สำหรับ AWS OpsWorks for Chef Automate คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนโหนดที่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ Chef ของคุณและเวลาที่โหนดเหล่านั้นทำงาน และคุณยังต้องชำระค่าบริการสำหรับอินสแตนซ์ Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) สนับสนุนที่ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ Chef ของคุณอีกด้วย ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ

ราคาชั่วโมงทำงานของโหนด

คุณจะต้องชำระอัตรารายชั่วโมงสำหรับแต่ละอินสแตนซ์ EC2 ที่ทำงาน หรือเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรที่ลงทะเบียนเป็นโหนดกับเซิร์ฟเวอร์ Chef ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้เซิร์ฟเวอร์ Chef เพื่อจัดการ 10 อินสแตนซ์ EC2 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการ 240 ชั่วโมงทำงานของโหนด ทั้งนี้ ไม่ต้องเสียค่าบริการ AWS OpsWorks for Chef Automate หลังจากที่อินสแตนซ์ EC2 หรือเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรที่ลงทะเบียนเป็นโหนดของ Chef ถอนการลงทะเบียน ปิดการทำงาน หรือสิ้นสุดการทำงาน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มใช้งาน AWS OpsWorks for Chef Automate ได้ฟรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ในเวลา 12 เดือน คุณจะได้รับโหนดที่เชื่อมต่อฟรี 10 โหนดต่อเดือน ซึ่งเท่ากับ 7,500 ชั่วโมงทำงานของโหนด (750 x 10) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน

ราคาทรัพยากรของเซิร์ฟเวอร์ Chef

คุณจะต้องชำระค่าบริการสำหรับอินสแตนซ์ Amazon EC2 ที่ใช้ในการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์ Chef ที่มีการจัดการของคุณ คุณชำระค่าบริการเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ในขณะที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำและไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า AWS OpsWorks for Chef Automate รองรับอินสแตนซ์สามประเภท (m4.large, r4.xlarge, r4.2xlarge) และอัตราต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับประเภทอินสแตนซ์ที่คุณเลือก ดูราคา EC2 เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ค่าบริการเพิ่มเติม

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม หากเซิร์ฟเวอร์ Chef ที่มีการจัดการของคุณใช้บริการอื่นๆ ของ AWS ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องเสียค่าบริการจาก Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon S3 สำหรับข้อมูลสำรองของเซิร์ฟเวอร์ Chef, และ Amazon CloudWatch สำหรับสตรีมบันทึก 

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

สำรวจทรัพยากร AWS OpsWorks for Chef Automate เพิ่มเติม

ไปที่หน้าทรัพยากร
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS OpsWorks for Chef Automate
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา