AWS Builder Labs

เรียนรู้ทักษะระบบคลาวด์ในสภาพแวดล้อม AWS แบบสด

เกี่ยวกับ AWS Builder Labs

AWS Builder Labs ช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เกี่ยวกับระบบคลาวด์ และลองปฏิบัติจริงในคอนโซลการจัดการของ AWS เรียนรู้ได้ตามที่คุณต้องการด้วยกว่า 100 แล็บการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีให้ในการสมัครใช้งาน AWS Skill Builder แบบบุคคลและแบบทีม

ไอคอนของ AWS Builder Labs

แล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองของ AWS Skill Builder

ฝึกฝนทักษะ AWS Cloud ในสภาพแวดล้อม Sandbox แบบสดด้วย AWS Builder Labs แล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองคือหลักสูตรฝึกหัดแบบโต้ตอบพร้อมคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เกี่ยวกับระบบคลาวด์

ฝึกหัดแบบโต้ตอบ

เรียนรู้โซลูชันของ AWS ด้วยตนเอง แต่ละห้องแล็บจะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้คุณเลือกทักษะที่ต้องการพัฒนา

เรียนรู้อย่างไร้ความเสี่ยง

ทดลองในสภาพแวดล้อม Sandbox โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเจอกับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง

เข้ากับตารางเวลาของคุณ

สามารถใช้งาน AWS Builder Labs ได้ตามความต้องการใน AWS Skill Builder ด้วยการสมัครใช้งานแบบบุคคลหรือแบบทีม เรียนรู้ด้วยตนเองจากที่ไหนเมื่อไรก็ได้

แล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองของ AWS Skill Builder

ฝึกฝนทักษะ AWS Cloud ในสภาพแวดล้อม Sandbox แบบสดด้วย AWS Builder Labs แล็บการเรียนรู้ด้วยตนเองคือหลักสูตรฝึกหัดแบบโต้ตอบพร้อมคำแนะนำแบบทีละขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ เกี่ยวกับระบบคลาวด์

ฝึกหัดแบบโต้ตอบ

เรียนรู้โซลูชันของ AWS ด้วยตนเอง แต่ละห้องแล็บจะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อใดหัวข้อหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเปิดโอกาสให้คุณเลือกทักษะที่ต้องการพัฒนา

เรียนรู้อย่างไร้ความเสี่ยง

ทดลองในสภาพแวดล้อม Sandbox โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเจอกับค่าใช้จ่ายที่คาดไม่ถึง

เข้ากับตารางเวลาของคุณ

สามารถใช้งาน AWS Builder Labs ได้ตามความต้องการใน AWS Skill Builder ด้วยการสมัครใช้งานแบบบุคคลหรือแบบทีม เรียนรู้ด้วยตนเองจากที่ไหนเมื่อไรก็ได้

เรียนรู้ได้ตามที่คุณต้องการด้วยแล็บการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งมีให้ในการสมัครใช้งาน Skill Builder แบบบุคคลหรือแบบทีม

ไอคอนความรู้พื้นฐานระบบคลาวด์
แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับ Amazon CloudFront

ระดับพื้นฐาน | 1 ชั่วโมง

ปิด

ในแล็บนี้ คุณจะได้สร้างการเผยแพร่ Amazon CloudFront, ใช้การเผยแพร่ของคุณเพื่อแจกจ่ายไฟล์ภาพ และลบการเผยแพร่ของคุณเมื่อไม่ต้องการใช้อีกต่อไป

ไอคอนความรู้พื้นฐานระบบคลาวด์
การสร้าง Amazon Virtual Private Cloud แรกของคุณ

ระดับพื้นฐาน | 1 ชั่วโมง

ปิด

ในแล็บนี้ คุณจะได้สร้าง Virtual Private Cloud (VPC) พื้นฐานที่มีฐานข้อมูล Amazon RDS พร้อมทั้งได้เชื่อมต่อและกำหนดค่าแอปพลิเคชันที่ทำงานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณไปยังอินสแตนซ์ RDS ของคุณ

ไอคอนการวิเคราะห์ข้อมูล
การใช้การเข้ารหัสข้อมูลใน AWS

ระดับพื้นฐาน | 1 ชั่วโมง

ปิด

ในแล็บนี้ คุณจะได้ศึกษาเกี่ยวกับกรณีการเข้ารหัสข้อมูลในโลกจริง และลองปฏิบัติจริงร่วมกับบริการต่างๆ

เสริมสร้างในแบบของคุณ

AWS Builder Labs แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองรวมอยู่ใน AWS Skill Builder แผนการสมัครใช้งานแบบบุคคลและแผนการสมัครใช้งานแบบทีม หรือเสริมสร้างทักษะโดยมีผู้สอนช่วยเหลือในการฝึกอบรมในห้องเรียนของ AWS

หากคุณยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกอบรม