AWS Service Catalog

สร้าง แชร์ จัดระเบียบ และควบคุมเทมเพลต IaC คุณที่ดูแล

การเรียก API ฟรี 1,000 ครั้งต่อเดือน

ด้วย AWS Free Tier

ค้นหาและปรับใช้ทรัพยากรของระบบคลาวด์แบบบริการตนเองที่ได้รับอนุมัติอย่างรวดเร็ว

ต้องมีความคล่องตัวในขณะที่ปรับปรุงการกำกับดูแลทรัพยากรในหลายบัญชี

ปรับปรุงเวิร์กโฟลว์โดยเชื่อมต่อกับ ServiceNow และ Jira Service Management

รับคำจำกัดความของแอปพลิเคชันและข้อมูลเมตาที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องด้วย AppRegistry ของแค็ตตาล็อกบริการของ AWS

ทำงานอย่างไร

แค็ตตาล็อกบริการของ AWS ช่วยให้คุณสามารถจัดการทรัพยากรระบบคลาวด์ของคุณจากส่วนกลางเพื่อให้บรรลุการกำกับดูแลตามเทมเพลต Infrastructure as Code (IaC) ที่เขียนขึ้นในการกำหนดค่า CloudFormation หรือ Terraform การใช้งานแค็ตตาล็อกบริการของ AWS จะทำให้คุณสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณ ในขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่าลูกค้าของคุณสามารถปรับใช้ทรัพยากรระบบคลาวด์ที่พวกเขาต้องการได้อย่างรวดเร็ว

แผนภาพแสดงวิธีที่แค็ตตาล็อกบริการของ AWS ช่วยคุณสร้างและจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเทมเพลตโค้ด เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณสามารถค้นพบและจัดเตรียมทรัพยากร AWS ที่ได้รับอนุมัติ
การเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแค็ตตาล็อกบริการของ AWS (7:27)
ทำไมต้องแค็ตตาล็อกบริการของ AWS
สร้าง จัดระเบียบ และควบคุมแค็ตตาล็อกทรัพยากร AWS ที่ดูแลจัดการซึ่งสามารถแชร์ได้ที่ระดับสิทธิ เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมทรัพยากรระบบคลาวด์ที่ได้รับอนุมัติได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าถึงบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้องโดยตรง
ทำไมต้องแค็ตตาล็อกบริการของ AWS
สร้าง จัดระเบียบ และควบคุมแค็ตตาล็อกทรัพยากร AWS ที่ดูแลจัดการซึ่งสามารถแชร์ได้ที่ระดับสิทธิ เพื่อให้คุณสามารถจัดเตรียมทรัพยากรระบบคลาวด์ที่ได้รับอนุมัติได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าถึงบริการของ AWS ที่เกี่ยวข้องโดยตรง

กรณีการใช้งาน

ปรับการเข้าถึง Notebooks ML ให้เป็นอัตโนมัติ

เร่งนวัตกรรมโดยมอบการเข้าถึงที่ปลอดภัย และการเข้าถึง Notebooks แมชชีนเลิร์นนิง (ML) SageMaker อัตโนมัติ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรบริการตัวเอง »

ใช้การควบคุมการเข้าถึง

ปรับขนาด และควบคุมการอนุญาตเพื่อคุณจะได้สามารถจัดการการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ในสภาพแวดล้อมหลายบัญชี AWS

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึง »

การจัดสรรทรัพยากรบัญชี AWS

ปรับใช้ทรัพยากรเครือข่ายพื้นฐานและเครื่องมือด้านความปลอดภัยสำหรับบัญชี AWS ใหม่เพื่อคุณจะกำกับดูแลได้อย่างต่อเนื่อง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทรัพยากรบัญชี »

เร่งจัดสรรไปป์ไลน์ CI/CD

สร้างและกำกับดูแลโซลูชัน CI/CD ที่ปรับขนาดได้และเป็นอัตโนมัติ จะได้สามารถติดตามทรัพยากรแอปพลิเคชัน AWS ทั้งหมดในที่เดียว

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน CI/CD »

วิธีเริ่มต้น

สำรวจแค็ตตาล็อกบริการของ AWS

เข้าร่วมเวิร์กช็อปฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับแค็ตตาล็อกบริการของ AWS

สำรวจคุณสมบัติแค็ตตาล็อกบริการของ AWS

เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงาน และอื่นๆ ในหน้าคุณสมบัติ

อ่านคู่มือเริ่มต้นใช้งาน

เรียนรู้วิธีสร้างและจัดการแคตตาล็อกทรัพยากร AWS


สำรวจ AWS เพิ่มเติม