สร้างและปรับใช้อินเทอร์เฟซ AI เชิงสนทนาด้วย Amazon Lex

ในวิดีโอนี้ เราจะอธิบายถึงวิธีที่องค์กรต่างๆ ใช้ Amazon Lex เพื่อปรับใช้อินเทอร์เฟซเชิงสนทนาที่ตนเลือกสำหรับกระบวนการทางธุรกิจ รวมถึงกรณีการใช้งานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าจากการมอบสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมายให้กับพวกเขา

สร้างและปรับใช้อินเทอร์เฟซ AI เชิงสนทนาด้วย Amazon Lex

ทําไมต้อง Amazon Lex

80%

อัตราการควบคุม IVR ภายในศูนย์ติดต่อ

65%

อัตราการบริการตนเองเพิ่มขึ้น

35%

การโทรจากต้นทางถึงปลายทางอัตโนมัติทั้งหมด

30%

การลดปริมาณการโทรของเจ้าหน้าที่

วิธีทำงาน

Amazon Lex คือบริการปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีการจัดการเต็มรูปแบบด้วยโมเดลภาษาธรรมชาติขั้นสูงเพื่อออกแบบ สร้าง ทดสอบ และปรับใช้อินเทอร์เฟซเชิงสนทนาในแอปพลิเคชัน

สำรวจ AWS เพิ่มเติม