เมื่อใช้ AWS Service Catalog คุณจะจ่ายค่าบริการตามจำนวนการเรียกใช้ API ไปยัง Service Catalog โดยบัญชีของคุณ ไม่รวมการเรียกใช้ API ภายใน Free Tier ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า และคุณสามารถหยุดการเรียกใช้ API ได้ทุกเมื่อ การเรียกใช้จะคิดค่าบริการเป็นรายเดือนสำหรับการใช้งานของเดือนก่อนหน้า

Free Tier

Free Tier ของ AWS Service Catalog จะรวมถึงการเรียกใช้ API จำนวน 1,000 ครั้งต่อเดือน หากเรียกใช้เกินจำนวนนี้ต่อเดือน เราจะเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราการใช้งานของ AWS Service Catalog

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ราคา

ชำระค่าบริการเฉพาะการเรียกใช้ API ที่คุณทำเท่านั้น การเรียกใช้ API แต่ละครั้งจะถูกคิดค่าบริการตาม Tier ของ API ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator

ตัวอย่างราคา AWS Service Catalog

ตัวอย่างราคา 1 – สร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีผลิตภัณฑ์สองรายการ

คุณตั้งค่า AWS Service Catalog ที่มีพอร์ตโฟลิโอหนึ่งพอร์ต ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สองรายการ และมอบสิทธิ์เข้าใช้งานพอร์ตโฟลิโอ
คุณเรียกใช้ AWS API หรือ CLI หรือใช้คอนโซล AWS Service Catalog เพื่อตั้งค่าแค็ตตาล็อกของคุณ คุณจะดำเนินการเรียกใช้ API หกครั้งเพื่อตั้งค่าและมอบสิทธิ์เข้าใช้งานพอร์ตโฟลิโอ การเรียกใช้ API ครั้งแรกจะสร้างพอร์ตโฟลิโอขึ้นมา การเรียกใช้อีกสองครั้งจะตั้งค่าผลิตภัณฑ์และจัดเตรียมสิ่งประดิษฐ์ การเรียกใช้อีกสองครั้งจะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับพอร์ตโฟลิโอของคุณ การเรียกใช้ครั้งสุดท้ายจะเชื่อมโยงกลุ่มผู้ใช้หรือบทบาทไปยังพอร์ตโฟลิโอ

หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API ไม่เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ Free Tier รายเดือน คุณจะไม่เสียค่าบริการ หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ของ Free Tier รายเดือน คุณจะเสียค่าบริการ:

การเรียกเก็บเงินทั้งหมด (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 6 ครั้ง * 0.0007 USD ต่อครั้ง = 0.0042 USD

ตัวอย่างราคา 2 – สร้างพอร์ตโฟลิโอสองพอร์ต ที่มีผลิตภัณฑ์ 25 รายการ ในแต่ละพอร์ต และแชร์ไปยังบัญชี 100 บัญชี

คุณตั้งค่าพอร์ตโฟลิโอสองพอร์ต แต่ละพอร์ตมีผลิตภัณฑ์ 25 รายการ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีหนึ่งเวอร์ชัน คุณสร้างข้อจำกัดการเปิดตัวและข้อจำกัดเทมเพลตสำหรับพอร์ตโฟลิโอทั้งสองในบัญชี Hub ของคุณ คุณแชร์พอร์ตโฟลิโอทั้งสองกับบัญชี Spoke 100 บัญชี ในหน่วยขององค์กรที่จัดการโดย AWS Organizations หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลบัญชี Hub และบัญชี Spoke โปรดอ่านโพสต์บล็อกนี้ใน การตั้งค่าแค็ตตาล็อกแบบหลายบัญชีของผลิตภัณฑ์ AWS Service Catalog

คุณเรียกใช้ AWS API หรือ CLI หรือใช้คอนโซล AWS Service Catalog เพื่อดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ คุณจะดำเนินการเรียกใช้ API จำนวน 205 ครั้ง ในบัญชี Hub และเรียกใช้ API จำนวน 200 ครั้งสำหรับบัญชี Spoke ทั้งหมด โดยแยกย่อยได้ดังนี้ ในบัญชี Hub การเรียกใช้สองครั้งแรก จะสร้างพอร์ตโฟลิโอ จำเป็นต้องเรียกใช้ห้าสิบครั้ง เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีหนึ่งเวอร์ชัน การเรียกใช้ 50 ครั้ง จะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการกับพอร์ตโฟลิโอที่ถูกต้อง การเรียกใช้ 100 ครั้ง จะตั้งค่าข้อจำกัดการเปิดตัวและข้อจำกัดเทมเพลตสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ การเรียกใช้สามครั้ง จะเปิดการแชร์ Service Catalog ในองค์กร และแชร์พอร์ตโฟลิโอกับบัญชี Spoke 100 บัญชี สุดท้าย การเรียกใช้ 2 ครั้งในบัญชี Spoke แต่ละบัญชี เพื่อมอบสิทธิ์เข้าใช้งานในพอร์ตโฟลิโอทั้งสอง

ในบัญชี Hub หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API ไม่เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ Free Tier รายเดือน คุณจะไม่เสียค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API เหล่านี้ หากบัญชี Hub ของคุณเรียกใช้ API เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ของ Free Tier รายเดือน คุณจะเสียค่าบริการ

การเรียกเก็บเงินทั้งหมดในบัญชี Hub (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 205 ครั้ง * 0.0007 USD ต่อครั้ง = 0.1435 USD

ในบัญชี Spoke แต่ละบัญชี หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API ไม่เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ Free Tier รายเดือน คุณจะไม่เสียค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API เหล่านี้ หากบัญชี Spoke ของคุณเรียกใช้ API เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ของ Free Tier รายเดือน คุณจะเสียค่าบริการ:

การเรียกเก็บเงินทั้งหมดสำหรับบัญชี Spoke (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 2 ครั้ง * 0.0007 USD ต่อครั้ง * 100 บัญชี = 0.14 USD

ตัวอย่างราคา 3 – การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และดำเนินการให้บริการ

คุณได้ตั้งค่า AWS Service Catalog แล้ว และตอนนี้ คุณต้องการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ ดำเนินการให้บริการบนทรัพยากรที่ทำงานอยู่ และแสดงรายการผลลัพธ์
คุณเรียกใช้ AWS API หรือ CLI หรือใช้คอนโซล AWS Service Catalog เพื่อดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ คุณจะต้องเรียกใช้ API แปดครั้ง เพื่อดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ การเรียกใช้ API สี่ครั้งแรก จะค้นหาผลิตภัณฑ์และอธิบายคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียม หลังจากนั้น การเรียกใช้หนึ่งครั้ง จะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ การเรียกใช้อีกหนึ่งครั้ง จะดำเนินการให้บริการ และการเรียกใช้สองครั้งสุดท้าย จะอธิบายสถานะของการจัดเตรียมและการให้บริการ

หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API ไม่เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ Free Tier รายเดือน คุณจะไม่เสียค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API เหล่านี้ หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ของ Free Tier รายเดือน คุณจะเสียค่าบริการ:

การเรียกเก็บเงินทั้งหมด (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 8 ครั้ง * 0.0007 USD ต่อครั้ง = 0.0056 USD

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องคำนวนราคาของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS Service Catalog

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Service Catalog
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา