สำหรับ Amazon Kinesis Video Streams คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีทรัพยากรที่จะต้องจัดหา ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นตํ่า

สำหรับ Kinesis Video Streams คุณจะชำระค่าบริการเฉพาะปริมาณข้อมูลที่คุณนำเข้า จัดเก็บ และใช้งานตลอดทั้งบริการ หากคุณใช้ความสามารถของ WebRTC คุณจะชำระค่าบริการสำหรับจำนวนช่องสัญญาณที่ใช้งานในเดือนที่กำหนด จำนวนข้อความสัญญาณที่ส่งและรับ และจำนวนนาทีการสตรีมผ่าน TURN ที่ใช้สำหรับการถ่ายทอดสื่อ โดยถือว่าช่องสัญญาณใช้งานในเดือนหนึ่ง หากอุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณในเวลาใดๆ ในเดือนนั้น จำนวนนาทีการสตรีมผ่าน TURN วัดโดยเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 นาที

ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Kinesis Video Streams Calculator

อภิธานศัพท์สำหรับราคาผลิตภัณฑ์

  • วิดีโอสตรีม: ทรัพยากรที่ทำให้คุณสามารถถ่ายภาพวิดีโอสดและข้อมูลที่เข้ารหัสเวลาอื่นๆ จัดเก็บข้อมูลหรือไม่ก็ได้ และใช้ข้อมูล
  • ช่องสัญญาณ: ทรัพยากรเสริมที่ทำให้แอปพลิเคชันสามารถจัดทำการเชื่อมเครื่องต่อเครื่องโดยการแลกเปลี่ยนเมตาดาต้าในข้อความสัญญาณ
  • การสตรีมผ่าน TURN: ความสามารถเสริมสำหรับการถ่ายทอดสื่อผ่านคลาวด์ เมื่อแอปพลิเคชันไม่สามารถเชื่อมต่อกันและกันได้โดยตรงสำหรับการสตรีมเครื่องต่อเครื่อง เนื่องจาก NAT ที่สมมาตรหรือปัญหาอื่นๆ

ราคา Kinesis Video Streams

Region

หมายเหตุ: คุณจะเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS มาตรฐาน เมื่อคุณเรียกข้อมูลจากวิดีโอสตรีมของคุณไปยังปลายทางนอก AWS บนอินเทอร์เน็ต 

ราคา WebRTC

Region

ตัวอย่างราคา

ตัวอย่างราคา 1: กล้องถ่ายภาพจราจรในเมืองแบบอัจฉริยะที่ใช้วิดีโอสตรีม

มหานครแห่งหนึ่งมีกล้องรักษาความปลอดภัย 150 ตัวที่ครอบคลุมทางแยกจราจรที่คับคั่ง สมมติว่ากล้องแต่ละตัวสร้างข้อมูลวิดีโอ 260 MB ต่อวัน ข้อมูลนี้จะถูกสตรีมและจัดเก็บใน Amazon Kinesis Video Streams เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ข้อมูลจากกล้องห้าตัวมีการใช้งานโดยอัลกอริทึมที่นับคนเดินถนนที่ทำงานบน AWS แอปพลิเคชันที่สองใช้ข้อมูลในปริมาณเดียวกันเพื่อสร้างสรุปวิดีโอคลิป ค่าบริการรายเดือนจะได้รับการคำนวณดังต่อไปนี้

ค่าบริการรายเดือน

ราคาสำหรับ Kinesis Video Streams ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกเท่ากับ 0.0085 USD ต่อ GB ที่นำเข้าและ 0.0085 USD ต่อ GB ที่ใช้ไป

กล้องแต่ละตัวจาก 150 ตัวสร้างข้อมูลวิดีโอ 260 MB ต่อวัน รวมทั้งสิ้น 39,000 MB ต่อวัน

แอปพลิเคชันวิเคราะห์การจราจรที่ทำงานบน AWS เล่นข้อมูลจากกล้องห้าตัวในอัตรา 5 * 260 MB ต่อวัน = 1,300 MB ต่อวัน นอกจากนี้ ยังมีการใช้ข้อมูลในปริมาณเดียวกันโดยแอปพลิเคชันอื่นที่สร้างคลิปวิดีโอสรุป

ค่าบริการรายเดือน:

รวมข้อมูลที่นำเข้า = 30 วัน * (39,000/1024) GB * (0.0085 USD/GB) = 9.71 USD

ข้อมูลที่ใช้โดยสองแอปพลิเคชัน = 30 วัน * (1,300/1024) GB * 2 * (0.0085 USD/GB) = 0.65 USD

รวมข้อมูลที่จัดเก็บ = 14 วัน * (39,000/1024) GB * (0.023 USD/GB-เดือน) = 12.26 USD

รวมทั้งสิ้น = 22.62 USD

หมายเหตุ: คุณจะเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS มาตรฐาน เมื่อคุณเรียกข้อมูลจากวิดีโอสตรีมของคุณไปยังปลายทางนอก AWS บนอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างราคา 2: แอปการสตรีมสดบนสมาร์ทโฟนที่ใช้ Kinesis Video Streams พร้อม WebRTC

นักพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือมีแอปบนสมาร์ทโฟนที่มีผู้ใช้ 100 รายที่ใช้ความสามารถของ WebRTC ใน Kinesis Video Streams สำหรับการสตรีมสื่อสด สมมติว่าแต่ละแอปของผู้ใช้เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณที่ไม่ซ้ำกันของตัวเอง และสตรีมสดผ่าน 50 เซสชันการสตรีมสด รวมทั้งสิ้น 2000 นาทีในหนึ่งเดือน ค่าบริการรายเดือนจะได้รับการคำนวณดังต่อไปนี้

ค่าบริการรายเดือน

ราคาสำหรับ WebRTC ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกคือ 0.03 USD ต่อเดือนสำหรับช่องสัญญาณที่ใช้งาน 2.25 USD สำหรับหนึ่งล้านข้อความสัญญาณ และ 0.12 USD ต่อหนึ่งพันนาทีการสตรีมผ่าน TURN

แต่ละแอปของผู้ใช้เชื่อมต่อกับช่องสัญญาณที่ไม่ซ้ำกันของตัวเอง รวมทั้งสิ้น 100 ช่องสัญญาณที่ใช้งานในหนึ่งเดือน ผู้ใช้แต่ละรายสตรีมสด 50 ครั้งในหนึ่งเดือน และทุกๆ เซสชันการสตรีมสดส่ง 30 ข้อความสัญญาณ รวมทั้งสิ้น 150,000 ข้อความในหนึ่งเดือน สมมติว่า 80% ของระยะเวลาการสตรีมสำหรับทุกๆ แอปเป็นแบบเครื่องต่อเครื่องโดยตรง และ 20% ของระยะเวลาการสตรีมถ่ายทอดผ่าน TURN รวมเวลาการสตรีมผ่าน TURN ทั้งสิ้น 40,000 นาที

ค่าบริการรายเดือน:

ช่องสัญญาณที่ใช้งาน = 100 * (0.03 USD/เดือน) = 3.0 USD
ข้อความสัญญาณ = ผู้ใช้ 100 ราย * 1500 ข้อความสัญญาณ/1,000,000 * (2.25 USD/หนึ่งล้านข้อความสัญญาณ) = 0.34 USD

จำนวนนาทีการสตรีมผ่าน TURN = ผู้ใช้ 100 ราย * เวลาการสตรีมผ่าน TURN 400 นาที * (0.12 USD/1000 นาทีการสตรีมผ่าน TURN) = 4.8 USD

รวมทั้งสิ้น = 8.14 USD

หมายเหตุ: คุณจะเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS มาตรฐาน เมื่อคุณใช้การสตรีมผ่าน TURN เพื่อส่งข้อมูลไปยังปลายทางนอก AWS บนอินเทอร์เน็ต

ตัวอย่างราคา 3: กล้องรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะในบ้านที่ใช้ทั้งวิดีโอสตรีมและ WebRTC

ผู้ให้บริการกล้องรักษาความปลอดภัยในบ้านมีผู้ใช้ 1,000 ราย ผู้ใช้แต่ละรายมีกล้องหนึ่งตัวในบ้านที่จะสตรีมเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว สมมติว่ากล้องสตรีมโดยเฉลี่ย 20 นาทีต่อวัน โดยมีข้อมูลวิดีโอในอัตรา 7.5 MB ต่อนาที ข้อมูลจะถูกจัดเก็บใน Amazon Kinesis Video Streams เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ สมมติว่าผู้ใช้เพียง 100 รายเล่นวิดีโอที่จัดเก็บไว้โดยใช้ความสามารถ HLS บนแอปบนสมาร์ทโฟนที่คู่กัน

สมมติด้วยว่าผู้ใช้แต่ละรายใช้แอปคู่กันเพื่อเชื่อมต่อกับกล้อง 100 ครั้งในหนึ่งเดือน เพื่อดูวิดีโอสตรีมสดและเข้าร่วมในเซสชันการพูดสองทาง ซึ่งเปิดใช้งานโดยความสามารถของ WebRTC แต่ละเซสชันการสตรีมสดใช้เวลา 2 นาที และ 60% ของสตรีมสื่อเป็นแบบเครื่องต่อเครื่อง และ 40% ถ่ายทอดผ่าน TURN ค่าบริการรายเดือนสำหรับ Kinesis Video Streams จะได้รับการคำนวณดังต่อไปนี้

ค่าบริการรายเดือน

ราคาสำหรับวิดีโอสตรีมในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกคือ 0.0085 USD ต่อ GB ที่นำเข้า และ 0.0119 USD ต่อ GB ที่ใช้ไปโดยใช้ HLS ราคาสำหรับ WebRTC ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออกคือ 0.03 USD ต่อเดือนสำหรับช่องสัญญาณที่ใช้งาน 2.25 USD สำหรับหนึ่งล้านข้อความสัญญาณ และ 0.12 USD ต่อหนึ่งพันนาทีการสตรีมผ่าน TURN

วิดีโอสตรีม: กล้องแต่ละตัวสตรีมที่ 1 Mbps โดยสร้างข้อมูล 150 MB ในเวลา 20 นาทีของการสตรีมต่อวัน รวมทั้งสิ้น 150,000 MB ต่อวันในกล้อง 1,000 ตัว เมื่อผู้ใช้ 100 รายเล่นวิดีโอที่สตรีมด้วย HLS จะใช้ข้อมูล 15,000 MB ต่อวัน

WebRTC: กล้องแต่ละตัวเชื่อมต่อกับช่องสัญญาณที่ไม่ซ้ำกันของตัวเอง รวมทั้งสิ้น 1,000 ช่องสัญญาณที่ใช้งานในหนึ่งเดือน ทุกๆ เซสชันการสตรีมสดส่ง 30 ข้อความสัญญาณ รวมทั้งสิ้น 3,000,000 ข้อความสัญญาณ กล้องแต่ละตัวใช้เวลาการสตรีมสด 80 นาทีโดยผ่าน TURN รวมเวลาการสตรีมผ่าน TURN ทั้งสิ้น 80,000 นาทีในหนึ่งเดือน

ค่าบริการรายเดือนจะได้รับการคำนวณดังต่อไปนี้

สำหรับวิดีโอสตรีม:

ข้อมูลที่นำเข้า = 30 วัน * (150,000/1024) GB * (0.0085 USD/GB) = 37.35 USD

ข้อมูลที่ใช้ไปโดยใช้ HLS = 30 วัน * (15,000/1024) GB * (0.0119 USD/GB) = 5.23 USD

ข้อมูลที่จัดเก็บ = 7 วัน * (150,000/1024) GB * (0.023 USD/GB-เดือน) = 23.58 USD

ยอดรวมสำหรับวิดีโอสตรีม = 66.17 USD

สำหรับ WebRTC:

ช่องสัญญาณที่ใช้งาน = 1000 * (0.03 USD/เดือน) = 30.0 USD

ข้อความสัญญาณ = กล้อง 1000 ตัว * 3000 ข้อความสัญญาณ/1,000,000 * (2.25 USD/หนึ่งล้านข้อความสัญญาณ) = 6.75 USD

จำนวนนาทีการสตรีมผ่าน TURN = กล้อง 1000 ตัว * เวลาการสตรีมผ่าน TURN 80 นาที * (0.12 USD/1000 นาทีการสตรีมผ่าน TURN) = 9.6 USD

ยอดรวมสำหรับ WebRTC = 46.35 USD

หมายเหตุ: คุณจะเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล AWS มาตรฐาน เมื่อคุณสตรีมข้อมูลไปยังปลายทางนอก AWS บนอินเทอร์เน็ต

ข้อตกลงระดับการให้บริการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงระดับการให้บริการของ Amazon Kinesis Video Streams โดยไปที่คำถามที่พบบ่อย

สำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมของ Amazon Kinesis Video Streams

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา