AWS Service Catalog ช่วยให้คุณจ่ายเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีข้อผูกมัดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำหรือค่าบริการล่วงหน้า อาจมีข้อจำกัด

AWS Free Tier

คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน AWS Service Catalog ได้ฟรี Free Tier ของ AWS Service Catalog รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงทรัพยากรแอปพลิเคชัน และการจัดการแท็กแอปพลิเคชัน การดำเนินการอื่นๆ ทั้งหมดกับ API ของ AWS Service Catalog จะรวมอยู่ใน Free Tier ของการเรียกใช้ API 1,000 ครั้งต่อเดือน หากคุณเรียกใช้ API มากกว่า 1,000 ครั้งต่อเดือน คุณจะถูกเรียกเก็บค่าบริการตามจำนวนครั้งที่คุณเรียกใช้ API คุณสามารถเลือกรีเจี้ยน AWS ของคุณในตารางด้านล่างเพื่อดูราคาต่อการเรียกใช้ API

AWS Service Catalog AppRegistry การเรียกใช้ API 1,000 ครั้งต่อบัญชี รีเจี้ยน และเดือน (การสร้างแอปพลิเคชัน AppRegistry, การเชื่อมโยงทรัพยากร รวมถึงการใช้และการซิงค์แท็กแอปพลิเคชันนั้นฟรีเสมอ การดำเนินการของ API ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้าง อัปเดต ลบ รับ และแสดงรายการแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยง ยกเลิกการเชื่อมโยง และแสดงรายการทรัพยากร การแท็ก ยกเลิกแท็ก และซิงค์แท็กทรัพยากร)
AWS Service Catalog การเรียกใช้ API 1,000 ครั้งต่อบัญชี รีเจี้ยน และเดือน
 • AWS Service Catalog
 • AWS Service Catalog ทำให้องค์กรสามารถสร้างและจัดการแค็ตตาล็อกของบริการไอทีที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้บน AWS ซึ่งช่วยให้คุณมีการกำกับดูแลที่สอดคล้องกันและเป็นไปตามข้อบังคับด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด พร้อมทั้งทำให้ผู้ใช้สามารถปรับใช้เฉพาะบริการด้านไอทีที่ได้รับอนุมัติตามต้องการได้อย่างรวดเร็ว

  ราคา

  Service Catalog คิดค่าบริการตามจำนวนการเรียกใช้ API ไปยัง Service Catalog โดยบัญชีของคุณ ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า และคุณสามารถหยุดการเรียกใช้ API ได้ทุกเมื่อ การเรียกใช้จะคิดค่าบริการเป็นรายเดือนสำหรับการใช้งานของเดือนก่อนหน้า ชำระค่าบริการเฉพาะการเรียกใช้ API ที่คุณดำเนินการเท่านั้น การเรียกใช้ API แต่ละครั้งจะถูกคิดค่าบริการตาม Tier ของ API ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator

 • AppRegistry
 • AWS Service Catalog AppRegistry ให้บริบทของแอปพลิเคชันสำหรับทรัพยากร AWS ของคุณ คุณกำหนดและจัดการแอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงข้อมูลเมตาของแอปพลิเคชันเหล่านั้นเพื่อติดตามค่าใช้จ่าย ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด และสถานะการทำงานของแอปพลิเคชัน บริการของ AWS เช่น AWS Systems Manager Application Manager ใช้คำจำกัดความของแอปพลิเคชัน AppRegistry เพื่อทำให้การดำเนินการในการดำเนินงานง่ายขึ้น

  ราคา

  AppRegistry เรียกเก็บเงินสำหรับการดำเนินการกับ API ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกลุ่มคุณลักษณะของแอปพลิเคชัน โดยราคาขึ้นอยู่กับจำนวนการเรียกใช้ API ที่บัญชีของคุณดำเนินการกับ AppRegistry สำหรับคุณสมบัตินี้ ไม่มีภาระผูกพันล่วงหน้า และคุณสามารถหยุดการเรียกใช้ API ได้ทุกเมื่อ การเรียกใช้จะถูกเรียกเก็บเงินรายเดือนสำหรับการใช้งานของเดือนก่อนหน้า (ไม่รวมการสร้างแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยงทรัพยากร รวมถึงการใช้และการซิงค์แท็กแอปพลิเคชัน การดำเนินการของ API ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสร้าง อัปเดต ลบ รับ และแสดงรายการแอปพลิเคชัน การเชื่อมโยง ยกเลิกการเชื่อมโยง และแสดงรายการทรัพยากร การแท็ก ยกเลิกแท็ก และซิงค์แท็กทรัพยากร)

ตัวอย่างราคา AWS Service Catalog

ตัวอย่างราคา 1 – สร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีผลิตภัณฑ์สองรายการ

คุณต้องตั้งค่า AWS Service Catalog ที่มีพอร์ตโฟลิโอหนึ่งพอร์ต ซึ่งมีผลิตภัณฑ์สองรายการ และมอบสิทธิ์เข้าใช้งานพอร์ตโฟลิโอ

คุณสามารถเรียกใช้ AWS API หรือ CLI หรือใช้คอนโซล AWS Service Catalog เพื่อตั้งค่าแค็ตตาล็อกของคุณ ในตัวอย่างนี้ คุณจะดำเนินการเรียกใช้ API หกครั้งเพื่อตั้งค่าและมอบสิทธิ์เข้าใช้งานพอร์ตโฟลิโอ การเรียกใช้ API ครั้งแรกจะสร้างพอร์ตโฟลิโอขึ้นมา การเรียกใช้อีกสองครั้งจะตั้งค่าผลิตภัณฑ์และจัดเตรียมสิ่งประดิษฐ์ การเรียกใช้อีกสองครั้งจะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์กับพอร์ตโฟลิโอของคุณ การเรียกใช้ครั้งสุดท้ายจะเชื่อมโยงผู้ใช้ กลุ่มผู้ใช้ หรือบทบาทไปยังพอร์ตโฟลิโอ

การเรียกเก็บเงินทั้งหมด (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 6 ครั้ง * 0.0007 USD ต่อครั้ง = 0.0042 USD

ตัวอย่างราคา 2 – สร้างพอร์ตโฟลิโอสองพอร์ต ที่มีผลิตภัณฑ์ 25 รายการในแต่ละพอร์ต และแชร์ทั้งสองพอร์ตไปยังบัญชี 100 บัญชี

คุณต้องตั้งค่าพอร์ตโฟลิโอสองพอร์ต แต่ละพอร์ตมีผลิตภัณฑ์ 25 รายการ ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีหนึ่งแบบ คุณต้องการแชร์ทั้งสองพอร์ตโฟลิโอไปยัง 100 บัญชี

คุณจะสร้างข้อจำกัดการเปิดตัวและข้อจำกัดเทมเพลตสำหรับพอร์ตโฟลิโอทั้งสองในบัญชี Hub ของคุณ จากนั้นคุณสามารถแชร์พอร์ตโฟลิโอทั้งสองกับบัญชี Spoke 100 บัญชี ในหน่วยขององค์กรที่จัดการโดย AWS Organizations หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโมเดลบัญชี Hub และบัญชี Spoke โปรดอ่านบล็อกโพสต์นี้ในการตั้งค่าแค็ตตาล็อกแบบหลายบัญชีของผลิตภัณฑ์ AWS Service Catalog

คุณสามารถเรียกใช้ AWS API หรือ CLI หรือใช้คอนโซล AWS Service Catalog เพื่อดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ในตัวอย่างนี้ คุณจะดำเนินการเรียกใช้ API จำนวน 205 ครั้ง ในบัญชี Hub และเรียกใช้ API จำนวน 200 ครั้งสำหรับบัญชี Spoke ทั้งหมด โดยแยกย่อยได้ดังนี้

 1. ในบัญชี Hub การเรียกใช้สองครั้งแรกจะสร้างพอร์ตโฟลิโอ 
 2. จำเป็นต้องเรียกใช้ 50 ครั้งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์มีหนึ่งแบบ 
 3. การเรียกใช้ 50 ครั้งจะเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์แต่ละรายการกับพอร์ตโฟลิโอที่ถูกต้อง 
 4. การเรียกใช้ 100 ครั้ง จะตั้งค่าข้อจำกัดการเปิดตัวและข้อจำกัดเทมเพลตสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ 
 5. การเรียกใช้สามครั้ง จะเปิดการแชร์ Service Catalog ในองค์กร และแชร์พอร์ตโฟลิโอกับบัญชี Spoke 100 บัญชี 
 6. สุดท้าย การเรียกใช้สองครั้งในบัญชี Spoke แต่ละบัญชี เพื่อมอบสิทธิ์เข้าใช้งานในพอร์ตโฟลิโอทั้งสอง

ในบัญชี Hub หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API ไม่เกิน 1,000 ครั้งจากสิทธิ์ Free Tier รายเดือน คุณจะไม่เสียค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API เหล่านี้ หากบัญชี Hub ของคุณเรียกใช้ API เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ของ Free Tier รายเดือน คุณจะเสียค่าบริการ

การเรียกเก็บเงินทั้งหมดในบัญชี Hub (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 205 ครั้ง * 0.0007 USD ต่อครั้ง = 0.1435 USD

ในบัญชี Spoke แต่ละบัญชี หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API ไม่เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ Free Tier รายเดือน คุณจะไม่เสียค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API เหล่านี้ หากบัญชี Spoke ของคุณเรียกใช้ API เกิน 1,000 ครั้งจากสิทธิ์ของ Free Tier รายเดือน คุณจะเสียค่าบริการ:

การเรียกเก็บเงินทั้งหมดสำหรับบัญชี Spoke (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 2 ครั้ง * 0.0007 USD ต่อครั้ง * 100 บัญชี = 0.14 USD

ค่าใช้บริการทั้งหมด: การเรียกเก็บเงินทั้งหมดในบัญชี Hub + การเรียกเก็บเงินทั้งหมดในบัญชี Spoke = 0.1435 USD + 0.14 USD = 0.2835 USD

ตัวอย่างราคา 3 – การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และดำเนินการให้บริการ

คุณได้ตั้งค่า AWS Service Catalog แล้ว และตอนนี้คุณต้องการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ ดำเนินการให้บริการ (เช่น ส่งคำขอสิทธิ์) บนทรัพยากรที่ทำงานอยู่ และแสดงรายการผลลัพธ์

คุณสามารถเรียกใช้ AWS API หรือ CLI หรือใช้คอนโซล AWS Service Catalog เพื่อดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ ในตัวอย่างนี้ คุณจะต้องเรียกใช้ API แปดครั้ง เพื่อดำเนินการต่างๆ เหล่านี้ให้เสร็จสมบูรณ์ การเรียกใช้ API สี่ครั้งแรก จะค้นหาผลิตภัณฑ์และอธิบายคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียม หลังจากนั้น การเรียกใช้หนึ่งครั้ง จะจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ การเรียกใช้อีกหนึ่งครั้ง จะดำเนินการให้บริการ และการเรียกใช้สองครั้งสุดท้าย จะอธิบายสถานะของการจัดเตรียมและการให้บริการ

หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API ไม่เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ Free Tier รายเดือน คุณจะไม่เสียค่าบริการสำหรับการเรียกใช้ API เหล่านี้ หากบัญชีของคุณเรียกใช้ API เกิน 1,000 ครั้ง จากสิทธิ์ของ Free Tier รายเดือน คุณจะเสียค่าบริการ:

การเรียกเก็บเงินทั้งหมด (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 8 ครั้ง * 0.0007 USD ต่อครั้ง = 0.0056 USD

ตัวอย่างราคา 4 – จัดการแอปพลิเคชันสิบรายการ แต่ละรายการมีกลุ่มคุณลักษณะ 10 กลุ่มและทรัพยากร 50 รายการ

คุณต้องการใช้ AWS Service Catalog AppRegistry เพื่อกำหนดและจัดการแอปพลิเคชันสิบรายการ แต่ละรายการมีกลุ่มคุณลักษณะ 10 กลุ่มและทรัพยากร 50 รายการ 

คุณสามารถเรียกใช้ AWS API หรือ CLI หรือดำเนินการเหล่านี้ในคอนโซล ในตัวอย่างนี้ คุณจะดำเนินการเรียกใช้ API 1 ครั้งเพื่อตั้งค่าแต่ละแอปพลิเคชัน รวมการเรียกใช้ API ทั้งหมด 10 ครั้ง คุณจะดำเนินการเรียกใช้ API 2 ครั้งเพื่อสร้างและเชื่อมโยงแต่ละกลุ่มคุณลักษณะเข้าไปในแอปพลิเคชัน เนื่องจากมีกลุ่มคุณลักษณะ 10 กลุ่มต่อแอปพลิเคชัน ก็จะมีการเรียกใช้ API ทั้งหมด 200 ครั้ง (เรียกใช้ 2 ครั้งต่อกลุ่มคุณลักษณะ x 10 กลุ่มคุณลักษณะ x 10 แอปพลิเคชัน) คุณจะดำเนินการเรียกใช้ API 1 ครั้งต่อทรัพยากรที่คุณเชื่อมโยงกับแต่ละแอปพลิเคชัน เนื่องจากมีทรัพยากร 50 รายการต่อแอปพลิเคชัน จึงมีการเรียกใช้ API ทั้งหมด 500 ครั้ง (การเรียกใช้ 1 ครั้งต่อทรัพยากรที่เชื่อมโยง x 50 ทรัพยากรที่เชื่อมโยง x 10 แอปพลิเคชัน)

การเรียกเก็บเงินทั้งหมด (หากเกินสิทธิ์ Free Tier) = การเรียกใช้ API 200 ครั้งสำหรับกลุ่มคุณลักษณะ * 0.0007 USD ต่อครั้ง = 0.14 USD

การดำเนินการกับ API เพื่อสร้างแอปพลิเคชันและเชื่อมโยงทรัพยากรนั้นไม่ใช่การเรียกใช้ API แบบมีค่าใช้จ่าย

ข้อมูลราคาเพิ่มเติม

เครื่องมือคำนวณค่าบริการของ AWS

คำนวณต้นทุนรายเดือนอย่างง่ายกับ AWS

รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับราคา

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ AWS เพื่อรับใบเสนอราคาแบบส่วนบุคคล

เรียนรู้วิธีเริ่มต้นใช้งาน AWS Service Catalog

ไปที่หน้าเริ่มต้นใช้งาน
พร้อมที่จะสร้างแล้วหรือยัง
เริ่มต้นใช้งาน AWS Service Catalog
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา