Amazon Polly

ใช้เสียงมนุษย์คุณภาพสูงที่ฟังเป็นธรรมชาติในภาษาต่างๆ

ใช้งาน 5 ล้านอักขระฟรีต่อเดือนเป็นเวลา 12 เดือน

ด้วย AWS Free Tier

ปรับแต่งและควบคุมเอาต์พุตเสียงพูดที่รองรับคำศัพท์และแท็กภาษามาร์กอัปการสังเคราะห์เสียง (SSML)

บันทึกและเผยแพร่เสียงพูดในรูปแบบมาตรฐาน เช่น MP3 และ OGG

ส่งมอบเสียงและประสบการณ์การสนทนาของผู้ใช้ที่เหมือนจริงโดยมีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ

วิธีการทำงาน

Amazon Polly ใช้เทคโนโลยีดีปเลิร์นนิงในการสังเคราะห์เสียงพูดที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ เพื่อให้คุณสามารถแปลงเอกสารเป็นการพูดบรรยาย ด้วยเสียงที่เหมือนจริงที่หลากหลายในภาษาต่างๆ ใช้ Amazon Polly ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องใช้เสียงในการเปิดใช้งาน

ทำงานอย่างไร

Amazon Polly ใช้เทคโนโลยีดีปเลิร์นนิงในการสังเคราะห์เสียงพูดที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ เพื่อให้คุณสามารถแปลงเอกสารเป็นเสียงพูด Amazon Polly ใช้เสียงที่เหมือนจริงจากหลากหลายภาษาในการสร้างแอปพลิเคชันที่ต้องใช้เสียงในการใช้งาน

กรณีการใช้งาน

สร้างคำพูดในหลากหลายภาษา

เพิ่มคำพูดลงในแอปพลิเคชันที่มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลก เช่น ฟีด RSS, เว็บไซต์ หรือวิดีโอ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสร้างคำพูด »

ดึงดูดลูกค้าด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติ

บันทึกและเล่นเสียงพูดใน Amazon Polly ซ้ำเพื่อแจ้งเตือนผู้โทรผ่านระบบเสียงตอบรับแบบอินเทอร์แอคทีฟหรือแบบอัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงข้อความเป็นเสียงพูด (TTS) แบบนิวรัล »

ปรับรูปแบบการพูด อัตราการพูด ระดับเสียง และความดัง

ใช้ SSML ซึ่งเป็นภาษามาร์กอัปมาตรฐาน W3C แบบ XML ในแอปพลิเคชันสังเคราะห์คำพูด เพื่อรองรับแท็ก SSML ทั่วไปเพื่อการสร้างเป็นวลี การเน้นเสียง และเสียงสูงต่ำ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SSML »

วิธีเริ่มต้น

เริ่มต้นด้วยบัญชีฟรี

นำเสนอการปรับปรุงขั้นสูงด้านคุณภาพเสียงพูด

เรียนรู้วิธีปรับแต่ง Amazon Polly

ทำความเข้าใจวิธีใช้ Amazon Polly ให้ตรงกับความต้องการของคุณ 

พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่กำหนดเอง การสังเคราะห์คำพูด รูปแบบการพูดของผู้ประกาศข่าว และอื่นๆ


สำรวจ AWS เพิ่มเติม