AWS IoT Analytics

การวิเคราะห์เชิงดำเนินการที่ได้รับการจัดการแบบเต็มรูปแบบสำหรับอุปกรณ์ IoT ของคุณ

ประมวลผลข้อมูล 100 MB และพื้นที่เก็บข้อมูลและการสแกนข้อมูล 10 GB เป็นเวลา 12 เดือน

ด้วย AWS Free Tier

สร้างข้อมูลเชิงลึกด้านการปฏิบัติงานด้วยเครื่องมือต่างๆ อันได้แก่ MATLAB และ Octave เมื่อคุณนำเข้าและปรับใช้คอนเทนเนอร์โค้ดแบบกำหนดเอง

กรอง แปลง ทำความสะอาด เพิ่มความสมบูรณ์ และจัดเก็บข้อมูลอุปกรณ์ในรูปแบบอนุกรมเวลาเพื่อการเรียกค้นและการวิเคราะห์ที่รวดเร็ว

ดำเนินการอนุมานการวิเคราะห์และแมชชีนเลิร์นนิง (ML) ด้วย Jupyter Notebook ที่โฮสต์ไว้ เพื่อสร้างและฝึกฝนโมเดลโดยไม่ต้องจัดการกับโครงสร้างพื้นฐาน

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของอุปกรณ์และแสดงภาพแนวโน้มด้วยกลไกการสืบค้น SQL ที่มาในตัวและการผสานรวมกับ Amazon QuickSight

ทำงานอย่างไร

AWS IoT Analytics ลดความซับซ้อนของขั้นตอนยากๆ ซึ่งจำเป็นในการวิเคราะห์ข้อมูล IoT จำนวนมหาศาล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนในการสร้างแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ IoT

แผนภาพแสดงวิธีที่ AWS IoT Analytics รวบรวม ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยคุณสร้างแอปพลิเคชัน
AWS IoT Analytics – วิธีการทำงาน (3:01)
วิธีทำงานของ AWS IoT Analytics
ข้อมูล IoT มาจากอุปกรณ์ที่บันทึกกระบวนการที่มีสิ่งรบกวน (เช่น อุณหภูมิ การเคลื่อนไหว หรือเสียง) ข้อมูลนี้อาจมีช่องว่างที่สำคัญ ข้อความที่เสียหาย หรือการอ่านที่ผิดพลาด ซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์
วิธีทำงานของ AWS IoT Analytics
ข้อมูล IoT มาจากอุปกรณ์ที่บันทึกกระบวนการที่มีสิ่งรบกวน (เช่น อุณหภูมิ การเคลื่อนไหว หรือเสียง) ข้อมูลนี้อาจมีช่องว่างที่สำคัญ ข้อความที่เสียหาย หรือการอ่านที่ผิดพลาด ซึ่งจำเป็นต้องทำความสะอาดก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์

กรณีการใช้งาน

เพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูล IoT ด้วยข้อมูลเมตาตามบริบท

ผู้ปฏิบัติงานที่ควบคุมอุปกรณ์การเกษตรทำความสะอาดและเพิ่มความสมบูรณ์ของข้อมูลเซ็นเซอร์ความชื้นด้วยปริมาณน้ำฝนที่คาดการณ์ไว้ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำของอุปกรณ์ชลประทาน

ดำเนินการตามการบำรุงรักษาแบบใช้ข้อมูลคาดการณ์

เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถสร้างโมเดลการบำรุงรักษาแบบใช้ข้อมูลคาดการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โมเดลรถบรรทุกที่ทำนายความล้มเหลวของระบบทำความร้อนและระบายความร้อน

เติมวัสดุสิ้นเปลืองเชิงรุก

แอปพลิเคชัน IoT สามารถตรวจติดตามรายการต่างๆ และวิเคราะห์ข้อมูลจากตู้อาหารหยอดเหรียญ จากนั้นสั่งซื้อสินค้าซ้ำได้อย่างถูกต้องทุกครั้งที่สินค้าเหลือน้อย

ปรับปรุงด้วยการให้คะแนนประสิทธิภาพการประมวลผล

ตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน IoT เช่น การระบุโหลดที่เหมาะสมสำหรับรถบรรทุกเพื่อวางแผนแนวทางการบรรทุก

วิธีเริ่มต้น

เริ่มใช้งาน AWS IoT Analytics

เข้าถึง AWS IoT Analytics และเริ่มสร้างวันนี้

เรียนรู้วิธีใช้งาน AWS IoT Analytics

ดูคู่มือผู้ใช้และคู่มืออ้างอิง API และ CLI

สำรวจคุณสมบัติหลัก

ค้นพบวิธีที่ AWS IoT Analytics รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ วิเคราะห์ และช่วยแสดงข้อมูลเป็นภาพ


สำรวจ AWS เพิ่มเติม