ในโมดูลที่แล้ว คุณได้สร้างระบบกระดานผู้นำสำหรับเกมปริศนาทางออนไลน์ เพื่อสร้างระบบดังกล่าว คุณได้ใช้:

 • Amazon Aurora Serverless และ Data API สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่รวดเร็ว ยืดหยุ่นได้ และมีการจัดการครบถ้วน
 • Amazon ElastiCache สำหรับการค้นหาที่รวดเร็วบนกระดานผู้นำทั่วโลกของเรา
 • Amazon Cognito สำหรับการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้
 • AWS Lambda สำหรับประมวลผล
 • Amazon API Gateway สำหรับการกำหนดเส้นทาง HTTP

เครื่องมือเหล่านี้มอบโซลูชันขนาดใหญ่ที่ยืดหยุ่นไว้ใช้แก้ปัญหามากมายที่คุณพบเมื่อสร้างแอปพลิเคชันเกมที่มีปริมาณการใช้งานสูง

ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณจะล้างข้อมูลทรัพยากรที่คุณสร้างในแล็บนี้

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล: 20 นาที


 • ขั้นตอนที่ 1 ลบทรัพยากรของ AWS Lambda, Amazon API Gateway และ Amazon Cognito

  AWS Lambda และ AWS API Gateway จะถูกเรียกเก็บเงินตามการใช้งานจริง คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินในกรณีที่ปล่อยทิ้งไว้ในบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม ทางที่ดีที่สุดก็ควรล้างข้อมูลทรัพยากรเมื่อคุณใช้งานเสร็จแล้ว

  ในโฟลเดอร์ scripts/ จะมีไฟล์ชื่อ delete-resources.sh สคริปต์นี้ลบฟังก์ชัน Lambda, API Gateway REST API, บทบาท IAM ของฟังก์ชัน และกลุ่มผู้ใช้ Amazon Cognito ของคุณ

  ดำเนินการสคริปต์ด้วยคำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัลของคุณ:

  bash scripts/delete-resources.sh

  คุณควรจะเห็นผลลัพธ์ต่อไปนี้ในเทอร์มินัลของคุณ:

  Removing REST API
  Deleting IAM role
  Deleting Lambda function
  Deleting Cognito User Pool
 • ขั้นตอนที่ 2 ลบฐานข้อมูล Amazon Aurora Serverless

  ลบฐานข้อมูล Amazon Aurora Serverless ที่คุณสร้างขึ้น

  1. ไปที่ RDS console (คอนโซล RDS) แล้วเลือก Databases (ฐานข้อมูล) ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
  2. เลือกฐานข้อมูลleaderboard
  3. เลือก Actions (การดำเนินการ) จากนั้นเลือก Delete (ลบ)
  4. สำหรับตัวเลือก สร้างสแนปช็อตสุดท้าย ในกล่องโต้ตอบการยืนยัน ให้เลือก ไม่ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ฉันรับทราบ
  5. เลือก ลบคลัสเตอร์ DB
 • ขั้นตอนที่ 3 ลบข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลใน AWS Secrets Manager

  จากนั้นลบข้อมูลประจำตัวฐานข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ใน AWS Secrets Manager

  1. ไปที่ คอนโซล Secrets Manager
  2. เลือกข้อมูลลับของฐานข้อมูลกระดานผู้นำ
  3. เลือก Actions (การดำเนินการ) จากนั้นเลือก Delete secret (ลบข้อมูลลับ)
  4. Secrets Manager กำหนดให้มีระยะเวลารอก่อนที่ข้อมูลลับจะถูกลบอย่างถาวร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ใช้ช่วงเวลาเริ่มต้น 30 วัน แล้วเลือกSchedule deletion (การลบกำหนดเวลา)
 • ขั้นตอนที่ 4 ลบอินสแตนซ์ Amazon ElastiCache

  จากนั้น ลบอินสแตนซ์ Amazon ElastiCache ออก

  1. ไปที่คอนโซล ElastiCache
  2. เลือก Redis
  3. เลือกอินสแตนซ์กระดานผู้นำ
  4. เลือก Actions (การดำเนินการ) จากนั้นเลือก Delete (ลบ)
  5. ในหน้าจอการยืนยันDelete Cluster (ลบคลัสเตอร์) เลือกDelete (ลบ) เพื่อลบคลัสเตอร์ ไม่ต้องเลือกตัวเลือกที่จะสร้างข้อมูลสำรอง
 • ขั้นตอนที่ 5 ลบทรัพยากรระบบเครือข่าย

  เพื่อให้ฟังก์ชัน Lambda ของคุณเข้าถึงทั้งอินสแตนซ์ ElastiCache และ Data API คุณได้สร้างทรัพยากรระบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายย่อยส่วนบุคล, NAT Gateway, ตารางเส้นทาง และที่อยู่ Elastic IP

  ทรัพยากรบางอย่าง เช่น NAT Gateway และที่อยู่ Elastic IP มีค่าใช้จ่าย ดังนั้น คุณจึงต้องลบออกไป มีไฟล์ที่ชื่อ remove-networking.sh ในไดเรกทอรี scripts/ ที่จะลบทรัพยากรเหล่านั้น

  คุณสามารถสั่งทำงานสคริปต์ได้โดยเรียกใช้คำสั่งต่อไปนี้ในเทอร์มินัลของคุณ:

  bash scripts/remove-networking.sh

  คุณควรจะเห็นผลลัพธ์ต่อไปนี้ในเทอร์มินัลของคุณ:

  Disassociating route table
  Deleting route table
  Deleting NAT Gateway
  Sleeping for EIP disassociation
  Releasing Elastic IP
  Networking resources deleted!
 • ขั้นตอนที่ 6 ลบกฎสำหรับสภาพแวดล้อม AWS Cloud9 ของคุณ

  ในโมดูลก่อนหน้า คุณได้เพิ่มกฎลงในกลุ่มความปลอดภัย ElastiCache ที่อนุญาตการเข้าถึงจากอินสแตนซ์ Cloud9 ของคุณ เพื่อลบอินสแตนซ์ Cloud9 และกลุ่มความปลอดภัยของคุณ คุณจะต้องลบกฎดังกล่าว

  1. ไปที่ส่วนกลุ่มความปลอดภัยของ EC2 Console
  2. ค้นหากลุ่มความปลอดภัยที่ใช้โดยอินสแตนซ์ ElastiCache ของคุณ หากคุณไม่ได้เปลี่ยนการตั้งค่ามาตรฐาน กลุ่มความปลอดภัยดังกล่าวควรจะมีชื่อกลุ่มตามค่าเริ่มต้น
  3. เลือกกลุ่มความปลอดภัย จากนั้น เลือกแท็บInbound (ขาเข้า)
  4. เลือกEdit (แก้ไข)
  5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขกฎขาเข้า เลือกไอคอน X ถัดจากกฎสำหรับอินสแตนซ์ Cloud9 ของคุณ
  6. โดยจะลบกฎของ Lambda หรือไม่ลบก็ได้เช่นกัน
  7. เลือก Save (บันทึก)  
 • ขั้นตอนที่ 7 ลบสภาพแวดล้อม AWS Cloud9

  ขั้นสุดท้าย ให้ลบสภาพแวดล้อม AWS Cloud9 ที่คุณใช้ในแล็บนี้:

  1. ไปที่ คอนโซล AWS Cloud9
  2. เลือกสภาพแวดล้อม Puzzle Leaderboard (กระดานผู้นำเกมปริศนา) และเลือกDelete (ลบ)
  3. พิมพ์ Delete แล้วเลือก Delete (ลบ) ในกล่องโต้ตอบ