Amazon Location Service ไม่มีสัญญาผูกมัดล่วงหน้าและไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามการใช้งานของคุณ Amazon Location Service มอบ Free Tier ให้สำหรับการใช้งาน 3 เดือนแรก ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งจะถูกเรียกเก็บเงินตามคำขอแต่ละรายการที่แอปพลิเคชันของคุณส่งไปยังบริการ เมื่อคุณใช้งาน Amazon Location Service ระดับ Free Tier จนครบกำหนดแล้ว คุณจะต้องจ่ายค่าบริการสำหรับคำขอที่แอปพลิเคชันของคุณส่งไปยังบริการ คำนวณค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ง่ายๆ ด้วย เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

Amazon Location Service Free Tier

คุณสามารถประเมิน Amazon Location Service โดยใช้ Free Tier ในระหว่างการใช้งาน 3 เดือนแรก ระหว่างช่วงการใช้งานดังกล่าว คุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับการใช้งานรายเดือนจนถึงระดับที่กำหนดไว้ในตารางด้านล่าง หากคุณใช้งานเกินกว่าระดับ Free Tier คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับคำขอส่วนเกินที่คุณใช้ตามอัตรา Piad Tier

ความสามารถ รวมในรายเดือน สำหรับ 3 เดือน
แผนที่ การดึงไทล์แผนที่ 500,000 ไทล์ (เวกเตอร์หรือแรสเตอร์)
สถานที่

ที่อยู่ที่แนะนำ 10,000 รายการ

ที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด 10,000 รายการ

ตำแหน่งที่ถูกแปลงเป็นที่อยู่ 10,000 รายการ

เส้นทาง เส้นทางที่คำนวณ 10,000 รายการ
การติดตาม

การเขียนตำแหน่ง 200,000 รายการ

การอ่านตำแหน่งเป็นชุด 10,000 รายการ

การลบอุปกรณ์ 5,000 รายการ

การกำหนดขอบเขตตำแหน่ง

ตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน 200,000 รายการ

ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้าง ลบ หรืออธิบาย 10,000 รายการ

คำขอแสดงรายการขอบเขตตำแหน่ง 10,000 รายการ
ทรัพยากรการให้บริการ

คำขอสร้าง อ่าน อัปเดต ลบ หรือแสดงรายการทรัพยากร 10,000 รายการ

หากแอปพลิเคชันของคุณกำลังติดตามหรือกำหนดเส้นทางทรัพย์สินที่คุณใช้ในธุรกิจของคุณ (เช่น ยานพาหนะหรือพนักงานสำหรับการจัดส่ง) คุณสามารถใช้ HERE หรือ Open Data Maps เป็นผู้ให้บริการการระบุพิกัดของคุณเท่านั้น ดูส่วนที่ 82 ของข้อกำหนดการให้บริการของ AWS หรือดูส่วนค่าบริการในคำถามที่บ่อยเกี่ยวกับ Amazon Location Service สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Amazon Location Service Paid Tier

เมื่อระยะเวลาการใช้งานระดับ Free Tier 3 เดือนสิ้นสุดลง หรือหากคุณใช้งานเกินขีดจำกัดของ Free Tier ที่กำหนดไว้ด้านล่าง คุณจะต้องชำระค่าบริการสำหรับคำขอที่แอปพลิเคชันของคุณส่งไปยังบริการตามที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง 

มีส่วนลดตามปริมาณสำหรับลูกค้าที่มีการใช้งานรายเดือนเกิน 5,000 USD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา

 • แผนที่
 • *การใช้รูปแบบแผนที่แบบไฮบริดทำให้มีการส่งคำขอไทล์แผนที่จำนวนมากขึ้น รูปแบบนี้จะซ้อนทับไทล์แผนที่ 2 ประเภท ได้แก่ ภาพจากดาวเทียม (ไทล์แรสเตอร์) เป็นพื้นหลัง และโครงข่ายของถนนและป้ายกำกับ (ไทล์เวกเตอร์) ทับที่ด้านบน ค่าใช้จ่ายของคุณจะรวมไทล์ทั้งหมดที่ดึงมา

 • สถานที่
 • *คำขอไปยัง API แต่ละรายการต่อไปนี้ถือว่าเป็นที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด 1 รายการ ซึ่งได้แก่ searchPlaceIndexForText และ getPlace
  *คำขอไปยัง SearchPlaceIndexforPosition API ถือเป็นที่อยู่เดียวที่ถูกแปลงเป็นพิกัดแบบย้อนกลับ
 • การกำหนดเส้นทาง
 • *เมื่อใช้ API การกำหนดเส้นทางเมทริกซ์ จำนวนเส้นทางที่คำนวณในคำขอแต่ละรายการ = จำนวนต้นทาง x จำนวนปลายทาง ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เมทริกซ์ที่มีขนาดต้นทาง 300 แห่งคูณด้วยปลายทาง 100 แห่ง จำนวนเส้นทางที่คำนวณได้ทั้งหมดจะเท่ากับ 30,000 (300 x 100)
 • การติดตาม

 • * หนึ่งคำขอสามารถดึงข้อมูลอุปกรณ์ได้สูงสุด 100 เครื่อง 

 • การกำหนดขอบเขตตำแหน่ง

 • * การประเมินตำแหน่งเดียวเทียบกับขอบเขตตำแหน่งทั้งหมดในชุดขอบเขตตำแหน่ง 
  ** ใช้ได้กับขอบเขตตำแหน่งที่คงอยู่นานเกิน 1 เดือนเท่านั้น 
 • ทรัพยากรการให้บริการ

หากแอปพลิเคชันของคุณกำลังติดตามหรือกำหนดเส้นทางทรัพย์สินที่คุณใช้ในธุรกิจของคุณ (เช่น ยานพาหนะหรือพนักงานสำหรับการจัดส่ง) คุณสามารถใช้ HERE, GrabMaps หรือ Open Data Maps เป็นผู้ให้บริการการระบุพิกัดของคุณเท่านั้น ดูส่วนที่ 82 ของข้อกำหนดการให้บริการของ AWS หรือดูส่วนค่าบริการในคำถามที่บ่อยเกี่ยวกับ Amazon Location Service สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คำนิยามและรายละเอียดของคำขอใน Amazon Location Service

ไทล์แผนที่: คำขอเพื่อดึงชิ้นส่วนหรือ “ไทล์” ของแผนที่ดิจิทัลขนาดใหญ่ เมื่อแอปพลิเคชันของคุณแสดงแผนที่ จะเป็นการแสดงชุดของไทล์แผนที่ Amazon Location Service ใช้ไทล์แผนที่ 2 ประเภท ได้แก่ ไทล์แรสเตอร์ซึ่งเป็นรูปภาพของแผนที่ และไทล์เวกเตอร์ซึ่งแสดงถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของบริเวณในแผนที่ขนาดเล็ก

ที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด: คำขอเพื่อแปลงข้อความอธิบายตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ที่อยู่ ID ของสถานที่ หรือจุดสนใจ ให้เป็นชุดพิกัดละติจูดและลองจิจูด

ตำแหน่งที่ถูกแปลงเป็นที่อยู่: คำขอเพื่อแปลงพิกัดละติจูดและลองจิจูดเป็นที่อยู่หรือชื่อสถานที่ที่สามารถอ่านได้

ผลลัพธ์ที่จัดเก็บ: คำขอเพื่อจัดเก็บและนำที่อยู่หรือพิกัดละติจูดและลองจิจูดมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลงที่อยู่เป็นพิกัดหรือการแปลงพิกัดเป็นที่อยู่

ขอบเขตตำแหน่ง: คำขอเพื่อสร้าง ลบ หรืออธิบายขอบเขตตำแหน่ง ขอบเขตตำแหน่งคือขอบเขตทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดไว้บนแผนที่ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายร้านค้าปลีกสามารถสร้างขอบเขตตำแหน่งรอบๆ ที่ตั้งร้านค้าของตน เพื่อให้สามารถส่งคูปองให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าอยู่ใกล้ๆ ร้านได้ “เดือนของขอบเขตตำแหน่ง” คือการจัดเก็บการกำหนดขอบเขตตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 เดือนใน Amazon Location Service

การเขียนตำแหน่ง: คำขอเพื่อให้ Amazon Location Service บันทึกตำแหน่งที่ตั้งของเอนทิตีที่ถูกติดตามในบัญชีของคุณ ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันออกกำลังกายสามารถบันทึกตำแหน่งที่ตั้งของนักกีฬาในระหว่างที่วิ่งเป็นระยะๆ โดยใช้คำขอการเขียนตำแหน่ง การเขียนตำแหน่งเป็นกลุ่ม คือคำขอให้บันทึกตำแหน่งที่ตั้งหลายรายการสำหรับเอนทิตีที่ถูกติดตามที่มีการประทับเวลาตั้งแต่ 1 เอนทิตีขึ้นไป โดยองค์ประกอบที่ส่งคำขอในชุดการเรียกใช้จะนับเป็นคำขอ 1 รายการ

การอ่านตำแหน่ง: คำขอเพื่อดึงตำแหน่งที่ตั้งของเอนทิตีที่ถูกติดตาม เช่น เพื่อแสดงตำแหน่งที่ตั้งของแขกที่ใช้แอปพลิเคชันมือถือของรีสอร์ตสกี การอ่านตำแหน่งเป็นชุด คือคำขอให้ดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งหลายรายการสำหรับเอนทิตีที่ถูกติดตามที่มีการประทับเวลาตั้งแต่ 1 เอนทิตีขึ้นไป โดยองค์ประกอบที่ส่งคำขอในชุดการเรียกใช้จะนับเป็นคำขอ 1 รายการ

ตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน: คำขอสำหรับ Amazon Location Service เพื่อระบุตำแหน่งของเอนทิตีที่ถูกติดตามซึ่งสัมพันธ์กับชุดขอบเขตตำแหน่ง และเพื่อส่งเหตุการณ์ไปยัง Amazon EventBridge หากเอนทิตีที่ถูกติดตามเข้าหรือออกจากขอบเขตตำแหน่ง ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชันของร้านพิซซ่าสามารถระบุว่าพนักงานส่งอาหารได้ข้ามขอบเขตตำแหน่งที่อยู่ห่างจากลูกค้าครึ่งไมล์ และส่งการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบว่าอาหารที่สั่งกำลังจะมาถึง

เส้นทางที่คำนวณ: คำขอสำหรับ Amazon Location Service เพื่อคำนวณเส้นทาง (เวลาที่ใช้ในการเดินทาง ระยะทาง และเส้นทางที่ใช้) สำหรับการเดินทางระหว่างตำแหน่งต้นทางกับจุดหมายปลายทางตั้งแต่ 1 แห่งขึ้นไป

ทรัพยากรการให้บริการ: คำขอเพื่อสร้าง อ่าน อัปเดต ลบ หรือแสดงรายการทรัพยากร Amazon Location Service เช่น ทรัพยากรแผนที่ (ใช้เพื่อดึงไทล์แผนที่ในรูปแบบเฉพาะ) ทรัพยากรดัชนีตำแหน่ง (ใช้ในการแปลงที่อยู่เป็นพิกัด การแปลงพิกัดเป็นที่อยู่ และการค้นหาจุดสนใจ) ทรัพยากรตัวคำนวณเส้นทาง (ใช้เพื่อขอการคำนวณเส้นทาง) ทรัพยากรชุดขอบเขตตำแหน่ง (ใช้เพื่อจัดเก็บขอบเขตตำแหน่งและประเมินตำแหน่งเทียบกับขอบเขตตำแหน่งเหล่านั้น) และทรัพยากรตัวติดตาม (ใช้เพื่อจัดเก็บและดึงตำแหน่งของอุปกรณ์) คำขอเพื่อลิงก์และยกเลิกการลิงก์กับทรัพยากร เช่น ตัวติดตามและขอบเขตตำแหน่ง ก็ถือเป็นการอัปเดตทรัพยากรด้วยเช่นกัน

ทรัพยากรอ็อบเจกต์: คำขอเพื่อแสดงรายการ อธิบาย หรือลบอ็อบเจกต์ภายในทรัพยากร เช่น อุปกรณ์ในทรัพยากรตัวติดตาม หรือขอบเขตตำแหน่งในชุดขอบเขตตำแหน่ง

ที่อยู่ที่แนะนำ: คำขอเพื่อให้คำแนะนำสำหรับเติมสตริงบางส่วนให้สมบูรณ์ด้วยคำค้นหาที่ใช้บ่อยและเกี่ยวข้องมากที่สุดสำหรับที่อยู่หรือชื่อสถานที่ (หรือเรียกอีกอย่างว่า การเติมข้อความอัตโนมัติ การแนะนำอัตโนมัติ หรือการค้นหาข้อความฟัซซี) ตัวอย่างเช่น สามารถใช้การตอบกลับเพื่อแนะนำที่อยู่หรือชื่อสถานที่ที่ครบถ้วน เมื่อลูกค้ากรอกข้อความในช่องที่อยู่หรือช่องค้นหาบนแผนที่

ตัวอย่างค่าบริการ

 • เว็บไซต์สาธารณะของเทศบาลมีแผนที่ที่มีผู้เข้าชม 10,000 คนทุกเดือน โดยเฉลี่ยแล้ว การใช้แผนที่แต่ละครั้งต้องใช้ไทล์แผนที่ 80 ไทล์และการแปลงที่อยู่เป็นพิกัด 1 รายการ แผนที่นี้จะส่งคำขอไทล์แผนที่รวมทั้งสิ้น 800,000 ไทล์และสร้างคำขอแปลงที่อยู่เป็นพิกัด 10,000 รายการต่อเดือน AWS Free Tier ครอบคลุมไทล์แผนที่จำนวน 500,000 ไทล์ และคำขอแปลงเป็นพิกัด 10,000 รายการต่อเดือน สำหรับ 3 เดือนแรก

   

  Free Tier สำหรับ 3 เดือนแรก
  การใช้งาน API
  ราคา
  แผนที่
  ผู้เข้าชม 10,000 คน x ไทล์แผนที่ 80 ไทล์ = ไทล์แผนที่ 800,000 ไทล์ต่อเดือน

  ไทล์แผนที่ 800,000 ไทล์ – ไทล์แผนที่ที่มีให้ใช้งาน 500,000 ไทล์ = 300,000 ไทล์
  (300,000/1,000) x 0.04 USD = 12.00 USD
  ที่อยู่สถานที่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด
  ที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด 10,000 รายการ – ที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัดที่มีให้ใช้งาน 10,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.50 USD = 0.00 USD
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับ Amazon Location   12.00 USD + 0.00 USD = 12.00 USD
       
  หลังจาก 3 เดือน      
  แผนที่ ไทล์แผนที่ 800,000 ไทล์
  (800,000/1,000) x 0.04 USD = 32.00 USD
  ที่อยู่สถานที่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด ที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด 10,000 รายการ
  (10,000/1,000) x 0.50 USD = 5.00 USD
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับ Amazon Location   32.00 USD + 5.00 USD = 37.00 USD
       
 • บริษัทขนส่งขนาดเล็กมียานพาหนะ 10 คันสำหรับจัดส่งสินค้าไปยังตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า 100 แห่ง สัปดาห์ละ 5 วัน เพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทขนส่งจึงติดตามยานพาหนะแต่ละคัน และส่งข้อความอัตโนมัติไปยังลูกค้าเมื่อการจัดส่งแต่ละครั้งเสร็จสมบูรณ์

  แอปพลิเคชันติดตามยานพาหนะทุกๆ 15 นาที เป็นเวลา 10 ชั่วโมงต่อวัน และ 20 วันต่อเดือน ส่งผลให้มีการเขียนตำแหน่งที่ตั้ง 8,000 รายการต่อเดือน (ยานพาหนะ 10 คัน x 10 ชั่วโมงต่อวัน x 4 (15 นาทีต่อชั่วโมง) x 20 วัน)

  เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ แอปพลิเคชันจะเพิ่มขอบเขตตำแหน่ง 100 รายการโดยอัตโนมัติเมื่อหมดวัน และลบขอบเขตตำแหน่งของเมื่อวานออก 100 รายการ ดังนั้น จึงมีการเขียนและลบขอบเขตตำแหน่ง 4,000 รายการในแต่ละเดือน (100 x เขียน 20 รายการ + 100 x ลบ 20 รายการ)

  ขั้นตอนสุดท้ายในการแจ้งให้ลูกค้าทราบ ข้อมูลการติดตามของยานพาหนะแต่ละคันจะได้รับการประเมินเทียบกับขอบเขตตำแหน่ง เนื่องจากบริษัทขนส่งใช้คุณสมบัติการกรองตามความแม่นยำในทรัพยากรตัวติดตาม จึงมีตำแหน่งที่ตั้งเพียง 80% เท่านั้นที่ได้รับการประเมินเทียบกับขอบเขตตำแหน่ง (ตำแหน่งที่ตั้ง 8,000 แห่ง x 80% = การประเมิน 6,400 รายการต่อเดือน)

   

  Free Tier สำหรับ 3 เดือนแรก การใช้งาน API  ราคา
  การเขียนตำแหน่งการติดตาม
  ยานพาหนะ 10 คัน x 10 ชั่วโมงต่อวัน x 4 (ทุก 15 นาที) x 20 วัน = การเขียนตำแหน่ง 8,000 รายการต่อเดือน

  การเขียนตำแหน่ง 8,000 รายการ – การเขียนตำแหน่งที่มีให้ใช้งาน 200,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.05 USD = 0 USD
  ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ
  (100 x เขียน 20 รายการ) + (100 x ลบ 20 รายการ) = ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ 4,000 รายการต่อเดือน

  ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ 4,000 รายการ — ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบที่มีให้ใช้งาน 10,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.05 USD = 0 USD  ขอบเขตตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน   ตำแหน่งที่ตั้ง 8,000 แห่ง x 80% = ตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน 6,400 รายการต่อเดือน

  ตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน 6,400 รายการ — ตำแหน่งที่ได้รับการประเมินที่มีให้ใช้งาน 200,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.16 USD = 0 USD
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับ Amazon Location   0.00 USD + 0.00 USD + 0.00 USD = 0.00 USD
       
  หลังจาก 3 เดือน    
  การเขียนตำแหน่งการติดตาม การเขียนตำแหน่ง 8,000 รายการ (8,000/1,000) x 0.05 USD = 0.40 USD
  ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ 4,000 รายการ
  (4,000/1,000) x 0.05 USD = 0.20 USD
  ขอบเขตตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน ตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน 6,400 รายการ (6,400/1,000) x 0.16 USD = 1.024 USD
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับ Amazon Location
    0.40 USD + 0.20 USD + 1.024 USD = 1.624 USD
 • บริษัทจัดส่งพัสดุในเมืองซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย มียานพาหนะ 10 คัน โดยแต่ละคันทำหน้าที่จัดส่งพัสดุ 10 ครั้งต่อวัน บริษัทจัดส่งพัสดุมีพนักงานปฏิบัติการ 10 คน โดยแต่ละคนทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์ และใช้ไทล์แผนที่ 80 ไทล์ต่อชั่วโมง (คาดคะเนเป็นการซูมและความหนาแน่นของแผนที่ทั่วไป)

  เพื่อคำนวณเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับยานพาหนะแต่ละคัน แอปพลิเคชันการจัดส่งจะคำนวณเวลาขับรถระหว่างการจัดส่งทุกรายการในแต่ละวันเป็นอันดับแรก  จากนั้นจึงใช้ข้อมูลนี้เป็นอินพุตในการวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับยานพาหนะแต่ละคัน ส่งผลให้เกิดการคำนวณเส้นทาง 101 x 101 รายการในแต่ละวัน ((ยานพาหนะ 10 คัน x การจัดส่ง 10 ครั้งต่อคัน) + ตำแหน่งเริ่มต้น/สิ้นสุด = 101 จุดแวะ)

  เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า แอปพลิเคชันการจัดส่งจึงกำหนดขอบเขตของตำแหน่งที่ตั้งการจัดส่งทุกตำแหน่ง และแจ้งให้ลูกค้าทราบเมื่อจัดส่งพัสดุสำเร็จ ยานพาหนะแต่ละคันทำงาน 10 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีการรายงานตำแหน่งของยานพาหนะทุกๆ 15 นาที และประเมินตำแหน่งที่ตั้งทุกตำแหน่งเทียบกับขอบเขตตำแหน่งทั้งหมด เนื่องจากบริษัทจัดส่งใช้คุณสมบัติการกรองตามความแม่นยำในทรัพยากรตัวติดตาม จึงมีตำแหน่งที่ตั้งเพียง 80% เท่านั้นที่ได้รับการประเมินเทียบกับขอบเขตตำแหน่ง

   

  Free Tier สำหรับ 3 เดือนแรก การใช้งาน API  ราคา
  แผนที่
  พนักงานปฏิบัติการ 10 คน x ไทล์แผนที่ 80 ไทล์ต่อชั่วโมง x 8 ชั่วโมงต่อวัน x 5 วันต่อสัปดาห์ x 4 สัปดาห์ต่อเดือน = ไทล์แผนที่ 128,000 ไทล์ต่อเดือน

  ไทล์แผนที่ 128,000 ไทล์ - ไทล์แผนที่ที่มีให้ใช้งาน 500,000 ไทล์ = 0
  (0/1,000) x 0.04 USD = 0 USD
  ที่อยู่สถานที่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด พนักงานปฏิบัติการ 10 คน x การค้นหา 1 รายการต่อชั่วโมง x 8 ชั่วโมงต่อวัน x 5 วันต่อสัปดาห์ x 4 สัปดาห์ต่อเดือน = คำขอการแปลงที่อยู่เป็นพิกัด 1,600 รายการต่อเดือน

  ที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด 1,600 รายการ - ที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัดที่มีให้ใช้งาน 10,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.50 USD = 0 USD
  เส้นทาง
  (ยานพาหนะ 10 คัน x การจัดส่ง 10 ครั้งต่อคัน) + ตำแหน่งเริ่มต้น/สิ้นสุด = 101 จุดหมายต่อวัน

  101 x 101 x 5 วันต่อสัปดาห์ x 4 สัปดาห์ต่อเดือน = เส้นทางที่คำนวณ 204,020 รายการต่อเดือน

  เส้นทางที่คำนวณ 204,020 รายการ - เส้นทางที่คำนวณที่มีให้ใช้งาน 10,000 รายการ = 194,020 รายการ
  (194,020 /1,000) x 0.50 USD = 97.01 USD
  ตำแหน่งการติดตามที่เขียน
  ยานพาหนะ 10 คัน x การเขียนตำแหน่ง 4 รายการต่อชั่วโมง (ทุก 15 นาที) x 10 ชั่วโมงต่อวัน x 5 วันต่อสัปดาห์ x 4 สัปดาห์ = การเขียนตำแหน่ง 8,000 รายการต่อเดือน

  ตำแหน่งที่เขียน 8,000 รายการ - ตำแหน่งที่เขียนที่มีให้ใช้งาน 200,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.05 USD = 0 USD
  การอ่านการติดตาม  พนักงานปฏิบัติการ 10 คน x การอ่านตำแหน่งเป็นชุด 4 รายการต่อชั่วโมง (ทุก 15 นาที) x 8 ชั่วโมงต่อวัน x 5 วันต่อสัปดาห์ x 4 สัปดาห์ต่อเดือน = การอ่านตำแหน่ง 6,400 รายการต่อเดือน

  การอ่านตำแหน่ง 6,400 รายการ - การอ่านตำแหน่งที่มีให้ใช้งาน 10,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.05 USD = 0 USD
  ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ
  ขอบเขตตำแหน่ง 100 รายการต่อวัน x 5 วันต่อสัปดาห์ x 4 สัปดาห์ต่อเดือน x (1 การสร้าง + 1 การลบ) = ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ 4,000 รายการต่อเดือน

  ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ 4,000 รายการ – ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบที่มีให้ใช้งาน 10,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.05 USD = 0 USD
  ตำแหน่งขอบเขตตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน
  ตำแหน่งที่เขียน 8,000 รายการต่อเดือน x ตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน 0.80% (โดยใช้ตัวกรองตามความแม่นยำ) = ตำแหน่งที่ได้รับการประเมินเทียบกับขอบเขตตำแหน่ง 6,400 รายการต่อเดือน

  ตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน 6,400 รายการ — ตำแหน่งที่ได้รับการประเมินที่มีให้ใช้งาน 200,000 รายการ = 0
  (0/1,000) x 0.16 USD = 0 USD
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับ Amazon Location   0.00 USD + 0.00 USD + 97.01 USD + 0 USD + 0 USD + 0 USD + 0 USD = 97.01 USD
       
  หลังจาก 3 เดือน    
  แผนที่
  ไทล์แผนที่ 128,000 ไทล์
  (128,000/1,000) x 0.04 USD = 5.12 USD
  ที่อยู่สถานที่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด ที่อยู่ที่ถูกแปลงเป็นพิกัด 1,600 รายการ (1,600/1,000) x 0.50 USD = 0.80 USD
  เส้นทาง เส้นทางที่คำนวณ 204,020 รายการ (204,020/1,000) x 0.50 USD = 102.01 USD
  ตำแหน่งการติดตามที่เขียน การเขียนตำแหน่ง 8,000 รายการ
  (8,000/1,000) x 0.05 USD = 0.40 USD
  การอ่านการติดตาม  การอ่านตำแหน่ง 6,400 รายการ (6,400/1,000) x 0.05 USD = 0.32 USD
  ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ ขอบเขตตำแหน่งที่ถูกสร้างและลบ 4,000 รายการ
  (4,000/1,000) x 0.05 USD = 0.20 USD
  ตำแหน่งขอบเขตตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน ตำแหน่งที่ได้รับการประเมิน 6,400 รายการ (6,400/1,000) x 0.16 USD = 1.024 USD
  ค่าใช้จ่ายรายเดือนทั้งหมดสำหรับ Amazon Location
    5.12 USD + 0.80 USD + 102.01 USD + 0.40 USD + 0.32 USD + 0.20 USD + 1.024 USD = 109.874 USD
ดูคำถามที่พบบ่อย
ดูคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Amazon Location Service ในหน้าคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon Location Service ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้