AWS Elemental MediaConnect สนับสนุนกระบวนการ MPEG Transport Stream (MPEG-TS) และกระบวนการ AWS Cloud Digital Interface (AWS CDI)/JPEG XS ทรัพยากรที่ใช้งานอยู่ใน MediaConnect เรียกว่า โฟลว์ ซึ่งได้รับการนิยามว่าเป็นข้อมูลอินพุตเดี่ยวที่เชื่อมโยงกับข้อมูลเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งรายการ และจะคิดราคาตามประเภทของโฟลว์ที่คุณใช้งาน

 • โฟลว์สตรีมการขนส่งข้อมูลของ MediaConnect จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรารายชั่วโมงสำหรับแต่ละโฟลว์ที่ใช้งาน พร้อมกับมีค่าบริการต่อกิกะไบต์สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนโดยใช้โฟลว์ หรือหากใช้ระบบราคาแบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่าย จะมีค่าบริการต่อชั่วโมงโดยอิงตามแบนด์วิดท์สำหรับวิดีโอที่ส่งไปยังอินเทอร์เน็ต หากใช้แบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่าย ค่าบริการถ่ายโอนข้อมูลต่อกิกะไบต์จะสามารถลดลงได้อย่างน้อย 70%

 • โฟลว์ MediaConnect CDI และ JPEG XS จะเรียกเก็บค่าบริการในอัตรารายชั่วโมงสำหรับแต่ละโฟลว์ที่ใช้งาน พร้อมกับมีค่าบริการในอัตรารายชั่วโมงสำหรับแต่ละเอาต์พุต ราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดสูงสุดของวิดีโอในโฟลว์นั้นๆ ซึ่งคุณกำหนดไว้ในขณะสร้าง แบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่ายไม่พร้อมใช้งานสำหรับโฟลว์ MediaConnect CDI และ JPEG XS

 • สามารถใช้ซอฟต์แวร์ MediaConnect Gateway ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าจำเป็นต้องจัดหาฮาร์ดแวร์ของตัวเองและใช้ Amazon Elastic Container Service (ECS) ที่ใดก็ได้เพื่อเรียกใช้คอนเทนเนอร์ในโครงสร้างพื้นฐานในองค์กรของพวกเขา โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในหน้าราคาของ Amazon ECS Anywhere นอกจากนี้ มีค่าบริการโฟลว์สตรีมการขนส่งและการถ่ายโอนข้อมูล MediaConnect

โฟลว์ที่อยู่ในโหมดสแตนด์บายไม่ใช่ทรัพยากรที่ใช้งานอยู่ และไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายของทรัพยากรที่ใช้งาน แม้ว่าจะมีการกำหนดค่าเอาต์พุตหรือการให้สิทธิ์ก็ตาม ไม่ต้องทำสัญญาระยะยาวหรือชำระเงินล่วงหน้า และคุณสามารถเพิ่มหรือลดการใช้งานได้ทุกเมื่อ ยกเว้นสำหรับแบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่ายของสตรีมการขนส่งข้อมูล ซึ่งจะต้องทำสัญญา 12 เดือนในระดับแบนด์วิดท์ที่กำหนด

ราคาโฟลว์สตรีมการขนส่งข้อมูล

ราคาด้านล่างนี้คือค่าใช้จ่ายสำหรับโฟลว์สตรีมการขนส่งข้อมูล MediaConnect

ทรัพยากรที่ใช้งานอยู่

ราคาด้านล่างคือค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับการดำเนินงานโฟลว์แต่ละรายการ
Region

การถ่ายโอนข้อมูล

ค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลเกิดขึ้นเมื่อ MediaConnect ถ่ายโอนข้อมูลไปยังหรือจากทรัพยากร MediaConnect, AWS Elemental MediaLive หรือบริการอื่นๆ ของ AWS คุณจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเมื่อคุณให้บริการเนื้อหานอก AWS หากคุณส่งเอาต์พุตวิดีโอสดไปยังปลายทางนอก AWS ก็จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการถ่ายโอนข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหลังจาก 100 GB แรกต่อเดือน ราคาด้านล่างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอนโดยใช้ MediaConnect 

Region

แบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่าย

หากคุณตั้งใจจะทำสัญญา 12 เดือน ทางเราก็มีส่วนลดสำหรับแบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่ายสำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนไปยังอินเทอร์เน็ต แบนด์วิดท์ขาออกจะเรียกเก็บตามชั่วโมงทั้งหมดในแต่ละเดือนในช่วงสัญญาของคุณ บิตเรตที่เกินมานอกเหนือสัญญาแบนด์วิดท์จะถูกเรียกเก็บเงินต่อกิกะไบต์ (GB) โดยใช้อัตรามาตรฐานจากตารางการโอนข้อมูลจาก MediaConnect ไปยัง อินเทอร์เน็ต หากคุณมีเวิร์กโฟลว์การเผยแพร่ที่มีการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่ายจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อย 40% ถึง 70% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับราคามาตรฐาน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งาน เรียนรู้เพิ่มเติมโดยเข้าไปที่เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับ MediaConnect

Region

ราคาโฟลว์ CDI และ JPEG XS

ราคาด้านล่างนี้คือค่าใช้จ่ายสำหรับโฟลว์ MediaConnect CDI และ JPEG XS ข้อมูลในตารางแสดงค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับแต่ละโฟลว์ที่ใช้งาน และค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับแต่ละเอาต์พุตของโฟลว์นั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดสูงสุดของวิดีโอที่คุณเลือกเมื่อสร้างโฟลว์
Region
หากคุณจำเป็นต้องตั้งค่าโฟลว์ AWS CDI / JPEG XS แบบถาวรทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงไปยังและจากสภาพแวดล้อมในองค์กรของคุณ โปรด ติดต่อเราเพื่อรับราคาพิเศษ

ตัวอย่างราคา

 • ตัวอย่างที่ 1
 • สถานที่จัดกิจกรรมแห่งหนึ่งส่งวิดีโอสตรีมการขนส่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วยอัตราบิต 10 Mbps ไปยัง MediaConnect ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีเอาต์พุตเดียวไปยังอีกบริการหนึ่งของ AWS ในรีเจี้ยนเดียวกัน

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
  0.16 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้งหมดสำหรับ 24 ชั่วโมง
  0.16 USD * 24 = 3.840 USD

  ข้อมูลที่ถ่ายโอนใน 24 ชั่วโมง
  10 Mbps / 8 = 1.25 MBps / 1024 = 0.00122 GBbps * 3,600 = 4.4 GB ต่อชั่วโมง * 24 = 105.6 GB

  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจาก MediaConnect ไปยังอีกบริการของ AWS ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
  105.6 GB * 0.01 USD = 1.056 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  3.840 USD + 1.056 USD = 4.896 USD

 • ตัวอย่างที่ 2
 • ผู้ออกอากาศรายหนึ่งส่งวิดีโอสตรีมการขนส่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วยอัตราบิต 30 Mbps ไปยัง MediaConnect ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) โดยมีเอาต์พุตเดียวไปยัง MediaConnect ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) และมีเอาต์พุตเดียวจาก MediaConnect ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) จาก AWS ไปยังอินเทอร์เน็ตเป็นเวลา 30 วัน

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
  0.16 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
  0.16 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้งหมด
  0.16 USD ต่อชั่วโมง + 0.16 USD ต่อชั่วโมง = 0.32 USD ต่อชั่วโมง * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 230.40 USD

  ข้อมูลที่ถ่ายโอนใน 30 วัน
  30 Mbps / 8 = 3.75 MBps / 1024 = 0.00366 GBbps * 3600 = 13.184 GB ต่อชั่วโมง
  13.184 GB ต่อชั่วโมง * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 9,492.48 GB (9.27 TB)

  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจาก MediaConnect ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไปยัง MediaConnect ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
  9,492.48 * 0.02 USD = 189.850 USD

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้งหมดจากสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ไปยังอินเทอร์เน็ต (ฟรี 1 GB แรก)
  9,491.48 * 0.090 USD ต่อ GB = 854.233 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  230.40 USD + 189.850 USD + 854.233 USD = 1,274.483 USD

 • ตัวอย่างที่ 3
 • ผู้เผยแพร่รายหนึ่งส่งวิดีโอสตรีมการขนส่งข้อมูลที่อัตราบิต 50 Mbps จากโฟลว์หนึ่งของ MediaConnect ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จาก AWS ไปยังอินเทอร์เน็ต ผู้เผยแพร่วางแผนว่าจะส่งวิดีโอนี้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงเป็นเวลา 12 เดือน ในการรับส่วนลดการถ่ายโอนข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ต ผู้เผยแพร่เหมาจ่ายแบนด์วิดท์ขาออกที่ระดับ 50 Mbps ด้วยการทำสัญญา 12 เดือน

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ)
  0.16 USD ต่อชั่วโมง

  แบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่ายที่ระดับ 50 Mbps จากสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไปยังอินเทอร์เน็ต
  1.161 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อชั่วโมง
  0.16 USD + 1.161 USD = 1.321 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน
  1.321 USD * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 951.12 USD

  ประหยัดลงด้วยแบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับราคาตามความต้องการ
  ราคาแบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่าย (แปลงเป็น GB) = 0.052 USD / GB
  ราคาตามความต้องการ = 0.09 USD / GB
  ผู้เผยแพร่ประหยัดลงได้ถึง 42% โดยใช้แบนด์วิดท์ขาออกแบบเหมาจ่าย

   

 • ตัวอย่างที่ 4
 • สำหรับงานกิจกรรมที่มีความสำคัญสูง ผู้ออกอากาศส่งสตรีม 1080i50 JPEG XS สองรายการโดยใช้อินสแตนซ์ MediaConnect สองอินสแตนซ์ในรีเจี้ยนสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) ใน Availability Zone ที่แยกกัน และสร้างเอาต์พุตเดี่ยวโดยใช้ AWS CDI เพื่อส่งไปยัง AWS Elemental MediaLive สำหรับแต่ละอินสแตนซ์ ค่าใช้จ่ายสำหรับ MediaLive ไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณนี้ งานกิจกรรมดังกล่าวใช้เวลารวมทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง

  ราคาโฟลว์ที่ใช้งานต่อชั่วโมงในรีเจี้ยนสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) สำหรับวิดีโอ CDI/JPEG XS 1080i
  3.00 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายต่อเอาต์พุตต่อชั่วโมงในรีเจี้ยนสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) สำหรับวิดีโอ CDI/JPEG XS 1080i
  0.13 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงทั้งหมดของ MediaConnect
  3.00 USD + 3.00 USD + 0.13 USD + 0.13 USD = 6.16 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ MediaConnect สำหรับงานกิจกรรม 4 ชั่วโมง
  6.16 USD ต่อชั่วโมง * 4 ชั่วโมง = 24.64 USD

 • ตัวอย่างที่ 5
 • ผู้ออกอากาศรายหนึ่งที่จัดงานกิจกรรมระยะเวลา 6 ชั่วโมงใช้ MediaConnect เพื่อทำซ้ำและกระจายวิดีโอไปยังปลายทางหลายแห่ง และเพื่อตรวจสอบสัญญาณวิดีโอแบบเรียลไทม์ วิดีโอดังกล่าวมีขนาด 1080p และเวิร์กโฟลว์ใช้งานอยู่ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) มีการใช้โฟลว์ MediaConnect CDI สามโฟลว์ และแต่ละโฟลว์มีเอาต์พุต CDI สองรายการ ค่าใช้จ่ายของสวิตเชอร์การผลิต มัลติวิวเวอร์ และแอปพลิเคชันสื่อสัญญาณที่ทำงานบน EC2 instance ไม่ได้รวมอยู่ในการคำนวณนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีใช้งานนี้ โปรดดูหน้าเอกสารประกอบ

  ราคาโฟลว์ที่ใช้งานต่อชั่วโมงในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) สำหรับวิดีโอ CDI/JPEG XS 1080p
  6.00 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายต่อเอาต์พุตต่อชั่วโมงในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) สำหรับวิดีโอ CDI/JPEG XS 1080p
  0.30 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงทั้งหมดของ MediaConnect
  6.00 USD + 6.00 USD + 6.00 USD+ 0.30 USD + 0.30 USD + 0.30 USD + 0.30 USD + 0.30 USD + 0.30 USD = 19.80 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ MediaConnect สำหรับงานกิจกรรม 6 ชั่วโมง
  19.80 USD ต่อชั่วโมง * 6 ชั่วโมง = 118.80 USD

 • ตัวอย่างที่ 6
 • ผู้ออกอากาศรายหนึ่งส่งวิดีโอสตรีมการขนส่งข้อมูลที่เข้ารหัสด้วยอัตราบิต 10 Mbps จากอินสแตนซ์ AWS Elemental MediaConnect Gateway ในองค์กรไปยัง MediaConnect ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) โดยมีเอาต์พุตเดียวไปยัง MediaConnect ในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) และมีเอาต์พุตเดียวจาก MediaConnect ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) จาก AWS ไปยังอินสแตนซ์ AWS Elemental MediaConnect Gateway ที่อื่นในองค์กรเป็นเวลา 30 วัน

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโฟลว์ของ MediaConnect ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ)
  0.16 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของโฟลว์ของ MediaConnect ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
  0.16 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของอินสแตนซ์ Amazon Elastic Container Service (ECS) Anywhere สำหรับ MediaConnect Gateway
  0.01025 USD ต่อชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งหมดต่อเดือนสำหรับโฟลว์ของ MediaConnect และสองอินสแตนซ์ Amazon ECS Anywhere
  0.16 USD ต่อชั่วโมง + 0.16 USD ต่อชั่วโมง + 0.01025 USD + 0.01025 USD = 0.3405 USD ต่อชั่วโมง * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 245.16 USD

  ข้อมูลที่ถ่ายโอนใน 30 วัน
  10 Mbps / 8 = 1.25 MBps / 1024 = 0.00122 GBbps * 3600 = 4.394 GB ต่อชั่วโมง
  4.394 GB ต่อชั่วโมง * 24 ชั่วโมง * 30 วัน = 3,163.68 GB (3.16 TB)

  ค่าใช้จ่ายการถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจาก MediaConnect ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) ไปยัง MediaConnect ในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน)
  3,163.68 * 0.02 USD = 63.274 USD

  ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้งหมดจากสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันตก (ออริกอน) ไปยัง MediaConnect Gateway ในองค์กร (ฟรี 1 GB แรก)
  3,162.68 * 0.090 USD ต่อ GB = 284.641 USD

  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับระยะเวลา 30 วัน
  245.160 USD + 63.274 USD + 284.641 USD = 593.075 USD

หาคำตอบให้กับคำถามของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติ AWS Elemental MediaConnect และอ่านคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงทะเบียนสำหรับบัญชี

รับสิทธิ์เข้าถึง AWS Elemental MediaConnect ทันที

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นการสร้างด้วย AWS Elemental MediaConnect ในคอนโซล AWS

เริ่มต้นใช้งาน