การฝึกอบรมและการรับรองคู่ค้า APN

AWS Training and Certification ช่วยให้คู่ค้า APN ได้เสริมสร้างความรู้และทักษะด้าน AWS ให้ลึกซึ้ง สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจ และพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

AWS Training and Certification ทำให้คู่ค้า APN สามารถสนับสนุนความต้องการทางธุรกิจและทางเทคนิคต่างๆ ของลูกค้าได้ เรามีการฝึกอบรมทั้งแบบดิจิทัลและแบบในห้องเรียน คุณจึงสามารถเลือกเรียนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ทั้งทางออนไลน์ตามเวลาที่สะดวก หรือจะเรียนรู้จากผู้สอน AWS ก็ได้

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้น กำลังสั่งสมทักษะด้านระบบคลาวด์ที่มีอยู่ หรือกำลังเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ AWS Training and Certification ก็ช่วยให้คู่ค้า APN เช่นคุณสามารถสร้างความสามารถ ความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือขึ้นได้

การฝึกอบรมและการรับรองจาก AWS

เริ่มต้นใช้งาน

icon_apn-business
ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ AWS

ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการของ AWS และการนำเสนอคุณค่าหลักของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

icon_apn-tech
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค AWS

รับความรู้พื้นฐานทางเทคนิคของการประมวลผล AWS Cloud

เรียนรู้เพิ่มเติม

icon_apn-proserv
บริการระดับมืออาชีพของ AWS

พัฒนาและขยายความสามารถของบริการระดับมืออาชีพต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประโยชน์

เลือกการฝึกอบรมของคุณ

ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของตัวเลือกการฝึกอบรมที่มี อันได้แก่ การฝึกอบรมดิจิทัล การฝึกอบรมในชั้นเรียน การเตรียมการรับรอง และหลักสูตรการฝึกอบรมโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อคู่ค้า APN โดยเฉพาะ

เข้าถึงการฝึกอบรมตามหัวข้อโซลูชันต่างๆ

คุณมีตัวเลือกเพื่อเลือกการฝึกอบรมตามหัวข้อโซลูชันที่เหมาะสมกับหัวข้อที่สนใจที่สุด คุณยังสามารถเลือกการฝึกอบรมตามปริมาณงานและบริการให้คำปรึกษาได้ด้วย

เดินตามเส้นทางสู่ AWS Certification

ใช้ทักษะที่คุณได้พัฒนาไว้เพื่อช่วยให้ได้มาซึ่ง AWS Certification การได้รับการรับรองจาก AWS จะสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นด้วยการยืนยันความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์พร้อมการรับรองที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม

สร้างความแตกต่างให้องค์กรของคุณ

เมื่อบุคคลในองค์กรของคุณสำเร็จหลักสูตรการรับประกันและการรับรองแล้ว ความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถแสดงความเชี่ยวชาญผ่านระดับชั้น APN ของเราได้

รับการรับรองจาก AWS

icon_cloud-practitioner

Cloud Practitioner

เรียนรู้หลักพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งานระบบคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติม 

icon_architect

สถาปนิก

เรียนรู้การออกแบบระบบที่มีความพร้อมใช้งานสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม

icon_developer

Developer

เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติม 

icon_operations

ฝ่ายปฏิบัติการ

เรียนรู้การทำให้แอปพลิเคชัน เครือข่าย และระบบทำงานโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม 

ตัวเลือกและทรัพยากรการฝึกอบรมเพิ่มเติม

การสัมมนาผ่านเว็บ PartnerCast

การสัมมนาผ่านเว็บ PartnerCast แบบถ่ายทอดสดและมีการโต้ตอบจะสอนคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ, แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด, โปรแกรม APN, และการตลาดต่างๆ ของ AWS การสัมมนาผ่านเว็บออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่มีหน้าที่ทางธุรกิจต่างๆ เรียนรู้ที่จะสร้างโอกาสของลูกค้าใหม่ๆ กระชับความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ และพัฒนาความสนใจในการฝึกอบรม

ตารางหลักสูตรประจำเขต

ตารางหลักสูตรประจำภูมิภาคจะมอบความชัดเจนและตัวเลือกในการลงทะเบียนให้กับหลักสูตรคู่ค้าต่างๆ ภายในภูมิภาคของตน

การฝึกอบรมโซลูชัน AWS สำหรับคู่ค้า: พื้นฐาน (ธุรกิจ)

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อช่วยคู่ค้า APN รายใหม่สร้างธุรกิจด้วย AWS โดยเฉพาะ คู่ค้าจะได้เรียนรู้วิธีจัดการความท้าทายด้านธุรกิจของลูกค้าผ่านแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS และจัดลำดับประโยชน์ของ AWS Cloud กับลูกค้าของตน

การฝึกอบรมโซลูชัน AWS สำหรับคู่ค้า: Microsoft Workloads บน AWS (ทางเทคนิค)

หลักสูตรทางเทคนิคนี้ออกแบบมาเพื่อฝึกสอนคู่ค้า APN ถึงวิธีอภิปรายข้อได้เปรียบทางเทคนิคของ AWS สำหรับปริมาณงาน Microsoft

การฝึกอบรมโซลูชัน AWS สำหรับคู่ค้า: SAP บน AWS (ทางเทคนิค)

หลักสูตรทางเทคนิคนี้ฝึกสอนคู่ค้า APN ถึงพื้นฐานในการเรียกใช้ SAP on AWS และวิธีให้ร่วมมือกับลูกค้าในการจัดวาง AWS สำหรับปริมาณงาน SAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

AWS Cloud Economics

หลักสูตรนี้จะแนะนำคู่ค้าให้ทราบถึงประโยชน์ในการย้ายลูกค้าไปยัง AWS Cloud คู่ค้าจะเรียนรู้เกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่ายและเศรษฐศาสตร์ด้านศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลบนระบบคลาวด์