ในบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ คุณจะต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน node.js ขนาดใหญ่มากในคอนเทนเนอร์ Docker แล้วปลดแอปพลิเคชันลงในไมโครเซอร์วิสโดยไม่ต้องให้ระบบหยุดทำงาน แอปพลิเคชัน node.js จะโฮสต์กระดานข้อความทั่วไปที่มีเธรดและข้อความอื่นๆ ระหว่างผู้ใช้

สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่แบบดั้งเดิมนั้นวัดขนาดได้ยาก เมื่อฐานโค้ดของแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้น ทำให้การอัปเดตและรักษามีความซับซ้อนยิ่งขึ้น การแนะนำคุณสมบัติ ภาษา เฟรมเวิร์ก และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นเรื่องยากมาก ทำให้เกิดการจำกัดนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ

องค์ประกอบของแอปพลิเคชันแต่ละตัวจะทำหน้าที่ของตนและสื่อสารกับหน้าที่อื่นๆ ผ่าน API ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนภายในสถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิสนี้ ไมโครเซอร์วิสจะสร้างขึ้นตามความสามารถของธุรกิจและแต่ละบริการที่ทำงานเป็นฟังก์ชันเดียว สามารถเขียนไมโครเซอร์วิสโดยใช้งานเฟรมเวิร์กหรือภาษาการเขียนโปรแกรมที่แตกต่างกันในการเขียนไมโครเซอร์วิสได้และคุณสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่างอิสระเป็นบริการเดี่ยวหรือกลุ่มบริการก็ได้

ในระหว่างบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ เราจะสอนวิธีการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันขนาดใหญ่แบบทั่วไปในคอนเทนเนอร์ Docker โดยติดตั้งแอปพลิเคชันเดียวกับไมโครเซอร์วิส จากนั้นเปลี่ยนปริมาณการใช้งานเป็นไมโครเซอร์วิสโดยไม่มีเวลาหยุดทำงาน เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถใช้บทแนะนำสอนการใช้งานนี้และโค้ดภายในบทแนะนำเป็นเทมเพลตในการสร้างและติดตั้งไมโครเซอร์วิสที่มีในคอนเทนเนอร์ของคุณบน AWS ได้

สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชัน
สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่

สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่

แอปพลิเคชัน node.js ทั้งหมดทำงานในคอนเทนเนอร์เป็นบริการเดียว และแต่ละคอนเทนเนอร์มีคุณสมบัติเหมือนกันคอนเทนเนอร์อื่นๆ ทั้งหมด หากคุณสมบัติหนึ่งในแอปพลิเคชันประสบปัญหาความต้องการสูงขึ้นอย่างฉับพลัน จะต้องทำการปรับขนาดสถาปัตยกรรมทั้งหมด

 
สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส

สถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส

คุณสมบัติแต่ละรายการของแอปพลิเคชัน node.js จะเรียกใช้บริการที่แยกกันภายในคอนเทนเนอร์ของตนเอง สามารถปรับขนาดและอัปเดตบริการได้โดยอิสระจากกัน

AWS Experience: ระดับกลาง

เวลาดำเนินการ: 2 ชั่วโมง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ: คุณสามารถใช้สิทธิ์ AWS Free Tier เพื่อใช้บริการต่างๆ ในสถาปัตยกรรมนี้ได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการบทแนะนำสอนการใช้งานนี้ให้เสร็จสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 0.25 USD* หากคุณใช้งานเกินข้อจำกัดของ Free Tier

เทคโนโลยีที่ใช้: ในการดำเนินการบทแนะนำสอนการใช้งานให้เสร็จสิ้น คุณจะต้องใช้:

*การประมาณการนี้จะถือว่าคุณทำตามการกำหนดค่าที่แนะนำตลอดบทแนะนำสอนการใช้งานและสิ้นสุดทรัพยากรทั้งหมดภายใน 24 ชั่วโมง

**บัญชีที่สร้างขึ้นภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอาจยังไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับดำเนินโครงการนี้ให้เสร็จสิ้น