การจำลอง

คุณจะต้องชำระเงินตามเวลาที่ดำเนินงานการจำลองด้วยการจำลอง AWS RoboMaker ไม่มีทรัพยากรที่ต้องจัดการ ไม่มีค่าบริการล่วงหน้า และระบบจะเรียกเก็บเงินคุณเมื่องานการจำลองของคุณมีสถานะ “กำลังดำเนินการ” เท่านั้น ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณที่อัตรารายชั่วโมงตามจำนวนหน่วยจำลอง (หรือ SU) ที่จำเป็นในการดำเนินงานการจำลองของคุณ SU หนึ่งหน่วยมี 1 vCPU และหน่วยความจำ 2 GB และจำนวน SU ที่จำเป็นในการดำเนินงานการจำลองจะกำหนดโดยความต้องการทรัพยากรสูงสุดระหว่าง vCPU และหน่วยความจำ ตัวอย่างเช่น หากงานการจำลองต้องการ 1 vCPU และหน่วยความจำ 4 GB ในการดำเนินงาน จะต้องใช้ SU 2 หน่วย งานการจำลองต้องใช้ SU ขั้นต่ำ 1 หน่วย ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตรา SU รายชั่วโมงทุกๆ 1 นาที โดยปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนนาทีที่ใกล้เคียงที่สุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกเปิดใช้งานการเข้าถึง GPU ด้วยงานการจำลองของคุณได้อีกด้วย ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณเป็นรายชั่วโมงตามหน่วย GPU (หรือ GU) และแต่ละ GU จะให้สิทธิ์การเข้าใช้งานอุปกรณ์ GPU 1 เครื่อง ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณตามอัตรา GU รายชั่วโมงทุกๆ หนึ่งนาที โดยปัดเศษขึ้นเป็นจำนวนนาทีที่ใกล้เคียงที่สุด

ชำระเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้นด้วย RoboMaker Simulation WorldForge ไม่มีทรัพยากรที่คุณต้องจัดการและไม่มีค่าบริการล่วงหน้า คุณสามารถใช้ RoboMaker WorldForge เพื่อสร้างเวิลด์ (รวมถึงแอสเซท 3D) เพื่อใช้กับการจำลอง RoboMaker และสามารถเลือกส่งออกเวิลด์ไปยังบัคเก็ต Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) เพื่อใช้กับแอปพลิเคชันและบริการอื่นๆ ได้ ระบบจะเรียกเก็บเงินคุณในอัตราคงที่สำหรับแต่ละเวิลด์ที่คุณสร้างขึ้นและแต่ละเวิลด์ที่ส่งออก

Free Tier: AWS RoboMaker เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม AWS Free Tier เมื่อใช้การจำลอง RoboMaker ภายในบัญชีผู้ชำระเงินและบัญชีที่เชื่อมโยงเป็นครั้งแรก ลูกค้าจะสามารถใช้ชั่วโมง SU ได้ 25 ชั่วโมงโดยไม่มีค่าบริการในช่วงเดือนแรก หากแอปพลิเคชันของคุณใช้ชั่วโมง SU ครบ 25 ชั่วโมงหรือ Free Tier หมดอายุหลังจากหนึ่งเดือน คุณจะต้องชำระเงินในอัตรามาตรฐานตามการใช้งานจริง

ค่าบริการเพิ่มเติม: การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เกิดขึ้นโดยงานการจำลองของคุณจะมีอัตราค่าถ่ายโอนข้อมูล Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) มาตรฐาน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราค่าถ่ายโอนข้อมูล Amazon EC2 โปรดคลิกที่นี่ 

ตัวอย่างราคา

จำนวน SU ที่จำเป็นต้องใช้ในงานการจำลองจะเปลี่ยนแปลงไปตามความซับซ้อนของหุ่นยนต์และโลกจำลองของคุณ หุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นทั่วไปมีเซ็นเซอร์กล้องหนึ่งตัว เซ็นเซอร์ Lidar หนึ่งตัว และหัวขับสองหัว โลกจำลองที่มีความซับซ้อนปานกลาง อย่างเช่น คลังสินค้าหรือร้านค้าปลีกมีวัตถุที่เป็นโมเดลประมาณ 100 รายการ สำหรับการอ้างอิง งานการจำลองที่มีหุ่นยนต์ทั่วไปและโลกจำลองที่มีความซับซ้อนปานกลางตามที่อธิบายไว้ข้างต้นต้องใช้ 7 vCPUs และหน่วยความจำ 14 GB หรือ SU 7 หน่วย

สมมติว่าวงจรการเผยแพร่แอปพลิเคชันวิทยาการหุ่นยนต์ของคุณคือหนึ่งครั้งต่อเดือน และระหว่างการเผยแพร่แต่ละครั้ง คุณใช้การจำลอง RoboMaker เพื่อดำเนินการจำลองการทดสอบประสิทธิภาพ 100 ชั่วโมง สมมติว่าหุ่นยนต์ของคุณคล้ายกับหุ่นยนต์เคลื่อนที่บนพื้นทั่วไปและโลกจำลองของคุณคล้ายกับคลังสินค้าทั่วไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น การดำเนินงานการจำลองจะต้องใช้ SU 7 หน่วย

ค่าบริการรายเดือน:

ชั่วโมง SU ทั้งหมดที่ใช้: 100 ชั่วโมง/เดือน * SU 7 หน่วย = 700 ชั่วโมง SU

ราคาการจำลอง RoboMaker ต่อ SU ต่อชั่วโมง: 0.40 USD

ค่าบริการทั้งหมด: 700 ชั่วโมง SU * 0.40 USD/ชั่วโมง SU = 280 USD

สมมติว่าคุณต้องการใช้ RoboMaker Simulation WorldForge เพื่อสร้างโลกจำลอง 50 รายการต่อเดือนเพื่อทดสอบการถดถอยของสแตกนำทางของหุ่นยนต์ของคุณ คุณวางแผนที่จะส่งออกเวิลด์ที่สร้างขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ไปยังบัคเก็ต Amazon S3 สำหรับการปรับและการกำหนดค่ากับแอปพลิเคชันการจำลองของคุณ

ค่าบริการรายเดือน

ราคาในการสร้างของ RoboMaker WorldForge: 1.5 USD/เวิลด์

จำนวนเวิลด์ที่สร้างขึ้นทั้งหมดต่อเดือน: 50 เวิลด์

จำนวนทั้งหมดที่เรียกเก็บสำหรับการสร้าง: 50 เวิลด์ * 1.5 USD/เวิลด์ = 75 USD

ราคาในการส่งออกของ RoboMaker WorldForge: 5 USD/เวิลด์

จำนวนเวิลด์ที่ส่งออกทั้งหมดต่อเดือน: 50 เวิลด์ * 10% = 5 เวิลด์

จำนวนทั้งหมดที่เรียกเก็บสำหรับการส่งออก: 5 เวิลด์ * 5 USD / เวิลด์ = 25 USD

ค่าบริการทั้งหมดสำหรับการจำลอง RoboMaker: 75 USD + 25 USD = 100 USD

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา

AWS Pricing Calculator

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับการเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

รูปภาพ
เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน

ค้นหาทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นใช้งานได้ที่หน้าทรัพยากร AWS RoboMaker

เรียนรู้เพิ่มเติม 
รูปภาพ
ลงชื่อสมัครใช้บัญชีฟรี

รับสิทธิ์การเข้าถึง AWS Free Tier ได้ทันที 

ลงชื่อสมัครใช้งาน 
รูปภาพ
เริ่มต้นสร้างในคอนโซล

เริ่มต้นสร้างด้วย AWS RoboMaker

เริ่มต้นใช้งาน