AWS Elemental MediaLive มีการคิดราคาตามการใช้งานจริงในด้านต่างๆ ดังนี้ อินพุต เอาต์พุต ฟังก์ชันเสริม ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน และการถ่ายโอนข้อมูล

อิตพุต (ได้แก่ การนำเข้าหลักและรอง รวมถึงอุปกรณ์ AWS Elemental Link) และเอาต์พุต (รวมทั้งการเข้ารหัสแต่ละรายการในกลุ่มเอาต์พุตของคุณ) สำหรับทุกช่องทางจะมีการเรียกเก็บตามอัตราราคาของตนสำหรับระยะเวลาที่ช่องทางทำงานอยู่ (ดูอัตราราคาตามรีเจี้ยนด้านล่าง) ในขณะที่ช่องทางกำลังทำงาน จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแม้อินพุตไม่ได้รับเนื้อหาใดๆ และเอาต์พุตไม่ได้ผลิตเนื้อหา เนื่องจากช่องทางสดแต่ละช่องทางมีอินพุตอย่างน้อยหนึ่งรายการ และเอาต์พุตอย่างน้อยหนึ่งรายการ คุณจึงเพียงบวกค่าใช้จ่ายของอินพุตแต่ละรายการ (หากมี) และเอาต์พุตเพื่อให้ได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการใช้ช่องทางสดของคุณ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการใช้ช่องทางที่มีการเปิดใช้ฟีเจอร์เสียงขั้นสูง (ค่าใช้จ่ายหนึ่งรายการต่อช่องทาง)

เมื่อใช้ MediaLive เพื่อผลิตเอาต์พุต Multi-Program Transport Stream (MPTS) จะใช้ราคามัลติเพล็กซ์แบบสถิติ (Statmux) สำหรับเอาต์พุต MediaLive ช่องทาง Single-Program Transport Stream (SPTS) แต่ละรายการมีค่าใช้จ่ายตามความละเอียดและ Codec ที่ใช้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายของมัลติเพล็กเซอร์ซึ่งควบคุมและสร้างเอาต์พุต MPTS เดียว ราคาอินพุตมีอัตราราคาเดียวกับราคาช่องทางที่ไม่เป็น Statmux เอาต์พุตจากมัลติเพล็กเซอร์ MediaLive จำต้องกำหนดเส้นทางผ่าน AWS Elemental MediaConnect เสมอ โดยจะมีค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนข้อมูล หากโฟลว์ MediaConnect อยู่ใน Availability Zone ที่แตกต่างกัน

ช่องทางที่หยุดทั้งหมดจะถือเป็นทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน และมีค่าใช้จ่ายในการใช้งานเล็กน้อยจนกว่าจะถูกลบ

AWS Elemental MediaLive มีรูปแบบราคาสองประเภท ได้แก่: แบบตามความต้องการและแบบเหมาจ่าย

 • ราคาแบบตามความต้องการ: ให้คุณจ่ายในอัตรารายชั่วโมงสำหรับอินพุต เอาต์พุต และฟีเจอร์เสริมที่ใช้งานอยู่ ระยะเวลาของทรัพยากรที่ใช้งานแต่ละรายการจะมีการปัดเศษขึ้นเป็นนาทีถัดไป โดยมากกว่าจำนวนขั้นต่ำ 10 นาที ไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันในระยะยาวหรือการชำระเงินล่วงหน้า คุณสามารถเพิ่มหรือลดการใช้งานตามที่ช่องทางของคุณต้องการได้ และชำระค่าบริการตามอัตรารายชั่วโมงที่กำหนดสำหรับอินพุต เอาต์พุต และฟีเจอร์ที่คุณใช้
 • ราคาแบบเหมาจ่าย: อินพุต เอาต์พุต และฟีเจอร์เสริมมีให้บริการพร้อมสัญญา 12 เดือน รวมทั้งมอบส่วนลดจำนวนมากเมื่อเทียบกับราคาแบบตามความต้องการ อัตราราคานี้จะเรียกเก็บชั่วโมงทั้งหมดในแต่ละเดือนในช่วงภาระผูกพันของคุณ สำหรับเอาต์พุต Statmux ของ MediaLive อัตราราคาสำหรับการเหมาจ่าย 12 เดือนและสามปีระบุไว้ด้านล่างนี้ สำหรับราคาเหมาจ่ายห้าปี โปรดติดต่อเรา สำหรับช่องทางตลอด 24 ชม. การเหมาจ่ายทรัพยากร AWS Elemental MediaLive จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก โปรดดูหน้าเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อัตราราคาสำหรับอินพุต เอาต์พุต และฟังก์ชันเสริมสำหรับราคาแบบตามความต้องการหรือแบบเหมาจ่ายจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับว่าใช้ช่องทางมาตรฐานหรือช่องทางไปป์ไลน์เดียว ช่องทางจะสร้างขึ้นเป็นแบบมาตรฐานหรือช่องทางไปป์ไลน์เดียว และอัปเดตคลาสของช่องทางได้ เช่น การเพิ่มหรือนำไปป์ไลน์ออก (โปรดดูหน้าเอกสารประกอบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) เมื่อเหมาจ่าย คุณต้องระบุว่าอินพุต เอาต์พุต หรือฟังก์ชันเสริมมีไว้สำหรับช่องทางมาตรฐานหรือช่องทางไปป์ไลน์เดียว เนื่องจากการเหมาจ่ายเหล่านี้จำเป็นต้องมีสัญญา 12 เดือน เอาต์พุตช่องทางแบบ Statmux ของ MediaLive ไม่สามารถเป็นแบบไปป์ไลน์เดียวได้

ความละเอียด หมายถึง
ความคมชัดมาตรฐาน (SD) คือ มีความละเอียดทางแนวตั้งน้อยกว่า 720 พิกเซล
ความคมชัดสูง (HD) คือ มีความละเอียดทางแนวตั้ง 720 พิกเซลขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1080 พิกเซล
ความคมชัดสูงพิเศษ (UHD) คือ มีความละเอียดทางแนวตั้งเกิน 1080 พิกเซล และละเอียดสูงสุดถึง 2160 พิกเซล
ความละเอียดสำหรับเอาต์พุต Statmux กำหนดไว้ใน ตารางราคาเอาต์พุต Statmux
ความละเอียดดังกล่าวใช้ไม่ได้กับอินพุต AWS Elemental Link

ราคาอินพุต

ราคาของอินพุตแต่ละรายการที่เข้าไปยังช่องทางสดของคุณจะกำหนดโดยการคิดรวม Codec บิตเรต และความละเอียดของสตรีมอินพุตเข้าด้วยกัน หากคุณสร้างช่องทางที่มีฟีเจอร์สลับอินพุตซึ่งเปิดใช้งานอยู่ (เช่น การใช้อินพุตมากกว่าหนึ่งรายการ) ช่องทางดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายของอินพุตที่ใช้งานอยู่สองรายการ แม้ว่าจะมีการกำหนดค่าอินพุตไว้มากกว่าสองรายการในกำหนดเวลา

ราคาอินพุตแบบแยกต่างหากจะใช้เมื่อใช้ AWS Elemental Link เพื่อส่งวิดีโอไปยัง MediaLive อินพุตลิงก์จะมีให้ใช้งานเป็นช่องทางมาตรฐานหรือไปป์ไลน์เดียว

อินพุต AWS Cloud Digital Interface (AWS CDI) จะอิงตามความละเอียดเท่านั้น ซึ่งได้รับการกำหนดไว้ดังนี้ ความคมชัดมาตรฐาน (SD) คือความละเอียด 480i และ 576i สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที (fps) ความคมชัดสูงมีอัตราแตกต่างกันสำหรับ 720p สูงสุด 60 fps / 1080i สูงสุด 30 fps และ 1080p สูงสุด 60 fps ความคมชัดสูงพิเศษ (UHD/4K) สูงสุด 60 fps

 • อินพุต AVC
 • อินพุต HEVC
 • อินพุต MPEG-2
 • อินพุตลิงก์ AWS Elemental
 • อินพุต AWS CDI
 • อินพุต AVC
 • อินพุต HEVC
 • อินพุต MPEG-2
 • อินพุตลิงก์ AWS Elemental
 • อินพุต AWS CDI

ราคาเอาต์พุต

ราคาของเอาต์พุตแต่ละรายการสำหรับช่องทางสดของคุณจะกำหนดโดยการคิดรวมบิตเรต ความละเอียด และอัตราเฟรมสำหรับเอาต์พุต AVC เข้าด้วยกัน สำหรับ AVC ที่ได้รับการปรับปรุง VQ และเอาต์พุต HEVC ผลรวมจากความละเอียดและเฟรมจะเป็นตัวกำหนดค่าใช้จ่าย ยอดรวมราคาเอาต์พุตเป็นผลรวมของเอาต์พุตทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับช่องทางดังกล่าว ดูเอกสารประกอบของ MediaLive สำหรับข้อจำกัดในการสร้างเอาต์พุต HEVC 4K/UHD

หมายเหตุ: เมื่อใช้การกำหนดค่า "เริ่มใช้งานจากต้นทาง" สำหรับอัตราเฟรมของเอาต์พุต MediaLive จะจัดเตรียมทรัพยากรสำหรับ ">30 fps" และค่าใช้จ่ายจะแสดงเป็นราคา ">30 fps" แม้อัตราเฟรมตามจริงจะต่ำกว่า เราขอแนะนำให้ใช้อัตราเฟรมของเอาต์พุตที่ชัดเจนในการกำหนดค่า

 • เอาต์พุต AVC
 • เอาต์พุต HEVC
 • เอาต์พุต AVC
 • เอาต์พุต HEVC

ราคาเอาต์พุต Statmux

ค่าใช้จ่ายของเอาต์พุตแต่ละรายการสำหรับช่องทางสดที่เป็นมัลติเพล็กซ์เชิงสถิติ (Statmux) จะกำหนดโดยการคิดรวม Codec (MPEG2, AVC หรือ HEVC) และความละเอียดเข้าด้วยกัน ความคมชัดมาตรฐาน คือ มีความละเอียด 480i และ 576i สูงสุด 30 เฟรมต่อวินาที (fps) ความคมชัดสูงมีอัตราแตกต่างกันสำหรับ 720p สูงสุด 60 fps / 1080i สูงสุด 30 fps และ 1080p สูงสุด 60 fps ความคมชัดสูงพิเศษ (UHD/4K) มีอัตราเฉพาะสำหรับ HEVC Codec สูงสุด 60 fps MPEG2 Codec ใช้ได้เฉพาะกับ SD และ 720p/1080i HD เท่านั้น ยอดรวมราคาเอาต์พุตสำหรับช่องทาง Statmux เป็นผลรวมของเอาต์พุตทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับช่องทางดังกล่าวและค่าใช้จ่ายของมัลติเพล็กเซอร์

ฟังก์ชันเสริม

อัตราราคาเหล่านี้มีผลใช้ในระดับช่องทาง ไม่ได้ใช้กับอินพุตหรือเอาต์พุตแต่ละรายการ การใช้ Motion Graphics จะถูกเรียกเก็บเงินตามความละเอียดของอินพุตหรือเอาต์พุตที่ใหญ่ที่สุดที่ระบุไว้ในช่อง ช่องทางที่มีอินพุตและเอาต์พุตแบบ SD เท่านั้นจะถูกเรียกเก็บเงินในอัตรา HD เสียงขั้นสูงประกอบด้วยตัวเข้ารหัสเสียงเพิ่มเติมเพื่อรองรับเอาต์พุตสำหรับ Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3) และการปรับเสียงให้เป็นปกติ ซึ่งใช้เทคโนโลยีจาก DTS เพื่อเปิดใช้การตรวจสอบและการแก้ไขตามมาตรฐาน ITU-R BS.1770 และการบันทึกตามข้อกำหนด CALM ACT (ATSC A/85)

ตัวอย่างราคา

 • ตัวอย่างที่ 1: ช่องทางมาตรฐานแบบตามความต้องการ
 • ตัวอย่างที่ 2: ช่องทางมาตรฐานแบบเหมาจ่าย
 • ตัวอย่างที่ 3 ช่องทางไปป์ไลน์เดียวแบบเหมาจ่าย
 • ตัวอย่างที่ 1: ช่องทางมาตรฐานแบบตามความต้องการ
 • ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับช่องทางมาตรฐานแบบสดพร้อมอินพุต HD สองรายการ (โดยใช้การสลับอินพุต) และการสร้างเอาต์พุต 5 รายการพร้อมเสียงขั้นสูงในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเป็น 3.942 USD:

  อินพุต
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.588 USD ต่อชั่วโมง
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.588 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.702 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 2 Mbps, 30 fps = 0.702 USD ต่อชั่วโมง
  576p SD, 1.2 Mbps, 30 fps = 0.354 USD ต่อชั่วโมง
  432p SD, 0.8 Mbps, 30 fps = 0.354 USD ต่อชั่วโมง
  288p SD, 0.5 Mbps, 30 fps = 0.354 USD ต่อชั่วโมง

  ฟังก์ชันเสริม
  เสียงขั้นสูง = 0.300 USD ต่อชั่วโมง

  รวมทั้งหมด
  0.588 USD + 0.588 USD + 0.702 USD + 0.702 USD + 0.354 USD + 0.354 USD + 0.354 USD + 0.300 USD = 3.942 USD ต่อชั่วโมง
  หรือ 0.0657 USD ต่อนาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 0.657 USD (10 นาที)

 • ตัวอย่างที่ 2: ช่องทางมาตรฐานแบบเหมาจ่าย
 • หากอินพุตและเอาต์พุตที่สร้างช่องทางมาตรฐานแบบสดมีการเรียกใช้งานไปมากกว่า 25% ของแต่ละเดือน (180 ชั่วโมงขึ้นไป) ในช่วง 12 เดือน การเหมาจ่ายอินพุตและเอาต์พุตโดยมีสัญญา 12 เดือนและอัตราราคารายชั่วโมงที่ถูกกว่าต่อเดือนจะช่วยประหยัดต้นทุนได้ เช่น ราคาแบบเหมาจ่ายจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเมื่อออกอากาศช่องทางแบบต่อเนื่องทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

  ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับช่องทางที่มีการกำหนดค่าเดิมเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 1 แต่มีอินพุต 1 รายการและสัญญา 12 เดือนมีดังนี้:

  อินพุต
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.1438 USD ต่อชั่วโมง (~104 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.1726 USD ต่อชั่วโมง (~125 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)
  720p HD, 2 Mbps, 30 fps = 0.1726 USD ต่อชั่วโมง (~125 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)
  576p SD, 1.2 Mbps, 30 fps = 0.0863 USD ต่อชั่วโมง (~63 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)
  432p SD, 0.8 Mbps, 30 fps = 0.0863 USD ต่อชั่วโมง (~63 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)
  288p SD, 0.5 Mbps, 30 fps = 0.0863 USD ต่อชั่วโมง (~63 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)

  ฟังก์ชันเสริม
  เสียงขั้นสูง = 0.0356 USD (~26 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)

  รวมทั้งหมด
  (0.1438 USD + 0.1726 USD + 0.1726 USD + 0.0863 USD + 0.0863 USD + 0.0863 USD + 0.0356 USD) * 720 = 564.12 USD สำหรับเดือนที่มี 30 วัน

  เปรียบเทียบราคานี้กับ 2,414.88 USD ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้การกำหนดค่าเดิมเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยใช้ราคาแบบตามความต้องการ

  ลองดูตัวอย่างในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย:

  • เมื่อเหมาจ่ายอินพุต เอาต์พุต และฟังก์ชันเสริม จะมีการคิดราคาเหมาจ่ายเป็นรายชั่วโมงสำหรับเวลาทั้งหมดในเดือนนั้น หากคุณมีการเหมาจ่ายสองชุด (ชุด A และชุด B) และมีช่องทางสดเดียวที่ทำงานอยู่ (ช่องทาง 1) ซึ่งใช้อินพุต เอาต์พุต และฟังก์ชันเสริมแบบเหมาจ่าย (ชุด A) คุณจะยังต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับชุดเหมาจ่ายทั้งสองชุด (ชุด A และชุด B)
  • เมื่อช่องทางสดที่สอง (ช่องทาง 2) ที่ใช้การกำหนดค่าเดียวกันเริ่มทำงาน จะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เนื่องจากช่องทางนี้อยู่ในการเหมาจ่ายรายการที่สอง (ชุด B)
  • หากช่องทางสดที่สาม (ช่องทาง 3) ทำงานโดยมีกำหนดค่าเดียวกัน จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายช่องทางนี้โดยใช้อัตราราคารายชั่วโมงตามความต้องการ เนื่องจากคุณใช้ชุดเหมาจ่ายทั้งสองชุดไปแล้วสำหรับสองช่องทางแรก
  • หากช่องทางสดที่สอง (ช่องทาง 2) หยุดทำงาน ค่าบริการรายชั่วโมงตามความต้องการจะหยุด และช่องทางสดที่สาม (ช่องทาง 3) จะเริ่มใช้อินพุตและเอาต์พุตแบบเหมาจ่ายชุดที่สอง (ชุด B)
 • ตัวอย่างที่ 3 ช่องทางไปป์ไลน์เดียวแบบเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับช่องไปป์ไลน์เดียวแบบสดพร้อมอินพุต HD สองรายการ (โดยใช้การสลับอินพุต) และการสร้างเอาต์พุต 5 รายการพร้อมเสียงขั้นสูงในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียเหนือ) จะเป็น 2.3652 USD:

  อินพุต
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.3528 USD ต่อชั่วโมง
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.3528 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.4212 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 2 Mbps, 30 fps = 0.4212 USD ต่อชั่วโมง
  576p SD, 1.2 Mbps, 30 fps = 0.2124 USD ต่อชั่วโมง
  432p SD, 0.8 Mbps, 30 fps = 0.2124 USD ต่อชั่วโมง
  288p SD, 0.5 Mbps, 30 fps = 0.2124 USD ต่อชั่วโมง

  ฟังก์ชันเสริม
  เสียงขั้นสูง = 0.18 USD ต่อชั่วโมง

  รวมทั้งหมด
  0.3528 USD + 0.3528 USD + 0.4212 USD + 0.4212 USD + 0.2124 USD + 0.2124 USD + 0.2124 USD + 0.18 USD = 2.3652 USD ต่อชั่วโมง
  หรือ 0.03942 USD ต่อนาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 0.3942 USD (10 นาที)

ดูโพสต์บนบล็อกนี้ เพื่อพิจารณาโดยละเอียดเพิ่มเติมสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ช่องทางการสตรีมสดบน AWS เช่น บิตเรตของวิดีโอ จำนวนผู้ชม บิตเรตเฉลี่ยที่รับชม และอัตราส่วนแคช/การเข้าถึงเมื่อใช้ AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage, Amazon CloudFront, และ AWS Elemental MediaTailor สำหรับการสร้างรายได้จากเนื้อหา

ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน

การถ่ายโอนข้อมูล

ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ลูกค้า AWS จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตฟรี 100 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ AWS และ Region ทั้งหมด (ยกเว้นจีนและ GovCloud)  และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายใน Region เดียวกัน

แต่คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณให้บริการเนื้อหานอก AWS  ตัวอย่างเช่น หากเอาต์พุตเนื้อหาถูกส่งไปยังปลายทางผ่านอินเทอร์เน็ตโดยใช้ CDN อื่นนอกเหนือจาก Amazon CloudFront คุณจะต้องเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

ราคาด้านล่างนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก AWS Elemental MediaLive ใน Region ที่อยู่นอกพื้นที่การให้บริการ

 

มีคำถามหรือไม่
ติดต่อเรา
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่หน้าแหล่งข้อมูล