ลูกค้าหลายแสนรายสร้าง Data Lake ซึ่งอาจกลายเป็น Data Swamp หากไม่มีการตรวจคุณภาพข้อมูล การตั้งค่าคุณภาพข้อมูลเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและน่าเบื่อ คุณต้องวิเคราะห์และสร้างกฎคุณภาพข้อมูลด้วยตนเอง และเขียนโค้ดเพื่อแจ้งเตือนเมื่อคุณภาพลดลง คุณภาพข้อมูลของ AWS Glue ช่วยลดความพยายามด้านคุณภาพด้วยตนเองเหล่านี้จากหลักวันเหลือเพียงหลักชั่วโมง คุณภาพข้อมูลของ AWS Glue จะคำนวณสถิติโดยอัตโนมัติ แนะนำกฎคุณภาพ ตรวจสอบ และแจ้งเตือนคุณเมื่อตรวจพบว่าคุณภาพแย่ลง ดังนั้น การระบุข้อมูลที่ขาดหายไป ข้อมูลเก่าเก็บ หรือข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณจะกลายเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ

ภาพรวมการตรวจคุณภาพข้อมูลของ AWS Glue (1:27)