ชำระค่าบริการเฉพาะส่วนที่คุณใช้เท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ประเมินค่าบริการรายเดือนของคุณโดยใช้ AWS Pricing Calculator ราคาที่ระบุไว้นั้นขึ้นอยู่กับเขตที่คุณตั้งโดเมน Amazon SimpleDB


คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Amazon SimpleDB ได้ฟรี ลูกค้าใหม่และเก่าจะได้รับ 25 SimpleDB Machine Hour และ Storage 1 GB ฟรีทุกเดือน แอปพลิเคชันต่างๆ ควรจะสามารถดำเนินการได้ตลอดภายในขีดจำกัดของ Free Tier


Amazon SimpleDB วัดการใช้เครื่องของแต่ละคำขอและกำหนดค่าธรรมเนียมตามปริมาณความจุของเครื่องที่ใช้ดำเนินการตามคำขอเฉพาะราย (SELECT, GET, PUT, ฯลฯ) โดยนอร์มัลไลซ์ให้เป็นความจุรายชั่วโมงของตัวประมวลผล 1.7 GHz Xeon ประมาณปี 2007 ดูคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับวิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้เครื่อง

การถ่ายโอนข้อมูล “เข้า” และ “ออก” หมายถึงการถ่ายโอนเข้าไปในและออกจาก Amazon SimpleDB ไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมใดๆ สำหรับข้อมูลที่ถ่ายโอนระหว่าง Amazon SimpleDB กับ Amazon Web Services อื่นๆ ในเขตเดียวกัน (กล่าวคือ 0.00 USD ต่อ GB) ข้อมูลที่ถ่ายโอนข้ามเขต (เช่น ระหว่าง Amazon SimpleDB ในเขตสหภาพยุโรป (ไอร์แลนด์) กับ Amazon EC2 ในเขตสหรัฐอเมริกาฝั่งตะวันออก (เวอร์จิเนียตอนเหนือ)) จะถูกเรียกเก็บค่า Internet Data Transfer ในการถ่ายโอนทั้งสองฝั่ง

* ช่วงทดลองฟรีจะได้รับการคำนวณในแต่ละเดือนทั่วทุกเขตและมีผลกับใบเรียกเก็บค่าบริการของคุณโดยอัตโนมัติ – การใช้งานฟรีจะไม่สะสม
** ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ Free Usage Tier ของ AWS ลูกค้า AWS รายใหม่จะได้รับการถ่ายโอนข้อมูลออกฟรี 15 GB ในแต่ละเดือน โดยรวบรวมจากบริการของ AWS ทั้งหมดเป็นเวลาหนึ่งปี
*** ระดับชั้นการถ่ายโอนข้อมูลออกจะรวมการถ่ายโอนข้อมูลออกทั่วทั้ง Amazon EC2, Amazon EBS, Amazon S3, Amazon Glacier, Amazon RDS, Amazon SimpleDB, Amazon SQS, Amazon SNS, Amazon DynamoDB, AWS Storage Gateway และ Amazon VPC

Amazon SimpleDB วัดขนาดของข้อมูลที่เรียกเก็บเงินได้ของคุณโดยเพิ่มขนาดไบต์ดิบของข้อมูลที่คุณอัปโหลด + ค่าใช้จ่ายอื่น 45 ไบต์สำหรับแต่ละรายการ ชื่อแอตทริบิวต์ และคู่ค่าแอตทริบิวต์

Amazon SimpleDB ออกแบบมาเพื่อเก็บข้อมูลจำนวนเล็กน้อยและปรับให้เหมาะกับการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็วและความยืดหยุ่นในการแสดงข้อมูล เพื่อลดต้นทุนในบริการของ AWS คุณควรจัดเก็บวัตถุหรือไฟล์ขนาดใหญ่ใน Amazon S3 ในขณะที่คุณสามารถจัดเก็บตัวชี้และข้อมูลเมตาที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เหล่านั้นได้ใน Amazon SimpleDB การทำเช่นนี้ช่วยให้คุณค้นหาและเข้าถึงไฟล์ได้เร็ว ไปพร้อมกับลดต้นทุนการจัดเก็บโดยรวม คลิกที่นี่เพื่อดูคำอธิบายโดยละเอียดว่าการเก็บข้อมูลใน Amazon SimpleDB และการเก็บข้อมูลใน Amazon S3 แตกต่างกันอย่างไร และคำอธิบายโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำนวณต้นทุนการจัดเก็บ

*ข้อมูลใดๆ ที่จัดเก็บเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Free Tier ต้องมีการใช้งานอยู่ หากคุณไม่เข้าใช้งานโดเมนเป็นระยะเวลา 6 เดือน โดเมนอาจจะถูกลบออกตามดุลยพินิจของ Amazon Web Services

(Amazon Web Services, Inc. เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้ Amazon SimpleDB)