AWS Elemental MediaLive มีค่าบริการตามการใช้งานจริงในรูปแบบตามความต้องการ เหมาจ่าย และค่าบริการแบบมีส่วนลดสำหรับการแปลงข้อมูลที่เข้ารหัสวิดีโอแบบสด

ตามความต้องการ


AWS Elemental MediaLive มีค่าบริการตามการใช้งานจริง คุณจ่ายในอัตรารายชั่วโมงสำหรับอินพุต เอาต์พุต และฟีเจอร์เสริมที่ใช้งานอยู่ ระยะเวลาของทรัพยากรที่ใช้งานแต่ละรายการจะมีการปัดเศษขึ้นเป็นนาทีถัดไป โดยมากกว่าจำนวนขั้นต่ำ 10 นาที ไม่จำเป็นต้องมีภาระผูกพันในระยะยาวหรือการชำระเงินล่วงหน้า

เหมาจ่าย


ประหยัดสูงสุดถึง 70% เมื่อเทียบกับค่าบริการตามความต้องการสำหรับอินพุต เอาท์พุต และฟีเจอร์เสริมพร้อมมีระยะเวลาผูกมัด 12 เดือน อัตราค่าบริการเหล่านี้จะเรียกเก็บชั่วโมงทั้งหมดในแต่ละเดือนในช่วงภาระผูกพันของคุณ

ค่าบริการแบบมีส่วนลด


หากคุณยินดีและยอมรับข้อผูกมัดสำหรับการใช้งานแบบเหมาจ่ายแบบ 3 หรือ 5 ปี โปรดติดต่อเรา

หากต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายโดยรวมของช่องทาง MediaLive ให้บวกค่าใช้จ่ายของอินพุต เอาต์พุต และฟีเจอร์ส่วนเสริมแต่ละอย่างเข้าด้วยกัน หากต้องการคำนวณค่าใช้จ่ายโดยรวมของช่องทาง MediaLive Statistical Multiplex (Statmux) ให้บวกค่าใช้จ่ายของอินพุต เอาต์พุต MediaLive Statmux ฟีเจอร์เสริม และมัลติเพล็กเซอร์แต่ละรายการ จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับช่องทางต่าง ๆ ตราบใดที่ช่องทางนั้นยังทำงานอยู่ แม้ว่าอินพุตจะไม่ได้รับเนื้อหา และเอาต์พุตจะไม่ได้สร้างเนื้อหาก็ตาม ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานและการถ่ายโอนข้อมูล หากจำเป็น

MediaLive มีช่องทางอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ แบบไปป์ไลน์เดียวและแบบมาตรฐาน ช่องทางแบบไปป์ไลน์เดียวทำงานบนไปป์ไลน์การประมวลผลรายการเดียวในหนึ่ง Availability Zone ช่องทางแบบมาตรฐานทำงานบนไปป์ไลน์การประมวลผล 2 รายการใน Availability Zone ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของช่องทางได้ ช่องทางแบบมาตรฐานจะมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการใช้งานช่องทางแบบไปป์ไลน์เดียวที่เหมือนกัน 2 ช่องทางในรีเจี้ยนเดียวกัน

สำหรับช่องทางที่ทำงานมากกว่า 180 ชั่วโมงต่อเดือน คุณสามารถเลือกใช้ค่าบริการแบบเหมาจ่ายและสามารถประหยัดได้สูงสุดถึง 70% โดยจะมีข้อผูกมัดระยะยาว 12 เดือน อัตราค่าบริการนี้จะเรียกเก็บชั่วโมงทั้งหมดในแต่ละเดือนในช่วงภาระผูกพันของคุณ การเหมาจ่ายจะมีผลในระดับอินพุต เอาต์พุต และฟีเจอร์ส่วนเสริม และจะไม่เชื่อมโยงกับช่องทางใดช่องทางหนึ่งโดยเฉพาะ ซึ่งหมายความว่าหากคุณลบและแทนที่ช่องทางของคุณด้วยช่องทางใหม่ การเหมาจ่ายของคุณจะยังคงมีผลต่อไป ตราบเท่าที่อินพุต เอาต์พุต และส่วนเสริมที่ใช้งานอยู่ตรงกับการเหมาจ่ายที่คุณเลือกไว้

ความละเอียดสำหรับ AWS Elemental MediaLive ถูกกำหนดไว้ดังนี้

ความคมชัดมาตรฐาน (SD) มีความละเอียดทางแนวตั้งน้อยกว่า 720 พิกเซล
ความคมชัดสูง (HD) มีความละเอียดทางแนวตั้ง 720 พิกเซลขึ้นไป แต่ไม่เกิน 1080 พิกเซล
ความคมชัดสูงพิเศษ (UHD) มีความละเอียดทางแนวตั้งเกิน 1080 พิกเซล และละเอียดสูงสุดถึง 2160 พิกเซล

ค่าบริการอินพุต

ราคาสำหรับอินพุตแต่ละรายการจะพิจารณาจากมิติข้อมูลต่าง ๆ รวมกัน รวมถึงตัวแปลงสัญญาณ บิตเรต และ/หรือความละเอียดของอินพุตสตรีม อินพุต AWS Elemental Link จะเรียกเก็บเงินตามประเภทอุปกรณ์ ราคาอินพุตโดยรวมคือผลรวมของอินพุตทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับช่องทาง

 • อินพุต AVC
 • อินพุต HEVC
 • อินพุต MPEG-2
 • อินพุตลิงก์ AWS Elemental
 • อินพุต AWS CDI

* หากคุณสร้างช่องทางที่มีการสลับอินพุตเปิดใช้งานอยู่ (เช่น การใช้อินพุตมากกว่าหนึ่งรายการ) ช่องทางดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายของอินพุตที่ใช้งานอยู่ 2 รายการ แม้ว่าจะมีการกำหนดค่าอินพุตไว้มากกว่าสองรายการในกำหนดเวลา  

ค่าบริการเอาต์พุต

ค่าใช้จ่ายสำหรับเอาต์พุตแต่ละรายการจะพิจารณาจากมิติข้อมูลต่าง ๆ รวมกัน รวมถึงตัวแปลงสัญญาณ บิตเรต ความละเอียด และ/หรืออัตราเฟรม ยอดรวมราคาเอาต์พุตเป็นผลรวมของเอาต์พุตทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับช่องทางดังกล่าว

 • เอาต์พุต AVC
 • เอาต์พุต HEVC
 • เอาต์พุต Statmux

* หากไม่ได้ตั้งค่าอัตราเฟรมเอาต์พุตไว้อย่างชัดเจนและเปิดใช้งานการตั้งค่า "เริ่มต้นจากแหล่งที่มา" ไว้แทน MediaLive จะจัดเตรียมทรัพยากรสำหรับ ">30 fps" และค่าใช้จ่ายจะแสดงเป็นราคา ">30 fps" แม้อัตราเฟรมตามจริงจะต่ำกว่า

** เอาต์พุตจาก MediaLive Statmux จะต้องกำหนดเส้นทางผ่าน AWS Elemental MediaConnect เสมอ หากโฟลว์ MediaConnect อยู่ใน Availability Zone อื่น จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนข้อมูล

ฟีเจอร์ส่วนเสริม

จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับฟีเจอร์ส่วนเสริมหนึ่งครั้งต่อหนึ่งช่องทาง แทนที่จะเป็นต่ออินพุตหรือเอาต์พุต

 • เสียงขั้นสูง: การเข้ารหัสเสียง Dolby Digital (AC3), Dolby Digital Plus (EAC3) และ Dolby Atmos (EAC3 ATMOS) และการถอดรหัสเสียง Dolby E
 • การปรับเสียงให้เป็นปกติ: เทคโนโลยีการปรับเสียงให้เป็นปกติเพื่อให้สามารถตรวจสอบและแก้ไขได้ตามมาตรฐาน ITU-R BS.1770 และการบันทึกข้อมูลที่สอดคล้องกับ CALM ACT (ATSC A/85)
 • Motion Graphics: การใช้งานจะถูกเรียกเก็บเงินตามความละเอียดอินพุตหรือเอาท์พุตที่ใหญ่ที่สุดที่ระบุในช่องทาง

ตัวอย่างค่าบริการ

 • ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับช่องทางมาตรฐานแบบสดพร้อมอินพุต HD 2 รายการ (โดยใช้การสลับอินพุต) และการสร้างเอาต์พุต 5 รายการพร้อมเสียงขั้นสูงในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) เท่ากับ 3.942 USD:

  อินพุต
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.588 USD ต่อชั่วโมง
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.588 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.702 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 2 Mbps, 30 fps = 0.702 USD ต่อชั่วโมง
  576p SD, 1.2 Mbps, 30 fps = 0.354 USD ต่อชั่วโมง
  432p SD, 0.8 Mbps, 30 fps = 0.354 USD ต่อชั่วโมง
  288p SD, 0.5 Mbps, 30 fps = 0.354 USD ต่อชั่วโมง

  ฟังก์ชันเสริม
  เสียงขั้นสูง = 0.300 USD ต่อชั่วโมง

  รวมทั้งหมด
  0.588 USD + 0.588 USD + 0.702 USD + 0.702 USD + 0.354 USD + 0.354 USD + 0.354 + 0.300 USD =3.942 USD ต่อชั่วโมง
  หรือ 0.0657 USD ต่อนาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 0.657 USD (10 นาที)

 • ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับช่องทางที่มีการกำหนดค่าเดิมเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ 1 แต่มีอินพุต 1 รายการและสัญญา 12 เดือนมีดังนี้

  อินพุต
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.1438 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.1726 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 2 Mbps, 30 fps = 0.1726 USD ต่อชั่วโมง
  576p SD, 1.2 Mbps, 30 fps = 0.0863 USD ต่อชั่วโมง
  432p SD, 0.8 Mbps, 30 fps = 0.0863 USD ต่อชั่วโมง
  288p SD, 0.5 Mbps, 30 fps = 0.0863 USD ต่อชั่วโมง

  ฟีเจอร์ส่วนเสริม
  เสียงขั้นสูง = 0.0356 USD (~26 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)

  รวมทั้งหมด
  (0.1438 USD + 0.1726 USD + 0.1726 USD + 0.0863 USD + 0.0863 USD + 0.0863 USD + 0.0356 USD) = 0.78 USD ต่อชั่วโมง
  0.78 USD ต่อชั่วโมง * 720 ชั่วโมง = 564.12 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน

  เปรียบเทียบราคานี้กับ 2,414.88 USD ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้การกำหนดค่าเดิมเป็นเวลา 30 วันโดยใช้ค่าบริการแบบตามความต้องการ

 • ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับช่องไปป์ไลน์เดียวแบบสดพร้อมอินพุต HD สองรายการ (โดยใช้การสลับอินพุต) และการสร้างเอาต์พุต 5 รายการพร้อมเสียงขั้นสูงในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) เท่ากับ 2.3652 USD:

  อินพุต
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.3528 USD ต่อชั่วโมง
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.3528 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.4212 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 2 Mbps, 30 fps = 0.4212 USD ต่อชั่วโมง
  576p SD, 1.2 Mbps, 30 fps = 0.2124 USD ต่อชั่วโมง
  432p SD, 0.8 Mbps, 30 fps = 0.2124 USD ต่อชั่วโมง
  288p SD, 0.5 Mbps, 30 fps = 0.2124 USD ต่อชั่วโมง

  ฟีเจอร์ส่วนเสริม
  เสียงขั้นสูง = 0.18 USD ต่อชั่วโมง

  รวมทั้งหมด
  0.3528 USD + 0.3528 USD + 0.4212 USD + 0.4212 USD + 0.2124 USD + 0.2124 USD + 0.2124 USD + 0.18 USD = 2.3652 USD ต่อชั่วโมง
  หรือ 0.03942 USD ต่อนาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 0.3942 USD (10 นาที)

 • ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับช่องทางที่มีการกำหนดค่าเหมือนกับตัวอย่างที่ 3 และสัญญา 12 เดือนมีดังนี้

  อินพุต
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.0863 USD ต่อชั่วโมง
  1080p HD, HEVC, 20 Mbps = 0.0863 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.1036 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 2 Mbps, 30 fps = 0.1036 USD ต่อชั่วโมง
  576p SD, 1.2 Mbps, 30 fps = 0.0518 USD ต่อชั่วโมง
  432p SD, 0.8 Mbps, 30 fps = 0.0518 USD ต่อชั่วโมง
  288p SD, 0.5 Mbps, 30 fps = 0.0518 USD ต่อชั่วโมง

  ฟีเจอร์ส่วนเสริม
  เสียงขั้นสูง = 0.0214 USD (~15 USD ต่อเดือนที่มี 30 วัน)

  รวมทั้งหมด
  (0.0863 USD + 0.0863 USD + 0.1036 USD + 0.1036 USD + 0.0518 USD + 0.0518 USD + 0.0518 USD + 0.0214 USD) = 0.5566 USD ต่อชั่วโมง

  0.5566 USD ต่อชั่วโมง * 720 ชั่วโมง = 400.75 USD สำหรับเดือนที่มี 30 วัน

  เปรียบเทียบราคานี้กับ 1,702.94 USD ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้การกำหนดค่าเดิมเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยใช้ค่าบริการแบบตามความต้องการ

   

 • ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับช่องไปป์ไลน์เดียวแบบสดที่มีอินพุต Link HD หนึ่งรายการ ซึ่งสร้างเอาต์พุต 3 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) คือ 1.5548 USD

  อินพุต
  Link HD = 0.50 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 8 Mbps 30 fps = 0.4212 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.4212 USD ต่อชั่วโมง
  480p SD, 3Mbps, 30fps = 0.2124 USD ต่อชั่วโมง

  รวมทั้งหมด
  0.50 USD + 0.4212 USD + 0.4212 USD + 0.2124 USD = 1.5548 USD ต่อชั่วโมง
  หรือ 0.0259 USD ต่อนาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 0.2591 USD (10 นาที)

 • ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงสำหรับช่องไปป์ไลน์มาตรฐานแบบสดที่มีอินพุต Link UHD 2 รายการ ซึ่งสร้างเอาต์พุต 6 รายการในรีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) คือ 21.791 USD:

  อินพุต
  Link UHD = 4.583 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต AVC
  1080p HD, 5 Mbps 30 fps = 0.702 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 2 Mbps, 30 fps = 0.702 USD ต่อชั่วโมง
  288p SD, 0.5 Mbps, 30 fps = 0.354 USD ต่อชั่วโมง

  เอาต์พุต HEVC
  2160p UHD, 30fps = 11.232 USD ต่อชั่วโมง
  1080p HD, 30fps = 2.808 USD ต่อชั่วโมง
  720p HD, 30fps = 1.41 USD ต่อชั่วโมง

  รวมทั้งหมด
  4.583 USD + 0.702 USD + 0.702 USD + 0.354 USD + 11.232 USD + 2.808 USD + 1.41 USD = 21.791 USD ต่อชั่วโมง
  หรือ 0.363 USD ต่อนาที โดยมีค่าบริการขั้นต่ำ 3.632 USD (10 นาที)

ดูโพสต์บนบล็อกนี้ เพื่อพิจารณาโดยละเอียดมากขึ้นสำหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการเรียกใช้ช่องการสตรีมสดบน AWS เช่น บิตเรตของวิดีโอ จำนวนผู้ชม บิตเรตเฉลี่ยที่รับชม และอัตราส่วนแคช/การพบเมื่อใช้ AWS Elemental MediaLive, AWS Elemental MediaPackage, Amazon CloudFront, และ AWS Elemental MediaTailor สำหรับการสร้างรายได้จากเนื้อหา

ทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งาน

AWS Elemental MediaLive จะเก็บค่าบริการสำหรับอินพุตแบบพุชและช่องทางแต่ละรายการเมื่อทรัพยากรเหล่านี้ไม่มีการใช้งานอยู่ เฉพาะอินพุตแบบพุช (เช่น RTP PUSH, RTMP PUSH, AWS Elemental MediaConnect และ AWS Elemental Link devices) ที่จะมีค่าใช้จ่ายเมื่อไม่ได้ใช้งาน อินพุตแบบพูล (เช่น HLS PULL และ RTMP PULL) ไม่มีค่าใช้จ่ายทรัพยากรเมื่อไม่ได้ใช้งาน ค่าบริการทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้งานมีดังนี้

การถ่ายโอนข้อมูล

ในฐานะส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ลูกค้า AWS จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกไปยังอินเทอร์เน็ตฟรี 100 GB ในแต่ละเดือน ซึ่งรวมอยู่ในบริการของ AWS และรีเจี้ยนทั้งหมด (ยกเว้นจีนและ GovCloud)  และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลภายใน Region เดียวกัน

แต่คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณให้บริการเนื้อหานอก AWS  ตัวอย่างเช่น หากเอาต์พุตเนื้อหาถูกส่งไปยังปลายทางผ่านอินเทอร์เน็ตหรือผ่าน CDN อื่นนอกเหนือจาก Amazon CloudFront คุณจะต้องเสียค่าบริการถ่ายโอนข้อมูล

ค่าบริการด้านล่างนี้จะอ้างอิงตามข้อมูลที่ถ่ายโอน “เข้า” และ “ออก” จาก AWS Elemental MediaLive ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือรีเจี้ยนที่อยู่นอกพื้นที่การให้บริการ

 

มีคำถามหรือไม่
ติดต่อเรา
พร้อมเริ่มต้นใช้งานหรือยัง
ลงชื่อสมัครใช้งาน
ดูแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่หน้าแหล่งข้อมูล