ในโมดูลที่แล้ว คุณได้ฝึกฝนและปรับใช้โมดูลหัวข้อและโมเดลการแนะนำเนื้อหาเพื่อสร้างระบบการแนะนำเนื้อหาเชิงความหมาย เพื่อสร้างระบบดังกล่าว คุณได้ใช้:

เครื่องมือเหล่านี้ได้ช่วยคุณในการรวมเทคนิคการสร้างโมเดลหัวข้อและเทคนิคเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุดเข้าด้วยกันเพื่อการค้นคืนสารสนเทศในแมชชีนเลิร์นนิ่ง

ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณจะได้ล้างข้อมูลทรัพยากรที่คุณสร้างไว้ในแล็บ

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโมดูล:10 นาที


 • ขั้นตอนที่ 1 ลบตำแหน่งข้อมูลของคุณ

  ในอินสแตนซ์ Notebook ของคุณ ให้คัดลอกและวางโค้ดต่อไปนี้ แล้วเลือก Run (เรียกใช้)

  ntm_predictor.delete_endpoint()
  knn_predictor.delete_endpoint()
 • ขั้นตอนที่ 2 ลบบัคเก็ต Amazon S3 ของคุณ

  1. ลงชื่อเข้าใช้ AWS Management Console และเปิด Amazon S3 Console
  2. ในรายการ Buckets (บัคเก็ต) ให้เลือกตัวเลือกที่อยู่ถัดจากบัคเก็ต sagemaker-xx ที่คุณสร้างขึ้นในแล็บนี้ แล้วเลือก Delete (ลบ)
  3. ในหน้า Delete bucket (ลบบัคเก็ต) ให้ยืนยันว่าคุณต้องการลบบัคเก็ตโดยการใส่ชื่อบัคเก็ตลงในช่องข้อความ แล้วเลือก Delete (ลบ) บัคเก็ต