความว่าคุณจะต้องเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลจาก EC2 instance ภายใน VPC เดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 2.12

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.12

หากคุณมีกลุ่มความปลอดภัยที่อนุญาตให้เชื่อมต่อ TCP ขาเข้าบนพอร์ต 3306 ก็สามารถเลือกแทนได้

ขั้นตอนที่ 2.13

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.13
ขั้นตอนที่ 2.14

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.14
ขั้นตอนที่ 2.15

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.15

ปล่อย “Additional configuration” (การกำหนดค่าเพิ่มเติม) เป็นค่าเริ่มต้น

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการเปิดใช้การป้องกันการลบ หากคุณต้องการลบฐานข้อมูลเมื่อจบบทแนะนำ คุณสามารถปล่อยตัวเลือกไว้ได้


ขั้นตอนที่ 2.16

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.16

หลังจากที่ตรวจสอบช่องทั้งหมดในแบบฟอร์มแล้วอย่างรวดเร็ว คุณสามารถดำเนินการต่อได้


ในขณะที่กำลังสร้างอินสแตนซ์ คุณจะเห็นแบนเนอร์อธิบายวิธีการรับข้อมูลประจำตัวของคุณ คุณควรบันทึกข้อมูลประจำตัวดังกล่าวเก็บไว้ เนื่องจากคุณจะสามารถดูรหัสผ่านนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2.17

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.17
ขั้นตอนที่ 2.18

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.18
ขั้นตอนที่ 2.19

(คลิกเพื่อขยาย)

ขั้นตอนที่ 2.19