การฝึกอบรมและการรับรองคู่ค้า APN

AWS Training and Certification ช่วยให้คู่ค้า APN ได้เสริมสร้างความรู้และทักษะด้าน AWS ให้ลึกซึ้ง สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจ และพัฒนาการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

AWS Training and Certification ทำให้คู่ค้า APN สามารถสนับสนุนธุรกิจของลูกค้าและความต้องการทางเทคนิคต่างๆ ได้ เรามีการฝึกอบรมทั้งแบบดิจิทัลและแบบในห้องเรียน คุณจึงสามารถเลือกเรียนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดได้ทั้งทางออนไลน์ตามเวลาที่สะดวก หรือจะเรียนรู้จากผู้สอน AWS ก็ได้

ไม่ว่าคุณจะเพิ่งเริ่มต้น กำลังสั่งสมทักษะด้านระบบคลาวด์ที่มีอยู่ หรือกำลังเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ AWS Training and Certification ก็ช่วยให้คู่ค้า APN เช่นคุณสามารถสร้างความสามารถ ความมั่นใจ และความน่าเชื่อถือขึ้นได้

การฝึกอบรมและการรับรองจาก AWS

เริ่มต้นใช้งาน

icon_apn-business
ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ AWS

ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับบริการของ AWS และการนำเสนอคุณค่าหลักของธุรกิจ

เรียนรู้เพิ่มเติม

icon_apn-tech
ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค AWS

รับความรู้พื้นฐานทางเทคนิคของการประมวลผล AWS Cloud

เรียนรู้เพิ่มเติม

icon_apn-proserv
บริการระดับมืออาชีพของ AWS

พัฒนาและขยายความสามารถของบริการระดับมืออาชีพต่างๆ

เรียนรู้เพิ่มเติม

ประโยชน์

เลือกการฝึกอบรมของคุณ

ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของตัวเลือกการฝึกอบรมที่มี อันได้แก่ การฝึกอบรมดิจิตอล การฝึกอบรมในชั้นเรียน การเตรียมการรับรอง และหลักสูตรการฝึกอบรมโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อคู่ค้า APN โดยเฉพาะ

เข้าถึงการฝึกอบรมตามหัวข้อโซลูชันต่างๆ

คุณมีตัวเลือกเพื่อเลือกการฝึกอบรมตามหัวข้อโซลูชันที่เหมาะสมกับหัวข้อที่สนใจที่สุด คุณยังสามารถเลือกการฝึกอบรมตามปริมาณงานและบริการให้คำปรึกษาได้ด้วย

เดินตามเส้นทางสู่ AWS Certification

ใช้ทักษะที่คุณได้พัฒนาไว้เพื่อช่วยให้ได้มาซึ่ง AWS Certification การได้รับการรับรองจาก AWS จะสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นด้วยการยืนยันความเชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์พร้อมการรับรองที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม

สร้างความแตกต่างให้องค์กรของคุณ

เมื่อบุคคลในองค์กรของคุณสำเร็จหลักสูตรการรับประกันและการรับรองแล้ว ความสำเร็จดังกล่าวจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถแสดงความเชี่ยวชาญผ่านระดับชั้น APN ของเราได้

รับการรับรองจาก AWS

icon_cloud-practitioner

Cloud Practitioner

เรียนรู้หลักพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการใช้งานระบบคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติม 

icon_architect

สถาปนิก

เรียนรู้การออกแบบระบบที่มีความพร้อมใช้งานสูง

เรียนรู้เพิ่มเติม

icon_developer

Developer

เรียนรู้การพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับคลาวด์

เรียนรู้เพิ่มเติม 

icon_operations

ฝ่ายปฏิบัติการ

เรียนรู้การทำให้แอปพลิเคชัน เครือข่าย และระบบทำงานโดยอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติม 

ตัวเลือกและทรัพยากรการฝึกอบรมเพิ่มเติม

การสัมมนาผ่านเว็บ PartnerCast

การสัมมนาผ่านเว็บ PartnerCast แบบถ่ายทอดสดและมีการโต้ตอบจะสอนคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด โปรแกรม APN และการตลาดต่างๆ ของ AWS การสัมมนาผ่านเว็บออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ที่มีหน้าที่ทางธุรกิจต่างๆ เรียนรู้ที่จะสร้างโอกาสของลูกค้าใหม่ๆ กระชับความสัมพันธ์เชิงวิชาชีพ และพัฒนาความสนใจในการฝึกอบรม

ตารางหลักสูตรประจำภูมิภาค

ตารางหลักสูตรประจำภูมิภาคจะมอบความชัดเจนและตัวเลือกในการลงทะเบียนให้กับหลักสูตรคู่ค้าต่างๆ ภายในภูมิภาคของตน

ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ AWS

หลักสูตรนี้จะให้ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำคัญของ Amazon Web Services (AWS), AWS Partner Network (APN) และคุณค่าหลักทางธุรกิจของ AWS ที่มีต่อคู่ค้า ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้สร้างความรู้และทักษะขั้นพื้นฐานในฐานะคู่ค้า พร้อมทั้งเรียนรู้กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมโซลูชันสำหรับคู่ค้า AWS: แมชชีนเลิร์นนิ่งบน AWS (ด้านเทคนิค)

หลักสูตรนี้จะให้การแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับ Machine Learning ใน AWS หลักสูตรนี้เน้นการใช้ Amazon SageMaker ในการสร้าง ฝึกอบรม และปรับใช้โมเดล Machine Learning (ML) ให้เหมาะสมกับทุกระดับ คุณยังจะได้เรียนรู้วิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ AWS สำหรับคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และการอนุมาน ML สำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ AWS: พื้นฐาน

หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเรื่องความเข้าใจเบื้องต้นของ AWS บริการหลักที่เป็นส่วนประกอบของ AWS และการนำเสนอคุณค่าของธุรกิจหลักที่ส่งมอบให้ลูกค้า โมดูลออนไลน์จะช่วยสร้างรากฐานเพื่อให้กระจายโซลูชัน AWS ให้ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืนยันความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของคุณโดยการทำการประเมินความรู้ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วรับการรับรอง AWS

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค AWS: พื้นฐาน

หลักสูตรนี้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางเทคนิคของการประมวลผลบนระบบคลาวด์ AWS โครงสร้างพื้นฐานระดับโลก บริการ โซลูชันทั่วไป การย้ายระบบ การรักษาความปลอดภัย และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ยืนยันความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของคุณโดยการทำการประเมินความรู้ให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วรับการรับรอง AWS