การจำลองแบบข้ามภูมิภาค (CRR) ของ Amazon S3

เมื่อใช้การจำลองแบบข้ามรีเจี้ยน (CRR) ของ S3 คุณจะสามารถจำลองออบเจ็กต์ (รวมถึงข้อมูลเมตาและแท็กออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง) ไปยังรีเจี้ยนอื่นๆ ของ AWS เพื่อให้มีเวลาแฝงลดลง เป็นไปตามข้อกำหนด มีความปลอดภัย มีการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ และกรณีการใช้งานอื่นๆ คุณสามารถกำหนดค่า S3 CRR จากบัคเก็ต S3 ต้นทางบัคเก็ตเดียวเพื่อจำลองแบบออบเจ็กต์ลงในบัคเก็ตปลายทางอย่างน้อยหนึ่งบัคเก็ตในอีกรีเจี้ยนหนึ่งของ AWS ได้

Amazon S3 CRR จะจำลองข้อมูลระหว่างบัคเก็ตทั่วทุกรีเจี้ยนของ AWS โดยอัตโนมัติ CRR จะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการจำลองแบบในระดับบัคเก็ต ระดับคำนำหน้าที่แชร์กัน หรือระดับอ็อบเจ็กต์ที่ใช้แท็กอ็อบเจ็กต์ S3 คุณสามารถใช้ CRR เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่มีเวลาแฝงต่ำในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันได้ CRR สามารถช่วยคุณได้หากคุณมีข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ เพื่อจัดเก็บสำเนาข้อมูลในสถานที่ซึ่งอยู่ไกลออกไปหลายร้อยไมล์ คุณสามารถใช้ CRR เพื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของบัญชีสำหรับอ็อบเจ็กต์ที่จำลองเพื่อป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRR โปรดไปที่ เอกสารประกอบเกี่ยวกับการจำลองแบบของ S3

กรณีการใช้งาน

การปฏิบัติตามข้อกำหนด — Amazon S3 จัดเก็บข้อมูลของคุณในหลายๆ Availability Zone ที่อยู่ห่างกันตามหลักภูมิศาสตร์ตามค่าเริ่มต้น แต่ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอาจกำหนดให้คุณจัดเก็บข้อมูลในระยะทางที่ไกลกว่านั้น CRR ช่วยให้คุณสามารถจำลองแบบข้อมูลระหว่างรีเจี้ยนของ AWS ที่อยู่ห่างกันเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้

ประสิทธิภาพด้านเวลาแฝง — หากลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทางของคุณกระจายตัวอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์หนึ่งตำแหน่งขึ้นไป คุณสามารถลดเวลาแฝงในการเข้าถึงข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุดได้โดยการเก็บสำเนาของออบเจ็กต์หลายๆ สำเนาไว้ในรีเจี้ยนของ AWS ซึ่งมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้กับลูกค้าของคุณมากกว่า

ประสิทธิภาพตามรีเจี้ยน — หากคุณมีคลัสเตอร์การประมวลผลอยู่ในรีเจี้ยนของ AWS สองรีเจี้ยนขึ้นไปซึ่งวิเคราะห์ออบเจ็กต์ชุดเดียวกัน คุณอาจเลือกที่จะเก็บสำเนาออบเจ็กต์ไว้ในรีเจี้ยนของ AWS เหล่านั้นทั้งหมด

การจำลองแบบในรีเจี้ยนเดียวกัน (SRR) ของ Amazon S3

Amazon S3 SRR เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ S3 ที่จำลองข้อมูลระหว่างบัคเก็ตภายในภูมิภาค AWS เดียวกันโดยอัตโนมัติ SRR ช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าการจำลองแบบในระดับบัคเก็ต ระดับคำนำหน้าที่ใช้ร่วมกัน หรือระดับออบเจ็กต์ที่ใช้แท็กออบเจ็กต์ S3 คุณสามารถใช้ SRR สร้างสำเนาข้อมูลของคุณอย่างน้อยหนึ่งชุดไว้ในรีเจี้ยน AWS เดียวกันได้ SRR ช่วยให้คุณจัดการกับความเป็นอิสระของข้อมูลและความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้โดยเก็บสำเนาข้อมูลของคุณไว้ในบัญชี AWS แยกต่างหากในรีเจี้ยนเดียวกับต้นฉบับ คุณสามารถใช้ SRR เพื่อเปลี่ยนความเป็นเจ้าของบัญชีสำหรับอ็อบเจ็กต์ที่ทำซ้ำเพื่อป้องกันการลบข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ คุณยังสามารถใช้ SRR เพื่อรวมบันทึกจากบัคเก็ต S3 ที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดายสำหรับการประมวลผลในเขต หรือเพื่อกำหนดค่าการจำลองแบบสดระหว่างสภาพแวดล้อมในการทดสอบและการพัฒนา 

กรณีการใช้งาน

รวบรวมบันทึกลงในบัคเก็ตเดียว — หากคุณจัดเก็บบันทึกไว้ในหลายบัคเก็ตหรือในหลายบัญชี คุณสามารถจำลองบันทึกลงในหนึ่งบัคเก็ตในรีเจี้ยนเดียวกันได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้ทำการประมวลผลบันทึกในตำแหน่งเดียวได้ง่ายขึ้น

การจำลองแบบระหว่างบัญชีนักพัฒนากับบัญชีทดสอบ — หากคุณหรือลูกค้าของคุณมีบัญชีนักพัฒนาและบัญชีทดสอบที่ใช้ข้อมูลเดียวกัน คุณสามารถจำลองออบเจ็กต์ระหว่างบัญชีหลายบัญชีเหล่านั้นไปพร้อมๆ กับเก็บข้อมูลเมตาของออบเจ็กต์ได้โดยใช้กฎ SRR

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นอิสระของข้อมูล — บ่อยครั้งที่ลูกค้าจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลไว้ในบัญชี AWS แบบแยกบัญชีกัน ในขณะที่ถูกห้ามไม่ให้ปล่อยข้อมูลออกจากรีเจี้ยนใดรีเจี้ยนหนึ่ง การจำลองแบบในรีเจี้ยนเดียวกันสามารถช่วยให้คุณสำรองข้อมูลที่สำคัญได้เมื่อกฎหมายด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดไม่อนุญาตให้ข้อมูลดังกล่าวออกจากประเทศของคุณ

การจำลองแบบแบตช์ของ Amazon S3

ในขณะที่การจำลองแบบสดอย่าง CRR และ SRR จะจำลองแบบอ็อบเจกต์ที่อัปโหลดเข้ามาใหม่โดยอัตโนมัติในระหว่างที่มีการเขียนลงในบัคเก็ตของคุณนั้น การจำลองแบบแบตช์ของ S3 จะช่วยให้คุณจำลองแบบอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ได้ คุณสามารถใช้การจำลองแบบแบตช์ของ S3 เติมข้อมูลบัคเก็ตที่สร้างขึ้นมาใหม่ด้วยอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ได้ ลองใช้อ็อบเจกต์ที่ไม่สามารถจำลองแบบได้ก่อนหน้านี้อีกครั้ง ย้ายข้อมูลข้ามบัญชี หรือเพิ่มบัคเก็ตใหม่ไปยัง Data Lake ของคุณ การจำลองแบบแบตช์ของ S3 สามารถทำงานกับข้อมูลปริมาณเท่าใดก็ได้ จึงทำให้คุณสามารถจัดการได้อย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของความเป็นอิสระของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อมูล การกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ และการปรับประสิทธิภาพให้เหมาะสม คุณสามารถเริ่มต้นใช้ S3 Batch Replication ได้ด้วยการคลิกเพียงไม่กี่ครั้งใน S3 Console หรือคำขอ API เดียว

การจำลองแบบแบตช์ของ S3 เสริมการจำลองแบบในรีเจี้ยนเดียวกัน (SRR) และการจำลองแบบข้ามรีเจี้ยน (CRR) การจำลองแบบแบตช์ของ S3 จะจำลองแบบอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ ในขณะที่ SRR และ CRR จะตรวจสอบการอัปโหลดอ็อบเจกต์ใหม่และจำลองแบบระหว่างบัคเก็ต

กรณีใช้งาน

เติมข้อมูลในบัคเก็ตที่สร้างขึ้นมาใหม่ - หากคุณมีการดำเนินการใหม่สำหรับจัดเก็บข้อมูลหลายรีเจี้ยนที่กำหนดให้คุณต้องตั้งค่าบัคเก็ตใหม่และเติมข้อมูลด้วยอ็อบเจกต์ที่มีอยู่จากบัคเก็ตอื่น คุณสามารถใช้การจำลองแบบแบตช์เพื่อจำลองแบบอ็อบเจกต์เหล่านี้

ลองจำลองแบบอีกครั้ง - หากจำเป็นต้องลองจำลองแบบอีกครั้งจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงอ็อบเจกต์ที่จำลองแบบไม่สำเร็จในครั้งแรก อ็อบเจกต์ที่จำลองแบบสำเร็จก่อนหน้านี้สำหรับปลายทางหนึ่ง แต่ในตอนนี้จำเป็นต้องจำลองแบบไปยังอีกปลายทางหนึ่ง หรือการจำลองแบบอ็อบเจกต์ Replica จากต้นทางอื่น คุณสามารถใข้การจำลองแบบแบตช์เพื่อลองจำลองแบบอีกครั้งได้

การย้ายข้อมูล - หากคุณจำเป็นต้องย้ายอ็อบเจกต์ที่มีอยู่ข้ามบัคเก็ต ไม่ว่าจะเป็นอ็อบเจกต์ที่อยู่ในคนละรีเจี้ยนหรือคนละบัญชีก็ตาม คุณสามารถใช้การจำลองแบบแบตช์สำหรับการย้ายข้อมูลเพื่อรักษาข้อมูลเมตาและ ID เวอร์ชัน

การควบคุมเวลาการจำลองแบบของ Amazon S3

การควบคุมเวลาการจำลองแบบของ Amazon S3 ช่วยให้คุณทำได้ตามข้อกำหนด “หรือความต้องการทางธุรกิจ” สำหรับการจำลองแบบข้อมูลและช่วยให้สามารถมองเห็นกิจกรรมการจำลองแบบของ Amazon S3 การควบคุมเวลาการจำลองแบบจะจำลองอ็อบเจกต์ส่วนใหญ่ "ที่คุณอัปโหลด" ไปยัง Amazon S3 ในไม่กี่วินาที และ 99.99 เปอร์เซ็นต์ของอ็อบเจกต์เหล่านั้นภายใน 15 นาที ตามค่าเริ่มต้น การควบคุมเวลาการจำลองแบบของ S3 จะประกอบด้วยตัววัดการจำลองแบบของ S3 และการแจ้งเตือนเหตุการณ์ของ S3 ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบจำนวนการทำงานของ API S3 ทั้งหมดที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการจำลองแบบ ขนาดโดยรวมของอ็อบเจกต์ที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการจำลองแบบ และเวลาการจำลองแบบสูงสุด

การควบคุมเวลาการจำลองแบบของ S3 ได้รับการสนับสนุนโดยข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ในการจำลองแบบ 99.9% ของอ็อบเจกต์ภายใน 15 นาที ในช่วงการเรียกเก็บเงินเดือนใดเดือนหนึ่ง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมเวลาการจำลองแบบของ S3 โปรดไปที่หน้าเอกสารประกอบการจำลองแบบของ S3 หรือคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจำลองแบบของ S3

การควบคุมเวลาการจำลองแบบของ S3 ทำงานอย่างไร

อธิบายวิธีการทำงานของการควบคุมเวลาการจำลองแบบของ S3

การเริ่มต้นใช้งานการจำลองแบบของ S3

การจำลองแบบของ Amazon S3 (CRR, SRR) และการควบคุมเวลาในการจำลองแบบของ S3 สามารถกำหนดค่าที่ระดับบัคเก็ต S3, ระดับคำนำหน้าที่ใช้ร่วมกัน หรือระดับออบเจ็กต์ที่ใช้แท็กออบเจ็กต์ S3 นอกจากนี้ การควบคุมเวลาในการจำลองแบบของ S3 ยังสามารถเปิดใช้งานให้กับคู่รีเจี้ยนอย่างน้อยหนึ่งคู่ได้อีกด้วย

ในการเริ่มต้นใช้งานการจำลองแบบ S3 ให้ไปที่บทช่วยสอนการจำลองแบบ S3 และไปที่บทช่วยสอนการจำลองแบบแบตช์ S3 และดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจำลองแบบ S3 และเอกสารการจำลองแบบ S3 สำหรับราคาการจำลองแบบของ S3 โปรดดูที่หน้าราคาของ S3