AWS Skill Builder

สร้างทักษะด้านระบบคลาวด์ตามต้องการ – ในแบบของคุณ – ด้วยศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์ของเรา


เนื้อหาการเรียนรู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติพิเศษ ได้แก่
  หลักสูตรดิจิทัลกว่า 500 รายการ

  แผนการเรียนรู้

ชุดคำถามฝึกหัดอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS 10 รายการ

เกมสวมบทบาท AWS Cloud Quest: Cloud Practitioner

การสมัครใช้บริการสำหรับบุคคล

เนื้อหาการเรียนรู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด และ

√ AWS Cloud Quest (มีอีก 4 บทบาทเพิ่มเติม)

แบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS 3 รายการ

หลักสูตรเตรียมสอบ 3 รายการ

AWS Builder Labs กว่า 125 รายการ

AWS Jam Journey

การสมัครใช้บริการสำหรับทีม

ทุกรายการที่มีในการสมัครใช้บริการแบบบุคคลและยังรวมถึงรายการต่อไปนี้

กิจกรรม AWS Jam (การแข่งขันกว่า 250 รายการ)

มอบหมายการฝึกอบรม

รายงานความคืบหน้า

การเข้าสู่ระบบแบบครั้งเดียว (ไม่บังคับ)

 

การสมัครใช้บริการสำหรับบุคคล

ต้องการสร้างทักษะด้านระบบคลาวด์ตามต้องการในรูปแบบอินเตอร์แอกทีฟที่น่าสนใจไหม นอกเหนือจากหลักสูตรและแผนการเรียนรู้กว่า 500 รายการแล้ว การสมัครใช้บริการสำหรับบุคคลยังมอบสิทธิเข้าถึงแล็ปสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกหัดเตรียมสอบ เกมสวมบทบาท และบททดสอบเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ

เลือกรูปแบบการเรียนรู้

ฝึกหัดในคอนโซลการจัดการของ AWS ในรูปแบบต่างๆ ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอน แก้ปัญหาปลายเปิด หรือเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม คุณเลือกได้เลย

สร้างทักษะการแก้ปัญหา

นำทักษะของคุณมาใช้กับ AWS Jam Journey คุณจะแก้ปัญหาปลายเปิดในโลกความเป็นจริงได้ด้วยเบาะแสที่นำทางคุณ

การเตรียมตัวสำหรับการรับรองจาก AWS

เตรียมพร้อมสำหรับการรับรองจาก AWS ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเตรียมสอบ ซึ่งรวมถึง AWS Builder Labs และแบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในบทบาทสำคัญ

ปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ที่ระบุบทบาท หรือเรียนรู้และสวมบทบาทสี่อย่างใน AWS Cloud Quest

การสมัครใช้บริการสำหรับบุคคล

ต้องการสร้างทักษะด้านระบบคลาวด์ตามต้องการในรูปแบบอินเตอร์แอกทีฟที่น่าสนใจไหม นอกเหนือจากหลักสูตรและแผนการเรียนรู้กว่า 500 รายการแล้ว การสมัครใช้บริการสำหรับบุคคลยังมอบสิทธิเข้าถึงแล็ปสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกหัดเตรียมสอบ เกมสวมบทบาท และบททดสอบเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ

เลือกรูปแบบการเรียนรู้

ฝึกหัดในคอนโซลการจัดการของ AWS ในรูปแบบต่างๆ ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอน แก้ปัญหาปลายเปิด หรือเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม คุณเลือกได้เลย

สร้างทักษะการแก้ปัญหา

นำทักษะของคุณมาใช้กับ AWS Jam Journey คุณจะแก้ปัญหาปลายเปิดในโลกความเป็นจริงได้ด้วยเบาะแสที่นำทางคุณ

การเตรียมตัวสำหรับการรับรองจาก AWS

เตรียมพร้อมสำหรับการรับรองจาก AWS ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเตรียมสอบ ซึ่งรวมถึง AWS Builder Labs และแบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในบทบาทสำคัญ

ปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ที่ระบุบทบาท หรือเรียนรู้และสวมบทบาทสี่อย่างใน AWS Cloud Quest

การสมัครใช้บริการสำหรับบุคคล

ต้องการสร้างทักษะด้านระบบคลาวด์ตามต้องการในรูปแบบอินเตอร์แอกทีฟที่น่าสนใจไหม นอกเหนือจากหลักสูตรและแผนการเรียนรู้กว่า 500 รายการแล้ว การสมัครใช้บริการสำหรับบุคคลยังมอบสิทธิเข้าถึงแล็ปสำหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง แบบฝึกหัดเตรียมสอบ เกมสวมบทบาท และบททดสอบเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ของคุณ

เลือกรูปแบบการเรียนรู้

ฝึกหัดในคอนโซลการจัดการของ AWS ในรูปแบบต่างๆ ทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอน แก้ปัญหาปลายเปิด หรือเรียนรู้ผ่านการเล่นเกม คุณเลือกได้เลย

สร้างทักษะการแก้ปัญหา

นำทักษะของคุณมาใช้กับ AWS Jam Journey คุณจะแก้ปัญหาปลายเปิดในโลกความเป็นจริงได้ด้วยเบาะแสที่นำทางคุณ

การเตรียมตัวสำหรับการรับรองจาก AWS

เตรียมพร้อมสำหรับการรับรองจาก AWS ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเตรียมสอบ ซึ่งรวมถึง AWS Builder Labs และแบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS

พัฒนาผู้เชี่ยวชาญในบทบาทสำคัญ

ปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ที่ระบุบทบาท หรือเรียนรู้และสวมบทบาทสี่อย่างใน AWS Cloud Quest

คุณสมบัติ

AWS Cloud Quest

AWS Cloud Quest เป็นเกมสวมบทบาทที่ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะด้านระบบคลาวด์ที่นำไปใช้ได้จริงโดยการใช้บริการ AWS ไปพร้อมๆ กับการแก้ปริศนา รับรางวัล และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ บทบาทที่มี ได้แก่ Cloud Practitioner, สถาปนิกโซลูชัน นักพัฒนาระบบที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิง รวมถึงยังมีอีกมากที่จะเพิ่มเข้ามา

เรียนรู้เพิ่มเติม »
บุคคลนั่งหน้าเดสก์ท็อปกำลังมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมสวมบทบาทใน AWS Cloud Quest
ผู้หญิงอยู่หน้าเดสก์ท็อปกำลังมองไปที่ทรัพยากรสำหรับการเตรียมตัวสอบใน AWS Skill Builder

การเตรียมตัวสอบ

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับรองจาก AWS โดยใช้ชุดคำถามฝึกหัดอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS หลักสูตรใหม่สำหรับการเตรียมสอบ และแบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ชุดคำถามฝึกหัดอย่างเป็นทางการฟรีจะแสดงให้เห็นรูปแบบและความลึกซึ้งของเนื้อหาในการสอบใบรับรอง มีหลักสูตรเตรียมสอบและแบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการในการสมัครใช้บริการ ซึ่งจะมอบประสบการณ์ในเชิงลึกที่คุณต้องเตรียมตัวสำหรับวันสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม »

AWS Builder Labs

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ใช้ AWS Builder Labs เพื่อพัฒนาและใช้ทักษะเชิงปฏิบัติที่มาคำแนะนำสำหรับสถานการณ์ระบบคลาวด์ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของ AWS แบบสด โดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะพบเจอกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

เรียนรู้เพิ่มเติม »
หน้าจอแล็ปท็อปที่แสดงแดชบอร์ดของ AWS Builder Labs พร้อมการสมัครใช้บริการ AWS Skill Builder แบบบุคคล
ชายผิวดำในเสื้อเชิ้ตสีขาวนั่งที่โต๊ะและกำลังมองไปที่ AWS Jam Journey บนหน้าจอแล็ปท็อป

AWS Jam Journey

ใช้ทักษะด้านระบบคลาวด์ในการรับมือกับความท้าทายใน AWS Jam Journey สิ่งที่นำทางคุณจะมีเพียงเบาะแสเท่านั้น คุณจะแก้ปัญหาปลายเปิดในโลกความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายได้ด้วยโดเมนอีกมากมายที่จะตามมา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

คุณสมบัติ

บุคคลนั่งหน้าเดสก์ท็อปกำลังมีส่วนร่วมกับการเล่นเกมสวมบทบาทใน AWS Cloud Quest

AWS Cloud Quest

AWS Cloud Quest เป็นเกมสวมบทบาทที่ช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะด้านระบบคลาวด์ที่นำไปใช้ได้จริงโดยการใช้บริการ AWS ไปพร้อมๆ กับการแก้ปริศนา รับรางวัล และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคลาวด์ บทบาทที่มี ได้แก่ Cloud Practitioner, สถาปนิกโซลูชัน นักพัฒนาระบบที่ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ และผู้เชี่ยวชาญด้านแมชชีนเลิร์นนิง รวมถึงยังมีอีกมากที่จะเพิ่มเข้ามา

เรียนรู้เพิ่มเติม »
ผู้หญิงอยู่หน้าเดสก์ท็อปกำลังมองไปที่ทรัพยากรสำหรับการเตรียมตัวสอบใน AWS Skill Builder

การเตรียมตัวสอบ

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการรับรองจาก AWS โดยใช้ชุดคำถามฝึกหัดอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS หลักสูตรใหม่สำหรับการเตรียมสอบ และแบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการสำหรับการสอบเพื่อรับการรับรองจาก AWS ชุดคำถามฝึกหัดอย่างเป็นทางการฟรีจะแสดงให้เห็นรูปแบบและความลึกซึ้งของเนื้อหาในการสอบใบรับรอง มีหลักสูตรเตรียมสอบและแบบฝึกหัดเตรียมสอบอย่างเป็นทางการในการสมัครใช้บริการ ซึ่งจะมอบประสบการณ์ในเชิงลึกที่คุณต้องเตรียมตัวสำหรับวันสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม »
หน้าจอแล็ปท็อปที่แสดงแดชบอร์ดของ AWS Builder Labs พร้อมการสมัครใช้บริการ AWS Skill Builder แบบบุคคล

AWS Builder Labs

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ใช้ AWS Builder Labs เพื่อพัฒนาและใช้ทักษะเชิงปฏิบัติที่มาคำแนะนำสำหรับสถานการณ์ระบบคลาวด์ทั่วไปในสภาพแวดล้อมของ AWS แบบสด โดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะพบเจอกับค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด

เรียนรู้เพิ่มเติม »
ชายผิวดำในเสื้อเชิ้ตสีขาวนั่งที่โต๊ะและกำลังมองไปที่ AWS Jam Journey บนหน้าจอแล็ปท็อป

AWS Jam Journey

ใช้ทักษะด้านระบบคลาวด์ในการรับมือกับความท้าทายใน AWS Jam Journey สิ่งที่นำทางคุณจะมีเพียงเบาะแสเท่านั้น คุณจะแก้ปัญหาปลายเปิดในโลกความเป็นจริงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายได้ด้วยโดเมนอีกมากมายที่จะตามมา

เรียนรู้เพิ่มเติม »

ราคา

การสมัครใช้บริการสำหรับบุคคลมีราคาอยู่ที่ 29 USD ต่อเดือนหรือ 299 USD ต่อปี


เนื้อหาการเรียนรู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณพร้อมหรือยังที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่่คุณต้องการ การฝึกอบรมแบบดิจิทัลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบน AWS Skill Builder นำเสนอหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ตามความต้องการมากกว่า 500 รายการ ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างทักษะที่ต้องการได้ด้วยวิธีของคุณ

บรรลุเป้าหมายของคุณ

ทำตามแผนการเรียนรู้ที่แนะนำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มพูนความรู้และบรรลุเป้าหมายในอาชีพการงานของคุณโดยเฉพาะ

ทำตามแผนที่วางไว้

กระดานกิจกรรมจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของหลักสูตร การสำเร็จหลักสูตร และคะแนนสอบของคุณ

หาประสบการณ์เพิ่ม

เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหรือโซลูชันด้วยคู่มือสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่ดาวน์โหลดได้ซึ่งคัดเลือกมาอย่างรอบคอบเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณ

เรียนรู้จากแหล่งที่มา

เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในของ AWS โดยตรงเพื่อมอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับบริการใหม่ล่าสุดที่หลากหลายให้กับคุณ

เนื้อหาการเรียนรู้ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย

คุณพร้อมหรือยังที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่่คุณต้องการ การฝึกอบรมแบบดิจิทัลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบน AWS Skill Builder นำเสนอหลักสูตรและแผนการเรียนรู้ตามความต้องการมากกว่า 500 รายการ ดังนั้นคุณจึงสามารถสร้างทักษะที่ต้องการได้ด้วยวิธีของคุณ

บรรลุเป้าหมายของคุณ

ทำตามแผนการเรียนรู้ที่แนะนำ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเพิ่มพูนความรู้และบรรลุเป้าหมายในอาชีพการงานของคุณโดยเฉพาะ

ทำตามแผนที่วางไว้

กระดานกิจกรรมจะแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าของหลักสูตร การสำเร็จหลักสูตร และคะแนนสอบของคุณ

หาประสบการณ์เพิ่ม

เจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทหรือโซลูชันด้วยคู่มือสำหรับการเริ่มต้นใช้งานที่ดาวน์โหลดได้ซึ่งคัดเลือกมาอย่างรอบคอบเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของคุณ

เรียนรู้จากแหล่งที่มา

เราทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภายในของ AWS โดยตรงเพื่อมอบการฝึกอบรมเกี่ยวกับบริการใหม่ล่าสุดที่หลากหลายให้กับคุณ

พบกับหลักสูตรรวมการฝึกอบรมแบบดิจิทัลของเรา

AWS Cloud Practitioner Essentials
ฟรี

ระดับพื้นฐาน | 6 ชั่วโมง

Close

ไม่ว่าคุณจะมีบทบาททางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณได้รับความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud และเตรียมพร้อมสำหรับ AWS Certified Cloud Practitioner

AWS Technical Essentials
ฟรี

ระดับพื้นฐาน | 4 ชั่วโมง

Close

หลักสูตรนี้ครอบคลุมแนวคิดพื้นฐาน AWS เกี่ยวข้องกับการคำนวณ ฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย การตรวจสอบ และการรักษาความปลอดภัย

พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล
ฟรี

ระดับพื้นฐาน | 3.5 ชั่วโมง

Close

ในหลักสูตรแบบผู้เรียนกำหนดเวลาเองนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนสำหรับการวางแผนเกี่ยวกับโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวมบริการการประมวลผลของ AWS
ฟรี

ระดับพื้นฐาน | 40 นาที

Close

เรียนรู้เกี่ยวกับ Amazon EC2, คอนเทนเนอร์ และตัวเลือกการประมวลผลแบบไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์ เพื่อช่วยคุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับเวิร์กโหลดของคุณ

สำรวจแผนการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ของคุณในโดเมนหรือบทบาทงานที่เฉพาะเจาะจง

แผนการเรียนรู้ Cloud Essentials
ฟรี

15 หลักสูตร | 12 ชม. 57 นาที

Close

แผนการเรียนรู้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เรียนรู้ที่ยังใหม่กับเทคโนโลยี AWS Cloud และทำความเข้าใจในภาพรวมเกี่ยวกับ AWS Cloud โดยไม่สัมพันธ์กับบทบาททางเทคนิคของตนเอง

แผนการเรียนรู้ของนักพัฒนา
ฟรี

17 หลักสูตร | 23 ชม. 15 นาที

Close

แผนการเรียนรู้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักพัฒนาที่ต้องการเรียนรู้วิธีพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่บน AWS

แผนการเรียนรู้ด้านระบบเครือข่าย
ฟรี

23 หลักสูตร | 26 ชม. 3 นาที

Close

แผนการเรียนรู้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้วิศวกร Cloud Network ออกแบบและรักษาสถาปัตยกรรมเครือข่ายสำหรับบริการของ AWS ทั้งหมด

แผนการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
ฟรี

15 หลักสูตร | 18 ชั่วโมง 1 นาที

Close

แผนการเรียนรู้นี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักพัฒนา นักวิเคราะห์ข้อมูล และวิศวกรข้อมูลได้ออกแบบ สร้าง ป้องกัน และรักษาโซลูชันวิเคราะห์ข้อมูล


หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม