ค่าบริการ Amazon Rekognition Image

Amazon Rekognition Image ช่วยให้เพิ่มการวิเคราะห์ภาพไปยังแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายดายโดยใช้เทคโนโลยีดีปเลิร์นนิงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วและปรับขนาดได้มากซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิงเพื่อใช้งาน Amazon Rekognition Image ให้คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ Amazon Rekognition Image มีค่าใช้จ่ายด้วยกันสองประเภท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ภาพและค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า

การวิเคราะห์ภาพ: Amazon Rekognition Image เรียกเก็บเงินคุณทุกครั้งที่คุณวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้ API ของเรา การเรียกใช้ API หลายรายการกับภาพเดียวนับเป็นการประมวลผลหลายภาพ การใช้งานจะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามโมเดลค่าบริการเป็นลำดับขั้นที่ยึดตามปริมาณของภาพที่ประมวลผลต่อเดือน Amazon Rekognition Image API แบ่งประเภทออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ซึ่งจะมีค่าบริการที่แตกต่างกัน

กลุ่มที่ 1: AssociateFaces, CompareFaces, DisassociateFaces, IndexFaces, SearchFacesbyImage, SearchFaces, SearchUsersByImage, SearchUsers
กลุ่มที่ 2: DetectFaces, DetectModerationLabels, DetectLabels, DetectText, RecognizeCelebrities, DetectProtectiveEquipment API

นอกเหนือจาก API ที่ระบุไว้ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ข้างต้นแล้ว Amazon Rekognition Image ยังรองรับคุณสมบัติภาพ ซึ่งมีการคิดราคาแบบแยกต่างหากจากกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า:: หากต้องการเปิดใช้งานการค้นหาใบหน้าและผู้ใช้ คุณจะต้องจัดเก็บที่เก็บข้อมูลของวัตถุข้อมูลเมตาของใบหน้า (เวกเตอร์ใบหน้าและเวกเตอร์ผู้ใช้) ซึ่ง Amazon Rekognition สามารถค้นหาการจับคู่ได้ ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Image ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี ช่วง Free Tier มีระยะเวลา 12 เดือน

การวิเคราะห์ภาพ: ในช่วง Free Tier คุณสามารถวิเคราะห์ภาพได้ฟรีถึง 5,000 ภาพต่อเดือน ใน API กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 Free Tier ไม่พร้อมให้บริการสำหรับคุณสมบัติภาพ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า: ในช่วง Free Tier คุณสามารถจัดเก็บวัตถุเวกเตอร์ใบหน้าได้ 1,000 ชิ้นและวัตถุเวกเตอร์ผู้ใช้ 1,000 ชิ้นต่อเดือนได้ฟรี

ตารางราคา

การวิเคราะห์ภาพ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า

ตัวอย่างค่าบริการ

ตัวอย่างค่าบริการ 1 – การตรวจจับป้ายกำกับพื้นฐาน

สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์ภาพ 2.5 ล้านภาพต่อเดือนที่ต้องใช้การตรวจจับป้ายกำกับ คุณจะต้องใช้ DetectLabels API ของ Amazon Rekognition เพื่อวิเคราะห์ภาพ 2.5 ล้านภาพเหล่านี้

จำนวนภาพทั้งหมดที่ประมวลผลด้วย API กลุ่มที่ 2 (DetectLabels) เท่ากับ 2.5 ล้านภาพ

ค่าใช้จ่ายของการประมวลผลภาพ 2.5 ล้านภาพด้วย API กลุ่มที่ 2

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรก

0.0010 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ X 0.0010 USD/ภาพ = 1,000 USD

1.5 ล้านภาพถัดไป

0.0008 USD ต่อภาพ

1,500,000 ภาพ X 0.0008 USD/ภาพ = 1,200 USD

    ทั้งหมด: 2,200 USD
ตัวอย่างค่าบริการที่ 2 - คุณสมบัติภาพ

สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์ภาพ 2.5 ล้านภาพต่อเดือนที่ต้องใช้คุณสมบัติภาพสำหรับคุณภาพของภาพและการตรวจจับสีที่โดดเด่น คุณจะต้องใช้ DetectLabels API ของ Amazon Rekognition โดยใช้ IMAGE_PROPERTIES เป็นพารามิเตอร์อินพุตเท่านั้น เพื่อวิเคราะห์ภาพ 2.5 ล้านภาพเหล่านี้

จำนวนภาพทั้งหมดที่ประมวลผลด้วยคุณสมบัติภาพเท่ากับ 2.5 ล้านภาพ

ค่าใช้จ่ายของการประมวลผล 2.5 ล้านภาพด้วยคุณสมบัติภาพ


ประเภทค่าใช้จ่าย

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรก

0.00075 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ X 0.00075 USD/ภาพ = 750 USD

1.5 ล้านภาพถัดไป

0.0006 USD ต่อภาพ

1,500,000 ภาพ X 0.0006 USD/ภาพ = 900 USD
    ทั้งหมด: 1,650 USD
ตัวอย่างค่าบริการที่ 3 – การตรวจจับป้ายกำกับและคุณสมบัติภาพ

สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์ภาพ 1 ล้านภาพต่อเดือนที่ต้องใช้การตรวจจับป้ายกำกับและคุณสมบัติภาพพร้อมกัน คุณจะต้องใช้ DetectLabels API ของ Amazon Rekognition โดยใช้ทั้ง GENERAL_LABEL และ IMAGE_PROPERTIES เพื่อวิเคราะห์ภาพ 1 ล้านภาพเหล่านี้

เนื่องจากภาพต้องได้รับการประมวลผลโดยใช้ทั้ง DetectLabels API และคุณสมบัติภาพ คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการสำหรับทั้ง DetectLabels API และคุณสมบัติภาพ

จำนวนภาพทั้งหมดที่ประมวลผล:

  • 1 ล้านภาพสำหรับ DetectLabels API (พารามิเตอร์อินพุต GENERAL_LABEL)
  • 1 ล้านภาพสำหรับคุณสมบัติภาพ (พารามิเตอร์อินพุต IMAGE_PROPERTIES)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะได้รับการคำนวณดังนี้:

API ประเภทค่าใช้จ่าย ค่าบริการ ค่าใช้งาน
DetectLabels API (GENERAL_LABEL) 1 ล้านภาพแรก 0.001 USD ต่อภาพ 1,000,000 ภาพ X 0.001 USD/ภาพ = 1,000 USD
คุณสมบัติภาพ 1 ล้านภาพแรก 0.00075 USD ต่อภาพ 1,000,000 ภาพ X 0.00075 USD/ภาพ = 750 USD
      ทั้งหมด: 1,750 USD
ตัวอย่างค่าบริการที่ 4 – API และการค้นหาใบหน้าหลายรายการ

สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์ภาพ 3 ล้านภาพโดยใช้ DetectLabels API หลังจากนั้น ในเดือนเดียวกัน คุณจะสร้างคอลเลกชัน 1 ล้านใบหน้าโดยใช้ IndexFaces API รันการเรียก AssociateFaces API 500,000 ครั้งเพื่อกำหนด 2 ใบหน้าให้กับผู้ใช้แต่ละคน และทำการค้นหา 2.5 ล้านครั้งในคอลเลกชันโดยใช้ SearchUsersbyImage API

จำนวนรูปภาพทั้งหมดที่ประมวลผลด้วยกลุ่มที่ 1 API (IndexFaces, AssociateFaces, SearchUsersbyImage) เท่ากับ 4 ล้านภาพ

จำนวนภาพทั้งหมดที่ประมวลผลด้วย API กลุ่มที่ 2 (DetectLabels) เท่ากับ 3 ล้านภาพ

ค่าใช้จ่ายของการประมวลผลภาพ 4 ล้านภาพด้วย API กลุ่มที่ 1

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรก

0.0010 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ X 0.0010 USD/ภาพ = 1,000 USD

3 ล้านภาพถัดไป 

0.0008 USD ต่อภาพ

3,000,000 ภาพ X 0.0008/ภาพ = 2,400 USD

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า = 1 ล้านเวกเตอร์ใบหน้า x 0.00001 USD/เวกเตอร์ใบหน้าต่อเดือน + เวกเตอร์ผู้ใช้ 500,000 ราย x 0.00001 USD/เวกเตอร์ผู้ใช้ต่อเดือน = 15 USD

ค่าใช้จ่ายของการประมวลผลภาพ 3 ล้านภาพด้วย API กลุ่มที่ 2

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรก

0.0010 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ X 0.0010 USD/ภาพ = 1,000 USD

3 ล้านภาพถัดไป 

0.0008 USD ต่อภาพ

2,000,000 ภาพ X 0.0008/ภาพ = 1,600 USD

    ทั้งหมด: 2,600 USD

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = 3,400 USD + 15 USD + 2,600 USD = 6015 USD

ตัวอย่างค่าบริการที่ 5 – API หลายรายการ

สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณสร้างคอลเลกชันใบหน้า 10 ล้านรายการและผู้ใช้ 2 ล้านรายการ หลังจากนั้น ในเดือนเดียวกัน คุณค้นหาผู้ใช้ 55 ล้านคนในคอลเลกชันที่คุณสร้างขึ้น และลบคอลเลกชันออกหลังจากผ่านไป 15 วัน หลังจากนั้น คุณวิเคราะห์ภาพ 40 ล้านภาพเพื่อตรวจจับป้ายกำกับและแยกข้อความออกจากภาพ

ในสถานการณ์สมมตินี้ ขั้นแรกคุณเรียกใช้ IndexFaces API 10 ล้านครั้งเพื่อสร้างคอลเลกชันใบหน้า เรียกใช้ AssociateFaces API 2 ล้านครั้งเพื่อกำหนด 5 ใบหน้าให้กับผู้ใช้แต่ละราย และเรียกใช้ SearchUsers API 55 ล้านครั้งเพื่อทำการค้นหา หลังจากนั้น คุณเรียกใช้ DetectLabels API 40 ล้านครั้งเพื่อตรวจจับป้ายกำกับ และเรียกใช้ DetectText API 40 ล้านครั้งเพื่อแยกข้อความ

จำนวนภาพทั้งหมดที่ประมวลผลด้วย API ในกลุ่มที่ 1 (IndexFaces, AssociateFaces, SearchUsers) คือ 67 ล้านภาพ

จำนวนภาพทั้งหมดที่ประมวลผลด้วย API ในกลุ่มที่ 2 (DetectLabels, DetectText) เท่ากับ 80 ล้านภาพ

ค่าใช้จ่ายของการประมวลผลภาพ 65 ล้านภาพด้วย API กลุ่มที่ 1

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรก

0.0010 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ X 0.0010 USD/ภาพ = 1,000 USD

4 ล้านภาพถัดไป 

0.0008 USD ต่อภาพ

4,000,000 ภาพ X 0.0008/ภาพ = 3,200 USD

30 ล้านภาพถัดไป 

0.0006 USD ต่อภาพ

30,000,000 ภาพ X 0.0006/ภาพ = 18,000 USD

32 ล้านภาพถัดไป 

0.0004 USD ต่อภาพ

32,000,000 ภาพ X 0.0004/ภาพ= 12,800 USD

    รวมทั้งหมด: 35,000 USD

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า = 10 ล้านเวกเตอร์ใบหน้า x 0.00001 USD/เวกเตอร์ใบหน้าต่อเดือน + เวกเตอร์ผู้ใช้ 2 ล้านราย x 0.00001 USD/เวกเตอร์ผู้ใช้ต่อเดือน x 0.5 เดือน = 60 USD

1 ล้านเวกเตอร์ใบหน้า x 0.00001 USD/เวกเตอร์ใบหน้าต่อเดือน + 500,000 เวกเตอร์ผู้ใช้ x 0.00001 USD/เวกเตอร์ผู้ใช้ต่อเดือน = 15 USD

ค่าใช้จ่ายของการประมวลผลภาพ 80 ล้านภาพด้วย API กลุ่มที่ 2

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

1 ล้านภาพแรก

0.0010 USD ต่อภาพ

1,000,000 ภาพ X 0.0010 USD/ภาพ = 1,000 USD

4 ล้านภาพถัดไป 

0.0008 USD ต่อภาพ

4,000,000 ภาพ X 0.0008/ภาพ = 3,200 USD

30 ล้านภาพถัดไป 

0.0006 USD ต่อภาพ

30,000,000 ภาพ X 0.0006/ภาพ = 18,000 USD

45 ล้านภาพถัดไป 

0.00025 USD ต่อภาพ

45,000,000 ภาพ X 0.00025/ภาพ = 11,250 USD

    ทั้งหมด: 33,450 USD

ค่าใช้จ่ายโดยรวม = 35,000 USD + 60 USD + 33,450 USD = 68,510 USD

ค่าบริการ Amazon Rekognition Video

Amazon Rekognition Video รองรับทั้งการวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บไว้และเหตุการณ์ในการสตรีมวิดีโอแบบเรียลไทม์ Amazon Rekognition Video ให้คุณชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีทรัพยากรที่จะต้องจัดหา และไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นตํ่า

เหตุการณ์ในการสตรีมวิดีโอของ Amazon Rekognition จะประมวลผลวิดีโอจาก Kinesis Video Streams ใหม่หรือที่มีอยู่ โดย Rekognition จะเริ่มประมวลผลสตรีม Kinesis Video เมื่อคุณส่งการแจ้งเตือนถึงเราเพื่อเริ่มการวิเคราะห์วิดีโอเท่านั้น และสามารถวิเคราะห์วิดีโอได้สูงสุด 120 วินาทีต่อเหตุการณ์ คุณชำระค่าบริการเฉพาะจำนวนวิดีโอที่ประมวลผลโดย Amazon Rekognition เท่านั้น หมายเหตุ: คุณจะต้องชำระค่าบริการแยกต่างหากสำหรับบริการ Amazon Kinesis Video Streams

การวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บของ Amazon Rekognition จะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณสำหรับวิดีโอที่ได้รับการวิเคราะห์จาก Amazon S3 เมื่อมีการเรียกใช้ API หลายรายการในส่วนเดียวกันของวิดีโอ ระบบจะเรียกเก็บค่าบริการจากคุณแยกต่างหากสำหรับ API แต่ละรายการ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า: หากต้องการเปิดใช้งานการค้นหาใบหน้า คุณจะต้องจัดเก็บที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้าที่ Amazon Rekognition สามารถค้นหาเพื่อจับคู่ได้ ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

ตารางค่าบริการ

Streaming Video Events

การวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บ

การวิเคราะห์สื่อ

พื้นที่จัดเก็บ

คุณสมบัติ ค่าบริการ

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลเมตาของใบหน้า

0.00001 USD/ข้อมูลเมตาของใบหน้าต่อเดือน

**ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บจะคิดเป็นรายเดือนและคิดตามส่วนสำหรับส่วนที่ไม่เต็มเดือน

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Video ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย Free Tier ใช้เวลา 12 เดือนและช่วยให้คุณวิเคราะห์ 1,000 วิดีโอต่อเดือนได้ฟรี Amazon Rekognition Video Free Tier ครอบคลุมการตรวจจับป้าย การกลั่นกรองเนื้อหา การตรวจจับใบหน้า การค้นหาใบหน้า การจดจำคนดัง การตรวจจับข้อความ และการเก็บรวบรวมเส้นทางของบุคคล

ตัวอย่างค่าบริการ

Streaming Video Events

ตัวอย่างที่ 1 - กล้องภายในบ้านที่เชื่อมต่อถึงกันประมวลผลการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของการสตรีมวิดีโอสำหรับการตรวจจับบุคคล สัตว์เลี้ยง และบรรจุภัณฑ์

เรามาลองสมมติว่าคุณเป็นผู้ให้บริการกล้องภายในบ้านที่เชื่อมต่อถึงกันและมีผู้ใช้ 1,000 ราย ผู้ใช้แต่ละรายมีกล้องหนึ่งตัวในบ้านที่จะสตรีมวิดีโอเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหว เรามาลองสมมติว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้ใช้จะมีเหตุการณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 7 รายการต่อกล้องหนึ่งตัวต่อวัน โดยในแต่ละเหตุการณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ผู้ให้บริการจะสตรีมวิดีโอ 10 วินาทีไปยัง Amazon Rekognition Streaming Video Events

ค่าบริการรายเดือน:
เรามาลองสมมติว่า AWS Region ที่ผู้ใช้ 1,000 รายนี้ใช้งานคือสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก โดยในแต่ละเหตุการณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เรามาลองสมมติว่ามีการประมวลผลวิดีโอ 10 วินาทีซึ่งเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวในภายหลัง เพื่อวิเคราะห์ว่ามีบุคคล สัตว์เลี้ยง หรือบรรจุภัณฑ์ในคลิปวิดีโอดังกล่าวหรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลวิดีโอหนึ่งนาทีจะอยู่ที่ 0.00817 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดจะได้รับการคำนวณดังนี้:
นาทีของวิดีโอที่ประมวลผลต่อผู้ใช้ (โดยผู้ใช้แต่ละคนมีกล้องหนึ่งตัว) = 10 วินาที * 7 เหตุการณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวต่อกล้องต่อวัน * 30 วันในหนึ่งเดือน / 60 = 35 นาทีของวิดีโอที่ประมวลผลต่อผู้ใช้ต่อเดือน

จำนวนนาทีทั้งหมดของวิดีโอที่ประมวลผลสำหรับผู้ใช้ 1,000 คน = 35 * 1,000 = 35,000 นาที

คุณสมบัติ

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

การตรวจจับป้าย

0.00817 USD/นาที

35,000 นาทีต่อเดือน * 0.00817 USD/นาที = 285.95 USD (ต่อเนื่อง)

ตัวอย่างที่ 2 - บริการติดตามตรวจสอบวิดีโอสำหรับอาคารโดยใช้ Streaming Video Events ของ Rekognition สำหรับการตรวจจับบุคคล

เรามาลองสมมติว่าคุณให้บริการติดตามตรวจสอบวิดีโอระดับมืออาชีพสำหรับอาคารที่พักอาศัยที่มีกล้อง 2,000 ตัว โดยกล้องแต่ละตัวจะเริ่มสตรีมวิดีโอไปยัง Rekognition เป็นเวลา 10 วินาทีต่อเหตุการณ์ซึ่งเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวในภายหลัง เรามาลองสมมติว่าโดยเฉลี่ยแล้วจะมีเหตุการณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว 20 รายการต่อกล้องหนึ่งตัวต่อวัน

ค่าบริการรายเดือน:
เรามาลองสมมติว่า AWS Region ที่กล้อง 2,000 ตัวนี้ใช้งานคือสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก โดยในแต่ละเหตุการณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว เรามาลองสมมติว่ามีการประมวลผลวิดีโอ 10 วินาทีซึ่งเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวในภายหลัง เพื่อวิเคราะห์ว่ามีบุคคลในคลิปวิดีโอดังกล่าวหรือไม่ ค่าใช้จ่ายในการประมวลผลวิดีโอหนึ่งนาทีจะอยู่ที่ 0.00817 USD

ค่าบริการรายเดือนทั้งหมดจะได้รับการคำนวณดังนี้:
นาทีของวิดีโอที่ประมวลผลต่อผู้ใช้ (โดยผู้ใช้แต่ละคนมีกล้องหนึ่งตัว) = 10 วินาที * 20 เหตุการณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวต่อกล้องต่อวัน * 30 วันในหนึ่งเดือน / 60 = 100 นาทีของวิดีโอที่ประมวลผลต่อกล้องต่อเดือน

จำนวนนาทีทั้งหมดของวิดีโอที่ประมวลผลสำหรับผู้ใช้ 2,000 คน = 100 * 2,000 = 200,000 นาที

คุณสมบัติ

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

การตรวจจับป้าย

0.00817 USD/นาที

200,000 นาทีต่อเดือน * 0.00817 USD/นาที = 1,634 USD (ต่อเนื่อง)

การวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บ

ตัวอย่างที่ 3 - การตรวจจับป้าย การตรวจจับช็อต และการกลั่นกรองเนื้อหาผ่านการวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บ

เรามาลองสมมติว่าในแต่ละเดือนแอปพลิเคชันของคุณวิเคราะห์วิดีโอที่จัดเก็บไว้เป็นเวลา 100,000 นาทีใน Amazon S3 ผ่านการตรวจจับป้ายและการตรวจจับช็อต และ 50,000 นาทีผ่านการกลั่นกรองเนื้อหาใน us-east-1 AWS Region

คุณสมบัติ

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

การตรวจจับป้าย

0.10 USD/นาที

100,000 นาที/เดือน X 0.10 USD/นาที = 10,000 USD/เดือน (ต่อเนื่อง)

การตรวจจับช็อต

0.05 USD/นาที

100,000 นาที/เดือน X 0.05 USD/นาที = 5,000 USD/เดือน (ต่อเนื่อง)

การกลั่นกรองเนื้อหา

0.10 USD/นาที

50,000 นาที/เดือน X 0.10 USD/นาที = 5,000 USD/เดือน (ต่อเนื่อง)

ค่าบริการ Amazon Rekognition Custom Labels

Amazon Rekognition Custom Labels ทำให้คุณสามารถระบุวัตถุและสถานที่ในรูปภาพที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของคุณได้ การใช้งาน Rekognition Custom Labels มีราคา 2 ประเภท

ชั่วโมงการฝึกอบรม
การฝึกฝนที่จำเป็นสำหรับการสร้างโมเดลแบบกำหนดเองด้วย Amazon Rekognition Custom Labels นั้นมีค่าใช้จ่ายต่อขั่วโมง Amazon Rekognition Custom Labels อาจเรียกใช้การประมวลผลหลายรายการไปพร้อมกับการฝึกฝนโมเดลของคุณได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนชั่วโมงที่มีการเรียกเก็บเงินนั้นอาจจะมากกว่าจำนวนชั่วโมงในการฝึกฝนโมเดลที่ใช้จริง จำนวนชั่วโมงที่จำเป็นสำหรับการฝึกฝนโมเดลของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จำนวนของภาพและจำนวนของป้ายในชุดการฝึกฝน และประเภทของอัลกอริทึมแมชชีนเลิร์นนิงที่ใช้ในการฝึกฝนโมเดล โดยปกติแล้ว โมเดลกว่า 90% มักใช้เวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงในการฝึกฝน โมเดลที่ใช้เวลาฝึกฝนมากกว่า 72 ชั่วโมงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหากการฝึกฝนของคุณถูกยกเลิก

เช่น สมมติว่าการฝึกฝนของคุณเริ่มต้นเวลา 16.00 น. และสิ้นสุดเวลา 20.30 น. และ Amazon Rekognition Custom Labels ใช้ทรัพยากรสองอย่างพร้อมกันเพื่อฝึกฝนโมเดลของคุณให้เร็วยิ่งขึ้น จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมทั้งหมดของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 9 ชั่วโมง (เวลาที่ผ่านไป 4.5 ชั่วโมง x 2 ทรัพยากร)

ชั่วโมงการอนุมาน
มีค่าใช้จ่ายสำหรับแต่ละชั่วโมงโมเดลที่กำหนดเองซึ่งผ่านการฝึกอบรมของคุณพร้อมที่จะประมวลผลรูปภาพ จำนวนรูปภาพที่คุณสามารถประมวลผลได้ในหนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดของรูปภาพที่ประมวลผลและความซับซ้อนของโมเดลที่กำหนดเอง Amazon Rekognition Custom Labels ช่วยให้คุณเรียกใช้การประมวลผลหลายรายการไปพร้อมกับการประมวลผลรูปภาพได้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนชั่วโมงที่เรียกเก็บเงินอาจมากกว่าจำนวนชั่วโมงที่ผ่านไปที่ใช้จริงเพื่อฝึกอบรมโมเดลแบบกำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณเริ่มต้นการอนุมานด้วยโมเดลที่กำหนดเองเวลา 14.00 น. และสิ้นสุดในเวลา 17.00 น. และคุณเลือกที่จะจัดหาทรัพยากรสองอย่างพร้อมกันเพื่อประมวลผลภาพ จำนวนชั่วโมงการอนุมานทั้งหมดของคุณจะถูกเรียกเก็บเงินเป็น 6 ชั่วโมง (เวลาที่ผ่านไป 3 ชั่วโมง x 2 ทรัพยากร)

หากคุณคาดว่าจะประมวลผลภาพเป็นชุด (เช่น วันละครั้ง หรือสัปดาห์ หรือตามเวลาที่กำหนดในระหว่างวัน) คุณควรจัดเตรียมโมเดลที่กำหนดเองของคุณตามเวลาที่กำหนดประมวลผลภาพทั้งหมด แล้วยกเลิกการจัดสรรทรัพยากรของคุณ หากไม่ลดการใช้ทรัพยากร คุณจะถูกเรียกเก็บเงินต่อไปแม้ว่าจะไม่มีการประมวลผลภาพก็ตาม

Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Custom Labels ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier ได้ฟรี Free Tier ใช้เวลา 3 เดือนและมีชั่วโมงฟรี 10 ชั่วโมงต่อเดือน และ 4ชั่วโมงการอนุมานต่อเดือน

ตารางค่าบริการ

ตัวอย่างค่าบริการ

ตัวอย่างค่าบริการ 1 – Image Labeling สำหรับเว็บไซต์

สมมติว่าคุณเป็นเว็บไซต์สำหรับวันหยุดออนไลน์ และต้องการให้ลูกค้าค้นหาที่พักของคุณได้ง่ายขึ้น คุณได้ระบุป้ายกำกับที่เกี่ยวข้องหลายรายการ (โต๊ะบิลเลียด ห้องอาหาร หันหน้าหามหาสมุทร อื่นๆ) และต้องการฝึกโมเดลแบบกำหนดเองเพื่อค้นหาคุณสมบัติเหล่านี้ในภาพของคุณ สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 10.2 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลแบบกำหนดเอง และลองสมมติว่าคุณต้องการชั่วโมงการอนุมาน 0.5 ชั่วโมงต่อวันเพื่อประมวลผลรูปภาพที่เว็บไซต์ได้รับ

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 10.2 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

10.2 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 10.20 USD (ครั้งเดียว)

0.5 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

 

0.5 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 2.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

ตัวอย่างค่าบริการ 2 – การระบุส่วนต่างๆ ในสถานที่ผลิต

สมมติว่าคุณเป็นผู้ผลิตและต้องการระบุชิ้นส่วนเครื่องจักรเฉพาะตามที่ส่งผ่านไลน์ประกอบ คุณจับภาพชิ้นส่วนเครื่องจักรต่าง ๆ ตลอดทั้งวันทำการ สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 11 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลของคุณ

เนื่องจากคุณมีสตรีมภาพที่สม่ำเสมอตลอดทั้งวัน โมเดลของคุณต้องทำงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 17.00 น. รวมเป็น 8 ชั่วโมงในแต่ละวัน

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 11 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

11 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 11.00 USD (ครั้งเดียว)

8 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

 

8 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 32.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

ตัวอย่างค่าบริการ 3 – การวิเคราะห์ Influencer

สมมติว่าคุณเป็นหน่วยงานการตลาดโซเชียลมีเดียเฝ้าดู Influencer หลายแสนคนเพื่อระบุ Influencer ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของคุณอย่างถูกต้องและรวดเร็ว คุณประมวลผลรูปภาพ Influencer 450,000 ภาพต่อวันซึ่งดึงมาจากช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ และเรียกใช้ผ่านโมเดลป้ายกำกับที่คุณกำหนดเอง สมมติว่าการประมวลผล 440,000 ภาพต่อวันต้องใช้การอนุมาน 44 ชั่วโมงต่อวัน สมมติว่าคุณใช้เวลาฝึกอบรม 9 ชั่วโมงเพื่อฝึกอบรมโมเดลของคุณ

ด้วยปริมาณ 440,000 ภาพต่อวัน คุณจะต้องใช้ทรัพยากรการอนุมานอย่างน้อยสองแบบพร้อมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

ชั่วโมงฝึกอบรม 9 ชั่วโมง

1 USD ต่อชั่วโมง

9 ชั่วโมง x 1 USD/ชั่วโมง = 9.00 USD (ครั้งเดียว)

44 ชั่วโมงการอนุมาน/วัน

4 USD ต่อชั่วโมง

44 ชั่วโมง/วัน x 4 USD/ชั่วโมง= 180.00 USD/วัน (ต่อเนื่อง)

ค่าบริการ Amazon Rekognition Face Liveness

Amazon Rekognition Face Liveness จะตรวจสอบยืนยันเพื่อให้เฉพาะผู้ใช้จริงเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบริการของคุณได้ ไม่ใช่ผู้ไม่หวังดีที่ใช้การปลอมแปลง Face Liveness จะวิเคราะห์วิดีโอเซลฟี่สั้นๆ เพื่อตรวจหาการปลอมแปลงที่แสดงในกล้อง เช่น ภาพถ่ายที่พิมพ์ออกมา ภาพถ่ายดิจิทัล วิดีโอดิจิทัล หรือหน้ากาก 3 มิติ ตลอดจนการปลอมแปลงที่เลี่ยงผ่านกล้อง เช่น วิดีโอที่บันทึกไว้ล่วงหน้าหรือวิดีโอ Deepfake Face Liveness เป็นคุณสมบัติที่มีการจัดการเต็มรูปแบบซึ่งสามารถเพิ่มลงในเว็บ React, iOS ดั้งเดิม และแอปพลิเคชัน Android ดั้งเดิมที่ทำงานบนอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่มีกล้องด้านหน้าได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การปรับใช้เฉพาะฮาร์ดแวร์ หรือแมชชีนเลิร์นนิง คุณลักษณะนี้จะขยายขนาดขึ้นหรือลงโดยอัตโนมัติตามความต้องการ และคุณจะถูกเรียบเก็บค่าบริการเฉพาะการตรวจสอบ Face Liveness เท่านั้น

ตารางค่าบริการ

ตัวอย่างค่าบริการ

ตัวอย่างค่าบริการ 1 - ค่าบริการการตรวจสอบ Face Liveness สำหรับการตรวจสอบ 400,000 ครั้งต่อเดือน

สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณดำเนินการตรวจสอบ Liveness 400,000 รายการในหนึ่งเดือน และคุณใช้ AWS Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สำหรับการตรวจสอบเหล่านี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ 500,000 ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะเท่ากับ 0.015 USD ต่อการตรวจสอบ
การตรวจสอบที่ดำเนินการทั้งหมด = 400,000 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน = 0.015 USD * 400,000 = 6,000 USD

ตัวอย่างค่าบริการ 2 - ค่าบริการการตรวจสอบ Face Liveness สำหรับการตรวจสอบ 1 ล้านครั้งต่อเดือน

สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณดำเนินการตรวจสอบ Liveness 1 ล้านรายการในหนึ่งเดือน และคุณใช้ AWS Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สำหรับการตรวจสอบเหล่านี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ 500,000 ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะเท่ากับ 0.015 USD ต่อการตรวจสอบ และการตรวจสอบ 500,000 ครั้งถัดไปจะเท่ากับ 0.0125 USD ต่อการตรวจสอบ
การตรวจสอบที่ดำเนินการทั้งหมด = 1,000,000 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน = 0.015 USD * 500,000 + 0.0125 USD * 500,000 = 13,750 USD

ตัวอย่างค่าบริการ 3 - ค่าบริการการตรวจสอบ Face Liveness สำหรับการตรวจสอบ 4.5 ล้านครั้งต่อเดือน

สมมติว่าแอปพลิเคชันของคุณดำเนินการตรวจสอบ Liveness 4.5 ล้านรายการในหนึ่งเดือน และคุณใช้ AWS Region สหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สำหรับการตรวจสอบเหล่านี้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจสอบ 500,000 ครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) จะเท่ากับ 0.015 USD ต่อการตรวจสอบ และสำหรับการตรวจสอบอีก 2.5 ล้านครั้งถัดไปคือ 0.0125 USD ต่อการตรวจสอบ และสำหรับการตรวจสอบสุดท้ายอีก 1.5 ล้านครั้งคือ 0.010 USD ต่อการตรวจสอบ

การตรวจสอบที่ดำเนินการทั้งหมด = 4,500,000 ครั้ง
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อเดือน = 0.015 USD * 500,000 + 0.0125 USD * 2,500,000 + 0.01 USD * 1,500,000 = 53,750 USD

ค่าบริการ Amazon Rekognition Custom Moderation

Amazon Rekognition Custom Moderation ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มความแม่นยำของโมเดลดีปเลิร์นนิงของการกลั่นกรองได้ คุณสามารถฝึกอะแดปเตอร์แบบกำหนดเองด้วยรูปภาพที่มีคำอธิบายประกอบน้อยที่สุดได้ 20 ภาพ และมีความแม่นยำมากขึ้นสำหรับงานวิเคราะห์รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับกรณีการใช้งานของคุณโดยเฉพาะ โดยไม่จำเป็นต้องมีการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การปรับใช้เฉพาะฮาร์ดแวร์ หรือแมชชีนเลิร์นนิง

วิธีการสร้างและใช้อะแดปเตอร์ คุณจะต้อง:

  1. ฝึกอะแดปเตอร์ของคุณด้วยรูปภาพที่มีคําอธิบายประกอบ
  2. ใช้อะแดปเตอร์ของคุณโดยระบุ AdapterID เฉพาะให้กับ DetectModerationLabels API เพื่อการอนุมาน

ค่าใช้จ่ายในการฝึก
ฝึกที่จำเป็นในการสร้างอะแดปเตอร์ด้วย Amazon Rekognition Custom Moderation นั้นมีค่าใช้จ่ายเป็นนาที Amazon Rekognition Custom Moderation อาจเรียกใช้ทรัพยากรการประมวลผลหลายรายการพร้อมกันเพื่อฝึกอะแดปเตอร์ของคุณให้เร็วขึ้น ซึ่งหมายความว่าจำนวนนาทีที่เรียกเก็บเงินอาจมากกว่าจำนวนนาทีที่ผ่านไปจริงที่ใช้ในการฝึกอะแดปเตอร์ จำนวนนาทีในการฝึกที่จำเป็นในการฝึกอะแดปเตอร์ของคุณจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น จำนวนรูปภาพและจำนวนป้ายกำกับในชุดการฝึก โดยปกติแล้ว อะแดปเตอร์กว่า 90% มักใช้เวลาไม่ถึง 60 นาทีในการฝึก และคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหากการฝึกของคุณถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าการฝึกของคุณเริ่มเวลา 16.00 น. และสิ้นสุดในเวลา 16.35 น. และ Amazon Rekognition Custom Moderation ใช้ทรัพยากรเดียวในการฝึกอะแดปเตอร์ของคุณ จํานวนนาทีในการฝึกทั้งหมดที่เรียกเก็บเงินคือ 35 นาที (เวลาที่ผ่านไป 35 นาที x 1 ทรัพยากร)

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon Rekognition Custom Moderation ได้ฟรี โดยเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier Free Tier มีระยะเวลา 3 เดือนและมีชั่วโมงในการฝึกฟรี 10 ชั่วโมงต่อเดือนเพื่อฝึกอะแดปเตอร์การกลั่นกรองแบบกำหนดเองหรือโมเดลป้ายกำกับแบบกำหนดเอง

ค่าใช้จ่ายในการอนุมาน
คุณจะถูกเรียกเก็บเงินทุกครั้งที่คุณวิเคราะห์รูปภาพโดยใช้อะแดปเตอร์การกลั่นกรองแบบกำหนดเอง ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ การใช้งานจะมีการเรียกเก็บค่าบริการตามโมเดลค่าบริการเป็นลำดับขั้นที่ยึดตามปริมาณของภาพที่ประมวลผลต่อเดือน 

ตารางราคา

ตัวอย่างค่าบริการ

ตัวอย่างราคา 1 - อะแดปเตอร์การกลั่นกรองแบบกำหนดเองสำหรับรูปภาพ 10 ล้านภาพต่อเดือน

สมมติว่าคุณใช้เวลาทั้งหมด 30 นาทีในการฝึกอะแดปเตอร์ของคุณ คุณวิเคราะห์รูปภาพ 10 ล้านภาพต่อเดือนด้วย Amazon Rekognition DetectModerationLabels API โดยใช้อะแดปเตอร์ของคุณที่ผ่านการฝึกแล้ว คุณใช้รีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สำหรับการดำเนินการนี้

จำนวนรูปภาพทั้งหมดที่ประมวลผลด้วยอะแดปเตอร์การกลั่นกรองแบบกำหนดเองคือ 10 ล้านภาพ และเวลาในการฝึกอะแดปเตอร์ทั้งหมดคือ 30 นาที

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

การฝึก 30 นาที 5 USD ต่อชั่วโมง  30 นาที X 5 USD/ชั่วโมง = 2.5 USD (ครั้งเดียว)
1 ล้านภาพแรก 0.0012 USD ต่อภาพ 1,000,000 ภาพ X 0.0012 USD ต่อภาพ = 1,200 USD (ต่อเนื่อง)
4 ล้านภาพถัดไป 0.00096 USD ต่อภาพ 4,000,000 ภาพ X 0.00096 USD ต่อภาพ = 3,840 USD (ต่อเนื่อง)
5 ล้านภาพถัดไป 0.00072 USD ต่อภาพ 5,000,000 ภาพ X 0.00072 USD ต่อภาพ = 3,600 USD (ต่อเนื่อง)
    รวมทั้งหมด: 8,642.50 USD

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอะแดปเตอร์ครั้งเดียว = 2.5 USD
ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในการวิเคราะห์รูปภาพ 10 ล้านภาพด้วยอะแดปเตอร์ทุกเดือน = 8,640 USD

ตัวอย่างราคา 2 - อะแดปเตอร์การกลั่นกรองแบบกำหนดเองสําหรับภาพ 40 ล้านภาพต่อเดือน

สมมติว่าคุณใช้เวลาทั้งหมด 90 นาทีในการฝึกอะแดปเตอร์ของคุณ คุณวิเคราะห์รูปภาพ 40 ล้านภาพต่อเดือนด้วย Amazon Rekognition DetectModerationLabels API โดยใช้อะแดปเตอร์ของคุณที่ผ่านการฝึกแล้ว คุณใช้รีเจี้ยนสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียฝั่งเหนือ) สำหรับการดำเนินการนี้

ประเภทราคา

ค่าบริการ

ค่าใช้งาน

การฝึก 90 นาที 5 USD ต่อชั่วโมง  90 นาที X 5 USD/ชั่วโมง = 7.5 USD (ครั้งเดียว)
1 ล้านภาพแรก 0.0012 USD ต่อภาพ 1,000,000 ภาพ X 0.0012 USD ต่อภาพ = 1,200 USD (ต่อเนื่อง)
4 ล้านภาพถัดไป 0.00096 USD ต่อภาพ 4,000,000 ภาพ X 0.00096 USD ต่อภาพ = 3,840 USD (ต่อเนื่อง)
30 ล้านภาพถัดไป 0.00072 USD ต่อภาพ 30,000,000 ภาพ X 0.00072 USD ต่อภาพ = 21,600 USD (ต่อเนื่อง)
มากกว่า 30 ล้านภาพขึ้นไป 0.0003 USD ต่อภาพ 5,000,000 ภาพ X 0.0003 USD ต่อภาพ = 1,500 USD (ต่อเนื่อง)
    รวมทั้งหมด: 28,147.50 USD

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอะแดปเตอร์ครั้งเดียว = 7.5 USD
ค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในการวิเคราะห์รูปภาพ 40 ล้านภาพด้วยอะแดปเตอร์ทุกเดือน = 28,140 USD

เริ่มใช้งาน Amazon Rekognition  

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมสร้างหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Rekognition
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา