Amazon SimpleDB คือที่จัดเก็บข้อมูล NoSQL ที่มีความพร้อมใช้งานสูงซึ่งจะช่วยลดการทำงานของการจัดการฐานข้อมูล Developer เพียงแค่จัดเก็บและสืบค้นข้อมูลผ่านคำขอบริการทางเว็บและ Amazon SimpleDB จะจัดการส่วนที่เหลือ

Amazon SimpleDB จะถูกปรับให้เหมาะสมเพื่อให้พร้อมใช้งานและยืดหยุ่นสูงโดยมีการจัดการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย เพราะไม่ถูกผูกติดกับข้อบังคับที่เข้มงวดของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ Amazon SimpleDB จะสร้างและจัดการแบบจำลองกระจายข้อมูลทางภูมิศาสตร์หลายแบบโดยอัตโนมัติอยู่ในเบื้องหลัง เพื่อให้พร้อมใช้งานและเพิ่มความทนทานกับข้อมูล คุณจะเสียค่าบริการเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและตอบสนองกับคำขอของคุณจริงเท่านั้น คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบข้อมูลของคุณได้ทันที และข้อมูลจะได้รับการจัดทำดัชนีโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ ด้วย Amazon SimpleDB คุณสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน ความพร้อมใช้งานสูง การบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ การจัดการสคีมาและดัชนี หรือการปรับแต่งสมรรถนะบริการนี้ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าแอปพลิเคชันได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะใช้การจัดการฐานข้อมูลที่ยากและใช้เวลานาน Amazon SimpleDB จัดการการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน การบำรุงรักษาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจำลองแบบและการจัดทำดัชนีข้อมูล และการปรับแต่งสมรรถนะโดยอัตโนมัติ

Amazon SimpleDB จะสร้างสำเนาข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของข้อมูลทุกอย่างที่คุณจัดเก็บไว้เป็นจำนวนมากโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เกิดความพร้อมใช้งานและความทนทานสูง ในกรณีที่แบบจำลองหนึ่งแบบล้มเหลว Amazon SimpleDB จะสามารถย้ายไปใช้งานแบบจำลองอื่นในระบบได้

เมื่อธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงหรือแอปพลิเคชันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ คุณสามารถสะท้อนความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ใน Amazon SimpleDB โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการทำลายสคีมาที่เข้มงวดหรือการปรับปรุงโค้ดให้ดีขึ้น เพียงเพิ่มในชุดข้อมูล Amazon SimpleDB เมื่อจำเป็น นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกระหว่างคำขออ่านที่สอดคล้องหรือที่สอดคล้องกันในท้ายที่สุดเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการจับคู่ประสิทธิภาพการอ่าน (เวลาแฝงและความเร็วในการรับส่งข้อมูล) และความสอดคล้องกับความต้องการแอปพลิเคชันของคุณ หรือแม้กระทั่งส่วนที่แตกต่างกันในแอปพลิเคชันของคุณ

Amazon SimpleDB ให้การเข้าถึงที่คล่องตัวในการจัดเก็บและและฟังก์ชันสืบค้นที่ตามปกติแล้วจะบรรลุผลได้จากการใช้งานกลุ่มฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยไม่ต้องสนใจการทำงานของฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ซับซ้อนและไม่ได้ใช้งานตามปกติอยู่เป็นประจำ บริการนี้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและดึงหรือแก้ไขข้อมูลผ่านชุด API ธรรมดาได้อย่างง่ายดาย

Amazon SimpleDB ได้รับการออกแบบมาให้ทำงานร่วมกับบริการ AWS อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Amazon S3 และ EC2 เพื่อมอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันระดับเว็บ ยกตัวอย่างเช่น Developer สามารถใช้งานแอปพลิเคชันใน Amazon EC2 และเก็บออบเจ็กต์ข้อมูลใน Amazon S3 Amazon SimpleDB ยังสามารถใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลเมตาออบเจ็กต์จากภายในแอปพลิเคชันใน Amazon EC2 และคืนตัวชี้ออบเจ็กต์ที่ถูกจัดเก็บไว้ใน Amazon S3 Developer ยังสามารถใช้งาน Amazon SimpleDB กับ Amazon RDS สำหรับแอปพลิเคชันที่มีความต้องการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และไม่สัมพันธ์ ข้อมูลที่โอนย้ายระหว่าง Amazon SimpleDB และบริการ Amazon Web Services ภายในภูมิภาคเดียวกันจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

Amazon SimpleDB จะมีจุดสิ้นสุด https เพื่อให้แน่ใจว่าการสื่อสารระหว่างแอปพลิเคชันหรือไคลเอนต์กับโดเมนของคุณนั้นปลอดภัยและมีการเข้ารหัส นอกจากนี้การผสานรวมระหว่าง AWS Identity กับ Access Management ช่วยให้คุณสามารถควบคุมการเข้าถึงโดเมน SimpleDB และการดำเนินงานได้จากระดับผู้ใช้หรือกลุ่ม

Amazon SimpleDB ให้ความคุ้มค่าในคุณภาพระดับ Amazon คุณจ่ายเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้งาน สำหรับ Amazon SimpleDB นั่นหมายความว่าการอ่านและเขียนข้อมูลที่จัดเก็บไว้จะถูกเรียกเก็บเงินโดยคำนวณทรัพยากรที่ใช้ไปในแต่ละการดำเนินการ และคุณจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับทรัพยากรเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง (เช่นการส่งคำขอ)

เนื่องจาก Amazon SimpleDB ช่วยให้คุณสามารถลดภาระงานที่ต้องทำเพื่อเรียกใช้ฐานข้อมูลการผลิต Developer จำนวนมากจึงมองว่าเป็นการจัดเก็บข้อมูลที่เหมาะสมและไม่ยุ่งยากสำหรับการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือเหตุการณ์ การอัปเดตสถานะ เหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้น กระบวนการแระแสงาน หรือสถานะอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน Amazon SimpleDB ช่วยให้คุณสามารถ “ตั้งค่าและลืม” บันทึกข้อมูลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้หลากหลายวัตถุประสงค์เช่น

 • การตรวจสอบหรือการติดตาม
 • การวัดระดับ
 • แนวโน้มการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • การตรวจสอบ
 • การเก็บถาวรหรือการปฏิบัติตามระเบียบ

ตัวอย่างแอปพลิเคชัน ได้แก่

 • การจัดเก็บล็อกเซิร์ฟเวอร์เป็นส่วนกลางเพื่อลดพื้นที่ที่ต้องใช้ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังทำงาน
 • การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานหรือผลการทดสอบประสิทธิภาพต่อเนื่องสำหรับวิเคราะห์ในภายหลัง
 • การตรวจสอบรายการเข้าถึงหรือการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์เครือข่าย
 • การบันทึกและตรวจสอบสภาวะแวดล้อม (อุณหภูมิ ระดับความกดอากาศ ระดับความชื้น ฯลฯ) ในสถานที่ต่างๆและการตั้งการแจ้งเตือนสำหรับเงื่อนไขเฉพาะ
 • การบันทึกและติดตามข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับออบเจ็กต์หรือสถานะกระบวนการสำหรับกิจกรรมในกระแสงาน

คุณลักษณะหลายอย่างของ Amazon SimpleDB ทำให้เป็นที่เก็บข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับบันทึกข้อมูล:

 • ส่วนกลางพร้อมใช้งานสูง - หากบันทึกข้อมูลของคุณถูกเก็บไว้ก่อนหน้านี้ในอุปกรณ์/ออบเจ็กต์ แอปพลิเคชัน หรือไซโลกระบวนการหลายที่ คุณจะได้รับประโยชน์จากความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของคุณแบบส่วนกลางในที่เดียวในระบบคลาวด์ ยิ่งไปกว่านั้น Amazon SimpleDB จะทำซ้ำข้อมูลทางภูมิศาสตร์โดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีความพร้อมสูง หมายความว่าคุณไม่ได้สร้างจุดเดียวของความล้มเหลวด้วย Amazon SimpleDB และข้อมูลของคุณจะอยู่ในที่ที่คุณต้องการเสมอ แตกต่างจากโซลูชันที่ใช้ร่วมกับส่วนกลาง ข้อมูลทั้งหมดสามารถจัดเก็บผ่านคำขอบริการทางเว็บด้วยโซลูชันเดียวและเข้าถึงจากอุปกรณ์ใดก็ได้
 • การจัดการเป็นศูนย์ - คุณเก็บรายการข้อมูลของคุณด้วยคำขอเว็บแบบง่าย และ Amazon Web Services จะดูแลส่วนที่เหลือ ด้วยลักษณะการตั้งค่าและลืมของบริการนี้หมายความว่าคุณจะไม่ได้ใช้เวลาไปกับการจัดการฐานข้อมูลเพื่อเก็บและรักษาบันทึกข้อมูล
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย - Amazon SimpleDB มีราคาไม่แพงในการจัดเก็บและสืบค้นบันทึกข้อมูลของคุณ เนื่องจากคุณจ่ายเงินตามทรัพยากรที่คุณใช้ไปเท่านั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องวางแผนกำลังการผลิตหรือกังวลเกี่ยวกับการโหลดฐานข้อมูล บริการจะตอบสนองต่อปริมาณคำร้องขอที่เข้ามาและผ่านไปเท่านั้น ทำให้คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะทรัพยากรที่ใช้งานจริงเท่านั้น

สำหรับนักพัฒนาเกมออนไลน์บนแพลตฟอร์มใดๆ Amazon SimpleDB มีโซลูชันฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานได้ ปรับขนาดได้ และไม่ต้องพึ่งการจัดการสำหรับข้อมูลผู้ใช้และเกม

ข้อมูลทั่วไปเกมออนไลน์ที่สามารถจัดเก็บ ทำดัชนี และสืบค้นได้ด้วย Amazon SimpleDB ประกอบด้วย:

 • คะแนนและรางวัลของผู้ใช้
 • การตั้งค่าของผู้ใช้
 • ข้อมูลเกี่ยวกับไอเทมของผู้เล่นหรือเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
 • สถานะเซสชันเกม (เมื่อการเล่นถูกบันทึกไว้หรือถูกขัดจังหวะ)
 • เนื้อหาเกมแบบไดนามิก (ใช้สถาปัตยกรรมที่มุ่งเน้นการให้บริหารไปยังเกมของคุณและจัดเก็บและให้ภารกิจหรือเนื้อหาใหม่สำหรับผู้เล่นด้วย Amazon SimpleDB)
 • ข้อมูลเมตาที่จัดทำดัชนีสำหรับออบเจ็กต์ขนาดใหญ่ที่ใช้โดยเกมของคุณและเก็บไว้ใน Amazon S3

คุณสมบัติหลายอย่างของ Amazon SimpleDB ทำให้เหมาะกับการเป็นที่เก็บข้อมูลของเกมออนไลน์:

 • ความพร้อมใช้งานสูง (การจำลองแบบซ้ำซ้อนทางภูมิศาสตร์และการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ): Amazon SimpleDB สามารถพร้อมใช้งานสูงได้ด้วยการสร้างสำเนาข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติและจัดการความผิดพลาดโดยย้ายไปยังสำเนาที่ใช้งานได้ในกรณีที่สำเนาใดไม่พร้อมใช้งาน หมายความว่าคุณหลีกเลี่ยงความซับซ้อนของการตั้งค่ากลุ่มฐานข้อมูล แต่เกมและผู้ใช้ของคุณยังคงเพลิดเพลินไปกับการเข้าถึงข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัยและไร้การขัดจังหวะ
 • การปรับแต่งที่ไม่ต้องลงมือเอง: เมื่อฐานผู้ใช้ของคุณเติบโตขึ้นและกิจกรรมของผู้เล่นมีความผันผวน Amazon SimpleDB จะตอบสนองต่อปริมาณการใช้งานและคำขอที่เข้ามาและผ่านไปโดย Developer ไม่ต้องเข้ามาวุ่นวายในส่วนนี้ คุณจ่ายค่าบริการเฉพาะทรัพยากรที่คุณใช้งานจริงเท่านั้น
 • ไร้ค่าใช้จ่ายดำเนินการ: ลดความยุ่งยากในการจัดการฐานข้อมูลและลดการเตรียมโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้งซอฟต์แวร์ การสร้างและดูแลสคีมา การสร้างดัชนีข้อมูล และปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานของระบบสืบค้น คุณสามารถกลับไปสร้างเกมสนุกๆและคุณลักษณะสำหรับผู้ใช้งานของคุณ และไม่ต้องทำตัวเป็นผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลอีกต่อไป

Developer จำนวนมากใช้ Amazon SimpleDB ร่วมกับ Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) Amazon SimpleDB สามารถใช้เพื่อเก็บจุดชี้ไปยังตำแหน่งออบเจ็กต์ Amazon S3 และรายละเอียดเกี่ยวกับออบเจ็กต์ (ข้อมูลเมตา) ซึ่งจะช่วยเสริม Amazon S3 ด้วยฟังก์ชันการสืบค้นฐานข้อมูลที่ครบถ้วน สำหรับ Developer ที่เก็บออบเจ็กต์จำนวนมากใน Amazon S3 Amazon SimpleDB มีวิธีจัดเก็บข้อมูลเมตาออบเจ็กต์ที่ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ และราคาไม่แพง ในขณะที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการจัดการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดำเนินการฐานข้อมูล ตัวอย่างที่พบเห็นได้ทั่วไปของข้อมูลเมตาออบเจ็กต์ที่สามารถจัดเก็บ ทำดัชนี หรือสืบค้นใน Amazon SimpleDB ได้แก่

 • ประเภทหรือรูปแบบข้อมูล (ภาพ, วิดีโอ, เอกสาร)
 • การเชื่อมโยงผู้ใช้หรือการกำหนดการเข้าถึง
 • วันที่ที่ออบเจ็กต์ถูกสร้าง เข้าถึง หรือแก้ไข
 • ชื่อหรือที่ตั้งของออบเจ็กต์ที่เกี่ยวข้อง
 • การให้คะแนนของผู้ใช้และความคิดเห็น
 • แท็กหัวเรื่องหรือหมวดหมู่
 • แท็กพิกัดทางภูมิศาสตร์

การจัดเก็บข้อมูลเมตาเช่นตัวอย่างด้านบนถือเป็นสิ่งมีค่าสำหรับการจัดส่งเนื้อหา แอปพลิเคชันสื่อ การสำรองข้อมูลและการเก็บแอปพลิเคชันถาวร และประเภทแอปพลิเคชันอื่นๆอีกมากมาย Amazon SimpleDB คือบ้านอันสมบูรณ์แบบสำหรับข้อมูลเมตาเพราะประกอบด้วย

 • การออกแบบที่ยืดหยุ่นและไม่ใช้สคีมา: สามารถเพิ่มลักษณะของข้อมูลเมตาได้โดยไม่ต้อง “ทำลาย” สคีมาที่เข้มงวด หากคุณต้องการเริ่มติดตามการให้คะแนนผู้ใช้งานสำหรับออบเจ็กต์วิดีโอ ซึ่งจะไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลที่ใช้เวลานาน
 • แอตทริบิวต์ที่มีหลายค่า: แอตทริบิวต์ข้อมูลเมตาสามารถมีได้หลายค่า หมายความว่าภาพถ่ายจะถูกแท็กด้วยคนหลายคนหรือไฟล์เพลงหลายประเภทก็ได้
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายดำเนินการ: นอกเหนือจากการลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและการติดตั้งซอฟต์แวร์พื้นฐานและการบำรุงรักษาที่จำเป็นสำหรับการใช้งานฐานข้อมูล Amazon SimpleDB ยังช่วยทำดัชนีข้อมูลของคุณ ปรับแต่งประสิทธิภาพการทำงานของระบบสืบค้น และสร้างสำเนาทางภูมิศาสตร์ซ้ำซ้อนโดยอัตโนมัติอีกด้วย

Amazon SimpleDB ยังมีการปรับมาตราส่วนแรงเสียดทานต่ำโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปริมาณคำขอ และจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าตามปริมาณทรัพยากรที่คุณใช้งานจริงเท่านั้น

 • เยี่ยมชม โค้ดตัวอย่างและไลบรารีของเราเพื่อดูคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการสร้างดัชนีข้อมูลเมตา S3 พร้อมตัวอย่างโค้ด