ราคาการสมัครใช้งานแบบทีมสำหรับ AWS Skill Builder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

การสมัครใช้งานแบบทีมสำหรับ AWS Skill Builder เป็นข้อเสนอแบบอิงตามที่นั่ง ซึ่งผู้ใช้ที่มีที่นั่งที่ใช้งานอยู่จะสามารถเข้าถึงทรัพยากรการฝึกอบรมตามการสมัครใช้งานทั้งหมดที่มีได้ โดยสามารถกำหนดที่นั่งให้กับผู้ใช้ได้เพียงคนเดียวในเวลาที่กำหนด คุณสามารถซื้อที่นั่ง แล้วแจกจ่ายที่นั่งเหล่านั้นให้กับพนักงานของคุณได้

การสมัครใช้งานแบบทีมเป็นการสมัครสมาชิกรายปีและมีไว้สำหรับองค์กรที่ต้องการซื้ออย่างน้อย 5 ที่นั่ง ราคาต่อไปนี้มีผลใช้กับลูกค้าทั่วโลก มีส่วนลดตามปริมาณจำนวนที่นั่งที่ซื้อด้วย  

จำนวนที่นั่งสมาชิก  ราคารายปีต่อที่นั่ง (USD) 
100 ที่นั่งแรก (ที่นั่ง 1-100) 449 USD 
900 ที่นั่งถัดไป (ที่นั่ง 101-1,000)  299 USD 
เกินกว่า 1,000 ที่นั่ง (ที่นั่ง 1,001 ขึ้นไป)  149 USD 

โปรดทราบว่าราคายังไม่รวมภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีการขายที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินและการจัดการที่นั่งสมาชิก โปรดไปที่คำถามที่พบบ่อย

ตัวอย่างราคา 1

หากคุณซื้อที่นั่งสมาชิก 200 ที่นั่ง:

  • สำหรับ 100 ที่นั่งแรก: 100 x 449 USD = 44,900 USD
  • สำหรับ 100 ที่นั่งถัดไป: 100 x 299 USD = 29,900 USD
  • ราคารวม: 74,800 USD

ตัวอย่างราคา 2

คุณสามารถเพิ่มที่นั่งสมาชิกสำหรับการสมัครใช้งานแบบทีมที่มีอยู่ได้ ที่นั่งเพิ่มเติมจะมีวันที่สิ้นสุดการสมัครใช้งานเหมือนกับที่นั่งเดิมที่มีอยู่ แต่ราคาจะคิดตามสัดส่วนวันที่เหลือ

ลองพิจารณาสถานการณ์ว่าคุณซื้อ 200 ที่นั่งในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2023 และสั่งซื้อเพิ่มอีก 500 ที่นั่ง โดยวันที่เริ่มต้นของที่นั่งใหม่คือวันที่ 1 เมษายน 2023 ที่นั่งเพิ่มเติม 500 ที่นั่งนั้นจะมีวันที่สิ้นสุดเดียวกับ 200 ที่นั่งที่ซื้อครั้งแรก ในกรณีนี้คือ 22 กุมภาพันธ์ 2024

ราคาต่อที่นั่งเริ่มต้นที่ 299 USD เนื่องจากที่นั่งเพิ่มเติม 500 ที่นั่งอยู่ในระดับ 101-1000 ที่นั่ง (ดูตารางด้านบน) ราคาต่อที่นั่งจะลดลงตามสัดส่วน เพื่อให้ตรงกับวันที่สิ้นสุดเดียวกับ 200 ที่นั่งที่ซื้อครั้งแรก ในสถานการณ์นี้ ระยะเวลาการสมัครรายปีสำหรับที่นั่งเพิ่มเติม 500 ที่นั่งจะลดลง 38 วันเพื่อให้ตรงกับวันที่สิ้นสุดเดียวกับ 200 ที่นั่งที่ซื้อครั้งแรก

(365 วัน - 38 วัน)/(365 วัน) ×299 USD ×500 ที่นั่ง = 133,935.62 USD

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะเท่ากับ 133,935.62 USD สำหรับที่นั่งเพิ่มเติม 500 ที่นั่ง