อินสแตนซ์ DB แบบตามความต้องการ

ราคาของการจัดการอินสแตนซ์ DB แบบตามความต้องการช่วยให้คุณชำระเงินสำหรับการจัดการตามแต่ละชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ของคุณทำงานได้โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันระยะยาว

ราคา RDS on Outposts คิดตามค่าธรรมเนียมการจัดการต่อชั่วโมงต่ออินสแตนซ์สำหรับฐานข้อมูลแต่ละแห่งที่ได้รับการจัดการ เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มหนึ่งชั่วโมง หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB เป็นเวลา 30 นาทีแล้วจึงหยุดอินสแตนซ์ดังกล่าว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเป็นหนึ่งชั่วโมงของอินสแตนซ์ DB

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • รุ่นเว็บ SQL Server
 • รุ่นมาตรฐาน SQL Server
 • รุ่นองค์กร SQL Server
 • MySQL
 • PostgreSQL
 • รุ่นเว็บ SQL Server
 • รุ่นมาตรฐาน SQL Server
 • รุ่นองค์กร SQL Server

อินสแตนซ์ Multi-AZ แบบตามความต้องการ

ราคาของการจัดการอินสแตนซ์ DB แบบตามความต้องการช่วยให้คุณชำระเงินสำหรับการจัดการตามแต่ละชั่วโมงที่อินสแตนซ์ DB ของคุณทำงานได้โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันระยะยาว

ราคา RDS on Outposts คิดตามค่าธรรมเนียมการจัดการต่อชั่วโมงต่ออินสแตนซ์สำหรับฐานข้อมูลแต่ละแห่งที่ได้รับการจัดการ เศษเวลาไม่ถึงชั่วโมงที่ใช้อินสแตนซ์ DB จะคิดค่าบริการเป็นส่วนเพิ่มหนึ่งชั่วโมง หลังจากการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เรียกเก็บค่าบริการได้ เช่น การสร้าง การเริ่ม หรือการแก้ไขคลาสอินสแตนซ์ DB ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB เป็นเวลา 30 นาทีแล้วจึงหยุดอินสแตนซ์ดังกล่าว ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณเป็นหนึ่งชั่วโมงของอินสแตนซ์ DB

 • MySQL
 • PostgreSQL
 • MySQL
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในฐานะการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น Amazon RDS on Outposts จะจัดเตรียมและรักษาการสแตนด์บายใน Outpost ที่แนบมากับ Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ 

 • PostgreSQL
 • เมื่อคุณเรียกใช้อินสแตนซ์ DB ในฐานะการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ เพื่อความคงทนและความพร้อมใช้งานของข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น Amazon RDS on Outposts จะจัดเตรียมและรักษาการสแตนด์บายใน Outpost ที่แนบมากับ Availability Zone ต่างๆ เพื่อการย้ายโหนดเมื่อเกิดข้อผิดพลาดโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่วางแผนไว้หรือไม่ได้วางแผนไว้ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งใช้งานแบบ Multi-AZ 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

การคำนวณราคา Amazon RDS on AWS Outposts

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

Standard Product Icons (Features) Squid Ink
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคำถามที่พบบ่อย

ไปที่หน้าคำถามที่พบบ่อย

เรียนรู้เพิ่มเติม 
Sign up for a free account
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
Standard Product Icons (Start Building) Squid Ink
เริ่มต้นสร้างใน Console

เริ่มต้นสร้างด้วย Amazon RDS ใน AWS Management Console

ลงชื่อเข้าใช้