พื้นฐานการรักษาความปลอดภัยของ AWS (รุ่นที่สอง)

เรียนรู้แนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยของ AWS ขั้นพื้นฐาน

ในหลักสูตรแบบผู้เรียนกำหนดเวลาเองนี้ คุณจะได้เรียนรู้แนวคิดด้านการรักษาความปลอดภัยของ AWS Cloud รวมทั้งการควบคุมการเข้าถึง AWS, วิธีการเข้ารหัสข้อมูล, และวิธีรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐาน AWS ของคุณ เราจะกล่าวถึงความรับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยของคุณใน AWS Cloud และบริการที่เน้นการรักษาความปลอดภัยต่างๆ ที่มี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ดังนี้:

  • ใช้ประโยชน์และรับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยเมื่อใช้งาน AWS Cloud
  • อธิบายการควบคุมการเข้าถึงและคุณสมบัติด้านการจัดการของ AWS
  • ทำความเข้าใจการเข้ารหัสข้อมูลต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำคัญ
  • อธิบายวิธีรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงเครือข่ายไปยังทรัพยากร AWS ของคุณ
  • กำหนดบริการของ AWS ที่สามารถใช้สำหรับการบันทึกและการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

ผู้เข้าร่วมการอบรมเป้าหมาย

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับ:

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีระดับธุรกิจที่สนใจแนวทางปฏิบัติเรื่องการรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีความรู้น้อยเกี่ยวกับการทำงานกับ AWS 
icon_security

ภาพรวมหลักสูตร

mini-icon_training

รูปแบบหลักสูตร
ดิจิทัล

mini-icon_level

ระดับของหลักสูตร
พื้นฐาน

mini-icon_time

ระยะเวลาของหลักสูตร
2 ชั่วโมง

mini-icon_language

ภาษาที่ใช้ในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ