อินสแตนซ์ DB แบบตามความต้องการ

ราคาของการจัดการอินสแตนซ์ DB แบบตามความต้องการช่วยให้คุณชำระเงินสำหรับการจัดการตามแต่ละชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ของคุณทำงานได้โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันระยะยาว

ราคา RDS on Outposts คิดตามค่าธรรมเนียมการจัดการต่อชั่วโมงต่ออินสแตนซ์สำหรับฐานข้อมูลแต่ละแห่งที่ได้รับการจัดการ เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มหนึ่งชั่วโมง หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB เป็นเวลา 30 นาทีแล้วจึงหยุดอินสแตนซ์ดังกล่าว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเป็นหนึ่งชั่วโมงของอินสแตนซ์ DB

  • MySQL
  • PostgreSQL
  • รุ่นเว็บ SQL Server
  • รุ่นมาตรฐาน SQL Server
  • รุ่นองค์กร SQL Server

อินสแตนซ์ Multi-AZ แบบตามความต้องการ

ราคาของการจัดการอินสแตนซ์ DB แบบตามความต้องการช่วยให้คุณชำระเงินสำหรับการจัดการตามแต่ละชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ของคุณทำงานได้โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันระยะยาว

ราคา RDS on Outposts คิดตามค่าธรรมเนียมการจัดการต่อชั่วโมงต่ออินสแตนซ์สำหรับฐานข้อมูลแต่ละแห่งที่ได้รับการจัดการ เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มหนึ่งชั่วโมง หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB เป็นเวลา 30 นาทีแล้วจึงหยุดอินสแตนซ์ดังกล่าว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเป็นหนึ่งชั่วโมงของอินสแตนซ์ DB

  • MySQL
  • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในฐานะการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น Amazon RDS on Outposts จะจัดเตรียมและรักษาการสแตนด์บายใน Outpost ที่แนบมากับ Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ 

  • PostgreSQL
  • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในฐานะการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น Amazon RDS on Outposts จะจัดเตรียมและรักษาการสแตนด์บายใน Outpost ที่แนบมากับ Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ 

ค่าใช้จ่ายพื้นที่เก็บข้อมูลสำรอง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

การคำนวณราคา Amazon RDS on AWS Outposts

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำถามที่พบบ่อย

ไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon RDS ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้