การออกแบบและแก้ไขแอปพลิเคชันที่ใช้ความจริงเสริม (AR) และความจริงเสริม (VR) ของคุณจะไม่มีค่าลิขสิทธิ์เมื่อใช้ Amazon Sumerian แต่คุณจะถูกเรียกเก็บเงินตามจำนวนพื้นที่เก็บข้อมูลที่ใช้สำหรับแอสเซท 3D ใน Sumerian และปริมาณการรับส่งข้อมูลที่ฉากของคุณสร้างขึ้นระหว่างการแก้ไขและเมื่อดูฉากที่คุณเผยแพร่ นอกจากนั้น จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของ AWS อื่นๆ เช่น Amazon Lex และ Amazon Polly ที่โฮสต์ Sumerian หรือแอปพลิเคชันของคุณใช้ ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าหรือค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ Sumerian ยังมี Free Tier 12 เดือนเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้นใช้งาน

Free Tier
คุณสามารถเริ่มใช้งาน Amazon Sumerian ได้ฟรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AWS Free Tier เมื่อลงทะเบียน ลูกค้าใหม่สามารถสร้างฉากที่เผยแพร่สูงสุด 50MB ซึ่งได้รับการแสดงผล 100 ครั้ง (5GB) ต่อเดือนในช่วง 12 เดือนแรก

รายละเอียดราคา

พื้นที่จัดเก็บฉาก
การรับส่งข้อมูลฉาก
โฮสต์ Sumerian (ทางเลือก)
ตัวอย่างราคา (เมื่ออยู่นอกช่วง Free Tier)
ตัวอย่างที่ 1

คุณกำลังสร้างฉาก VR ที่ให้ผู้ใช้สามารถชมตัวอย่างห้องเสมือนจริง คุณได้อัปโหลดอ็อบเจ็กต์ 3D ขนาด 1GB ไปที่ Sumerian เพื่อใช้ในโปรเจ็กต์ของคุณ เมื่อมีการเผยแพร่ แอปพลิเคชันจะมีขนาดโปรเจกต์ทั้งหมด 25MB (0.025GB) ฉากของคุณไม่มี Sumerian Host ในช่วงเดือนแรกแอปพลิเคชันที่เผยแพร่ของคุณจะได้รับการดู 100 ครั้ง

พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ 3D รายเดือน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน = จำนวน GB ที่จัดเก็บ * ราคา

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน = 1 * 0.06 USD = 0.06 USD

การรับส่งข้อมูลฉากรายเดือน

จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด = ขนาดโปรเจกต์ * จำนวนการดูทั้งหมด

ค่าบริการการถ่ายโอนรายฉากรายเดือน = จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด * ราคา

จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด = 0.025GB * 100 = 2.5GB

ค่าบริการการถ่ายโอนฉากรายเดือน = 2.5GB * 0.38 USD = 0.95 USD

ราคารวมของโปรเจกต์ที่เผยแพร่

ราคารวม = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน + ค่าบริการการถ่ายโอนฉากรายเดือน + ค่าบริการรายเดือนของ Amazon Polly

ราคารวม = 0.06 USD + 0.95 USD + 0 USD = 1.01 USD


ตัวอย่างที่ 2

คุณกำลังสร้างแอปพลิเคชันการฝึกอบรมแบบ VR สำหรับทีมขายของคุณ ซึ่งมีโฮสต์ Sumerian ที่ใช้ Amazon Polly ในการบรรยายและให้ความรู้ด้านสินค้าของคุณให้กับทีม คุณได้อัปโหลดอ็อบเจ็กต์ 3D ขนาด 2GB ไปที่ Sumerian เพื่อใช้ในโปรเจ็กต์ของคุณ เมื่อมีการเผยแพร่ แอปพลิเคชันจะมีขนาดโปรเจกต์ทั้งหมด 50MB (0.05GB) สคริปต์สำหรับโฮสต์ Sumerian มีความยาว 1,000 อักขระ ในช่วงเดือนแรก แอปพลิเคชันที่เผยแพร่ของคุณจะได้รับการดู 1,000 ครั้ง

พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ 3D รายเดือน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน = จำนวน GB ที่จัดเก็บ * ราคา

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน = 2 * 0.06 USD = 0.12 USD

การรับส่งข้อมูลฉากรายเดือน

จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด = ขนาดโปรเจกต์ * จำนวนการดูทั้งหมด

ค่าบริการการถ่ายโอนรายฉากรายเดือน = จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด * ราคา

จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด = 0.05GB * 1,000 = 50GB

ค่าบริการการถ่ายโอนฉากรายเดือน = 50GB * 0.38 USD = 19.00 USD

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ Amazon Polly

จำนวนอักขระทั้งหมด = อักขระต่อโปรเจกต์ * จำนวนการดูทั้งหมด

จำนวนอักขระทั้งหมด = 1,000 * 1,000 = 1,000,000

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ Amazon Polly = จำนวนอักขระทั้งหมด * 4.00 USD ต่อคำขอ 1 ล้านครั้ง

4.00 USD/1ล้าน = 4.00 USD

ราคารวมของโปรเจกต์ที่เผยแพร่

ราคารวม = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน + ค่าบริการการถ่ายโอนฉากรายเดือน + ค่าบริการรายเดือนของ Amazon Polly

ราคารวม = 0.12 USD + 19.00 USD + 4.00 USD = 23.12 USD


ตัวอย่างที่ 3

คุณกำลังสร้างฉาก VR ที่ให้ผู้ใช้สามารถชมตัวอย่างห้องสำหรับขายได้อย่างเสมือนจริง คุณได้อัปโหลดอ็อบเจ็กต์ 3D ขนาด 1GB ไปที่ Sumerian เพื่อใช้ในโปรเจ็กต์ของคุณ เมื่อมีการเผยแพร่ แอปพลิเคชันจะมีขนาดโปรเจกต์ทั้งหมด 25MB (0.025GB) ฉากของคุณมีโฮสต์ Sumerian ที่บรรยายฉากและให้ชมตัวอย่างห้อง สคริปต์สำหรับ Sumerian Host มีความยาว 500 อักขระ ในช่วงเดือนแรกแอปพลิเคชันที่เผยแพร่ของคุณจะได้รับการดู 100 ครั้ง

พื้นที่จัดเก็บอ็อบเจ็กต์ 3D รายเดือน

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน = จำนวน GB ที่จัดเก็บ * ราคา

ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน = 1 * 0.06 USD = 0.06 USD

การรับส่งข้อมูลฉากรายเดือน

จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด = ขนาดโปรเจกต์ * จำนวนการดูทั้งหมด

ค่าบริการการถ่ายโอนรายฉากรายเดือน = จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด * ราคา

จำนวนการถ่ายโอนฉากทั้งหมด = 0.025GB * 100 = 2.5GB

ค่าบริการการถ่ายโอนฉากรายเดือน = 2.5GB * 0.38 USD = 0.95 USD

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ Amazon Polly

จำนวนอักขระทั้งหมด = อักขระต่อโปรเจกต์ * จำนวนการดูทั้งหมด

จำนวนอักขระทั้งหมด = 500 * 100 = 50,000

ค่าบริการรายเดือนสำหรับ Amazon Polly = จำนวนอักขระทั้งหมด * 4.00 USD ต่อคำขอ 1 ล้านครั้ง

50,000 * 4.00 USD/1M = 0.20 USD

ราคารวมของโปรเจกต์ที่เผยแพร่

ราคารวม = ค่าบริการพื้นที่จัดเก็บรายเดือน + ค่าบริการการถ่ายโอนฉากรายเดือน + ค่าบริการรายเดือนของ Amazon Polly

ราคารวม = 0.06 USD + 0.95 USD + 0.20 USD = 1.21 USD

ทรัพยากรการกำหนดราคาเพิ่มเติม

ศูนย์ทรัพยากรทางเศรษฐศาสตร์

ทรัพยากรเพิ่มเติมสำหรับการสลับเปลี่ยนเป็น AWS

ค้นพบทรัพยากรสำหรับ Sumerian เพิ่มเติม

อ่านคำถามที่พบบ่อย
พร้อมสร้างหรือยัง
สมัครใช้ Amazon Sumerian
มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่
ติดต่อเรา